Home  »  Company  »  Jaihind Synthetics Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Jaihind Synthetics Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Jan 19th 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
2016-06-03 B VIJAY PRAKASH BANG 29,600 9.19
2016-05-19 B KHUSHAL DAS 25,000 11.44
2016-05-09 B SAROJBEN INDRAVADAM AGRAWAL 25,500 11.28
2016-05-03 S AKSHAY A TALATI 43,653 10.56
2016-05-03 B VIJAY PRAKASH BANG 28,000 10.51
2016-04-08 B SUBHASH AGARWAL 25,000 10.22
2016-04-08 S AMIT ARVINDKUMAR SHAH 37,554 10.22
2016-03-21 S HARVIKRAMJIT SINGH AMARIK SINGH NAGPAL 40,500 8.12
2016-03-21 B ASHWIN RATILAL MEHTA 48,944 8.12
2016-03-14 S ASHWIN RATILAL MEHTA 62,000 8.12
2016-02-12 S SUDHA COMMERCIAL COMPANY LIMITED 24,485 5.79
2016-02-09 S SUJATA RAJESH GHADGE 28,103 6.40
2016-02-04 S SUJATA RAJESH GHADGE 46,413 6.90
2016-01-14 S AMIT ARVINDKUMAR SHAH 29,000 9.23
2015-12-29 S AMIT ARVINDKUMAR SHAH 27,550 9.09
2015-12-29 B ATUL JAIN HUF 27,500 9.09
2015-10-29 S AMIT ARVINDKUMAR SHAH 24,170 12.01
2015-09-28 B GERMAN JOQUIME VAZ 25,000 12.44
2015-08-03 B SUJATA RAJESH GHADGE 27,000 9.56
2014-09-05 S PRASHAM DINISHBHAI DOSHI 35,000 9.98
2014-09-05 B NIRAJ CHAMPAKLAL UNADKAT 32,357 9.92
2014-08-26 B PRASHAM DINISHBHAI DOSHI 39,083 9.29
2014-08-04 B PRASHAM DINISHBHAI DOSHI 39,250 6.04
2014-07-14 B VINOD PREM KHETAN 25,000 6.90
2014-05-05 B ASHWIN RATILAL MEHTA 41,500 8.74
2014-05-05 S NANDA NAGESH DUBE 60,000 8.74
2013-08-16 B YASIN AHMEDBHAI VADNAGARWALA 25,000 9.06
2013-07-12 B MUKESH K VIRWANI 25,000 8.50
2013-07-12 B BHAVANABEN M VIRWANI 25,000 8.50
2013-06-24 B YASIN AHMEDBHAI VADNAGARWALA 25,000 7.05
2013-06-17 S NIKHIL RAVINDRA PANDIT 40,415 5.58
2013-05-07 S SIDDHDARSH SECURITIES PRIVATE LIMITED 32,478 7.29
2013-04-25 S NIKHIL RAVINDRA PANDIT 94,628 8.17
2013-04-25 B SIDDHDARSH SECURITIES PRIVATE LIMITED 62,396 8.19
2013-02-27 S RICHA PANKAJ MEHTA 40,893 11.16
2013-02-27 B NIKHIL RAVINDRA PANDIT 66,000 11.12
2013-02-04 S VORA NIRA KETANBHAI 25,187 9.31
2013-01-24 B VISHAL KAKADIYA 30,000 6.65
2013-01-24 B LAXMIKANT S KALANI 30,000 6.65
2013-01-24 S ANKIT PANKAJ MEHTA 24,937 6.65
2012-12-05 B NANDA NAGESH DUBE 49,000 4.82
2012-12-05 S VINOD RAM 72,600 4.91
2012-12-03 S DINESH JAYANTILAL DOSHI 55,000 4.98
2012-11-26 B PRAVIN KESHRIMAL CHOUHAN 25,000 4.10
2012-10-19 S PARESH KANTILAL MADHANI 25,000 6.11
2012-10-19 B DINESH JAYNTALAL DOSHI 72,500 6.10
2012-10-19 S DINESH JAYNTALAL DOSHI 37,682 5.89
2012-10-18 S PARESH KANTILAL MADHANI 25,000 6.16
2012-10-18 B RAVI NOOKALA 25,000 6.14
