Home  »  Company  »  Axon Ventures Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Axon Ventures Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Oct 25th 2016
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
2014-05-28 B SAMSKARA SALES AGENCY PRIVATE LIMITED 200,000 9.15
2014-05-28 S PERFECT CORPORATE SERVICES LIMITED 278,905 9.15
2014-05-26 B GARTH MERCANTILE PRIVATE LIMITED 266,351 8.31
2014-05-26 B ATUL CHAUHAN 53,000 8.31
2014-05-26 S PERFECT CORPORATE SERVICES LIMITED 325,000 8.31
2014-05-19 S PERFECT CORPORATE SERVICES LIMITED 361,095 6.85
2014-05-19 B ISAIRIS TRADING PVT LTD 175,000 6.85
2014-05-19 B OLYMPIA MULTITRADING PRIVATE LIMITED . 160,000 6.85
2012-12-03 B V R P FINANCIAL SERVICES PVT LTD 77,839 14.66
2012-12-03 S V R P FINANCIAL SERVICES PVT LTD 179,161 15.75
2012-12-03 B AMIN NAKUL HASMUKH 83,000 15.73
2012-12-03 S AMIN NAKUL HASMUKH 83,000 14.68
2012-11-29 S V R P FINANCIAL SERVICES PVT LTD 48,589 14.29
2010-02-11 S AJAY JAYA MODI 3,611 23.60
2010-02-11 B SAI KANAKA MAHALAKSHMI FINANCE PRIVATE LIMITED 5,000 23.75
2010-02-03 S ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 13,664 26.45
2010-02-03 B RAMESH MALPANI 5,000 26.45
2010-02-02 S ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 5,000 25.20
2010-02-01 S DEEPAK HARIDASMAL VADE 11,000 24.00
2010-02-01 B KESHARICHAND NEMICHAND JAIN 3,800 24.00
2010-01-28 S SUNIL GUPTA AND OTHERS HUF 5,000 24.11
2010-01-28 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 6,470 24.74
2010-01-28 S SWAPAN MUKHERJEE 5,000 24.40
2010-01-28 S CHANCHAL AGARWALLA 8,439 24.10
2010-01-28 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 4,801 24.73
2010-01-28 B ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 29,262 24.37
2010-01-28 B RAJASTHAN GLOBAL SEC LTD 20,361 24.44
2010-01-25 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 9,344 26.73
2010-01-25 S VIJAY PODDAR HUF 4,066 26.65
2010-01-25 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 9,344 26.72
2010-01-25 S WINWIN SECURITIES PVT LTD 10,125 26.65
2010-01-25 S TRIPTI VYAPAAR PRIVATE LIMITED 4,741 26.65
2010-01-25 S SHIV PRAKASH ROONGTA 3,400 26.65
2010-01-25 B ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 27,000 26.65
2010-01-22 S PRAMILA NAVIN CHHEDA 11,000 30.80
2010-01-22 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 11,000 30.80
2010-01-22 B SARALA DAS 7,170 28.05
2010-01-22 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 9,302 28.05
2010-01-21 S ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 13,280 30.08
2010-01-21 B DINESH KUMAR JHUNJHUNWALA 8,000 30.40
2010-01-21 B SHYAM SUNDAR BINNANI HUF 4,000 30.55
2010-01-21 B ALOK GUPTA 5,000 30.46
2010-01-20 B ASHARATAN SHIVCHAND PACHISIA 4,796 30.52
