Home  »  Company  »  Acclaim Industries Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Acclaim Industries Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Jan 18th 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
2015-10-26 S PRABHA DAGA 210,000 0.60
2015-10-26 B TARACHAND MOTILAL DAGA 210,000 0.60
2015-03-30 S ANAND MOHAN 50,000 1.16
2015-03-30 B RAMASWAMY ANAND 50,000 1.16
2015-01-02 S P V JAGADISH KUMAR 26,850 1.38
2015-01-02 B CHETAN HARSHADRAI MEHTA 30,000 1.38
2014-12-23 B PRABHA DAGA 28,877 1.45
2014-09-02 S RAGESH RASIKLAL KAPADIA 34,300 1.55
2014-09-02 B PRABHA DAGA 56,302 1.58
2014-08-06 S BHAVNA RAJESH MEHTA 35,000 1.52
2014-08-05 S BHAVNA RAJESH MEHTA 44,355 1.50
2014-08-04 S STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 52,820 1.59
2014-07-16 B MOHANREDDY PADALA 27,488 2.43
2014-07-07 B THANGAVEL MAHESWARI 30,000 2.57
2014-07-01 S PRABHA DAGA 53,323 2.71
2014-06-27 B P V JAGADISH KUMAR 29,376 2.47
2014-06-25 S SANJEEV KUMAR SOHAR 30,000 2.23
2014-06-25 B ANAND MOHAN 50,000 2.24
2014-06-24 S SANJEEV KUMAR SOHAR 26,939 2.25
2014-06-23 S SANJEEV KUMAR SOHAR 32,861 2.15
2014-06-23 B SHAH SHASHI KALA 30,000 2.15
2014-06-20 S VIMAL C SHAH HUF 49,000 2.05
2014-06-20 B AVINASH GUPTA 34,600 2.05
2014-06-19 B SANJEEV KUMAR SOHAR 100,000 1.96
2014-06-19 S USHA SINGHANIA 95,000 1.96
2014-05-26 S TARUN VATS 37,868 1.62
2014-05-26 B SUBHASHCHAND JAIN BASTHIMAL 27,000 1.59
2014-05-22 S VARINDER SINGH 28,430 1.45
2014-05-22 B PRABHA DAGA 36,264 1.45
2014-05-16 S POOJA SANJAY SIDHU 26,410 1.30
2014-05-15 B POOJA SANJAY SIDHU 30,200 1.39
2014-05-15 S LILAC FARMS PRIVATE LIMITED 35,085 1.42
2014-05-14 S LILAC FARMS PRIVATE LIMITED 41,530 1.42
2014-05-14 S RAHUL KASLIWAL 25,160 1.42
2014-05-14 B ISMAIL MOHMAD PATEL 50,000 1.42
2014-05-08 B RAHUL KAMALKANT PARASRAMPURIA 25,033 1.55
2014-05-08 S RAHUL KAMALKANT PARASRAMPURIA 89,506 1.55
2014-05-08 S GAYATRI SHAH 75,000 1.55
2014-05-08 S PRIYANKA VIJAY SHAH 40,879 1.55
2014-05-08 B RAHUL KASLIWAL 33,000 1.55
2014-05-08 B USHA SINGHANIA 100,000 1.55
2014-05-08 B SMITA PRAFULCHANDRA MEHTA 30,000 1.55
2014-05-08 S POOJA SANJAY SIDHU 75,861 1.55
2014-05-08 S AMIT KAMAL BHARGAV 70,500 1.55
2014-05-08 S GUNJAN AMIT BHARGAVA 40,469 1.55
2014-05-07 B POOJA SANJAY SIDHU 27,400 1.47
2014-05-07 S BHAVNA MEHTA 215,080 1.48
2014-05-07 B RAHUL KAMALKANT PARASRAMPURIA 50,000 1.48
2014-05-07 B GAYATRI SHAH 100,000 1.48
2014-05-07 S PRIYANKA VIJAY SHAH 32,062 1.49
2014-05-07 B ABHISHEK LOHTIA 50,000 1.49
2014-05-06 S KAMAL DEVISAHAY BHARGAVA 98,000 1.47
2014-05-06 B HARENDRA JAIN 130,000 1.47
2014-05-06 S RAHUL KAMALKANT PARASRAMPURIA 107,500 1.46
2014-05-02 S MAHESH GAJANAND GOYAL 25,059 1.48