2012-10-17 S DINESH JAYNTALAL DOSHI 25,000 6.25
2012-10-17 B ARCADIA SHARE & STOCK BROKERS PVT. LTD 25,000 6.25
2012-10-16 S DARSHANA VIPUL VIKAM 50,000 6.25
2012-10-16 B PARESH KANTILAL MADHANI 50,000 6.25
2012-10-15 B MOHSINKHAN MUNAF SABRIN 30,000 6.21
2012-10-15 S DARSHANA VIPUL VIKAM 80,000 6.21
2012-10-12 S VALUE PLUS SHARES N SECURITIES PRIVATE LIMITED 24,115 6.10
2012-10-12 B DARSHANA VIPUL VIKAM 50,000 6.12
2012-09-17 S NIRALI NILESHKUMAR SHAH 117,900 7.91
2012-09-17 B MUKESH OMPRAKASH LADHA 25,000 7.91
2012-09-11 S VAISHALI TUSHAR SHAH 49,866 7.33
2012-09-11 S MUKESH OMPRAKASH LADHA 92,250 7.33
2012-09-11 B NIRALI NILESHKUMAR SHAH 159,305 7.33
2012-09-05 S VINOD RAM 106,030 9.44
2012-09-05 B ARCHANA AMOL MALSANE 158,700 9.44
2012-08-31 S SURESH JAYANTILAL SHAH 30,839 10.65
2012-08-31 S VALUE PLUS SHARES N SECURITIES PRIVATE LIMITED 31,012 11.34
2012-08-31 B VAISHALI TUSHAR SHAH 50,000 11.23
2012-08-31 B VALUE PLUS SHARES N SECURITIES PRIVATE LIMITED 37,583 10.65
2012-08-24 S VALUE PLUS SHARES N SECURITIES PRIVATE LIMITED 50,000 12.94
2012-08-24 S APEKSHA SURESH KANABAR 34,250 13.01
2012-08-24 B MUKESH OMPRAKASH LADHA 92,250 12.96
2012-08-22 S VALUE PLUS SHARES N SECURITIES PRIVATE LIMITED 30,000 13.61
2012-08-22 B SURESH JAYANTILAL SHAH 33,047 13.62
2012-08-16 S NARENDRA RAJA 75,446 13.94
2012-08-16 B VINOD RAM 35,900 13.93
2012-08-16 B VORA NIRA KETANBHAI 25,000 13.96
2012-08-10 B NARENDRA RAJA 26,600 14.12
2012-08-07 S SURESH JAYANTILAL SHAH 45,000 14.46
2012-08-07 B VALUE PLUS SHARES N SECURITIES PRIVATE LIMITED 42,200 14.43
2012-08-06 S DINESH JAYNTALAL DOSHI 63,925 14.80
2012-08-06 B APEKSHA SURESH KANABAR 41,000 14.77
2012-08-03 B SANJAY SHRIPATRAO KATKAR 25,000 15.22
2012-08-02 S DINESH JAYNTALAL DOSHI 52,200 15.40
2012-08-02 S SANJAY S DASRAPURIA HUF 45,076 15.51
2012-08-02 B SURESH JAYANTILAL SHAH 61,018 15.47
2012-08-02 B NARENDRA RAJA 60,500 15.39
2012-08-01 S SURESH JAYANTILAL SHAH 50,000 15.30
2012-08-01 S REKHA UPESH SHAH 35,100 14.16
2012-08-01 B SANJAY S DASRAPURIA HUF 50,000 15.30
2012-08-01 B DINESH JAYNTALAL DOSHI 81,504 14.63
2012-07-19 S NARENDRA RAJA 59,975 15.19
2012-07-18 S VINOD RAM 55,000 15.28
2012-07-18 S NARENDRA RAJA 38,000 15.30
2012-07-18 B NARENDRA RAJA 55,600 15.28
2012-07-17 B NARENDRA RAJA 24,450 14.69
2012-07-16 S VALUE PLUS SHARES N SECURITIES PRIVATE LIMITED 26,825 14.82
2012-07-09 B SURESH JAYANTILAL SHAH 25,000 16.13
2012-07-02 B DARSHANA VIPUL VIKAM 25,000 15.70
2012-06-29 S NILESH MANSUKH VORA 27,955 15.31
2012-06-29 S DINESH JAYNTALAL DOSHI 30,000 15.55
