Home  »  Company  »  Jumbo Bags Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Jumbo Bags Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Dec 03rd 2016
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
2011-05-13 S PRATIK PRABHUDAS JAJAL 41,158 21.12
2011-05-12 B PRATIK PRABHUDAS JAJAL 53,384 22.84
2011-05-03 B INDIRA RATILAL GANDHI 50,000 24.22
2010-11-18 B NIRUPAMA YOGESH GUPTA 40,000 56.05
2010-11-11 S SUNIL 46,107 76.06
2010-11-11 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 48,424 77.02
2010-11-11 B RAJENDRA AGARWAL HUF 100,000 78.16
2010-11-11 B MANSI SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED 78,166 77.83
2010-11-11 S MANSI SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED 62,575 77.32
2010-11-11 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 63,428 77.06
2010-11-11 B SUNIL 45,274 76.67
2010-11-10 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 122,596 70.80
2010-11-10 S RAJENDRA AGARWAL HUF 70,000 71.10
2010-11-10 S GAURAV DOSHI 48,007 68.16
2010-11-10 S J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 54,657 69.59
2010-11-10 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 119,596 70.83
2010-11-10 B YOGESH ROSHANLAL GUPTA 70,000 68.75
2010-11-10 B RAJENDRA AGARWAL HUF 70,000 70.26
2010-11-10 B J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 54,657 69.69
2010-11-02 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 64,045 52.45
2010-11-02 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 64,045 52.37
2010-11-02 B ELIA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED 65,260 52.17
2010-10-06 S SAGAR CONSTRUCTIONS 80,000 55.00
2010-10-06 B SANJAY KUMAR NATHANI 50,000 55.00
2010-08-20 B HITESH SHASHIKANT JHAVERI 36,003 59.95
2010-08-20 S ARCADIA SHARE & STOCK BROKERS PVT. LTD 43,885 54.42
2010-08-19 S VALIYAVEDDU KRISHNANKUTTY SUKU 35,369 57.10
2010-07-06 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 64,676 53.10
2010-07-06 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 40,191 50.94
2010-07-06 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 62,485 52.51
2010-07-06 B HITESH SHASHIKANT JHAVERI 66,104 54.05
2010-07-06 B AARTI PARESH JOSHI 43,000 53.80
2010-07-06 B PARIMAL JASWANTRAI MEHTA 35,000 51.49
2010-07-06 B MERULAND INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED 50,000 54.05
2010-07-06 B SAGAR CONSTRUCTIONS 155,000 54.05
2010-07-06 S HITESH SHASHIKANT JHAVERI 66,032 54.05
2010-07-06 S RAJKUMAR RATILAL GANDHI 37,421 54.05
2010-07-02 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 49,085 49.05
2010-07-02 B BHARAT ZAVERCHAND BHUPTANI 50,000 49.05
2010-07-02 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 40,546 49.03
2009-12-24 B SHANTILAL MAGANLAL CHEDA 78,473 43.77
2009-11-19 S RUSHAB RAVJI PATEL 68,000 39.42
2009-11-19 B CHARAK AYURMEDICA PVT LTD 50,000 40.10