2010-01-20 S ANMOL FINANCE COMPANY 10,000 30.75
2010-01-20 S YOGEETA KASHIRAM KADAM 32,520 30.50
2010-01-20 S GHANSHYAM KAMLESH KACHHAWA 3,318 30.75
2010-01-20 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 9,950 31.00
2010-01-20 B PARESH DHIRAJLAL SHAH 3,910 31.00
2010-01-20 S ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 34,791 30.86
2010-01-20 B ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 47,035 30.57
2010-01-20 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 9,950 31.00
2010-01-20 B PRAMILA NAVIN CHHEDA 12,500 31.00
2010-01-19 S ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 7,860 29.54
2010-01-19 S PRABHUDAS LILLADHER P LTD. 5,712 29.29
2010-01-19 B ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 7,860 28.28
2010-01-19 B PRABHUDAS LILLADHER P LTD. 3,660 29.32
2010-01-19 B GHANSHYAM KAMLESH KACHHAWA 3,318 29.55
2010-01-19 B ANMOL FINANCE COMPANY 10,000 29.27
2010-01-18 S AJIT HIRJI DEDHIA 7,000 27.72
2010-01-18 S UTTAM BHARAT BAGRI 8,400 28.15
2010-01-18 S VISHNU SHANKAR B MISHRA 5,913 28.15
2010-01-18 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 7,967 28.11
2010-01-18 S BHAVINA DEDHIA 7,000 28.15
2010-01-18 S PRABHUDAS LILLADHER P LTD. 5,458 28.14
2010-01-18 B SUNIL GUPTA AND OTHERS HUF 5,000 28.15
2010-01-18 B SAJAN GUPTA AND OTHERS HUF 4,000 28.13
2010-01-18 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 7,967 27.82
2010-01-18 B DEEPAK HARIDAS MALVADE 11,000 27.88
2010-01-18 B PRABHUDAS LILLADHER P LTD. 5,458 28.01
2010-01-18 B SWAPNIL RATHI 5,000 28.15
2010-01-15 B UTTAM BHARAT BAGRI 3,800 26.85
2010-01-14 B PRABHUDAS LILLADHER P LTD. 5,000 25.60
2010-01-13 B VINAY AGARWAL 5,000 24.40
2010-01-13 S RAMJANA BANTHIA 3,503 24.40
2010-01-13 S BHAVIN Y MEHTA 10,002 24.40
2010-01-13 S KALPANA MADHANI SECURITIES PVT. LTD. 10,000 24.40
2010-01-13 B KALPANA MADHANI SECURITIES PVT. LTD. 10,000 24.40
2010-01-13 B ARVIND S SHAH HUF 5,000 24.40
2010-01-13 B POOJA BHARTIA 5,000 24.40
2010-01-13 B SHILPI AGARWAL 4,000 24.40
2010-01-13 S ZAKIR HUSEN 3,853 24.40
2010-01-13 S BHAVIN A DEDHIA 34,290 24.40
2010-01-13 B CHANCHAL AGARWALLA 5,000 24.40
2010-01-13 B BHAVIN Y MEHTA 10,002 24.40
2010-01-13 B SRI BHAGWAN KALYANI 10,000 24.40
2010-01-12 S SILLA SWARNA 4,000 23.25
2010-01-12 B UTTAM BHARAT BAGRI 4,600 23.25
2010-01-12 B VINAY MENON 20,000 23.25
2010-01-12 B SAI KANAKAMAHALAKSHMI FINANCE PVT LTD 7,346 23.25
2010-01-12 S BAKULABEN HARSHADKUMAR MISTRY 15,198 23.25
2010-01-12 S HARSHAD KUMAR CHIMANLAL MISTRY 14,802 23.25
2010-01-11 B SAI KANAKAMAHALAKSHMI FINANCE PVT LTD 6,671 22.15
2010-01-08 S ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 18,000 21.10
2010-01-08 B SHIV PRAKASH ROONGTA 10,000 21.10
2010-01-07 B JALAN FINVEST PVT LTD 4,370 19.91