2012-06-29 B DINESH JAYNTALAL DOSHI 80,000 15.56
2012-06-25 S MAHESH PODDAR 91,969 15.25
2012-06-25 B VINOD RAM 102,500 15.25
2012-06-19 B DINESH JAYNTALAL DOSHI 43,075 14.55
2012-06-15 S DINESH JAYNTALAL DOSHI 33,000 14.42
2012-06-14 B DINESH JAYNTALAL DOSHI 32,106 14.74
2012-06-13 S TARUNKUMAR GURUCHARAN BRAHMBHATT 74,000 12.83
2012-06-13 B VINOD RAM 108,500 13.15
2012-06-08 S PARESH DHIRAJLAL SHAH 24,000 15.00
2012-06-08 B TARUNKUMAR GURUCHARAN BRAHMBHATT 24,000 15.00
2012-06-07 B TARUNKUMAR GURUCHARAN BRAHMBHATT 50,000 14.56
2012-06-07 B PRARTHANA TARUNKUMAR BRAHMBHATT 24,000 14.70
2012-06-07 B PARESH DHIRAJLAL SHAH 24,000 14.60
2012-06-04 S DINESH JAYNTALAL DOSHI 39,221 14.50
2012-06-04 B KRUPA CHIRAG MEHTA 34,000 14.50
2012-06-01 S KRUPA CHIRAG MEHTA 28,000 15.50
2012-05-29 B VINOD RAM 24,925 15.90
2012-05-25 S KEVAL ARVIND MODI 27,000 15.10
2012-05-24 B KRUPA CHIRAG MEHTA 27,800 14.22
2012-05-24 S DINESH JAYNTALAL DOSHI 47,150 14.31
2012-05-23 B DINESH JAYNTALAL DOSHI 64,210 14.19
2012-05-18 B KEVAL ARVIND MODI 24,850 13.16
2012-05-17 S VALUE PLUS SHARES N SECURITIES PRIVATE LIMITED 28,000 13.83
2012-05-16 S KEVAL ARVIND MODI 24,374 13.20
2012-05-16 S NILESH MANSUKH VORA 25,000 13.21
2012-05-16 S REKHA UPESH SHAH 69,480 13.22
2012-05-16 B DINESH JAYNTALAL DOSHI 126,843 13.15
2012-05-16 B KRUPA CHIRAG MEHTA 28,025 13.16
2012-05-15 B NILESH MANSUKH VORA 25,000 12.67
2012-05-14 S KRUPA CHIRAG MEHTA 28,000 12.54
2012-05-14 B VALUE PLUS SHARES N SECURITIES PRIVATE LIMITED 28,000 12.54
2012-05-11 S DINESH JAYNTALAL DOSHI 25,500 12.81
2012-05-10 S VALUE PLUS SHARES N SECURITIES PRIVATE LIMITED 56,560 12.50
2012-05-10 B VINOD RAM 57,500 12.52
2012-05-07 S VINOD RAM 71,250 12.37
2012-05-07 B KRUPA CHIRAG MEHTA 28,000 12.37
2012-05-07 B VALUE PLUS SHARES N SECURITIES PRIVATE LIMITED 25,750 12.18
2012-04-27 S REKHA UPESH SHAH 34,017 11.92
2012-04-27 S ANKIT SODHANI 24,000 12.03
2012-04-27 S CHETNA VIJAY RATHOD 25,000 11.86
2012-04-27 B VINOD RAM 79,353 11.92
2012-04-25 S REKHA UPESH SHAH 25,000 12.55
2012-04-25 S JEMIN VIJAY RATHOD 25,000 12.59
2012-04-25 S VALUE PLUS SHARES N SECURITIES PRIVATE LIMITED 25,000 12.55
2012-04-25 S ANKIT SODHANI 24,000 12.57
2012-04-25 B ANKIT SODHANI 24,000 12.55
2012-04-25 B ASHWIN MEHTA 50,000 12.55
2012-04-25 B JEMIN VIJAY RATHOD 25,000 12.55
2012-04-24 B JEMIN VIJAY RATHOD 25,000 13.20
2012-04-24 B ANKIT SODHANI 24,000 13.17
2012-04-23 S VINOD RAM 87,204 12.64
2012-04-23 B CHETNA VIJAY RATHOD 25,000 12.62
2012-04-23 B VALUE PLUS SHARES N SECURITIES PRIVATE LIMITED 38,860 12.64
