Home  »  Company  »  Kanchan International Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Kanchan International Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Jan 21st 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
2013-04-11 B WEALTHSMITH SHARE BROKING PRIVATE LIMITED 16,500 13.26
2013-04-11 S SHITAL T. AYRE 16,500 13.26
2012-12-27 S SUNITA TULSHIRAM AYRE 21,000 25.00
2012-12-27 B SHITAL T. AYRE 31,000 24.68
2012-09-26 S ASHWIN DIGAMBAR RAIKAR 25,000 33.45
2012-09-26 S NUPUR HANDA 25,000 35.55
2012-09-26 B ASHWIN DIGAMBAR RAIKAR 25,000 35.55
2012-09-26 B NUPUR HANDA 25,000 33.45
2012-08-28 S RAGHAV GARG 30,500 43.98
2012-08-28 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 24,200 44.00
2012-08-09 S RAGHAV GARG 21,000 49.35
2012-08-09 B SAGAR KADAM 33,050 49.23
2012-08-07 S GHANSHYAMBHAI PATEL 30,000 50.08
2012-08-07 B GOODNESS TRADING PRIVATE LIMITED 35,500 50.19
2012-08-02 S CHHAGANBHAI FULABHAI SANGANI 25,000 52.70
2012-08-02 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 20,000 52.70
2012-07-30 S CHHAGANBHAI FULABHAI SANGANI 20,000 56.00
2012-07-30 S GHANSHYAMBHAI VALLABHBHAI PATEL 20,000 56.30
2012-07-30 B PANKAJ JAYANTILAL DAVE 20,020 56.30
2012-07-30 B SAGAR KADAM 20,045 56.00
2012-07-19 S Ghanshyambhai Vallabhbhai Patel 25,000 64.27
2012-07-18 S CHHAGANBHAI FULABHAI SANGANI 25,000 63.80
2012-07-18 S PRIYA SATISH SHAH 21,000 61.52
2012-07-18 B SAGAR KADAM 25,300 63.79
2012-07-18 B MAYUR N DARJI 21,000 61.52
2012-07-11 S RAMCHAND TAHIKANDAS CHHETIJA 20,001 61.80
2012-07-11 B MAHAN TRADING PRIVATE LIMITED 20,000 61.80
2012-07-06 S HEENA BIPIN SHAH 27,000 62.73
2012-07-04 S BIPIN BABULAL SHAH 27,000 61.45
2012-07-04 B GFL FINANCIALS (INDIA) LTD 24,500 61.27
2012-05-23 S VARSHA VINODKUMAR JAIN 23,999 50.20
2012-05-23 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 23,999 50.20
2012-05-09 S ASHOK MANKANI 17,000 64.60
2012-05-09 B GANESH ANANT GHADGE 24,099 64.59
2012-05-04 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 17,049 66.62
2012-05-02 S HARSHA HARSH VARANDANI 20,000 71.05
2012-04-26 S MAHESH KUMAR RUNGTA 22,500 60.00
2012-04-26 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 53,590 60.20
2012-04-19 S ASHOK KUMAR SOMANI 20,000 63.60
2012-04-19 B SATISH VASANT GHONE 20,000 63.60
2012-04-12 S DHARMESH R SANGHVI HUF 32,500 69.00
2012-04-12 B GANESH ANANT GHADGE 47,500 69.00
2012-04-11 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 47,500 70.85
2012-04-10 S DHARMESH R SANGHVI HUF 25,000 70.45
2012-04-10 B PANKAJ JAYANTILAL DAVE 24,050 70.50
2012-04-10 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 47,000 70.45
2012-04-09 B GANESH ANANT GHADGE 18,500 70.95
2012-04-04 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 20,875 70.88
2012-04-03 S MAHESH KUMAR RUNGTA 20,000 69.25
2012-04-03 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 38,051 70.27
2012-04-02 S JIGNA VIPUL VORA 20,000 69.50
2012-04-02 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 29,000 69.50
2012-04-02 B PANKAJ JAYANTILAL DAVE 17,919 69.46
2012-03-27 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 43,850 78.30
2012-03-27 B PANKAJ JAYANTILAL DAVE 17,998 79.11
2012-03-27 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 52,650 79.61
2012-03-26 S SUBHANSHU JAIN 22,000 80.90
2012-03-26 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 23,360 80.86
2012-03-23 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 34,200 83.57
2012-03-22 S MANOJ HARKUT 18,250 82.40
2012-03-22 B PANKAJ J DAVE 20,700 82.40
2012-03-22 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 19,995 83.34