2010-01-06 S SANJAY P DAVDA 4,100 19.15
2010-01-06 B AMIT SARAFF 4,000 19.08
2009-12-31 B CHOICE INFOTECH PVT LTD 5,000 16.60
2009-12-22 B ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 3,700 14.98
2009-12-16 S MAMTA BHANDARI 3,450 14.18
2009-12-16 B ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 12,059 14.29
2009-12-10 B ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 5,391 13.47
2009-11-13 S YUVESH NAREDI 4,881 12.76
2009-11-09 B VIJAYKUMAR BANARSI JAYSWAL 4,887 13.19
2009-10-08 B VIJAY KUMAR BANARSI JAYSWAL 5,000 15.43
2009-10-06 B VIJAYKUMAR BANARSI JAYSWAL 5,000 15.52
2009-09-25 B VIJAYKUMAR BANARSI JAYSWAL 5,000 15.99
2009-09-08 B HARSHAD KUMAR CHIMANLAL MISTRY 6,285 16.88
2009-09-07 S SURESH DEVILAL BAGRECHA 5,803 16.65
2009-08-31 S TIRATH PRADYUMAN PARIKH 16,400 18.97
2009-08-31 B PRITAM SINGH GILL 5,500 18.78
2009-08-31 B KARSANBHAI CHELABHAI PATEL 5,000 19.37
2009-08-28 S VIDHATA PVT LTD. 11,062 19.05
2009-08-28 S KALPANA MADHANI SECURITIES PVT. LTD. 5,000 19.17
2009-08-28 S VRP FINANCIAL SERVICES PVT LTD. 74,000 19.17
2009-08-28 S TIRATH PRADYUMAN PARIKH 3,744 19.17
2009-08-28 B KALPANA MADHANI SECURITIES PVT. LTD. 5,000 19.17
2009-08-28 B URMILA DOSHI 3,305 19.16
2009-08-28 B SWAPAN MUKHERJEE 5,000 19.17
2009-08-28 B SAI KANAKAMAHALAKSHMI FINANCE PVT LTD 10,000 19.17
2009-08-28 B RAJINDAR KAUR 5,000 19.17
2009-08-28 B TIRATH PRADYUMAN PARIKH 20,144 19.17
2009-07-24 B VIDHATA PVT LTD. 4,650 13.10
2009-06-04 S SAI KANAKAMAHALAKSHMI FINANCE PVT LTD 3,999 16.49
2009-05-28 S SUBHASHCHANDER 8,000 15.56
2009-05-28 B DHANJIBHAIPUNJBHAIPATEL 8,039 15.56
2009-05-07 B TRIPTI VYAPAAR PRIVATE LIMITED 4,756 11.10
2009-04-15 S BHARATKUMAR N PATEL 3,800 13.30
2009-04-15 B CHAK DE TRADING PRIVATE LTD 5,000 13.68
2009-03-24 B PIYUSH D MEHTA HUF 4,000 8.00
2009-03-12 B SAI KANAKAMAHALAKSHMI FINANCE 5,000 8.04
2009-01-02 B DR. VIVEK ISHWAR HEBBAR 4,241 11.33
2009-01-02 B BDS SHARE BROKERS PVT LTD 4,415 11.00
2009-01-01 B BDS SHARE BROKERS LTD 4,001 10.64
2008-12-16 S SUBHASH CHANDER 4,286 11.19
2008-11-28 B ABHIRUP GOSWAMI 5,000 7.69
2008-11-21 B SATYANRAIN PREMSUKH LAHOTI HUF 5,000 7.80
2008-11-05 B SUBHASH CHANDER 4,000 10.00
2008-10-24 S ARYAVRAT FINANCIAL SERVICES LTD 15,570 9.12
2008-09-29 S SHEETAL KASHIRAM KADAM 4,097 18.91
2008-09-10 S HASMUKHLAL M GANDHI 5,153 20.74
2008-09-05 S RAHUL DOSHI 4,470 22.04
2008-08-26 B GANDHI SECURITIES AND INV PVT LTD 12,667 29.58
2008-08-26 B LATA JITENDRA BHAGERIA 4,000 28.77
2008-08-26 B JOSEPH K M 4,830 29.37
2008-08-26 B NATHULAL PANNALAL LAVTI 5,000 28.59
2008-08-26 B RAHUL DOSHI 10,000 30.32
2008-08-26 B HASMUKHLAL M GANDHI 6,000 28.65
2008-08-26 S GAURAV DOSHI 5,010 29.92
2008-08-26 B MIRA GAURAV MODY 4,000 26.84