2012-04-23 B REKHA UPESH SHAH 40,217 12.63
2012-04-20 S CHETNA VIJAY RATHOD 24,000 12.09
2012-04-19 B KRUPA CHIRAG MEHTA 25,000 11.46
2012-04-18 S CHIRAG HASMUKHBHAI SHAH 25,992 11.06
2012-04-18 S MOHIT HEMANT NAGARSHETH 38,986 11.03
2012-04-18 B MAHESH PODDAR 70,000 11.04
2012-04-12 S MAHESH PODDAR 65,031 9.26
2012-04-12 B VINOD RAM 89,141 9.53
2012-04-11 S VINOD RAM 38,000 9.63
2012-04-10 B VINOD RAM 33,765 9.21
2012-04-04 S VINOD RAM 28,681 8.41
2012-04-03 S NARENDRA RAJA 25,037 8.03
2012-03-28 S SURESH JAYANTILAL SHAH 27,600 5.45
2012-03-28 S VINOD RAM 75,957 6.17
2012-03-28 S KAMAL PRAVINCHANDRA SHAH 27,777 5.82
2012-03-28 B NARENDRA RAJA 34,565 5.69
2012-03-28 B MAHESH PODDAR 77,000 6.01
2012-03-27 S KAMAL PRAVINCHANDRA SHAH 33,585 5.66
2012-03-22 S REKHA UPESH SHAH 27,500 6.56
2012-03-22 S MOHIT HEMANT NAGARSHETH 26,759 7.05
2012-03-22 S SHITAL A SHAH 30,800 7.03
2012-03-22 B SHITAL A SHAH 37,690 7.13
2012-03-21 S RIKIN RAJANBHAI PATEL 30,500 6.73
2012-03-21 B VINOD RAM 55,468 6.56
2012-03-20 S RAJESH RAJKUMAR KHANNA 25,000 6.16
2012-03-19 S RAJESH RAJKUMAR KHANNA 24,276 6.57
2012-03-09 S AKSHAR INVESTMENT 50,000 7.49
2012-03-09 B MOHIT HEMANT NAGARSHETH 50,405 7.49
2012-03-01 S SHITAL ARVIND SHAH 26,000 7.90
2012-03-01 B SURESH JAYANTILAL SHAH 38,000 7.92
2012-02-28 S SURESH JAYANTILAL SHAH 34,000 7.39
2012-02-28 B SURESH JAYANTILAL SHAH 36,360 7.54
2012-02-28 B AKSHAR INVESTMENT 50,000 7.40
2012-02-27 S SURESH JAYANTILAL SHAH 24,550 7.29
2012-02-27 B MOHIT HEMANT NAGARSHETH 25,000 7.28
2012-02-22 S SURESH JAYANTILAL SHAH 50,000 6.96
2012-02-22 B RAJESH RAJKUMAR KHANNA 86,400 6.97
2012-02-09 B RATHOD ENTERPRISE 25,000 7.01
2012-01-27 S SURESH JAYANTILAL SHAH 70,130 5.93
2012-01-27 B PRAVIN KESHRIMAL CHOUHAN 50,000 5.93
2012-01-12 S RAHUL GIRIRAJ BANG 33,480 9.17
2012-01-05 S SHITAL ARVIND SHAH 54,000 10.59
2012-01-03 S SURESH JAYANTILAL SHAH 30,000 10.43
2011-12-23 S ANSHUL JAJOO 24,049 7.70
2011-12-23 B RAHUL GIRIRAJ BANG 25,580 7.73
2011-12-20 S PINNACLE TRADES AND INVESTMENTS LIMITED 63,900 8.45
2011-12-20 B SUDHA COMMERCIAL COMPANY LIMITED 63,900 8.45
2011-12-09 B SURESH JAYANTILAL SHAH 48,000 8.61
2011-11-29 B NIRAV HARSHAD SHETH 50,000 8.69
2011-11-17 S MITTAL NILESH SANGANI 28,235 8.67
2011-11-17 B MONA HIREN SEJPAL 25,313 9.40
2011-11-17 B SURESH JAYANTILAL SHAH 25,475 8.67
2011-11-09 S RAJESH GOVINDDAS RATHI 25,000 10.10
2011-11-09 B MOHAMMED SALEEM 25,000 10.10
2011-11-08 S CHANDRAKANTA SATISH MANDOWARA 25,000 10.30
2011-11-08 B RAJESH GOVINDDAS RATHI 40,000 10.30