2012-03-21 S DHARMESH R SANGHVI HUF 30,000 83.85
2012-03-21 S MAHESH KUMAR RUNGTA 22,000 83.85
2012-03-21 B GANESH ANANT GHADGE 58,829 83.48
2012-03-21 B PANKAJ JAYANTILAL DAVE 21,834 83.95
2012-03-20 S CHANDRA ASOOMAL NIHALANI 20,000 84.80
2012-03-20 S MAHESH KUMAR RUNGTA 20,000 84.80
2012-03-20 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 35,676 84.15
2012-03-20 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 20,100 84.80
2012-03-16 S COL KAMAL CHOPRA 25,000 87.85
2012-03-16 S ANIKET HARKAWAT 19,500 88.50
2012-03-16 B PRIYA SATISH SHAH 19,850 88.50
2012-03-16 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 71,300 87.98
2012-03-15 S CHANDRA ASOOMAL NIHALANI 20,000 89.00
2012-03-15 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 20,600 89.00
2012-03-15 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 51,800 88.58
2012-03-14 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 19,600 89.57
2012-03-14 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 17,768 90.50
2012-03-13 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 21,500 90.97
2012-03-13 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 52,000 88.91
2012-03-12 S HARISHKUMAR NATWARLAL AGRAWAL 22,000 89.90
2012-03-12 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 51,200 89.63
2012-03-12 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 20,000 89.90
2012-03-09 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 16,500 89.00
2012-03-07 S MAHESH KUMAR RUNGTA 20,000 87.90
2012-03-07 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 38,700 87.69
2012-03-06 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 44,879 88.75
2012-03-05 S SANDEEP M FAGANIA HUF 25,500 89.50
2012-03-05 B PANKAJ JAYANTILAL DAVE 25,700 89.50
2012-03-05 B GANESH ANANT GHADGE 40,299 89.38
2012-03-03 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 26,400 90.00
2012-03-03 B PANKAJ JAYANTILAL DAVE 25,138 92.00
2012-03-02 B PANKAJ JAYANTILAL DAVE 26,525 90.75
2012-03-01 S KALGIKUNJANVORA 25,000 90.50
2012-03-01 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 35,000 90.57
2012-02-27 S YOGESH PRATAPSINH JADHAV 19,000 88.90
2012-02-27 B GANESH ANANT GHADGE 23,600 89.16
2012-02-24 S FAGANIA SURENDRA MOOLCHAND 32,500 87.87
2012-02-24 S MAHENDRA SAGARMAL FAGANIA 33,000 87.84
2012-02-24 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 40,000 87.82
2012-02-24 B PANKAJ JAYANTILAL DAVE 24,795 87.91
2012-02-23 S ANUJ GUPTA 20,000 82.75
2012-02-23 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 28,000 82.68
2012-02-22 S YOGESH PRATAPSINH JADHAV 22,973 82.15
2012-02-22 S MUKESH AMARNATH BHARGAVA 30,000 81.80
2012-02-22 B GANESH ANANT GHADGE 23,027 82.15
2012-02-17 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 27,600 87.97
2012-02-16 S CHAMPALAL JAYANTILAL PUROHIT 20,000 90.50
2012-02-16 S ANIL KUMAR CHOUTHWANI 20,000 90.05
2012-02-16 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 18,000 89.44
2012-02-16 B SORAB WADIA 17,818 88.81
2012-02-16 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 20,402 90.49
2012-02-15 S DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 21,914 93.95
2012-02-15 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 24,000 94.68
2012-02-14 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 29,370 102.33
2012-02-14 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 24,000 104.22
2012-02-13 B SATISH VASANT GHONE 20,000 104.54
2012-02-13 S KIRAN NATHMAL RAMANI 20,000 104.50
2012-02-13 S GUNJAN NARENDRAKUMAR VORA HUF 27,000 109.80