2008-08-26 B GAURAV DOSHI 5,010 30.36
2008-08-26 B DINESH F RATADIYA 3,500 27.74
2008-08-26 S SULTAN EBRAHIM MERCHANT 8,747 29.85
2008-08-26 S RAHUL DOSHI 5,000 28.79
2008-08-26 S MIRA GAURAV MODY 4,000 28.20
2008-08-26 S CHIRAG SECURITIES 32,450 27.89
2008-08-26 S GANDHI SECURITIES AND INV PVT LTD 12,667 29.61
2008-08-26 S LATA JITENDRA BHAGERIA 4,000 28.65
2008-08-26 S JOSEPH K M 3,830 29.37
2008-08-26 B SULTAN EBRAHIM MERCHANT 8,747 29.73
2008-07-07 S SANJAY KUMAR JAIN 4,500 23.34
2008-07-07 B BDS SHARE BROBERS PVT LTD 4,231 24.69
2008-07-02 S RAJESH K DROLIA 10,735 23.12
2008-05-20 S ANMOL FINANCE COMPANY 8,000 39.66
2008-05-07 B ARYAVRAT FINANCIAL SERVICES LTD. 3,650 43.51
2008-04-30 B YASH RAJIV AGARWAL 3,741 43.00
2008-04-28 S EUREKA STOCK AND SHARE BROKING SERVICES LTD 5,391 39.19
2008-04-25 B RAJESH K DROLIA 12,000 39.50
2008-04-24 S EUREKA STOCK AND SHARE BROKING SERVICES LTD. 4,029 40.64
2008-04-21 S DIVESH NAREDI 5,600 42.76
2008-04-01 B GAURAV JAYANTI DOSHI 5,000 45.80
2008-03-31 B ASHARAM RAMAWATAR 4,000 41.75
2008-03-27 B V R P FINANCIAL SERVICES PVT LTD 84,000 29.00
2008-03-27 B ANMOL FINANCE COMPANY 18,000 28.99
2008-03-27 B UNIFLEX CARRYING CO. PVT LTD 70,000 29.00
2008-03-26 B BDS SHARE BROKERS PVT LTD 3,657 29.48
2008-03-25 S HETAL DHIREK RAJ 9,606 27.75
2008-03-25 B MONA DWIREK RAJ 9,606 27.75
2008-03-19 B ANMOL FINANCE COMPANY 32,000 28.50
2008-03-19 B CHIRAG SECURITIES 33,000 28.49
2008-03-14 S AVINASH ARVIND JAGUSHTE 10,000 33.50
2008-03-13 S JITENDRABHAI DEVJIBHAI BODAR 3,500 34.05
2008-02-22 S SHEETAL KASHIRAM KADAM 5,000 50.50
2008-02-22 B SHAILENDRA S NAHAR 5,000 50.50
2008-02-21 S KUSHAL SOFTWARE LTD 13,775 50.02
2008-02-18 B SHEETAL KASHIRAM KADAM 4,525 52.94
2008-02-15 B BHAVIN A DEDHIA 6,000 51.24
2008-02-15 S SHEETAL KASHIRAM KADAM 4,020 51.44
2008-02-14 S SHRI HARE KRISHNA FOUNDATION 16,500 48.71
2008-02-14 B V R P FINANCIAL SERVICES PVT LTD 7,230 48.90
2008-02-14 B ANMOL FINANCE COMPANY 11,000 49.00
2008-02-13 S SANTOSH KUMAR KEJRIWAL SECURITIES PRIVATE LIMITED 25,000 49.00
2008-02-13 B V R P FINANCIAL SERVICES PVT LTD 27,598 49.11
2008-02-13 B ANMOL FINANCE COMPANY 13,918 48.83
2008-02-12 S SANTOSH KUMAR KEJRIWAL SECURITIES PRIVATE LIMITED 22,000 48.01
2008-02-12 B V R P FINANCIAL SERVICES PVT LTD 21,000 48.00
2008-02-11 B CHIRAG SECURITIES 6,500 50.00
2008-02-11 B ANMOL FINANCE COMPANY 4,500 50.00
2008-02-08 S G B SECURITIES 10,000 55.00
2008-02-07 B HETAL DHIREK RAJ 9,606 57.00
2008-02-07 B CHIRAG SECURITIES 9,000 58.50
2008-02-07 S SATYAM DWIREK RAJ 9,606 57.00
2008-02-07 B SANGEET K HISARIA HUF 8,000 59.05
2008-02-07 B ANMOL FINANCE COMPANY 9,000 58.50
2008-02-07 S SANDEEP K HISARIA HUF 8,000 59.05
2008-02-07 B BHAVIN A DEDHIA 4,300 59.52
