Home  »  Company  »  Gemstone Investments Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Union Budget 2017-18
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Gemstone Investments Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Jan 24th 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
2015-06-25 S ANANT HARIDAS PALAN 3,700,000 0.33
2015-06-25 B LEADAGE TRADING PRIVATE LIMITED 3,700,000 0.33
2014-08-28 B RAJESH KUMAR GUPTA 815,000 0.76
2014-08-28 S ASHROJ CREDIT INDIA PRIVATE LIMITED 815,000 0.76
2014-01-15 B LALITA EXPORTS PRIVATE LIMITED 1,061,000 1.32
2014-01-15 S KAUSHIK SHAH SHARES & SEC. LTD 1,061,000 1.32
2014-01-03 S M V TRADECOM PVT LTD 700,000 0.95
2014-01-03 B BASAN EQUITY BROKING LIMITED 1,199,600 0.95
2013-11-29 B PRITESHKUMAR SHAH 600,000 0.83
2013-10-22 S DEEPA JATIN SHAH 500,000 0.72
2013-10-22 B LALITA EXPORTS PRIVATE LIMITED 951,435 0.72
2013-10-15 B PADMAKANT DEVIDAS SHAH 1,000,000 0.74
2013-10-15 S DEEPA JATIN SHAH 545,000 0.74
2013-10-08 S JATIN SHANTILAL SHAH 1,100,000 0.63
2013-10-08 B PADMAKANT DEVIDAS SHAH 1,000,000 0.63
2013-10-01 S JATIN SHANTILAL SHAH 1,400,000 0.54
2013-10-01 B KAUSHIK SURENDRA SHAH 1,000,000 0.54
2013-09-10 S KIRAN PROBUILD PRIVATE LIMITED 440,000 0.56
2013-06-05 B GAJANAN ENTERPRISES 600,036 1.54
2013-06-05 S INVESTMENTOR SECURITES LTD 1,360,718 1.54
2013-06-05 B B M TRADERS 638,015 1.51
2013-06-05 S B M TRADERS 576,550 1.49
2013-06-04 B ARCADIA SHARE & STOCK BROKERS PVT. LTD 1,000,000 1.50
2013-06-04 S GRESHMA FINVEST PRIVATE LIMITED 594,147 1.50
2013-06-04 S PRASAD VITTHAL DIGHE 508,843 1.50
2013-06-04 B B M TRADERS 500,001 1.50
2013-06-04 B ANUBHAV CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LTD 1,800,000 1.50
2013-06-04 S SHRIPARASRAMHOLDINGPVTLTD 7,483,044 1.50
2013-06-04 B KAUSHIK SHAH SHARES & SEC. LTD 6,000,000 1.50
2013-03-06 B KAUSHIK SHAH SHARES & SEC. LTD 541,000 13.85
2013-03-06 B JINAL APURVA RAWAL 523,073 13.99
2013-03-06 S DILIPKUMAR PUKHRAJ JAIN 580,499 13.87
2013-02-28 S KISHAN B SHIGVAN 386,794 14.55
2013-02-27 S KISHAN B SHIGVAN 468,436 14.55
2013-02-19 S KISHAN BALARAM SHIGVAN 450,080 14.61
2013-02-18 B JIGAR PRAFUL GHOGHARI 414,500 14.50
2013-02-15 B JIGAR PRAFUL GHOGHARI 633,000 14.61
2013-02-14 S KISHAN BALARAM SHIGVAN 410,300 14.57
2013-02-08 B KISHAN BALARAM SHIGVAN 414,500 14.68
2013-02-07 S KISHAN B SHIGVAN 484,000 14.76
2013-02-07 B KIRAN BHIKU BHANAES 507,000 14.78
2013-02-04 B JANAK CHIMANLAL DAVE 437,500 14.94
2013-02-01 S SANJAY BACHAWAT 700,000 15.22
2013-02-01 B KISHAN B SHIGVAN 410,473 15.21
2013-02-01 B JANAK CHIMANLAL DAVE 382,100 15.19