2012-02-13 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 27,000 109.78
2012-02-10 S YOGESH PRATAPSINH JADHAV 18,000 97.85
2012-02-10 S HARVEEN SINGH 22,500 97.00
2012-02-10 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 44,603 97.44
2012-02-09 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 34,001 96.96
2012-02-09 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 21,400 96.78
2012-02-07 S SURESH LAXMAN PATIL 30,000 93.95
2012-02-07 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 30,000 93.95
2012-02-06 S SURESH LAXMAN PATIL 40,000 86.10
2012-02-06 S VORA SWETABEN GUNJAN 27,000 88.00
2012-02-06 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 24,607 88.29
2012-02-06 B GANESH ANANT GHADGE 27,175 86.07
2012-02-06 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 22,000 86.10
2012-02-06 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 24,607 88.29
2012-02-03 S SURESH LAXMAN PATIL 35,000 85.95
2012-02-03 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 24,820 85.95
2012-02-02 S GEETADEVI PRATAPSINH JADHAV 20,000 85.85
2012-02-02 S SURESH LAXMAN PATIL 20,000 85.55
2012-02-02 S PREM KUMAR PREM KUMAR 30,000 84.50
2012-02-02 B RAMESH DWARKADAS DAGA 21,390 85.27
2012-02-02 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 40,000 85.70
2012-02-02 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 31,421 84.61
2012-02-01 S GEETADEVI PRATAPSINH JADHAV 35,000 85.33
2012-02-01 S PARESH ARVINDLAL SHAH 50,000 86.89
2012-02-01 S NARENDRAKUMAR POPATLAL VORA HUF 30,000 87.50
2012-02-01 S SAVITABEN MANGUKIYA 25,000 84.45
2012-02-01 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 23,426 84.45
2012-02-01 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 23,500 84.27
2012-02-01 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 23,426 84.45
2012-01-31 S GUNJAN NARENDRAKUMAR VORA 30,000 87.90
2012-01-31 S SAVITABEN MANGUKIYA 25,000 82.50
2012-01-31 S KARAMSHIBHAI MANGUKIYA 25,000 82.50
2012-01-31 S DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 34,020 85.03
2012-01-31 S ARVIND BABULALJI GOYAL 18,958 83.32
2012-01-31 S RAMESH DWARKADAS DAGA 41,349 85.01
2012-01-31 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 40,100 82.65
2012-01-31 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 40,100 82.65
2012-01-31 B RAMESH DWARKADAS DAGA 41,349 82.41
2012-01-31 B PARESH ARVINDLAL SHAH 50,000 84.91
2012-01-30 S KARAMSHIBHAI MANGUKIYA 25,000 79.50
2012-01-30 S DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 28,300 79.50
2012-01-30 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 28,300 79.49
2012-01-30 B MAHAN TRADING PRIVATE LIMITED 34,000 79.45
2012-01-27 S KUNJAN NARENDRAKUMAR VORA 33,200 75.90
2012-01-27 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 34,791 75.87
2012-01-27 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 19,850 75.70
2012-01-25 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 33,000 71.86
2012-01-25 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 33,000 71.86
2012-01-25 S SUSHILABEN NARENDRAKUMAR VORA 30,000 71.90
2012-01-24 S SHYAM LAL CHOUTHWANI 20,000 70.75
2012-01-24 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 19,884 67.77
2012-01-24 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 19,884 67.77
2012-01-20 S ANUJ GUPTA 21,000 66.90
2012-01-20 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 27,975 66.57
2012-01-19 S NARENDRA POPATLAL VORA 30,000 67.00
2012-01-19 S FAGANIA MOOLCHAND SANKALCHAND 42,338 67.00
2012-01-19 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 29,970 66.74