2009-11-19 B RUSHAB RAVJI PATEL 52,000 42.82
2009-11-18 S RUSHAB RAVJI PATEL 40,646 36.37
2009-09-18 S NEELAM JAIN 43,968 34.25
2009-09-18 S JAYDEEP HASMUKHLAL KOTHARI 35,000 33.93
2009-08-24 S PRAHLAD MISTRY 40,000 42.53
2009-08-20 S HITESH SHASHIKANT JHAVERI 43,168 42.08
2009-08-20 B HITESH SHASHIKANT JHAVERI 40,849 42.45
2009-08-19 S HITESH SHASHIKANT JHAVERI 57,367 40.44
2009-08-19 B MAHESHKUMAR KIRTILAL SHAH 35,471 40.43
2009-08-13 B HITESH SHASHIKANT JHAVERI 45,000 42.10
2009-08-13 B J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 53,675 38.47
2009-08-13 B HITESH SHASHIKANT JHAVERI 45,000 42.10
2009-08-13 S SHVETAL K TRIVEDI 34,452 38.73
2009-08-13 S KANSARA NIRAV GUNVANTRAY HUF 35,000 40.96
2009-08-13 S KALPANA MADHANI SECURITIES PVT. LTD. 40,000 42.01
2009-08-13 S HITESH SHASHIKANT JHAVERI 45,000 42.10
2009-08-13 S NEAT DEVELOPERS LTD. 55,117 38.33
2009-08-13 S J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 48,501 38.63
2009-08-13 B KALPANA MADHANI SECURITIES PVT. LTD. 40,000 42.10
2009-07-24 S RUSHAB RAVJI PATEL 38,421 65.34
2009-07-24 B RUSHAB RAVJI PATEL 38,921 65.09
2009-07-23 B RUSHAB RAVJI PATEL 142,817 67.08
2009-07-23 B SANJEEV BURMAN JHAVERI 37,201 65.99
2009-07-23 S RUSHAB RAVJI PATEL 144,210 66.84
2009-07-23 B SHVETAL K TRIVEDI 80,000 66.93
2009-07-22 S SANJEEV BURMAN JHAVERI 59,500 66.16
2009-07-22 S RUSHAB RAVJI PATEL 59,474 67.20
2009-07-22 B RUSHAB RAVJI PATEL 60,561 66.11
2009-07-21 B RUSHAB RAVJI PATEL 65,187 67.58
2009-07-21 S RUSHAB RAVJI PATEL 65,196 67.52
2009-07-21 B KANSARA PUNITA N 40,000 68.30
2009-07-21 B KANSARA NIRAV GUNVANTRAY HUF 45,000 67.44
2009-07-21 B NIKHIL S SHAH 67,000 67.47
2009-07-20 B SANJEEV BURMAN JHAVERI 75,353 66.00
2009-07-16 B RUSHAB RAVJI PATEL 53,695 65.46
2009-07-15 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 34,895 64.89
2009-07-15 S RUSHAB RAVJI PATEL 38,982 65.13
2009-07-15 S NIKHIL S SHAH 34,568 64.36
2009-07-15 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 42,524 64.32
2009-07-15 S NEELAM JAIN 35,000 63.82
2009-07-14 B NIKHIL S SHAH 46,500 63.01
2009-07-09 S ARJUNBHAI HARIBHAI DUBASIA 40,500 60.40
2009-07-09 B ARJUNBHAI HARIBHAI DUBASIA 40,500 60.15
2009-07-08 B RUSHAB RAVJI PATEL 40,200 58.03
2009-07-07 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 74,908 57.09
2009-07-07 S RUSHAB RAVJI PATEL 51,182 57.16
2009-07-07 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 79,908 56.68
2009-07-07 B RUSHAB RAVJI PATEL 38,862 56.61
2009-07-06 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 36,026 54.96
2009-07-06 S BALAJI TRADINGENTERPRISESPRIVATELIMITED 100,000 54.52
2009-07-06 S RUSHAB RAVJI PATEL 85,073 54.54
2009-07-06 B RUSHAB RAVJI PATEL 76,387 55.55
2009-07-03 S RUSHAB RAVJI PATEL 42,500 53.50
2009-07-03 B RUSHAB RAVJI PATEL 42,076 53.67
2009-07-02 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 43,811 51.75