2013-01-31 B JANAK CHIMANLAL DAVE 425,000 14.85
2013-01-31 B KISHAN BALARAM SHIGVAN 506,000 14.83
2013-01-30 S KISHAN BALARAM SHIGVAN 404,000 14.90
2013-01-30 B JANAK CHIMANLAL DAVE 426,568 14.90
2013-01-24 B SANJAY BACHAWAT 500,000 14.90
2013-01-24 B KISHAN B SHIGVAN 404,109 14.98
2013-01-23 S KIRAN BHIKU BHANAES 408,101 14.86
2013-01-23 B ARIHANT SURESH JAIN 448,650 14.97
2013-01-23 S MONO HERBICIDES LIMITED 653,004 14.98
2013-01-22 B KAUSHIK SHAH SHARES & SEC. LTD 400,000 15.00
2013-01-21 B LABH SHARE AND STOCK PRIVATE LTD 668,585 14.56
2013-01-18 S KIRAN BHIKU BHANAES 416,000 14.98
2013-01-16 S SANJAY BACHAWAT 384,498 14.82
2013-01-15 S JIGAR PRAFUL GHOGHARI 422,500 15.17
2013-01-10 B SANJAY BACHAWAT 500,000 15.20
2013-01-03 B JIGAR PRAFUL GHOGHARI 468,600 15.30
2012-12-31 B DILIPKUMAR PUKHRAJ JAIN 445,000 15.41
2012-12-27 B KIRAN BHIKU BHANAES 414,250 15.29
2012-12-27 B DILIPKUMAR PUKHRAJ JAIN 440,868 15.25
2012-12-27 S DILIPKUMAR PUKHRAJ JAIN 451,768 15.25
2012-12-26 S JIGAR PRAFUL GHOGHARI 380,500 15.41
2012-12-20 B JIGAR PRAFUL GHOGHARI 421,500 15.51
2012-12-20 S JANAK CHIMANLAL DAVE 750,000 15.50
2012-12-19 B G PRASHANTH NARAYAN 500,000 15.50
2012-12-19 S SWAGATAM TRADEVIN LIMITED 500,000 15.50
2012-12-19 S JANAK CHIMANLAL DAVE 406,900 15.53
2012-12-18 S ANOOP JAIN 400,000 15.50
2012-12-14 B DILIPKUMAR PUKHRAJ JAIN 405,727 15.48
2012-12-11 B KIRAN BHIKU BHANAES 571,531 15.25
2012-12-11 S DILIPKUMAR PUKHRAJ JAIN 405,763 15.24
2012-12-11 S RITU JAIN 431,000 15.22
2012-12-11 B JINAL APURVA RAWAL 680,000 15.21
2012-12-07 S DILIPKUMAR PUKHRAJ JAIN 399,741 15.00
2012-12-07 B KIRAN BHIKU BHANAES 393,100 15.01
2012-12-06 B SIDHPUR COMMODITIES PVT. LTD. 425,000 15.08
2012-12-06 B ASHIRWAD INVESTMENTS PRIVATE LIMITED 481,500 14.85
2012-12-03 B MONO HERBICIDES LIMITED 533,841 15.35
2012-12-03 S DILIPKUMAR PUKHRAJ JAIN 456,500 15.17
2012-12-03 B KIRAN BHIKU BHANAES 655,000 15.19
2012-11-29 B KISHAN BALARAM SHIGVAN 435,210 15.50
2012-11-07 B ASHIRWAD INVESTMENTS PRIVATE LIMITED 400,000 17.50
2012-11-01 B ASHIRWAD INVESTMENTS PRIVATE LIMITED 564,000 17.89
2012-10-30 B MONO HERBICIDES LIMITED 500,000 17.95
2012-10-29 B JINAL APURVA RAWAL 500,000 17.90
2012-10-23 B ASHIRWAD INVESTMENTS PRIVATE LIMITED 400,839 18.00
2012-10-16 B JIGAR PRAFUL GHOGHARI 467,500 18.40
2012-10-11 B ARCADIA SHARE & STOCK BROKERS PVT. LTD 835,000 18.49
2012-10-11 S DILIPKUMAR PUKHRAJ JAIN 488,287 18.45
2012-09-17 S KISHAN B SHIGVAN 386,751 19.46
2012-09-17 B KISHAN B SHIGVAN 416,813 19.53
2012-09-11 S JINAL APURVA RAWAL 431,097 17.48
