Home  »  Company  »  Citizen Yarns Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Union Budget 2017-18
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Citizen Yarns Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Jan 24th 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
2016-11-03 B VIPUL RASTOGI 17,500 2.30
2016-11-03 S VIPUL RASTOGI 66,952 2.19
2016-11-03 B PAWAN MANTRI 33,166 2.19
2016-11-03 S PAWAN MANTRI 33,166 2.22
2016-10-24 S RAHUL RASTOGI 33,000 2.56
2016-10-20 B MADHU RATHI 62,460 2.36
2016-10-20 S MADHU RATHI 54,810 2.46
2016-10-20 B RAHUL RASTOGI 64,000 2.48
2016-10-20 S RAHUL RASTOGI 105,000 2.36
2016-10-20 B MADHU RATHI 62,460 2.36
2016-10-20 S MADHU RATHI 54,810 2.46
2016-10-20 B RAHUL RASTOGI 64,000 2.48
2016-10-20 S RAHUL RASTOGI 105,000 2.36
2016-10-18 B RAHUL RASTOGI 145,000 2.44
2016-10-18 S RAHUL RASTOGI 138,000 2.29
2016-10-18 B MADHU RATHI 77,350 2.30
2016-10-18 S MADHU RATHI 77,350 2.44
2016-10-17 B RAHUL RASTOGI 127,928 2.43
2016-10-17 S RAHUL RASTOGI 93,303 2.23
2016-10-17 B MADHU RATHI 41,493 2.20
2016-10-17 S MADHU RATHI 41,493 2.46
2016-06-01 B BHARAT 35,000 4.89
2016-06-01 S BHARAT 35,000 4.88
2016-06-01 B HARISHKUMAR BHAGWANDAS PRAJAPATI 35,000 4.88
2016-06-01 S HARISHKUMAR BHAGWANDAS PRAJAPATI 35,000 4.89
2016-06-01 B PUNAJI SOMAJI THAKOR 64,967 4.88
2016-06-01 S PUNAJI SOMAJI THAKOR 140,697 4.90
2016-06-01 B AJIT KUMAR 40,000 4.90
2016-06-01 S JADAV BHARATSINH DHANSINH 41,500 4.90
2016-05-31 B SURESHKUMAR RATILAL DARAJI 63,443 4.88
2016-05-31 B MODI PRAKASHBHAI CHUNABHAI 35,794 4.87
2016-05-30 B CHAUHAN SHAILESHBHAI PITHABHAI 50,000 4.88
2016-05-30 B JAGDISHKUMAR LILABHAI BHATIYA 75,000 4.88
2016-05-30 B GEETABEN KAMLESHKUMAR SHAH 35,000 4.88
2016-05-30 B PUNAJI SOMAJI THAKOR 155,111 4.87
2016-05-30 S PUNAJI SOMAJI THAKOR 14,000 4.87
2016-05-30 S PURVESH MANSUKHBHAI SHAH 134,800 4.88
2016-05-30 S RUCHIRANI PURVESH SHAH 130,800 4.88
2016-05-30 S SHUSHILABEN MANSUKHLAL SHAH 126,700 4.88
2016-05-30 B JADAV BHARATSINH DHANSINH 75,000 4.88
2016-05-27 B NISHIL SURENDRABHAI MARFATIA 129,385 4.95
2016-05-27 S NISHIL SURENDRABHAI MARFATIA 129,385 5.00
2016-05-27 S KAMLESHKUMAR S SHAH 34,160 4.95
2016-05-27 S RATILAL AJAMALBHAI DARJI 81,926 4.90
2016-05-27 B PUNAJI SOMAJI THAKOR 35,777 4.94
2016-05-27 S PUNAJI SOMAJI THAKOR 35,577 4.97
2016-05-26 S JADAV BHARATSINH DHANSINH 60,000 5.07
2016-05-26 S SOLANKI CHIMANBHAI M 45,968 5.07
2016-05-26 S JADAV GOPALSINGH BHIKHUJI 50,000 5.07
2016-05-26 S CHAUHAN SHAILESHBHAI PITHABHAI 45,000 5.07
2016-05-26 S ARUNABEN NATHABHAI GHANCHI 96,476 5.06
2016-05-26 S JAGDISHKUMAR LILABHAI BHATIYA 75,000 5.08