2014-04-30 S MAHESH GAJANAND GOYAL 66,300 1.50
2014-04-30 B KAMAL DEVISAHAY BHARGAVA 54,450 1.50
2014-04-25 S MAHESH GAJANAND GOYAL 26,575 1.51
2014-04-22 S MAHESH GAJANAND GOYAL 39,160 1.54
2014-04-22 B KAMAL DEVISAHAY BHARGAVA 32,875 1.52
2014-04-22 B RAHUL KAMALKANT PARASRAMPURIA 50,000 1.52
2014-04-22 S MARGDARSHAN TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 127,267 1.52
2014-04-22 B PRIYANKA VIJAY SHAH 50,000 1.52
2014-04-16 B AMIT KAMAL BHARGAV 42,900 1.61
2014-04-16 S RAHUL KAMALKANT PARASRAMPURIA 27,957 1.63
2014-04-16 S PRIYANKA VIJAY SHAH 67,322 1.61
2014-04-15 B MAHESH GAJANAND GOYAL 100,000 1.59
2014-04-15 S RAM LAMINATES POONA PVT LTD 73,191 1.59
2014-04-15 B PRIYANKA VIJAY SHAH 100,000 1.59
2014-04-15 S ABHISHEK MEHTA 210,000 1.59
2014-04-15 B RAHUL KAMALKANT PARASRAMPURIA 83,537 1.59
2014-04-15 B AMIT KAMAL BHARGAV 27,815 1.59
2014-04-07 S GUNJAN AMIT BHARGAVA 25,100 1.63
2014-03-24 S GUNJAN AMIT BHARGAVA 30,980 1.85
2014-03-20 B MAHESH GAJANAND GOYAL 47,000 1.80
2014-03-20 S MAHESH GAJANAND GOYAL 92,500 1.80
2014-03-20 S VALUE PLUS SHARES N SECURITIES PRIVATE LIMITED 45,000 1.80
2014-03-20 B RAJESH KUMAR KULSHRESTHA 50,000 1.79
2014-03-19 S MAHESH GAJANAND GOYAL 56,561 1.79
2014-03-19 B PRABHA DAGA 50,000 1.79
2014-03-18 B GUNJAN AMIT BHARGAVA 26,000 1.77
2014-03-18 S PRIYANKA VIJAY SHAH 28,253 1.76
2014-03-13 B MAHESH GAJANAND GOYAL 100,000 1.69
2014-03-13 B GUNJAN AMIT BHARGAVA 41,000 1.75
2014-03-13 S PRIYANKA VIJAY SHAH 60,485 1.75
2014-03-13 S PREM SHRIKANT AGRAWAL 82,506 1.69
2014-02-26 B MAHESH GAJANAND GOYAL 50,000 1.99
2014-02-20 B PRIYANKA VIJAY SHAH 65,850 2.09
2014-02-20 B PREM SHRIKANT AGRAWAL 100,000 2.17
2014-02-20 B GUNJAN AMIT BHARGAVA 38,277 2.14
2014-02-20 S GUNJAN AMIT BHARGAVA 28,098 2.17
2014-02-20 S MAHESH GAJANAND GOYAL 275,250 2.14
2014-02-14 B MAHESH GAJANAND GOYAL 100,000 2.25
2014-02-14 B GUNJAN AMIT BHARGAVA 38,007 2.25
2014-02-14 S MOHIT HEMANT NAGARSHETH 162,500 2.25
2014-02-13 S MAHESH GAJANAND GOYAL 42,700 2.28
2014-02-13 B BANSAL PUKHRAJ ATMARAM 26,650 2.29
2014-02-12 S MAHESH GAJANAND GOYAL 26,927 2.26
2014-02-12 B GUNJAN AMIT BHARGAVA 35,700 2.20
2014-02-12 B VALUE PLUS SHARES N SECURITIES PRIVATE LIMITED 50,000 2.21
2014-02-12 S SAMPATH KUMAR SRINIVASAN 58,129 2.18
2014-02-06 B GAYATRI SHAH 30,000 2.34
2014-02-04 S PREFER ABASAN PRIVETE LIMITED 43,839 2.44
2014-02-04 S GUNJAN AMIT BHARGAVA 50,000 2.42
2014-02-04 B ANIL PODDAR 30,000 2.42
2014-02-04 B MAHESH GAJANAND GOYAL 75,000 2.42
2014-02-03 S SAMPATH KUMAR SRINIVASAN 39,690 2.54
2014-02-03 B GUNJAN AMIT BHARGAVA 50,000 2.54
2014-01-31 S RAHUL K PARASRAMPURIA 29,200 2.67
2014-01-31 S KAMALKANT MAHABIRPRASAD PARASRAMPURIA 27,877 2.67