2008-02-06 S SANDEEP K HISARIA HUF 14,000 60.00
2008-02-06 S SANTOSH KUMAR KEJRIWAL SECURITIES PRIVATE LIMITED 25,000 60.00
2008-02-06 S PARAS KUMAR JAIN 16,000 60.00
2008-02-06 B SHRI KRISHNA FINANCE SERVICES 30,000 59.87
2008-02-06 B ANMOL FINANCE COMPANY 17,000 59.97
2008-02-06 B SANGEET K HISARIA HUF 14,000 60.00
2008-02-06 B CHIRAG SECURITIES 12,000 59.95
2008-02-05 S NINCRO INVESTMENTS AND FINANCE PVT LTD 25,000 60.00
2008-02-05 S MAHARAJA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED 4,200 59.88
2008-02-05 B RUPAK DEVELOPERS PRIVATE LIMIT 5,000 60.00
2008-02-05 B CHIRAG SECURITIES 15,000 59.86
2008-02-05 B ANMOL FINANCE COMPANY 10,000 60.00
2008-02-04 B KUSHAL SOFTWARE LTD 20,000 54.00
2008-02-04 B RUPAK DEVELOPERS PRIVATE LIMIT 39,919 54.00
2008-02-01 S DUSHYANT MULCHAND KHONA 6,000 50.61
2008-02-01 S SPARC PESTI CHEM PVT LTD 4,000 51.05
2008-02-01 S K VISWANATH 3,750 51.58
2008-02-01 B KUSHAL SOFTWARE LTD 33,740 50.99
2008-02-01 S RAJESH MEHRA 6,000 51.00
2008-02-01 S SPARC PESTI CHEM PRIVATE LIMITED 6,000 51.00
2008-02-01 S RAJESH D MEHRA 4,000 51.00
2008-02-01 S ASHARAM LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED 4,000 50.87
2008-01-29 S MONTU C SHETH 8,000 57.00
2008-01-29 S GIRIRAJ ESTATE PVT LTD 4,000 57.00
2008-01-29 S SHETH ENTERPRISES PVT LTD 3,700 57.00
2008-01-28 S J S CREDIT CAPITAL PVT LTD 5,000 55.05
2008-01-28 S MARUMEGH TRADE PVT LTD 4,200 55.00
2008-01-28 S DIPTI KETAN MEHTA 5,000 54.50
2008-01-28 S KASTURI TOWER LIMITED 5,100 55.00
2008-01-28 S SRIDHAN TIE UP LTD 5,100 55.00
2008-01-28 B KUSHAL SOFTWARE LTD 21,550 55.00
2008-01-25 S BSR FINANCE AND CONSTRUCTIONS LTD 12,000 59.30
2008-01-25 B AGRAWAL BROKERAGE PVT. LTD. 17,000 59.50
2008-01-25 B BANSAL VINIMOY PVT. LTD. 17,000 59.36
2008-01-24 B ASHOK JHAWAR 4,666 58.98
2008-01-24 S ASHOK JHAWAR 4,666 59.76
2008-01-24 S SURYALATA TREXIM PVT LTD 6,000 56.87
2008-01-24 B CLOCK SIGN TRADING CO. PVT LTD. 16,000 56.01
2008-01-24 S EUREKA STOCK AND SHARE BROKING SERVICES LTD 4,500 62.37
2008-01-24 S ASHIANA PROPERTIES PVT. LTD. 10,000 55.50
2008-01-23 S VIKRAM MOONDHARA 4,000 60.00
2008-01-23 S BINOD RESOURCES PVT. LTD. 14,000 58.50
2008-01-23 S SAFEAID FINANCE CO. PVT LTD 20,000 58.05
2008-01-23 B BANSAL VINIMOY PVT. LTD. 20,000 58.05
2008-01-23 B ABSOLUTE LEASING AND FINVEST PVT 23,074 60.48
2008-01-23 B AGRAWAL BROKERAGE PVT. LTD. 20,000 58.50
2008-01-23 S SNEH SANDEEP AGARWAL 4,000 61.10
2008-01-23 S HARVARD TRADING PVT. LTD. 4,000 58.50
2008-01-22 S T RAJESH 3,351 51.05
2008-01-21 S KUSHAL SOFTWARE LTD 7,000 68.57
2008-01-21 S AVINASH ARVIND JAGUSHTE 5,324 65.09
2008-01-21 B ABSOLUTE LEASING AND FINVEST PVT 4,000 63.97
2008-01-18 S S. B. CORRUGATORS PVT LTD 30,000 75.40