2012-01-19 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 29,970 66.74
2012-01-18 S FAGANIA MOOLCHAND SANKALCHAND 16,162 64.00
2012-01-18 S JEETENDRA M FAGANIA HUF 30,000 63.50
2012-01-18 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 30,000 63.50
2012-01-18 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 24,073 63.30
2012-01-17 S SURENDRAKUMAR MOOLCHAND FAGANIA 50,000 62.97
2012-01-17 S JEETENDRA M FAGANIA HUF 20,000 62.74
2012-01-17 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 19,101 62.88
2012-01-17 B CHANDRAKANTA SATISH MANDOWARA 19,361 62.81
2012-01-17 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 19,101 62.88
2012-01-09 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 18,200 61.00
2012-01-05 S BIMLA DEVI 18,409 60.38
2012-01-05 B GANESH ANANT GHADGE 50,000 60.64
2012-01-05 B BIMLA DEVI 18,409 59.78
2011-12-30 B GANESH ANANT GHADGE 27,000 61.95
2011-12-29 B GANESH ANANT GHADGE 30,000 67.00
2011-12-28 S ARVIND BABULALJI GOYAL 28,000 67.79
2011-12-28 S TARACHAND MOOLCHAND AGRAWAL 24,000 67.95
2011-12-28 B ARVIND BABULALJI GOYAL 28,247 67.94
2011-12-27 S ARVIND BABULALJI GOYAL 19,905 68.67
2011-12-27 B ARVIND BABULALJI GOYAL 21,073 68.27
2011-12-26 S KALPANABEN BHARATBHAI LOHAR 17,000 68.45
2011-12-26 B GANESH ANANT GHADGE 23,000 68.49
2011-12-23 S RASIKLAL POPATLAL SHAH HUF 25,000 69.00
2011-12-23 S VIPUL RASIKLAL SHAH HUF 25,000 69.00
2011-12-23 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 57,500 69.00
2011-12-22 S SORAB WADIA 16,230 70.95
2011-12-20 S VINAYENDRA K FICHADIA HUF 17,000 67.64
2011-12-20 S RASIKLAL POPATLAL SHAH 26,356 68.70
2011-12-20 S SORAB WADIA 24,874 67.24
2011-12-20 B SORAB WADIA 32,120 68.44
2011-12-20 B GANESH ANANT GHADGE 28,707 67.76
2011-12-19 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 17,000 69.47
2011-12-16 B GANESH ANANT GHADGE 25,010 68.33
2011-12-16 B MAHAN TRADING PRIVATE LIMITED 18,000 68.26
2011-12-15 S SORAB WADIA 25,201 70.49
2011-12-15 S DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 17,600 70.07
2011-12-15 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 18,071 70.36
2011-12-14 S VINAYENDRA K FICHADIA HUF 28,000 71.35
2011-12-14 B GANESH ANANT GHADGE 28,097 71.34
2011-12-09 B GANESH ANANT GHADGE 34,300 72.68
2011-12-09 B MAHAN TRADING PRIVATE LIMITED 34,050 72.60
2011-12-07 B GANESH ANANT GHADGE 45,499 69.95
2011-12-05 B GANESH ANANT GHADGE 27,200 73.38
2011-12-02 S DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 27,581 72.42
2011-12-02 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 39,968 72.21
2011-12-02 B GANESH ANANT GHADGE 24,000 73.57
2011-12-01 S DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 20,200 66.00
2011-12-01 S VIPULKUMAR RASIKLAL SHAH 30,000 66.00
2011-12-01 B GANESH ANANT GHADGE 50,000 66.00
2011-11-30 S DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 28,983 66.54
2011-11-30 S SORAB WADIA 17,234 64.47
2011-11-30 B SORAB WADIA 28,761 64.71
2011-11-30 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 24,384 66.96
2011-11-29 S ALPABEAN DILIPGIRI GOSHWAMI 38,000 62.40
2011-11-29 S HITESH ASOO NIHALANI 24,500 62.00
2011-11-29 B MAHAN TRADING PRIVATE LIMITED 38,000 62.40
2011-11-29 B MAVERICK INVESTMENT SOLUTIONS PVT LTD 24,500 61.96
2011-11-28 S DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 18,171 64.61
2011-11-28 B RAMESH DWARKADAS DAGA 21,271 65.86
2011-11-25 S SHISHIRKUMAR CHANDRAKANT FICHADIA 26,000 61.05
2011-11-25 B MAHAN TRADING PRIVATE LIMITED 41,199 61.10
2011-11-23 S HITESH ASOO NIHALANI 18,500 60.50
2011-11-23 S SORAB WADIA 17,400 60.04