2014-01-31 B PRIYANKA VIJAY SHAH 40,000 2.67
2014-01-27 S VALUE PLUS SHARES N SECURITIES PRIVATE LIMITED 50,000 3.25
2014-01-27 B PREFER ABASAN PRIVETE LIMITED 50,000 3.25
2014-01-24 S MOHIT HEMANT NAGARSHETH 100,375 3.42
2014-01-24 B RAHUL K PARASRAMPURIA 29,200 3.42
2014-01-24 B KAMALKANT MAHABIRPRASAD PARASRAMPURIA 29,200 3.42
2014-01-24 B NITIN KUMAR SINGHAL 27,100 3.42
2014-01-22 B AMIT VIJAY SHAH 30,000 3.77
2014-01-22 S BHARATKUMAR VELAJI MARWADI 27,800 3.78
2014-01-21 B MAHESH GAJANAND GOYAL 100,000 4.00
2014-01-21 S LILAC FARMS PRIVATE LIMITED 192,815 4.00
2014-01-21 B SAMPATH KUMAR SRINIVASAN 100,000 4.00
2014-01-21 S PARIMALSINH RAJ 37,730 3.99
2014-01-21 B BHAVNABEN NAVNEETBHAI PATEL 40,000 4.04
2014-01-21 S BHAVNABEN NAVNEETBHAI PATEL 40,000 4.02
2014-01-21 B SHAH ARUNBHAI H 47,536 4.00
2014-01-21 S SHAH ARUNBHAI H 47,536 3.98
2014-01-21 B DEEPAK KUMAR 30,000 4.01
2014-01-21 S DEEPAK KUMAR 30,000 4.01
2014-01-21 B NARENDRABHAI SHIVABHAI PARMAR 59,504 3.99
2014-01-21 S NARENDRABHAI SHIVABHAI PARMAR 42,000 4.00
2014-01-21 B DAYANANDANI DEVI 30,000 4.01
2014-01-21 S DAYANANDANI DEVI 30,000 4.01
2014-01-20 S MAHESH GAJANAND GOYAL 34,066 4.32
2014-01-20 B RAJNISH TIWARI 40,000 4.30
2014-01-20 S RAJNISH TIWARI 40,000 4.19
2014-01-20 B KRUNAL ASHOKKUMAR JETHVA 52,000 4.19
2014-01-20 S KRUNAL ASHOKKUMAR JETHVA 52,000 4.29
2014-01-17 S AMIT KAMAL BHARGAV 59,353 4.35
2014-01-17 B PARIMALSINH RAJ 45,650 4.38
2014-01-16 S AMIT KAMAL BHARGAV 28,181 4.28
2014-01-16 B SHAH ARUNBHAI H 35,000 4.43
2014-01-16 S SHAH ARUNBHAI H 35,000 4.44
2014-01-16 B NIKITA NARENDRABHAI SHAH 39,798 4.42
2014-01-16 S NIKITA NARENDRABHAI SHAH 39,798 4.43
2014-01-16 B RATANBEN BHARATKUMAR MARWADI 37,400 4.45
2014-01-16 S RATANBEN BHARATKUMAR MARWADI 35,000 4.42
2014-01-16 B DAYANANDANI DEVI 35,000 4.41
2014-01-16 S DAYANANDANI DEVI 35,000 4.43
2014-01-15 B AMIT KAMAL BHARGAV 46,296 4.38
2014-01-15 S PRIYANKA VIJAY SHAH 50,000 4.38
2014-01-14 B MAHESH GAJANAND GOYAL 28,100 4.53
2014-01-14 S PREFER ABASAN PRIVETE LIMITED 93,471 4.62
2014-01-14 B MANISH SOMCHAND CHAUHAN 27,000 4.62
2014-01-14 B TRUSHNA M SOLANKI 40,000 4.58
2014-01-13 S MAHESH GAJANAND GOYAL 36,921 4.68
2014-01-13 B RAJESH YASHWANT SHIRWATKAR 30,000 4.71
2014-01-13 B AMIT KAMAL BHARGAV 53,042 4.68
2014-01-13 B DHIRAJ DHARMAJI THAKOR 32,892 4.45
2014-01-13 S DHIRAJ DHARMAJI THAKOR 32,892 4.46
2014-01-13 S PREFER ABASAN PRIVETE LIMITED 146,080 4.68
2014-01-13 B DAYANANDANI DEVI 47,427 4.53
2014-01-13 S DAYANANDANI DEVI 47,427 4.53
2014-01-13 B SHAH ARUNBHAI H 41,500 4.51
2014-01-13 S SHAH ARUNBHAI H 41,500 4.51
2013-12-17 S BHAVNA RAJESH MEHTA 181,879 4.00