2008-01-18 B ANJANI VANIJYA PRIVATE LIMITED 50,000 75.50
2008-01-18 S HANUMAN TRADING AND FEEDS PVT.LTD. 20,000 75.65
2008-01-17 S CHIRAG SECURITIES 3,400 72.07
2008-01-17 B AGRAWAL BROKERAGE PVT. LTD. 22,000 72.50
2008-01-16 B SAPNA JOGANI 4,000 69.16
2008-01-16 S SAPNA JOGANI 4,000 69.15
2008-01-16 B AS VANIJYA PRIVATE LIMITED 20,500 67.75
2008-01-16 B ANITA VYAPAAR PRIVATE LIMITED 22,000 67.51
2008-01-16 B UNIFLEX CARRYING CO. PVT. LTD 25,000 67.65
2008-01-16 S ANAMIKA HOLDINGS PVT LTD 15,000 67.50
2008-01-16 S NAWRUPAM MERCANTILE PVT.LTD. 4,000 68.01
2008-01-16 B AGRAWAL BROKERAGE PVT. LTD. 10,000 67.50
2008-01-16 B BANSAL VINIMAY PVT. LTD. 10,000 67.52
2008-01-15 S SAPNA JOGANI 4,000 73.05
2008-01-15 S SHETH IMPEX PVT. LTD. 12,000 71.90
2008-01-15 B SAPNA JOGANI 4,000 73.06
2008-01-15 B AS VANIJYA PRIVATE LIMITED 10,000 72.25
2008-01-15 S SHETH COMMERCIAL PVT. LTD. 9,000 71.90
2008-01-15 S BINOD RESOURCES PVT. LTD. 18,000 72.25
2008-01-15 S PUSHPAK COMMERCIAL FINANCE PVT. LTD. 12,000 72.25
2008-01-15 B ANITA VYAPAAR PRIVATE LIMITED 10,000 72.25
2008-01-15 B ANJANI VANIJYA PRIVATE LIMITED 24,100 71.96
2008-01-15 B UNIFLEX CARRYING CO. PVT. LTD. 25,000 72.25
2008-01-15 B AGRAWAL BROKERAGE PVT. LTD. 34,500 71.90
2008-01-14 S BINDUBALA SHARMA 7,394 71.49
2008-01-14 B UNIFLEX CARRYING CO. PVT LTD 30,000 72.45
2008-01-14 S JYOTHI N 4,000 75.40
2008-01-14 S PARAS KUMAR JAIN 16,000 72.25
2008-01-14 S PARAS FINVEST PVT LIMITED 5,500 72.00
2008-01-14 S RIDHIMA HOLDINGS PVT LTD 29,850 72.00
2008-01-14 B CLOCK SIGN TRADING CO. PVT LTD. 21,500 72.45
2008-01-11 S SURYALATA TREXIM PVT LTD 10,000 70.00
2008-01-11 S PUSHPAK COMMERCIAL FINANCE PVT. LTD. 15,000 70.00
2008-01-11 B KASHIRAM KADAM 31,000 70.08
2008-01-11 B HEMLATA SURESHCHANDRA DESAI 4,411 70.89
2008-01-11 B KUSHAGRA SOFTWARE LTD 54,000 69.99
2008-01-11 B ABSOLUTE LEASING AND FINVEST PVT 20,626 69.99
2008-01-11 B VIDHATA SECURITIES PVT LTD 18,300 69.83
2008-01-11 S HEMLATA SURESHCHANDRA DESAI 4,411 70.19
2008-01-10 S CHIRAG SECURITIES 16,447 76.52
2008-01-10 S SURYALATA TREXIM PVT LTD 10,000 75.24
2008-01-10 B AVINASH ARVIND JAGUSHTE 5,000 79.42
2008-01-10 S VIRENDER KUMAR MITTAL HUF 6,803 76.32
2008-01-10 S VIDHATA SECURITIES PVT LTD 5,167 79.64
2008-01-10 B KASHIRAM KADAM 34,000 75.21
2008-01-10 B VIRENDER KUMAR MITTAL HUF 6,803 75.90
2008-01-10 B VIDHATA SECURITIES PVT LTD 5,167 75.00
2008-01-10 S KASHIRAM KADAM 10,920 75.28
2008-01-10 S CROSS BORDER INVESTMENTS LIMITED 4,000 75.06
2008-01-10 S PUSHPAK COMMERCIAL FINANCE PVT. LTD. 13,000 75.20
2008-01-10 S ANJANI HIGHRISE PVT. LTD. 12,000 75.21
2008-01-10 B CHIRAG SECURITIES 32,500 75.00
2008-01-09 S SANGITA FISCAL SERVICES PVT LTD 5,100 75.00
2008-01-09 B CHIRAG SECURITIES 32,908 75.00