2012-09-06 B JINAL APURVA RAWAL 400,000 16.90
2012-09-05 B JINAL APURVA RAWAL 588,000 17.00
2012-08-31 S DILIPKUMAR PUKHRAJ JAIN 376,600 16.87
2012-05-21 S HUGAR MAHADEVI 400,000 13.00
2012-05-09 S JIGAR PRAFUL GHOGHARI 439,705 12.75
2012-04-27 S DILIPKUMAR PUKHRAJ JAIN 394,275 12.50
2012-02-29 S PRATIK JAYESH VIRA 500,000 8.00
2012-02-22 B JATIN SHANTILAL SHAH 500,000 8.00
2012-01-06 S JIGAR PRAFUL GHOGHARI 400,000 8.00
2012-01-04 S SWATI FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES 749,500 8.00
2011-12-28 S JIGAR PRAFUL GHOGHARI 521,500 8.00
2011-12-13 S JINAL APURVA RAWAL 499,650 7.94
2011-12-12 S JIGAR P GHOGHARI 542,500 7.85
2011-12-12 B JINAL APURVA RAWAL 498,500 7.85
2011-11-23 S DIPAKKUMAR MADHUSUDAN SHETH 1,017,696 5.73
2011-11-23 B SWATI FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES 899,500 5.56
2011-11-22 S JIGAR P GHOGHARI 392,392 7.20
2011-11-18 S KIRAN BHIKU BHANAES 532,045 8.38
2011-11-15 B SWATI FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES 500,000 8.49
2011-11-04 S KIRAN BHIKU BHANAES 680,000 9.50
2011-10-31 B KIRAN BHIKU BHANAES 402,000 10.00
2011-10-24 S JIGAR PRAFUL GHOGHARI 706,798 10.00
2011-10-21 B JIGAR PRAFUL GHOGHARI 430,000 9.30
2011-10-17 B JIGAR PRAFUL GHOGHARI 600,000 8.55
2011-10-12 S ANIMESH KANJIBHAI PATEL 777,525 8.62
2011-10-12 B JIGAR PRAFUL GHOGHARI 900,000 8.63
2011-10-10 B KIRAN BHIKU BHANAES 481,000 8.67
2011-10-05 B JIGAR PRAFUL GHOGHARI 400,000 8.79
2011-10-03 B JIGAR PRAFUL GHOGHARI 548,500 8.77
2011-09-28 B KIRAN BHIKU BHANAES 407,000 8.84
2011-09-27 B ANIMESH KANJIBHAI PATEL 900,000 8.80
2011-09-26 B KIRAN BHIKU BHANAES 550,000 8.82
2011-09-23 S KIRAN BHIKU BHANAES 1,014,134 8.90
2011-09-22 S MANISH SURESH JOSHI 401,000 8.90
2011-09-19 S JINAL APURVA RAWAL 471,900 8.88
2011-09-19 B KIRAN BHIKU BHANAES 1,002,500 8.89
2011-09-16 S KIRAN BHIKU BHANAES 500,450 9.00
2011-09-15 S KIRAN BHIKU BHANAES 389,846 8.90
2011-09-14 S MANISH SURESH JOSHI 379,800 9.00
2011-09-12 S MANISH SURESH JOSHI 400,000 9.00
2011-09-12 B KIRAN BHIKU BHANAES 397,152 9.00
2011-09-09 S KIRAN BHIKU BHANAES 1,030,756 8.94
2011-09-07 S MANISH SURESH JOSHI 400,000 8.90
2011-09-05 S MANISH SURESH JOSHI 375,000 8.95
2011-08-19 S JIGAR PRAFUL GHOGHARI 559,484 8.89
2011-08-19 B SUKRATI CONSULTANCY SERVICES 500,000 8.88
2011-08-11 B MAHESH REDDY ALTHURU 400,000 8.75
2011-07-11 S KAILASHPATI DEVI SULTANIA 384,503 9.00
2011-06-24 S ANIMESH KANJIBHAI PATEL 400,000 9.01
2011-05-09 B KIRAN BHIKU BHANAES 428,761 9.05
2011-05-03 B RITU JAIN 500,000 9.15
2011-04-15 S JIGARPRAFULGHOGHARI 771,070 7.56