2013-12-17 B BHARATKUMAR VELAJI MARWADI 50,000 4.00
2013-12-17 B PRIYANKA VIJAY SHAH 50,000 4.00
2013-12-17 S ABHISHEK MEHTA 87,000 4.00
2013-12-17 B MAHESH GAJANAND GOYAL 50,000 4.00
2013-12-03 S LILAC FARMS PRIVATE LIMITED 60,050 4.39
2013-11-27 S PREFER ABASAN PRIVETE LIMITED 30,450 4.64
2013-11-26 S ABHISHEK MEHTA 30,275 4.88
2013-11-26 B MAHESH GAJANAND GOYAL 40,000 4.88
2013-11-26 B LILAC FARMS PRIVATE LIMITED 130,000 4.88
2013-11-26 B PREFER ABASAN PRIVETE LIMITED 170,000 4.88
2013-11-26 S BHAVNA RAJESH MEHTA 310,100 4.88
2013-11-21 B MAHESH GAJANAND GOYAL 40,000 5.39
2013-11-21 S ABHISHEK MEHTA 157,500 5.39
2013-11-21 B DINESH JAYNTALAL DOSHI 62,500 5.39
2013-11-21 B PREFER ABASAN PRIVETE LIMITED 75,000 5.39
2013-11-19 S BHAVNA MEHTA 200,000 5.67
2013-11-19 B DINESH JAYNTALAL DOSHI 200,000 5.67
2013-06-04 B CEEPLAST TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 25,500 9.77
2013-06-04 S CEEPLAST TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 25,500 9.71
2013-06-04 B CEEPLAST TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 25,500 9.77
2013-06-04 S MARGDARSHAN TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 41,102 9.44
2013-06-04 S PARKES MULTI TRADE PRIVATE LIMITED 38,000 9.70
2013-06-04 S MAHENDRA CHANDULAL SHAH 40,000 9.59
2013-05-29 S CEEPLAST TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 101,300 9.87
2013-05-29 B MARGDARSHAN TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 40,000 9.77
2013-05-29 B PARKES MULTI TRADE PRIVATE LIMITED 40,000 9.76
2013-05-29 S PARKES MULTI TRADE PRIVATE LIMITED 30,000 9.73
2013-05-22 B CEEPLAST TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 100,000 10.02
2013-05-22 S MARGDARSHAN TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 32,100 10.02
2013-05-22 S POLYMERS MULTI TRADE PVT LTD 41,645 10.13
2013-05-22 S PARKES MULTI TRADE PRIVATE LIMITED 35,023 10.02
2013-05-16 B MULBERRY MERCANTILE PRIVATE LIMITED 77,128 10.18
2013-05-16 S MULBERRY MERCANTILE PRIVATE LIMITED 79,200 10.15
2013-05-16 S CEEPLAST TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 100,000 10.11
2013-05-16 B MARGDARSHAN TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 30,000 10.13
2013-05-16 B POLYMERS MULTI TRADE PVT LTD 41,100 10.17
2013-05-16 B PARKES MULTI TRADE PRIVATE LIMITED 42,000 10.14
2013-05-09 S POLYMERS MULTI TRADE PVT LTD 35,000 9.96
2013-05-09 B MULBERRY MERCANTILE PRIVATE LIMITED 91,675 10.07
2013-05-09 S MULBERRY MERCANTILE PRIVATE LIMITED 90,450 10.09
2013-05-09 B CEEPLAST TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 100,000 10.02
2013-05-03 B MULBERRY MERCANTILE PRIVATE LIMITED 43,617 9.44
2013-05-03 S MULBERRY MERCANTILE PRIVATE LIMITED 43,800 9.65