2011-11-04 B NILESH KUMAR LAHOTI 48,803 9.83
2011-09-20 S DEEPALAKSHMI DURGADAS MURDESHWAR 30,000 10.45
2011-09-20 B KAMAL PRAVINCHANDRA SHAH 24,900 10.52
2011-08-29 B GURURAJ LAXMINARAYAN PAI 30,000 9.20
2011-08-04 B KAMAL PRAVINCHANDRA SHAH 35,000 17.61
2011-07-11 B KAMAL PRAVINCHANDRA SHAH 25,700 18.97
2011-07-07 S E ALLY CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED 26,013 19.12
2011-07-04 B PANDYA LALIT LABHSHAKAR 25,000 21.14
2011-06-30 S KAMAL PRAVINCHANDRA SHAH 33,475 18.74
2011-06-30 B YALSHWANT TRIMBAK SARKHOT 30,000 18.88
2011-06-30 B KOKILABEN V SHAH 25,000 18.68
2011-06-23 B KAMAL PRAVINCHANDRA SHAH 24,000 17.51
2011-06-20 S PRASHAM D DOSHI 24,069 15.40
2011-06-16 B DEEPALAKSHMI DURGADAS MURDESHWAR 25,000 14.85
2011-06-14 S KAMAL PRAVINCHANDRA SHAH 43,929 13.77
2011-05-31 S INDRA SINGHAL 25,000 12.13
2011-05-31 B SACHIN KUMAR GARJ 25,000 12.13
2011-05-17 S CHETAN VASTABHAI DAKA 40,110 12.41
2011-05-06 S SACHIN KUMAR GARJ 30,000 16.69
2011-05-06 B SIYA SARAN SINGHAL HUF 28,900 16.66
2011-04-29 B PRASHAM DINISHBHAI DOSHI 24,825 19.19
2011-04-28 B ADESH VIRENDRAKUMAR DOSHI 25,218 17.94
2011-04-25 B ADESH VIRENDRAKUMAR DOSHI 27,350 18.43
2011-04-18 B PRASHAM D DOSHI 39,786 17.57
2011-04-15 S PRASHAM D DOSHI 33,550 16.83
2011-04-13 S PRASHAM D DOSHI 59,388 17.53
2011-04-13 B SACHIN KUMAR GARJ 25,000 17.31
2011-04-11 S PRASHAM DINISHBHAI DOSHI 24,923 18.18
2011-04-07 S PRASHAM D DOSHI 51,491 16.39
2011-04-07 B SONAL MANISHKUMAR DOSHI 30,000 16.10
2011-04-04 S PRASHAM D DOSHI 36,000 14.36
2011-04-01 S KRISHNA RAJEN DAMANIA 25,500 13.63
2011-03-30 B PRASHAM DINISHBHAI DOSHI 30,469 12.86
2011-03-29 B PRASHAM D DOSHI 28,682 13.51
2011-03-29 B PRASHAM DINISHBHAI DOSHI 50,960 13.61
2011-03-25 S IMDAD KHAN 53,000 13.09
2011-03-25 B PRASHAM D DOSHI 45,565 13.91
2011-03-24 S MANOJ ROOPCHAND JAIN 25,000 12.65
2011-03-23 B KRISHNA RAJEN DAMANIA 29,250 13.31
2011-03-23 B KAMAL PRAVINCHANDRA SHAH 32,700 13.31
2011-03-21 S DINESH JAYNTALAL DOSHI 26,336 15.27
2011-03-21 S RAMRATAN LADDA 28,950 14.74
2011-03-21 B SACHIN PARSHOTTADAS PITTALIA 30,000 15.27
2011-03-21 B DINESH JAYNTALAL DOSHI 26,336 14.83
2011-03-15 B DILEEPKUMAR BHOJRAJ DHARAMPURI 25,000 14.95
2011-03-14 S DINESH JAYNTALAL DOSHI 37,175 15.82
2011-03-14 S KAMINI BHARAT TAKWANI 27,000 15.35
2011-03-14 S SACHIN PARSHOTTADAS PITTALIA 25,234 15.94
2011-03-14 B SACHIN PARSHOTTADAS PITTALIA 25,234 15.56
2011-03-14 B DINESH JAYNTALAL DOSHI 38,675 15.89
2011-03-01 S RASIKA RAVINDRA SAKPAL 40,152 13.35