2008-01-09 S VIRENDRA KUMAR MITTAL HUF 7,406 76.12
2008-01-09 S RUCHI TRADES AND HOLDINGS PVT LTD 21,300 75.01
2008-01-09 S V R P FINANCIAL SERVICES PVT LTD 28,837 76.21
2008-01-09 S CHIRAG SECURITIES 11,905 75.66
2008-01-09 S SUDHIR CREDIT PVT LTD 21,950 75.14
2008-01-09 B VIRENDRA KUMAR MITTAL HUF 7,406 75.73
2008-01-08 S VIRENDRA KUMAR MITTAL HUF 3,560 76.44
2008-01-08 S VIDHATA SECURITIES PVT LTD 59,414 79.93
2008-01-08 S SHETH ENTERPRISES PVT LTD 20,300 76.02
2008-01-08 B KASHMIRA J PAREKH 3,329 79.52
2008-01-08 B BHAGUDEVI BABULAL MUNOT 10,000 84.00
2008-01-08 B KUSHAGRA SOFTWARE LTD 10,000 75.00
2008-01-08 B CATSTAR.FIN.PVT.LTD 66,975 75.43
2008-01-08 B VIRENDRA KUMAR MITTAL HUF 5,314 76.09
2008-01-08 B VIDHATA SECURITIES PVT LTD 58,789 76.00
2008-01-08 B KUSHAL SOFTWARE LTD 12,447 75.12
2008-01-07 B VIDHATA SECURITIES PVT LTD 56,512 82.59
2008-01-07 B T RAJESH 4,000 83.02
2008-01-07 S KUSHAL SOFTWARE LTD 7,825 83.01
2008-01-07 S VIDHATA SECURITIES PVT LTD 56,725 84.18
2008-01-07 B KUSHAL SOFTWARE LTD 7,825 83.00
2008-01-04 S VIDHATA SECURITIES PVT LTD 20,711 91.72
2008-01-04 S V R P FINANCIAL SERVICES PVT LTD 6,150 87.53
2008-01-04 S CHIRAG SECURITIES 27,564 92.04
2008-01-04 B KUSHAL SOFTWARE LTD 14,756 92.00
2008-01-04 S KUSHAL SOFTWARE LTD 14,756 91.73
2008-01-04 B VIDHATA SECURITIES PVT LTD 12,211 92.10
2008-01-03 S CHANDRAKANT JAYANTILAL SHAH 3,300 95.06
2008-01-03 B NAMAN SEC AND FIN PVT LTD 3,452 93.60
2008-01-02 S AVINASH ARVIND JAGUSHTE 34,665 92.69
2008-01-02 S RAJKUMAR HASIJA 18,000 91.80
2008-01-02 B VIDHATA SECURITIES PVT LTD 66,900 92.58
2008-01-02 B NAWRUPAM MERCANTILE PVT LTD 5,700 101.88
2008-01-02 S VIDHATA SECURITIES PVT LTD 59,263 94.60
2008-01-02 B BABULAL UMEDMAL MUNOT 10,000 94.49
2008-01-01 S VISHAL MAHESHBHAI MODI 5,000 104.35
2008-01-01 S SANJAY PATIDAR 4,038 100.94
2008-01-01 S KUSHAGRA SOFTWARE LTD 4,674 101.01
2008-01-01 B DIPTI KETAN MEHTA 5,000 104.68
2008-01-01 S KUSHAL SOFTWARE LTD 6,964 100.54
2008-01-01 S CHANDRIKABEN P. PATEL 3,550 100.55
2008-01-01 S ABSOLUTE LEASING AND FINVEST PVT LTD 37,163 103.12
2008-01-01 S VIDHATA SECURITIES PVT LTD 46,774 103.63
2008-01-01 B VISHAL MAHESHBHAI MODI 5,000 103.40
2008-01-01 B SANJAY PATIDAR 3,500 101.50
2008-01-01 S GIFTS AND NOVELTIES IMPEX 4,500 104.04
2008-01-01 B BHAGUDEVI BABULAL MUNOT 5,500 103.91
2008-01-01 S GAURAV JAYANTI DOSHI 4,000 104.75
2007-12-31 S ABSOLUTE LEASING AND FINVEST PVT LTD 36,200 86.41
2007-12-31 S KUSHAL SOFTWARE LTD 5,300 80.74
2007-12-31 B A A DOSHI SHARES AND BROK 20,255 88.18
2007-12-31 B GIFTS AND NOVELTIES IMPEX 5,000 89.12
Oct 24, 12:00 am
28,179.08
101.90
0.36%
Oct 24, 4:14 pm
8,708.95
15.90
0.18%
 
Subscribe now to get personal finance updates in your inbox!