2009-07-02 S RUSHAB RAVJI PATEL 82,862 51.73
2009-07-02 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 50,511 52.40
2009-07-02 B RUSHAB RAVJI PATEL 90,204 52.15
2009-07-01 S HEMENDRA AGARWAL 70,000 49.76
2009-07-01 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 41,236 50.15
2009-07-01 S RUSHAB RAVJI PATEL 50,601 50.17
2009-07-01 B RUSHAB RAVJI PATEL 76,951 50.52
2009-06-30 S RUSHAB RAVJI PATEL 118,336 48.31
2009-06-30 B RUSHAB RAVJI PATEL 81,986 48.77
2009-06-29 S HEMENDRA AGARWAL 40,000 45.26
2009-06-29 S RUSHAB RAVJI PATEL 109,841 45.87
2009-06-29 B RUSHAB RAVJI PATEL 128,687 46.15
2009-06-26 B RUSHAB RAVJI PATEL 80,838 45.10
2009-06-26 S RUSHAB RAVJI PATEL 100,808 44.45
2009-06-26 B HEMENDRA AGARWAL 40,000 44.53
2009-06-25 S OMPARKASH GUPTA 47,410 43.36
2009-06-25 B OMPARKASH GUPTA 40,207 43.49
2009-06-25 B RUSHAB RAVJI PATEL 48,200 43.26
2009-06-24 S RUSHAB RAVJI PATEL 57,417 41.56
2009-06-23 B NEELAM JAIN 59,694 41.60
2009-06-23 S RUSHAB RAVJI PATEL 94,791 40.90
2009-06-23 B HEMENDRA AGARWAL 70,000 40.54
2009-06-23 B RUSHAB RAVJI PATEL 90,608 41.60
2009-06-22 S RUSHAB RAVJI PATEL 75,086 41.52
2009-06-22 S HEMENDRA AGARWAL 55,000 41.53
2009-06-22 B RUSHAB RAVJI PATEL 81,466 40.86
2009-06-19 S HEMENDRA AGARWAL 60,000 40.23
2009-06-19 S RUSHAB RAVJI PATEL 57,429 40.17
2009-06-19 B RUSHAB RAVJI PATEL 50,262 40.46
2009-06-18 S RUSHAB RAVJI PATEL 85,758 38.93
2009-06-18 B HEMENDRA AGARWAL 60,000 38.89
2009-06-18 B RUSHAB RAVJI PATEL 95,784 38.78
2009-06-15 S NIKHILSSHAH 38,000 35.85
2009-06-15 B HEMENDRA AGARWAL 50,000 35.85
2009-06-15 S RUSHAB RAVJI PATEL 55,793 35.43
2009-06-12 B HEMENDRA AGARWAL 50,000 32.65
2009-06-12 B OMPARKASHGUPTA 51,200 33.44
2009-06-12 B NIKHILSSHAH 38,000 33.80
2009-06-12 B RUSHAB RAVJI PATEL 67,381 34.12
2009-06-12 S OMPARKASHGUPTA 51,200 33.20
2009-06-12 S RUSHAB RAVJI PATEL 70,344 33.24
2009-06-11 S RUSHAB RAVJI PATEL 35,095 33.19
2009-06-11 B RUSHAB RAVJI PATEL 34,323 33.42
2009-06-10 S RUSHAB RAVJI PATEL 57,991 32.39
2009-06-10 S J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 38,768 32.75
2009-06-10 S HEMENDRA AGARWAL 74,696 32.26
2009-06-10 B HEMENDRA AGARWAL 44,696 32.25
2009-06-10 B RUSHAB RAVJI PATEL 58,991 32.28
2009-06-10 B J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 42,668 32.45
2009-06-08 B NIKHILSSHAH 42,325 32.08
2009-06-08 S SHALINI DHOOP P. LTD 48,883 31.55
2009-06-05 S KRUPAL VIKRAMBHAI PATEL 37,175 31.87
2009-06-04 S KRUPAL VIKRAMBHAI PATEL 40,637 32.19
2009-06-03 S KRUPAL VIKRAMBHAI PATEL 35,377 31.25
2009-06-03 B KRUPAL VIKRAMBHAI PATEL 39,903 31.14
2009-06-02 B RUSHAB RAVJI PATEL 41,801 29.85
2009-06-02 S SEEMAHEMANDRAAGARWAL 50,000 29.78
2009-06-01 B SEEMAHEMANDRAAGARWAL 55,000 28.81
2009-06-01 S NIKHILSSHAH 36,210 29.04
2009-05-29 B HEMENDRA AGARWAL 51,000 28.60
2009-05-29 B J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 35,951 28.87