2011-03-28 S SANJAY HASMUKHLAL PAREKH 1,300,000 6.16
2011-03-28 S SANJAY HASMUKHLAL PAREKH 1,300,000 6.16
2011-03-28 B ANOOP JAIN 500,000 6.30
2011-03-25 S SANJAY HASMUKHLAL PAREKH 1,000,000 6.00
2011-03-25 S JAYDEEP RAMNIKLAL PADALIA 500,000 6.00
2011-03-25 S SANJAY HASMUKHLAL PAREKH 1,000,000 6.00
2011-03-24 S JAYDEEP RAMNIKLAL PADALIA 400,000 6.04
2011-03-24 S SANJAY HASMUKHLAL PAREKH 442,697 6.04
2011-03-23 S JAYDEEP RAMNIKLAL PADALIA 562,799 5.76
2011-03-23 S VINESH VELJI KOTHARI 439,809 5.76
2011-03-16 S JAYDEEP RAMNIKLAL PADALIA 437,201 5.76
2011-03-11 S VINESH VELJI KOTHARI 500,000 5.97
2011-03-11 S JAYDEEP RAMNIKLAL PADALIA 500,000 5.91
2011-03-10 S VINESH VELJI KOTHARI 400,000 6.22
2011-03-10 S JAYDEEP RAMNIKLAL PADALIA 500,000 6.22
2011-03-09 S FORTUNE CREDIT CAPITAL LIMITED 416,553 5.94
2011-03-08 S VINESH VELJI KOTHARI 470,000 5.67
2011-03-08 S JAYDEEP RAMNIKLAL PADALIA 500,000 5.67
2011-03-07 S VINESH VELJI KOTHARI 536,198 5.40
2011-03-07 B SHILPA SINGHVI 500,000 5.40
2010-05-10 S FAZAL MEHMOOD SHAIKH 36,000 110.66
2009-11-17 S JITENDRA HIRJI GALA 25,000 55.85
2009-10-27 S HEMANT MADHUSUDAN SHETH 40,000 36.00
2009-10-26 B REKHA BHANDARI 31,191 41.14
2009-09-16 S ANKIT RAJENDRA SANCHANIYA 30,375 40.00
2009-09-16 S ARCADIA SHARE & STOCK BROKERS PVT. LTD 100,000 39.51
2009-09-16 B VISHESH SHAHRA 100,000 40.00
2009-09-04 S BIPIN JAYANT THAKER 26,400 24.16
2009-09-04 S KISHORBHAI BALUBHAI CHAUHAN 29,050 24.15
2009-09-04 B JAMNALAL NATHULAL JAIN 40,000 24.15
2009-08-24 S BHUPENDRA KUMAR GUPTA 28,000 24.45
2009-08-24 B BHUPENDRA KUMAR GUPTA 28,000 24.37
2009-07-08 S HEMANTMADHUSUDANSHETH 55,000 22.05
2009-06-30 S HEMANT MADHUSUDAN SHETH 55,000 22.59
2009-06-30 B MAHENDRA SHAH 25,000 22.50
2009-06-26 S HEMANT MADHUSUDAN SHETH 34,000 22.51
2009-06-24 S HEMANT MADHUSUDAN SHETH 30,000 21.00
2009-06-11 S KISHOREBCHAUHAN 29,000 21.78
2009-06-11 S BHAVESH TEXTILE 25,000 21.75
2009-06-01 S KISHOR BHAIBCHAUHAN 25,000 23.44
2009-05-06 S BHAVESH P PABARI 18,040 28.35
2009-04-28 S HEMANTMADHUSUDANSHETH 62,000 24.46
2009-04-28 S BHAVESHPABARI 32,000 24.75
2009-04-21 S HEMANT M SHETH 39,100 23.01
2009-04-20 B ASHA LALIT SHAH 20,000 22.00
2009-04-17 S PREM M PARIKH 33,700 22.50
2009-04-17 B SUDHA SHANTILAL SHAH 20,000 22.50
2009-04-16 S MALA H SHETH 114,000 22.70
2009-04-06 B DAXESH BHAYALAL SHAH 15,000 22.30
2009-03-31 S ANKIT RAJENDRA SANCHANIYA 23,007 22.50
2009-03-31 S PREM MOHANLAL PARIKH 23,208 22.50
2009-03-30 S BHUPESH RATHOD 59,000 22.75
2009-03-24 S HEMANTMADHUSUDANSHETH 23,000 23.48
2009-03-24 S PARMAR BHARATKUMAR B 15,000 25.00
2009-03-24 S SHAH JATIN 100,000 28.12