2013-05-03 S CEEPLAST TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 60,000 9.36
2013-05-03 B POLYMERS MULTI TRADE PVT LTD 35,000 9.69
2013-04-29 B MULBERRY MERCANTILE PRIVATE LIMITED 60,175 8.61
2013-04-29 S MULBERRY MERCANTILE PRIVATE LIMITED 66,000 8.71
2013-04-29 B CEEPLAST TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 65,000 8.71
2013-04-29 S PARKES MULTI TRADE PRIVATE LIMITED 34,875 8.65
2013-04-22 S STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 56,647 9.17
2013-04-22 B PARKES MULTI TRADE PRIVATE LIMITED 35,000 9.33
2013-04-22 B POLYMERS MULTI TRADE PVT LTD 36,706 9.18
2013-04-18 B STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 46,713 9.21
2013-04-18 S STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 58,780 9.20
2013-04-18 S YAMALA INFRASTRUCTURE PVT LTD 25,700 9.22
2013-04-15 B STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 28,508 7.62
2013-04-15 B STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 28,508 7.62
2013-04-15 S STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 28,499 7.29
2013-04-03 B MARGDARSHAN TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 28,000 8.08
2013-04-03 S PARKES MULTI TRADE PRIVATE LIMITED 28,000 8.08
2013-03-21 S SANDEEP MAHESHWARI HUF 28,000 9.45
2013-02-27 S STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 39,700 8.77
2013-02-27 S CEEPLAST TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 36,600 8.10
2013-02-27 B POLYMERS MULTI TRADE PVT LTD 60,349 8.43
2013-02-11 B CEEPLAST TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 36,645 14.45
2013-02-11 S POLYMERS MULTI TRADE PVT LTD 34,850 14.45
2013-02-06 S ABHISHEK MEHTA 30,000 15.50
2013-02-05 B MULBERRY MERCANTILE PRIVATE LIMITED 42,779 14.00
2013-02-01 B SHAH RASIKLAL SHREYAS 29,000 15.45
2013-02-01 S POLYMERS MULTI TRADE PVT LTD 30,000 15.45
2013-01-29 B MULBERRY MERCANTILE PRIVATE LIMITED 28,000 17.81
2013-01-29 B PARKES MULTI TRADE PRIVATE LIMITED 45,333 17.67
2013-01-29 S PARKES MULTI TRADE PRIVATE LIMITED 45,433 17.99
2013-01-29 S JAYESH UMAIDMAL KALA 41,536 17.67
2013-01-24 B STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 28,577 18.44
2013-01-23 B PARKES MULTI TRADE PRIVATE LIMITED 85,000 16.38
2013-01-23 S POLYMERS MULTI TRADE PVT LTD 25,150 16.21
2013-01-23 B JAYESH UMAIDMAL KALA 50,000 16.21
2013-01-23 B MULBERRY MERCANTILE PRIVATE LIMITED 45,496 17.22
2013-01-23 S CEEPLAST TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 75,000 16.21
2013-01-21 B SIDDHARTH PRAFUL MEHTA 35,000 17.13
2013-01-21 S MARGDARSHAN TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 28,191 17.11
2013-01-21 B YAMALA INFRASTRUCTURE PVT LTD 33,700 17.11
