Home  »  Company  »  High Energy Batteries (India) Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for High Energy Batteries (India) Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Dec 03rd 2016
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
2016-06-15 B JAVERI FISCAL SERVICES LIMITED 10,108 154.00
2016-06-15 S S D JAVERI HOLDINGS LIMITED 10,108 154.00
2016-03-23 B DHWANI MUKESH SHAH 10,000 133.00
2016-03-23 S DHWANI MUKESH SHAH 10,000 140.00
2016-03-23 B JAVERI FISCAL SERVICES LIMITED 1,000 136.45
2016-03-23 S JAVERI FISCAL SERVICES LIMITED 10,000 133.00
2016-03-23 B S D JAVERI HOLDINGS LIMITED 10,108 140.04
2016-01-13 S KWALITY ALUTRADE PRIVATE LIMITED 9,270 189.90
2016-01-13 S JAVERI FISCAL SERVICES LIMITED 9,000 189.90
2015-03-24 S KWALITY ALUTRADE PRIVATE LIMITED 15,699 152.50
2014-04-22 B PAT FINANCIAL CONSULTANT PVT LTD 10,124 109.00
2014-04-22 S RAMESH CHIMANLAL SHAH 9,914 109.00
2014-04-21 B RAJASEKHAR GUTTIKONDA 10,000 104.48
2014-04-21 S RAMESH CHIMANLAL SHAH 10,000 104.50
2010-09-03 S KALPANA HEMANT SHROFF 10,000 103.82
2010-09-03 S BHAVIN H SHROFF HUF 9,800 118.90
2010-09-03 B KALPANA HEMANT SHROFF 10,000 118.63
2010-09-03 B BHAVIN H SHROFF HUF 9,800 103.86
2010-09-02 S INCAP SECURITIES PVT LTD 12,700 103.49
2010-09-02 B DHARMENDRA R DOSHI 12,816 103.49
2010-06-16 S JAYESH DHANJIBHAI SADARIA 10,000 111.88
2010-06-16 S MANISH PRAFULBHAI SADARIYA 10,000 109.38
2010-06-16 S NIRJU DENISH PATEL 9,900 102.20
2010-06-16 S MITESHKUMAR NIRANJANBHAI BRAHMBHATT 10,000 102.07
2010-06-16 B MITESHKUMAR NIRANJANBHAI BRAHMBHATT 10,000 102.20
2010-06-16 B AMITKUMAR BRAJENDRANATH PATTNAIK 10,280 111.63
2010-06-16 B MANISH PRAFULBHAI SADARIYA 10,000 102.18
2010-06-16 B NIRJU DENISH PATEL 9,900 102.07
2010-06-16 B JAYESH DHANJIBHAI SADARIA 10,000 109.38
2010-06-16 S AMITKUMAR BRAJENDRANATH PATTNAIK 10,280 102.18
2010-06-16 S KASAMBHAI U SHEKH 22,446 112.26
2010-06-16 B KASAMBHAI U SHEKH 22,446 101.93
2009-07-13 B VENKATA SATYA VARAPRASAD RAJU MANTHENA 13,433 121.36
2009-06-05 S KALIDENDI VENUGOPAL RAJU 5,000 134.88
2009-06-05 S SANJAYPDAVDA 5,000 133.04
2009-06-05 B KALIDENDI VENUGOPAL RAJU 5,000 128.37
2009-06-04 S ALLURIBHARATHI 5,025 136.89
2009-06-04 B LAKSHMIRAJYAMUPPUTURI 5,000 136.90
2009-06-01 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 7,500 131.13
2009-05-29 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 7,015 124.27
2009-05-28 B JAISUKHRVORA 5,000 112.69
2009-05-28 B DINESHCHHAJED 5,000 113.00
2009-05-28 S PRAKASHMOHANLALMODI 13,500 113.00
2009-05-28 B SHEELA VIMAL JAIN 13,536 113.00
2009-05-27 S PRAKASH MOHANLAL MODI 10,500 96.77
2009-05-26 S PRAKASHMOHANLALMODI 36,000 100.60
2009-05-26 S GRISHMA V JHAVERI 7,850 99.59
2009-05-26 B MAHENDRAGIRDHARILALWADHWANI 10,000 106.30
2009-05-26 B GRISHMA V JHAVERI 7,850 96.89
2009-05-25 S PRAKASHMOHANLALMODI 13,500 102.89
2008-06-02 B HEMANT H SHROFF HUF 4,900 175.33
2008-04-24 B KALPNA SHROFF 5,631 220.37
2007-12-12 S PRAKASH MODI 13,854 249.95
 
Subscribe now to get personal finance updates in your inbox!