2009-03-23 B ARUNA NAROTTAM SWAMI 20,000 22.75
2009-03-23 B NAROTAMKUMAR MANANCHAND SWAMY 15,000 22.75
2009-03-20 B PARMAR BHARATKUMAR B 15,000 23.75
2009-03-17 B SANJAY K DANG 20,000 23.00
2009-03-12 S BIPINKUMAR RAMNIKLAL GANDHI 44,800 22.91
2009-03-09 S RAJESHPRAVINBHANUSHALI 24,000 23.71
2009-03-06 S RAJESHPRAVINBHANUSHALI 40,317 23.33
2009-03-05 S RAJESHPRAVINBHANUSHALI 40,683 23.20
2009-03-02 S NAINESH HIMAT JATANIA 20,000 22.85
2009-02-26 B GANDHI MANISHA NAVNEETLAL 49,495 23.73
2009-02-16 B NAINESH HIMAT JATANIA 20,000 23.80
2009-02-16 S RAMESH G GOKANI 22,750 23.70
2008-11-05 S BHAVESH P PABARI 60,000 21.00
2008-11-05 S PREM M PARIKH 60,000 21.00
2008-11-05 B MALA HEMANT SHETH 120,000 21.01
2008-10-03 B BHAVESH PRAKASH PABARI 40,000 50.98
2008-09-25 S HEMANT MADHUSUDAN SHETH 27,000 55.12
2008-09-25 B BHAVESH P PABARI 27,000 55.19
2008-09-24 S PREM M PARIKH 28,000 57.90
2008-09-24 B MALA HEMANT SHETH 44,050 55.30
2008-09-24 B BHAVESH PRAKASH PABARI 26,000 56.87
2008-09-24 B ANKIT RAJENDRA SANCHANIYA 21,500 55.87
2008-09-24 S BHAVESH P PABARI 26,300 56.08
2008-09-24 S KISHOR B CHAUHAN 50,000 55.12
2008-09-23 B BHAVESH P PABARI 25,114 59.94
2008-09-23 B PREM M PARIKH 25,000 59.95
2008-09-19 B BHAVESH P PABARI 30,000 58.42
2008-09-19 S BHAVESH PRAKASH PABARI 45,500 58.27
2008-09-19 S HEMANT MADHUSUDAN SHETH 40,640 58.63
2008-09-19 B PREM M PARIKH 30,000 58.14
2008-09-18 B BHAVESH P PABARI 20,750 56.48
2008-09-17 S PREM M PARIKH 23,700 56.01
2008-09-17 B ANKIT RAJENDRA SANCHANIYA 17,337 55.55
2008-09-17 S BHAVESH P PABARI 26,000 55.65
2008-09-17 B BHAVESH PRAKASH PABARI 16,500 55.58
2008-09-15 S PREM MOHANLAL PARIKH 20,000 55.50
2008-09-15 S ANKIT RAJENDRA SANCHANIYA 18,300 55.50
2008-09-10 S BHARAT S THAKKAR 101,000 55.34
2008-09-10 B BHUPESH RATHOD 45,000 55.35
2008-09-08 S MALA HEMANT SHETH 60,535 55.50
2008-09-02 S BHAVESH P PABARI 18,250 52.33
2008-08-29 S BHAVESH PRAKASH PABARI 23,000 51.71
2008-08-22 S HEMANT MADHUSUDAN SHETH 15,000 52.50
2008-08-07 B DEEPA J SHAH 20,000 35.45
2008-08-07 S ANKIT RAJENDRA SANCHANIYA 22,000 33.00
2008-08-04 B BHAVESH P PABARI 18,847 30.75
2008-08-04 S SAMIR SEHGAL HUF 16,000 30.43
2008-08-04 B FAZAL MEHMOOD SHAIKH 25,000 30.30
2008-08-04 S JAAVED JAGDEEP JAAFERI 25,000 30.30
2008-07-22 B BHAVESH P PABARI 28,500 22.50
2008-07-22 S BHAVESH PRAKASH PABARI 90,000 22.53
2008-07-22 B PREM M PARIKH 28,000 22.54
2008-07-21 S BHAVESH PRAKASH PABARI 44,000 21.00
2008-07-18 S BHAVESH PRAKASH PABARI 50,000 21.95
2008-06-24 S HEMANT M SHETH 43,000 22.50
2008-06-24 S ANKIT R. SANCHANIYA 43,100 22.75