2013-01-21 S PARKES MULTI TRADE PRIVATE LIMITED 34,630 17.07
2013-01-18 B MARGDARSHAN TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 27,000 16.10
2013-01-18 B STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 73,247 15.85
2013-01-18 S NILESH MANSUKH VORA 30,000 16.09
2013-01-17 B POLYMERS MULTI TRADE PVT LTD 41,000 15.77
2013-01-17 B PARKES MULTI TRADE PRIVATE LIMITED 50,000 15.51
2013-01-17 B MARGDARSHAN TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 50,000 15.54
2013-01-17 S ABHISHEK MEHTA 250,000 15.47
2013-01-17 B CEEPLAST TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 75,000 15.41
2013-01-17 B STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 42,072 15.88
2013-01-17 S STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 42,072 15.94
2013-01-16 B STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 58,525 15.20
2013-01-16 S STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 58,352 15.25
2013-01-15 B STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 43,413 14.44
2013-01-15 S STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 44,504 14.53
2013-01-14 S MULBERRY MERCANTILE PRIVATE LIMITED 27,601 13.84
2013-01-09 B STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 42,965 12.52
2013-01-09 S STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 45,204 12.61
2013-01-08 B STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 37,877 11.96
2013-01-08 S STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 48,773 12.02
2013-01-07 S LNS STOCK HOLDINGS PVT. LTD. 30,000 11.44
2013-01-07 B ASHOK KUMAR GARG 28,100 11.45
2013-01-07 B STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 42,438 11.35
2013-01-07 S STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 52,386 11.45
2013-01-04 S STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 25,650 10.91
2013-01-03 B STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 40,287 10.69
2013-01-03 S STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 54,175 10.72
2013-01-02 S STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 32,910 10.52
2012-12-28 B MULBERRY MERCANTILE PRIVATE LIMITED 25,491 9.56
2012-12-28 S MULBERRY MERCANTILE PRIVATE LIMITED 25,591 9.75
2012-12-28 S RAGA FINVEST LIMITED 48,101 9.55
2012-12-26 B GAJANAN ENTERPRISES 80,432 9.19
2012-12-26 S GAJANAN ENTERPRISES 80,432 9.19
2012-12-26 B STYLECHECK GARMENTS PRIVATE LIMITED 85,460 9.38
2012-12-26 S NARENDRA RANGA 26,055 9.19
2012-12-26 B LNS STOCK HOLDINGS PVT. LTD. 30,000 9.19
2012-12-26 S BIPIN BHOGILAL RAWAL 47,808 9.19
2012-12-26 S JIGAR BIPIN RAVAL 68,454 9.19
2012-12-26 S HITESH VINODBHAI BHAGAT 57,647 9.33
2012-11-15 B HITESH VINODBHAI BHAGAT 32,648 15.45