2016-05-26 S GEETABEN KAMLESHKUMAR SHAH 32,000 5.01
2016-05-26 B PUNAJI SOMAJI THAKOR 464,071 5.06
2016-05-26 S PUNAJI SOMAJI THAKOR 492,730 5.06
2016-03-23 S SUMIT MITTAL 49,241 7.11
2016-03-22 S DIXIT MANSUKHLAL SHAH 50,448 7.48
2016-03-22 S MANSUKHLAL K SHAH 73,547 7.48
2016-03-22 S PURVESH MANSUKHLAL SHAH 96,891 7.48
2016-03-22 S PURVESH MANSUKHBHAI SHAH 44,200 7.48
2016-03-22 S SHUSHILABEN MANSUKHLAL SHAH 50,510 7.48
2016-03-11 B DILIPBHAI VELAJI MARVADI 33,472 10.65
2016-03-11 S DILIPBHAI VELAJI MARVADI 33,472 10.65
2016-03-11 B JADAV SEDUBHA NATVARSINH 2,000 10.71
2016-03-11 S JADAV SEDUBHA NATVARSINH 31,800 10.72
2016-03-11 B ARUNABEN NATHABHAI GHANCHI 92,912 10.56
2016-03-11 S ARUNABEN NATHABHAI GHANCHI 149,186 10.58
2016-03-10 B SUMIT MITTAL 200,000 10.86
2016-03-10 B RAJ KUMAR SHARMA 67,960 10.73
2016-03-10 S RAJ KUMAR SHARMA 67,960 10.84
2016-03-10 B HARPREET SINGH 79,093 10.73
2016-03-10 S HARPREET SINGH 79,093 10.90
2016-03-10 B NAVEEN GUPTA 84,095 10.78
2016-03-10 S NAVEEN GUPTA 86,499 10.84
2016-03-10 S BIPINKUMAR RAMBHAI PATEL 42,500 10.72
2016-03-10 S SURESH GHORDHANDAS PATEL 40,500 10.73
2016-03-10 B SURESHKUMAR RATILAL DARAJI 5,750 10.73
2016-03-10 S SURESHKUMAR RATILAL DARAJI 40,250 10.74
2016-03-10 B ARUNABEN NATHABHAI GHANCHI 57,002 10.68
2016-03-10 S ARUNABEN NATHABHAI GHANCHI 70,652 10.72
2016-03-10 B JAGDISHKUMAR LILABHAI BHATIYA 50,700 10.70
2016-03-10 S JAGDISHKUMAR LILABHAI BHATIYA 51,800 10.72
2016-03-10 B DILIPBHAI VELAJI MARVADI 122,161 10.73
2016-03-10 S DILIPBHAI VELAJI MARVADI 122,161 10.80
2016-03-10 B SAI MANGESH CONSULTANCY 200,000 10.90
2016-03-10 B VAGHELA CHANDUBHAI DHANABHAI 70,100 10.71
2016-03-10 S VAGHELA CHANDUBHAI DHANABHAI 70,100 10.69
2016-03-10 B JADAV GOPALSINGH BHIKHUJI 11,481 10.75
2016-03-10 S JADAV GOPALSINGH BHIKHUJI 71,000 10.90
2016-03-10 S JADAV LAXMANSINH VADANJI 44,538 10.74
2016-03-10 B CHAUHAN SHAILESHBHAI PITHABHAI 50,000 10.72
2016-03-10 S CHAUHAN SHAILESHBHAI PITHABHAI 84,000 10.70
2016-03-10 S DIXIT MANSUKHLAL SHAH 100,000 10.81
2016-03-09 B DILIPBHAI VELAJI MARVADI 211,111 10.79
2016-03-09 S DILIPBHAI VELAJI MARVADI 211,111 10.76
2016-03-09 B SAI MANGESH CONSULTANCY 50,000 11.14
2016-03-09 B DIPIKA BHAGVANJI VAGHELA 170,332 10.73
2016-03-09 S DIPIKA BHAGVANJI VAGHELA 170,332 10.78
2016-03-09 S DIXIT MANSUKHLAL SHAH 37,452 11.15
2016-03-09 B HARISHKUMAR BHAGWANDAS PRAJAPATI 335,000 10.76
2016-03-09 S HARISHKUMAR BHAGWANDAS PRAJAPATI 335,000 10.76
2016-03-08 B SAI MANGESH CONSULTANCY 200,000 10.13
2016-03-08 B PRABHAT MAHESHWARI HUF 50,000 10.14
2016-03-08 B DILIPBHAI VELAJI MARVADI 466,262 9.55
2016-03-08 S DILIPBHAI VELAJI MARVADI 466,262 9.53