2011-11-23 B SORAB WADIA 26,066 59.62
2011-11-23 B KUMAR RAICHAND MADAN 18,500 60.50
2011-11-22 S SHISHIRKUMAR CHANDRAKANT FICHADIA 42,000 58.46
2011-11-22 B GANESH ANANT GHADGE 60,500 58.47
2011-11-21 S BHARAT HARILAL LOHAR 17,500 54.40
2011-11-21 S DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 26,778 57.00
2011-11-21 B GANESH ANANT GHADGE 36,800 54.63
2011-11-18 B MAHAN TRADING PRIVATE LIMITED 20,000 56.50
2011-11-17 B SLP TRADERS (SATISH VASANT GHONE ) 44,500 58.38
2011-11-16 S KAUSHIK M FICHADIA HUF 24,000 56.75
2011-11-16 S SHISHIRKUMAR CHANDRAKANT FICHADIA 24,000 57.40
2011-11-16 B GANESH ANANT GHADGE 24,000 57.40
2011-11-16 B MAHAN TRADING PRIVATE LIMITED 31,500 56.81
2011-11-14 S SORAB WADIA 20,977 63.76
2011-11-14 S DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 44,191 63.53
2011-11-08 S DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 28,403 61.00
2011-11-02 S POOJA ARVIND GOYAL 21,648 51.82
2011-11-02 B POOJA ARVIND GOYAL 16,648 49.43
2011-11-01 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 19,519 46.49
2011-10-31 S URMIL ASHWIN DESAI 28,143 43.52
2011-10-31 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 35,847 44.14
2011-10-25 B KINJAL GIRISH SHAH 18,000 46.00
2011-10-18 S SAGAR MUKESHKUMAR CHOKSI 23,000 41.80
2011-10-18 S DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 19,659 47.37
2011-10-18 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 37,088 43.40
2011-10-18 B PRANAV NARENDRA BHATT 18,280 47.29
2011-10-17 S VISHAL BHAGWATI SONI 20,000 43.02
2011-10-12 S PINABEN SANJAYKUMAR SHAH 45,000 46.00
2011-10-12 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 28,516 46.00
2011-10-12 B SORAB WADIA 20,622 46.26
2011-10-03 S ARVIND BABULALJI GOYAL 27,819 39.50
2011-10-03 B SAGAR MUKESHKUMAR CHOKSI 25,100 39.25
2011-09-26 B ARVIND BABULALJI GOYAL 31,999 39.00
2011-09-19 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 17,733 48.50
2011-09-14 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 27,502 49.49
2011-08-26 S PANKAJ J DAVE 17,643 41.66
2011-08-26 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 16,500 41.62
2011-08-26 B PANKAJ J DAVE 17,643 44.05
2011-08-25 S RAMESH DWARKADAS DAGA 25,350 41.63
2011-08-23 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 17,472 38.09
2011-08-23 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 16,687 37.82
2011-08-23 B PANKAJ J DAVE 34,668 37.54
2011-08-23 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 58,789 35.74
2011-08-19 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 25,588 43.40
2011-08-19 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 25,588 43.68
2011-08-18 S BALAJI INVESTMENT 34,316 50.24
2011-08-17 S KAMLESH BHIMSEN SINGH 18,396 65.00
2011-08-17 S DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 40,793 63.75
2011-08-17 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 21,483 59.62
2011-08-17 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 21,483 60.23
2011-08-12 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 24,219 76.37
2011-08-11 B RUPESH D BHATT 17,944 75.43
2011-08-11 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 25,302 75.98
2011-08-10 B RUPESH D BHATT 19,407 68.05
2011-08-10 B PANKAJ J DAVE 27,762 68.70
2011-08-10 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 17,467 70.64
2011-08-09 S RUPESH D BHATT 16,545 59.25
2011-08-09 S BALAJI INVESTMENT 20,675 57.52
2011-08-09 S IL&FS SECURITIES SERVICES LTD 40,000 57.78
2011-08-09 S DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 20,414 59.75