2008-06-17 S BHAVESH PRAKASH PABARI 30,000 21.95
2008-06-17 B ANKIT R. ANCHANIYA 15,000 21.95
2008-06-17 S HEMANT MADHUSUDAN SHETH 38,500 21.77
2008-06-17 B HEMANT M.SHETH 15,000 21.95
2008-06-09 B BHAVESH P PABARI 24,000 21.35
2008-06-09 S MALA HEMANT SHETH 47,900 21.30
2008-06-09 B PREM M PARIKH 24,000 21.25
2008-06-04 S BHAVESH PRAKASH PABARI 45,026 22.44
2008-06-04 B PREM M PARIKH 25,000 22.50
2008-06-02 S MALA HEMANT SHETH 75,000 21.42
2008-06-02 B HEMANT MADHUSUDAN SHETH 25,000 21.45
2008-06-02 B BHAVESH PRAKASH PABARI 50,250 21.41
2008-05-30 S BHAVESH PRAKASH PABARI 100,247 22.09
2008-05-30 B MALA HEMANT SHETH 75,000 22.12
2008-05-29 S BHAVESH PRAKASH PABARI 24,000 21.90
2008-05-29 B PREM M PARIKH 24,000 21.90
2008-05-27 S BHAVESH PRAKASH PABARI 76,000 23.01
2008-05-27 B PREM M PARIKH 25,000 23.04
2008-05-23 S BHAVESH PRAKASH PABARI 25,000 22.56
2008-05-23 B MALA H SHETH 20,000 22.55
2008-05-22 B PREM MOHANLAL PARIKH 25,000 22.77
2008-05-22 S HEMANT MADHUSUDAN SHETH 46,140 22.80
2008-05-21 S BHAVESH PRAKASH PABARI 50,000 23.09
2008-05-15 S PREM MOHANLAL PARIKH 23,000 22.50
2008-05-13 B BHAVESH PRAKASH PABARI 22,000 22.25
2008-05-13 B HEMANT MADHUSUDAN SHETH 25,000 22.70
2008-05-12 S BHAVESH PRAKASH PABARI 31,925 22.00
2008-05-07 B BHAVESH PRAKASH PABARI 100,000 19.45
2008-04-30 B DEEPA J SHAH 50,000 16.80
2008-04-30 S BHAVESH PRAKASH PABARI 50,000 15.35
2008-04-29 B BHAVESH PRAKASH PABARI 50,000 16.01
2008-04-21 B HEMANT MADHUSUDAN SHETH 50,000 15.25
2008-04-21 B DEEPA J SHAH 50,000 15.15
2008-04-17 S HEMANT MADHUSUDAN SHETH 74,729 15.37
2008-04-17 B JATIN SHANTILAL SHAH 75,000 15.37
2008-04-15 S MALA H SHETH 87,025 14.85
2008-04-15 B HEMANT MADHUSUDAN SHETH 75,000 14.85
2008-04-09 S HEMANT MADHUSUDAN SHETH 75,000 14.97
2008-04-08 B HEMANT MADHUSUDAN SHETH 75,000 15.00
2008-04-07 S AMARJEET SINGH KOHLI 34,000 14.55
2008-03-03 B HEMANT MADHUSUDAN SHETH 17,560 28.07
2008-02-22 S ANKIT RAJENDRA SANCHANIYA 100,100 28.90
2008-02-22 B PREM MOHANLAL PARIKH 130,405 28.95
2008-02-18 S BHUPESH RATHOD 80,000 26.55
2008-02-04 S PREM MOHANLAL PARIKH 32,300 24.94
2008-02-04 B BHAVESH PRAKASH PABARI 22,000 24.92
2008-01-31 S HEMANT MADHUSUDAN SHETH 63,000 21.12
2008-01-31 B PATEL RAXESHKUMAR K 25,000 22.69
2008-01-14 S KISHOR BALUBHAI CHAUHAN 53,915 32.52
2008-01-14 S KISHORE BALUBHAI CHAUHAN 48,750 30.38
2008-01-14 B SUPREME INDIA COTTEX PVT LTD 50,000 32.65
2008-01-11 S BHAVESH PRAKASH PABARI 44,000 32.05
2008-01-11 B BHAVESH PRAKASH PABARI 16,500 32.05
2008-01-10 S HEMANT MADHUSUDAN SHETH 125,500 30.46
2008-01-10 S PREM MOHANLAL PARIKH 37,500 30.11