2012-09-14 B HITESH VINODBHAI BHAGAT 35,000 42.70
2012-09-10 B TARUNKUMAR GURUCHARAN BRAHMBHATT 26,570 45.75
2012-08-16 S GUNJAN GANPATDAS VAIDYA 50,000 41.00
2012-08-09 S RAGA FINVEST LIMITED 30,000 38.90
2012-08-09 S CEEPLAST TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 27,166 38.99
2012-08-09 S ABHISHEK MEHTA 25,000 39.00
2012-08-09 B SANTOSH RANGA 25,000 38.90
2012-08-07 S MARGDARSHAN TRADING COMPANY PVT LTD 25,175 36.72
2012-08-07 S ABHISHEK MEHTA 25,905 36.50
2012-08-07 B CEEPLAST TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 35,000 36.54
2012-08-07 B DIPIKA KRUSHNAKUMAR BRAHMBHATT 37,331 36.83
2012-08-03 B GUNJAN GANPATDAS VAIDYA 25,000 37.31
2012-08-02 S GUNJAN GANPATDAS VAIDYA 25,000 37.40
2012-08-02 B ANKITA ASHOK PARASRAMPURIA 25,000 37.40
2012-07-31 S DIPIKA KRUSHNAKUMAR BRAHMBHATT 31,295 36.92
2012-07-31 B MARGDARSHAN TRADING COMPANY PVT LTD 45,175 36.63
2012-07-30 S ABHISHEK MEHTA 38,660 37.20
2012-07-27 S ABHISHEK MEHTA 77,139 35.79
2012-07-25 S ABHISHEK MEHTA 194,767 34.00
2012-07-25 B CEEPLAST TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED 25,000 34.00
2012-07-25 B KRUSHNAKUMAR GURUVACHAN BRAHMBHATT 25,000 32.83
2012-07-25 B SANTOSH RANGA 35,000 34.00
2012-07-20 S ABHISHEK MEHTA 151,250 30.27
2012-07-20 B GUNJAN GANPATDAS VAIDYA 50,000 30.25
2012-07-11 S ABHISHEK MEHTA 200,000 28.55
2012-07-11 B NARENDRA KUMAR RANGA 35,000 28.50
2012-07-03 S MAJESTIC GARMENTS PRIVATE LIMITED 58,500 22.05
2012-07-03 S RAJEEV RAJEEV 50,000 22.05
2012-07-03 S PARKES MULTI TRADE PRIVATE LIMITED 49,500 22.05
2012-03-14 B MAJESTIC GARMENTS PRIVATE LIMITED 25,400 37.04
2012-03-06 S MAJESTIC GARMENTS PRIVATE LIMITED 40,600 29.56
2012-03-06 B VIRENDRA MANILAL SHAH 25,000 29.56
2012-02-14 S MAJESTIC GARMENTS PRIVATE LIMITED 50,000 28.50
2012-02-14 B ARIHANT INVESTMENTS AND SECURITIES 45,000 28.50
2011-04-04 S VIRAL JAYANT FURIA 25,000 29.66
2011-01-17 S TECHNO BROKING and FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 25,000 16.40
2011-01-17 B HARDIK AJIT RAVANI 25,000 16.40
2010-12-22 B TECHNO BROKING and FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 25,000 15.99
2010-12-21 S PARKES MULTI TRADE PRIVATE LIMITED 35,700 16.96
2010-12-21 B TECHNO BROKING and FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 30,000 17.00
2010-12-15 S SACHIN PANDURANG KADAM 29,000 17.16
2010-10-04 B ANAND KUMAR GUPTA 40,000 15.35
2010-09-21 S RAJEEV RAJEEV 98,900 14.40
2010-09-21 B BAKUL CHANDRAKANT CHITALIA 25,000 14.40
2010-09-21 B VIJAY NANDKISHOR MAHAJAN 25,100 14.40
2010-08-31 S SURESH GAJANAND SOMANI 35,000 14.33
2010-08-31 S SUNITA SOMANI 25,000 14.27
 
Subscribe now to get personal finance updates in your inbox!