2011-08-09 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 20,500 59.04
2011-08-09 B RUPESH D BHATT 22,921 60.17
2011-08-08 B RUPESH D BHATT 22,735 69.41
2011-08-05 S KANCHAN KITCHENAID PVT LTD 19,000 69.63
2011-08-05 B BALAJI INVESTMENT 17,300 71.01
2011-08-05 B IL&FS SECURITIES SERVICES LTD 19,548 70.09
2011-08-04 S RAJIV BHARAT SHAH 18,000 80.00
2011-08-04 S DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 38,049 74.51
2011-08-04 S IL&FS SECURITIES SERVICES LTD 55,839 74.30
2011-08-04 B IL&FS SECURITIES SERVICES LTD 37,149 74.56
2011-08-04 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 68,801 77.53
2011-08-03 S KANCHAN KITCHENAID PVT LTD 20,000 77.45
2011-08-03 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 32,380 77.96
2011-08-02 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 35,658 77.57
2011-07-28 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 30,829 83.21
2011-07-28 B SAIMUDRA VINIMAY PRIVATE LIMITED 19,208 82.98
2011-07-26 S KANCHAN KITCHENAID PVT LTD 29,999 84.47
2011-07-26 S SHAIKH AKRAM SHAFI 17,500 79.49
2011-07-25 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 19,220 88.04
2011-07-22 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 41,887 88.05
2011-07-21 B MAHENDRA SUKHALAL KUMBHARE 25,000 89.58
2011-07-20 B IL&FS SECURITIES SERVICES LTD 25,000 91.49
2011-07-19 S DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 20,263 91.59
2011-07-19 S YOGESHKUMAR AND SONS HUF 20,000 92.86
2011-07-19 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 26,940 91.06
2011-07-15 S JAYESH MANNARLAL AJMERA 39,195 89.33
2011-07-15 B JAYESH MANNARLAL AJMERA 46,147 88.87
2011-07-14 S YOGESHKUMAR AND SONS HUF 22,000 80.00
2011-07-14 S LOTUS CAPITAL 20,000 77.73
2011-07-14 S MARLEX APPLIANCES PRIVATE LIMITED 30,308 76.29
2011-07-14 B BALAJI INVESTMENT 17,000 77.51
2011-07-14 B IL&FS SECURITIES SERVICES LTD 25,000 79.99
2011-07-13 S MARLEX APPLIANCES PRIVATE LIMITED 20,322 80.05
2011-07-13 S MIHIR BHARATKUMAR SHAH 18,800 79.49
2011-07-11 S KHETMAL AND SONS HUF 25,925 79.91
2011-07-11 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 23,000 79.89
2011-07-07 S MARLEX APPLIANCES PRIVATE LIMITED 20,000 70.24
2011-07-06 S RAMESH DWARKADAS DAGA 20,225 79.83
2011-07-05 B MIHIR BHARATKUMAR SHAH 18,000 80.88
2011-07-04 B ABHAY.DATTATRAY.JAVLEKAR 17,381 86.73
2011-06-30 S JUGRAJ AND SONS (HUF) 18,988 89.96
2011-06-28 B DHARMENDRA HARILAL BHOJAK 34,550 96.28
2011-06-23 S JYOTI VIKAS KASAT 25,000 82.58
2011-06-23 B RAMESH DWARKADAS DAGA 35,382 86.61
2011-06-16 S PUSHPA DEVI KANORIA 20,041 83.02
2011-06-16 B ABHAY DATTATRAY JAVLEKAR 17,700 83.01
2011-06-14 S HARDIK AJIT RAVANI 23,000 78.90
2011-06-14 B BALAJI INVESTMENT 25,000 78.92
2011-06-13 S PUSHPA DEVI KANORIA 30,000 80.00
2011-06-13 B ABHAY DATTATRAY JAVLEKAR 20,183 79.76
2011-06-13 B ABHAY.DATTATRAY.JAVLEKAR 30,000 80.00
2011-06-10 S PUSHPA DEVI KANORIA 30,000 80.10
2011-06-10 B ABHAY DATTATRAY JAVLEKAR 26,345 80.22
2011-06-09 S MAYUR NARAYANDAS DARJI 25,000 75.16
2011-06-09 B BALAJI INVESTMENT 25,000 76.41
2011-06-09 B ABHAY DATTATRAY JAVLEKAR 16,648 76.45
2011-06-08 S KANCHAN ENGINEERING PVT LTD 53,000 73.00
2011-06-08 B HARDIK AJIT RAVANI 23,000 73.00
2011-06-08 B MAYUR NARAYANDAS DARJI 25,000 73.00
2011-06-07 S KANCHAN ENGINEERING PVT LTD 60,000 72.00
2011-06-07 B BALAJI INVESTMENT 50,000 72.00
2011-05-26 B ABHAY.DATTATRAY.JAVLEKAR 17,866 82.81
2011-05-05 S ABHAY DATTATRAY JAVLEKAR 25,576 85.03
2011-05-03 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 20,411 89.89
 
Subscribe now to get personal finance updates in your inbox!