2009-05-29 B RUSHAB RAVJI PATEL 40,500 29.14
2009-05-28 S RUSHAB RAVJI PATEL 61,881 30.61
2009-05-28 S KRUPAL VIKRAMBHAI PATEL 35,458 30.38
2009-05-27 S BALAJI TRADINGENTERPRISESPRIVATELIMITED 100,000 31.01
2009-05-27 B RUSHAB RAVJI PATEL 50,496 31.00
2009-05-25 S RUSHAB RAVJI PATEL 56,357 28.72
2009-05-15 S NIKHILSSHAH 73,750 25.93
2009-05-12 S NIKHILSSHAH 122,801 25.95
2009-05-12 B RUSHAB RAVJI PATEL 40,000 25.65
2009-05-11 B NIKHILSSHAH 103,250 25.55
2009-05-07 S RUSHAB RAVJI PATEL 38,481 28.38
2009-05-06 S URMILCHANDRAGUPTAMEHTA 50,000 28.18
2009-02-13 B SMRITI GHIYA 50,000 20.93
2009-01-28 S PRASHANT MAHADEV KAMBLE 89,000 25.41
2008-09-15 S DHARMENDRA J MADHANI 61,700 46.94
2008-09-09 B PARESH R CHAUHAN 34,200 49.91
2008-09-02 B HARISH TARSEM MITTAL 50,000 42.82
2008-08-20 B PRAFUL BABULAL SHAH 41,289 42.12
2008-08-19 B M P PURUSHOTHAMAN 57,629 39.69
2008-07-31 B VENKATESWARA CAPITAL MANAGEMEN 100,028 39.60
2008-06-11 S SANDEEP MOHAN BONGANE 54,138 37.60
2008-06-11 S NILESH JOSEPH GONSALVES 45,544 37.60
2008-06-06 B NILESH JOSEPH GONSALVES 49,973 44.70
2008-05-30 B JITENDRA SHAMJI PAREKH 38,750 44.26
2008-05-26 S CHINTAN BHAIDANI 58,590 37.20
2008-05-26 S VINAY JAIN 99,630 37.18
2008-05-20 B CHINTAN BHAIDANI 85,000 30.50
2008-05-20 S SANJAYKUMAR C JAIN 42,990 30.80
2008-05-16 S RINA ASHISHBHAI SHAH 57,069 30.45
2008-05-16 B SANJAYKUMAR C JAIN 50,000 30.40
2008-05-09 S PARAS VALCHAND MEHTA HUF 37,910 41.21
2008-05-08 S SURESH V HEHTA HUF 47,000 43.67
2008-05-08 S CHETAN V MEHTA HUF 63,045 44.67
2008-05-08 B RINA ASHISHBHAI SHAH 70,000 42.79
2008-04-29 B RINA ASHISHBHAI SHAH 43,935 45.73
2008-04-28 S VINAY JAIN 39,770 46.69
2008-04-25 S SHALANI DHOOP PVT. LTD. 36,990 50.07
2008-04-25 S NEAT DEVELOPERS LTD 54,550 49.35
2008-04-25 B RINA ASHISHBHAI SHAH 50,000 49.90
2008-04-25 B SHALANI DHOOP PVT. LTD. 39,935 50.00
2008-04-15 B NAVEEN KUMAR 40,500 47.81
2008-04-10 S MANOJ P.AGRAWAL 43,525 47.15
2008-04-08 B VINAY BHASIN 50,000 49.40
2008-04-07 B SANJAYKUMAR C JAIN 45,000 48.75
2008-04-04 S DINESH RATHOD HUF 75,000 48.05
2008-04-04 B MANOJ P.AGRAWAL 50,000 47.92
2008-04-02 B DINESH RATHOD HUF 50,235 43.41
2008-03-31 B CHETAN VALCHAND MEHTA 34,730 42.15
2008-03-27 S CHETAN VALCHAND MEHTA 44,000 43.90
2008-03-27 B DINESH RATHOD HUF 50,000 43.17
2008-03-27 B VINAY JAIN 100,000 43.95
2008-03-24 S JAYSHREE T. PANCHAMIYA 100,000 39.00
2008-03-24 S PRAFUL BABULAL SHAH 45,702 40.15
2008-03-17 B JAYSHREE T. PANCHAMIYA 100,000 43.19
2008-03-14 B PRAFUL BABULAL SHAH 44,169 44.38
2008-02-22 S GORANTLA GOVINDAIAH 52,614 44.36
2008-02-18 B OM PRAKASH BANGA 50,000 39.22
2008-01-28 S MILI PARESH GADA 40,000 27.20
2008-01-28 S MOSS TRADERS PVT LTD 45,000 27.20
2008-01-16 B MOSS TRADERS PVT LTD 45,000 37.21
2008-01-03 S BRIJ KHANDELWAL HUF 65,000 30.23
 
Subscribe now to get personal finance updates in your inbox!