2011-02-28 B KAMINI BHARAT TAKWANI 31,000 13.65
2011-02-18 S NIKHILABHAI S DOSHI 25,000 16.38
2011-02-15 S MANISH CHANDAK 31,000 15.55
2011-02-15 S PRATIXA VINIT SHAH 30,000 15.55
2011-02-15 B PARAMESHWARI INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 40,000 15.55
2011-02-15 B BISHAMBER SITARAM GOEL 35,000 15.55
2011-02-15 B MITESH VEDPRAKASH SUGLA 37,024 15.55
2011-02-11 S KAMAL PRAVINCHANDRA SHAH 37,050 17.20
2011-02-11 B NIKHILABHAI S DOSHI 25,000 17.20
2011-02-09 S KAMAL PRAVINCHANDRA SHAH 28,000 19.05
2011-02-09 S PRASHAM DINISHBHAI DOSHI 24,684 19.05
2011-02-09 B BISHAMBER SITARAM GOEL 31,000 19.05
2011-02-04 S DINESH JAYNTALAL DOSHI 61,311 22.10
2011-02-04 B MANISH CHANDAK 31,000 22.10
2011-01-27 B KAMAL PRAVINCHANDRA SHAH 40,000 29.84
2011-01-17 B DINESH JAYNTALAL DOSHI 28,574 31.37
2011-01-13 S SHASHI PANDEY 25,264 33.46
2011-01-11 B MAHENDRA BHOGILAL BHALANI 27,000 36.12
2011-01-10 S DILIPKUMAR BHOJRAJ DHARAMPURI 30,500 35.65
2011-01-10 B SHASHI PANDEY 57,452 35.48
2010-12-31 S KAMAL PRAVINCHANDRA SHAH 31,225 40.11
2010-12-30 B PRASHAN D DOSHI 25,324 38.85
2010-12-28 B PRASHAN D DOSHI 34,998 36.96
2010-12-20 B KAMAL KUMAR KESHWANI 50,000 29.65
2010-12-01 B IMDAD KHAN 54,035 42.99
2010-11-22 B SUNIL MARWAHA 28,536 46.00
2010-11-19 B PRASHAM DINISHBHAI DOSHI 25,700 46.64
2010-11-15 B MORBIA SHARAD CHIMANLAL 38,320 48.39
2010-11-12 B A K MANGAL HUF 25,200 47.91
2010-11-12 B PRATIXA VINIT SHAH 26,407 48.99
2010-11-11 S REKHA MAHAVIR JAIN 30,047 47.82
2010-11-11 B KAMAL KUMAR KESHWANI 25,000 47.05
2010-11-10 B KAMAL KUMAR KESHWANI 25,000 50.48
2010-11-09 S VINIT ARVINDKUMAR SHAH 61,000 48.70
2010-11-09 S DINESH JAYNTALAL DOSHI 59,765 47.77
2010-11-09 S SANJAY SHAH 43,470 48.11
2010-11-09 B RAJENDRA KUMAR NATANI 30,000 47.07
2010-11-09 B RAM CHAND MOOLCHANDANI 25,520 48.59
2010-11-09 B SUNITA MAHESHWARI 28,400 48.61
2010-11-09 B SURESH KUMAR MAHESHWARI 48,100 48.62
2010-11-08 S SANJAY SHAH 40,000 45.15
2010-11-05 S PRATIXA VINIT SHAH 30,000 44.25
2010-11-03 B PRATIXA VINIT SHAH 33,772 39.96
2010-11-02 B VINIT ARVINDKUMAR SHAH 58,965 38.04
2010-10-27 S PRATIXA VINIT SHAH 24,711 40.56
2010-10-27 S NIKET DAMJI PATEL 40,000 41.00
2010-10-27 S MITTAL NILESH SANGANI 27,500 39.03
2010-10-27 B MANISH CHANDAK 30,000 40.33
2010-10-27 S KAMAL KUMAR KESHWANI 42,440 41.00
2010-10-27 S UMA PANKAJ SHANGHVI 25,500 39.28
2010-10-27 S FARHAN SHAIKH 50,000 39.21
2010-10-27 B SUNIL MARWAHA 100,000 39.00
2010-10-25 S MORBIA SHARAD CHIMANLAL 30,200 37.20
2010-10-22 S MIHIR DHIRAJ KARIA 111,498 35.45