2016-03-08 B RAJ KUMAR SHARMA 226,990 9.60
2016-03-08 S RAJ KUMAR SHARMA 226,990 9.55
2016-03-08 B HARISHKUMAR BHAGWANDAS PRAJAPATI 457,001 9.52
2016-03-08 S HARISHKUMAR BHAGWANDAS PRAJAPATI 457,001 9.52
2016-03-08 S PURVESH MANSUKHLAL SHAH 58,909 10.15
2016-03-08 S SHUSHILABEN MANSUKHLAL SHAH 32,790 10.15
2016-03-08 B NAVEEN GUPTA 35,242 9.49
2016-03-08 S NAVEEN GUPTA 35,242 9.79
2016-03-08 B DIPIKA BHAGVANJI VAGHELA 308,855 9.55
2016-03-08 S DIPIKA BHAGVANJI VAGHELA 308,855 9.59
2016-03-04 B RAJ KUMAR SHARMA 50,000 7.98
2016-03-04 S RAJ KUMAR SHARMA 50,000 7.99
2016-03-04 B HARISHKUMAR BHAGWANDAS PRAJAPATI 50,000 8.05
2016-03-04 S HARISHKUMAR BHAGWANDAS PRAJAPATI 50,000 7.98
2016-03-03 B CHAUHAN SHAILESHBHAI PITHABHAI 43,082 7.75
2016-03-03 S MANJULA SHANTILAL SANGHVI 147,499 7.61
2016-03-03 B VARMORA KAMLESH DINESHBHAI 100,000 7.61
2016-03-03 S MEERA HARSHADKUMAR TANNA 148,419 7.61
2016-03-01 B RAVIKIRAN DAMANI 63,861 8.44
2016-02-15 S VARSHA DIXIT SHAH 183,749 8.70
2016-02-05 S HARSHADKUMAR PRABHUDAS TANNA 178,000 11.25
2016-02-05 S MEERA HARSHADKUMAR TANNA 33,781 11.25
2016-02-05 B LOKESH NARENDRA KASAT 60,000 11.25
2016-02-05 S RAJESH JAGDEVPRASAD YADAV 32,300 11.25
2016-02-05 B MANJULA SHANTILAL SANGHVI 150,000 11.25
2016-02-01 S MANSUKHLAL K SHAH 31,563 14.45
2016-01-28 S MANSUKHLAL K SHAH 100,000 15.20
2016-01-18 B SURESHKUMAR RATILAL DARAJI 34,900 15.20
2016-01-18 B JAGDISHKUMAR LILABHAI BHATIYA 38,000 15.20
2016-01-18 B ANTARBEN DINUSING JADAV 38,000 15.20
2016-01-18 S DIXIT MANSUKHLAL SHAH 35,100 15.20
2016-01-18 S RUCHIRANI PURVESH SHAH 58,200 15.20
2015-12-24 B ARUNABEN NATHABHAI GHANCHI 50,000 21.65
2015-12-24 B JAGDISHKUMAR LILABHAI BHATIYA 50,000 21.65
2015-12-24 B JADAV LAXMANSINH VADANJI 32,300 21.65
2015-12-22 B SURESHKUMAR RATILAL DARAJI 3,000 22.20
2015-12-22 S SURESHKUMAR RATILAL DARAJI 56,900 22.29
2015-12-22 B ARUNABEN NATHABHAI GHANCHI 4,000 22.25
2015-12-22 S ARUNABEN NATHABHAI GHANCHI 67,300 22.18
2015-12-22 S JAGDISHKUMAR LILABHAI BHATIYA 67,388 22.16
2015-12-22 B MAHESHBHAI A BORISA 68,219 22.25
2015-12-22 S MAHESHBHAI A BORISA 68,219 22.19
2015-12-22 B MEHULKUMAR N PARMAR 145,993 22.24
2015-12-22 S MEHULKUMAR N PARMAR 145,993 22.11
2015-12-22 S JADAV SEDUBHA NATVARSINH 38,500 22.31
2015-12-21 B ANTARBEN DINUSING JADAV 216 21.98
2015-12-21 S ANTARBEN DINUSING JADAV 39,948 22.16
2015-12-21 B MEHULKUMAR N PARMAR 140,258 22.20
2015-12-21 S MEHULKUMAR N PARMAR 140,257 22.08
2015-12-18 S SHAH PUSHPABEN PRAVINBHAI 34,000 22.70
2015-06-22 S JYOTSANABEN DAHYALAL MAKVANA 29,400 247.62
2015-06-22 S JASHODABEN DIPAKKUMAR RAVAL 66,700 247.86
 
Subscribe now to get personal finance updates in your inbox!