2008-01-10 S KISHORBHAI BALUBHAI CHAUHAN 44,630 29.70
2008-01-10 B KISHORE BALUBHAI CHAUHAN 50,000 29.63
2008-01-10 B MALA HEMANT SHETH 51,000 29.83
2008-01-10 B ANKIT RAJENDRA SANCHANIYA 29,500 30.55
2008-01-10 S ANKIT RAJENDRA SANCHANIYA 29,500 30.47
2008-01-10 B VIPUL HIRALAL SHAH 200,000 30.59
2008-01-10 S BHAVESH PRAKASH PABARI 15,000 30.55
2008-01-10 B KISHOR BALUBHAI CHAUHAN 28,000 30.55
2008-01-10 B PREM MOHANLAL PARIKH 37,500 30.55
2008-01-10 B BHAVESH PRAKASH PABARI 42,407 30.54
2008-01-10 S KISHOR BALUBHAI CHAUHAN 28,000 30.07
2008-01-09 B PREM MOHANLAL PARIKH 27,500 29.16
2008-01-09 S PREM MOHANLAL PARIKH 15,000 28.90
2008-01-09 B HEMANTMADHUSUDAN SHETH 50,000 28.90
2008-01-09 S KISHORBABULAL CHAUHAN 28,000 28.76
2008-01-09 B BHAVESH PRAKASH PABARI 19,500 29.01
2008-01-09 S ANKIT RAJENDRA SANCHANIYA 15,000 28.90
2008-01-09 S BHAVESH PRAKASH PABARI 20,000 29.02
2008-01-09 S KISHOR BALUBHAI CHAUHAN 15,000 28.90
2008-01-09 S MALA HEMANT SHETH 32,000 28.83
2008-01-09 B KISHOR BALUBHAI CHAUHAN 26,500 28.69
2008-01-08 B ANKIT RAJENDRA SANCHANIYA 22,100 31.69
2008-01-07 B PREM MOHANLAL PARIKH 15,809 31.22
2008-01-07 B ANKIT RAJENDRA SANCHANIYA 15,000 30.61
2008-01-07 B KISHOR BALUBHAI CHAUHAN 15,000 31.28
2008-01-07 S ANKIT RAJENDRA SANCHANIYA 15,000 31.35
2008-01-07 S PREM MOHANLAL PARIKH 15,809 31.10
2008-01-07 S ANKIT RAJENDRA SANCHANIYA 15,000 31.35
2008-01-07 S BHAVESH PRAKASH PABARI 15,000 31.28
2008-01-07 S KISHOR BALUBHAI CHAUHAN 15,000 30.80
2008-01-07 B BHAVESH PRAKASH PABARI 15,000 30.96
2008-01-04 S PREM MOHANLAL PARIKH 41,595 30.53
2008-01-04 B PREM MOHANLAL PARIKH 22,000 30.20
2008-01-03 B BHAVESH PRAKASH PABARI 15,000 28.61
2008-01-03 B KISHORBHAI BALUBHAI CHAUHAN 28,500 28.34
2008-01-03 B ANKIT RAJENDRA SANCHANIYA 15,000 28.75
2008-01-03 B PREM MOHANLAL PARIKH 15,000 28.71
2008-01-03 S PREM MOHANLAL PARIKH 15,000 28.45
2008-01-03 B KISHOR BALUBHAI CHAUHAN 15,000 28.74
2008-01-01 B PREM MOHANLAL PARIKH 15,000 26.65
2007-12-31 S MALA HEMANT SHETH 44,900 26.13
2007-12-28 B ANKIT RAJENDRA SANCHANIYA 41,000 26.34
2007-12-28 S BHAVESH PRAKASH PABARI 34,310 26.26
2007-12-28 B BHAVESH PRAKASH PABARI 22,900 26.20
2007-12-27 S BHAVESH PRAKASH PABARI 20,000 25.85
2007-12-27 S ANKIT RAJENDRA SANCHANIYA 32,000 25.83
2007-12-26 S BHUPESH RATHOD 46,020 25.60
2007-12-26 B PREM MOHANLAL PARIKH 24,000 25.91
2007-12-24 S PREM MOHANLAL PARIKH 23,188 25.28
2007-12-24 B KISHORBHAI BALUBHAI CHAUHAN 21,130 25.30
2007-12-17 S BHAVESH PRAKASH PABARI 23,000 25.95
 
Subscribe now to get personal finance updates in your inbox!