2010-10-21 S SAMEER SUDHAKAR SAMANT 25,010 33.80
2010-10-20 B MORBIA SHARAD CHIMANLAL 32,114 30.28
2010-10-15 S RADHA MADHAV SILK MILLS PVT LTD 30,605 33.79
2010-10-15 B PRATIXA VINIT SHAH 53,285 33.78
2010-10-14 S MANISH SHASHIKANT TURAKHIA 39,000 33.65
2010-10-14 S MIHIR DHIRAJ KARIA 65,102 36.73
2010-10-04 B REKHA MAHAVIR JAIN 30,507 50.17
2010-09-30 B FARHAN SHAIKH 28,000 50.80
2010-09-24 B MANISH SHASHIKANT TURAKHIA 48,630 55.77
2010-09-23 S MANISH SHASHIKANT TURAKHIA 40,600 54.14
2010-09-23 B E ALLY CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED 50,400 55.77
2010-09-16 S PRAMOD PAJIYAR 26,360 56.18
2010-09-15 S DINESHJAYNTALALDOSHI 24,452 55.52
2010-09-14 S DINESHJAYNTALALDOSHI 50,100 53.90
2010-09-13 S AMITARVINDKUMARSHAH 30,000 51.97
2010-09-13 B DINESHJAYNTALALDOSHI 104,412 51.99
2010-09-09 S HIRENDEEPAKDHAKAN 25,000 49.24
2010-09-09 S DINESHJAYNTALALDOSHI 52,162 49.81
2010-09-09 B MUNNIRAMBHATTARAMMISTRY 25,000 49.80
2010-09-09 B MUNNIRAMBHATARAMMISTRY 25,000 49.80
2010-09-07 S JIGNESHJDHABALIA 70,000 45.91
2010-09-07 B KANNARAMBHATTARAMMISTRY 25,000 47.51
2010-09-07 B MUNNIRAMBHATARAMMISTRY 25,000 45.96
2010-09-07 B MOHANLALBATTARAMMESTRY 25,000 47.47
2010-09-07 B NAILESHSWARUPCHANDMEHTA 50,000 46.95
2010-09-07 B SURAJMALBHATTARAMMISTRY 25,000 46.59
2010-09-06 B AMIT ARVINDKUMAR SHAH 31,552 45.62
2010-09-03 S AMIT ARVINDKUMAR SHAH 28,000 46.24
2010-09-02 S KIRAN VINODCHANDRA SHAH 30,000 47.17
2010-09-01 B HIREN DEEPAK DHAKAN 25,000 47.48
2010-08-23 S KIRAN VINODCHANDRA SHAH 28,000 37.80
2010-08-23 S JAYESH VINODCHANDRA SHAH 25,000 37.18
2010-08-23 B KIRAN VINODCHANDRA SHAH 30,000 37.81
2010-08-23 B PRAMOD PAJIYAR 50,000 37.07
2010-08-20 S BHAGWANDASA D SHROFF 30,000 35.25
2010-08-19 S JINESH ASHWIN MATALIA 25,854 34.13
2010-08-16 B ANIL GANPATLAL JAIN 35,000 30.78
2010-08-16 B JIGNESH J DHABALIA 35,048 30.12
2010-08-16 B DINESH JAYNTALAL DOSHI 27,928 30.62
2010-08-12 S JIGNESH J DHABALIA 57,450 29.47
2010-08-11 S TRUPTI RAJNIKANT PANDYA 34,648 29.36
2010-08-10 S PRASHAM DINISHBHAI DOSHI 34,815 29.50
2010-08-10 B BINDIYA LAKHANI 25,000 29.50
2010-08-05 S TRUPTI RAJNIKANT PANDYA 32,500 24.38
2010-08-05 B RADHA MADHAV SILK MILLS PVT LTD 50,000 24.70
2010-08-04 B JIGNESH J DHABALIA 34,300 24.24
2010-08-04 S PRASHAM DINISHBHAI DOSHI 91,021 24.22
2010-08-04 S SANJAY SHAH 43,535 25.24
2010-08-04 S HITESH DHIRUBHAI TAILOR 28,000 25.23
2010-08-03 B TRUPTI RAJNIKANT PANDYA 33,137 24.81
2010-07-27 B SAMEER SUDHAKAR SAMANT 25,010 21.49
 
Subscribe now to get personal finance updates in your inbox!