Home  »  Company  »  Mahaveer Infoway Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Mahaveer Infoway Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Jan 16th 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
2014-03-26 S MADHUSUDAN HEDA 28,699 4.07
2014-03-26 B ASHOK KUMAR JAIN KUMAR JAIN 28,699 4.07
2014-03-04 S SURYA PRAKASH HEDA 68,699 5.05
2014-03-04 B MADHUSUDAN HEDA 68,699 5.05
2012-06-22 S JAGMOHAN S SHAH 34,321 13.34
2012-06-22 B JAGMOHAN S SHAH 34,321 13.37
2012-06-20 S SANGITA SANDEEP MERCHANT 29,591 13.47
2012-06-19 B SANGITA SANDEEP MERCHANT 37,755 13.02
2012-06-18 S RAMAVADH JANGU YADAV 27,525 12.60
2012-06-15 S SUNIL KUMAR GUPTA 30,943 11.44
2012-06-15 B DALPATBHAI RAMCHANDBHAI PANCHAL 29,000 11.11
2012-06-06 S RAMAVADH JANGU YADAV 35,512 15.91
2012-06-06 S NAGMAHESHWAR BALRAJ YELLAMELLI 50,000 16.08
2012-06-06 S CHANDRASHISH KAMLAKAR UPADHAYAY 30,500 16.49
2012-06-06 B SUNIL KUMAR GUPTA 30,709 15.86
2012-06-06 B CHANDRASHISH KAMLAKAR UPADHAYAY 30,500 16.53
2012-06-06 B RAMAVADH JANGU YADAV 54,917 15.98
2012-06-05 S RAMAVADH JANGU YADAV 49,331 16.20
2012-06-05 B RAMAVADH JANGU YADAV 37,610 16.17
2012-06-04 S RAMAVADH JANGU YADAV 36,829 15.65
2012-06-04 B SUHAS MANOHAR NAIK 64,000 15.77
2012-06-01 S RAMAVADH JANGU YADAV 46,997 16.35
2012-06-01 B RAMAVADH JANGU YADAV 62,952 16.25
2012-05-31 B RAMAVADH JANGU YADAV 28,690 16.73
2012-05-30 S RAMAVADH JANGU YADAV 57,125 17.33
2012-05-30 B RAMAVADH JANGU YADAV 51,489 17.35
2012-05-29 S RAMAVADH JANGU YADAV 36,789 16.75
2012-05-29 B RAMAVADH JANGU YADAV 36,889 16.59
2012-05-24 S RAMAVADH JANGU YADAV 43,708 17.07
2012-05-24 B RAMAVADH JANGU YADAV 36,394 17.31
2012-05-22 S RAMAVADH JANGU YADAV 59,397 18.20
2012-05-22 B RAMAVADH JANGU YADAV 33,351 18.27
2012-05-18 S RAMAVADH JANGU YADAV 38,398 18.68
2012-05-18 B RAMAVADH JANGU YADAV 50,727 18.56
2012-05-17 S RAHUL GUPTA 30,000 17.47
2012-05-17 S RAMAVADH JANGU YADAV 70,598 17.93
2012-05-17 B RAMAVADH JANGU YADAV 64,698 17.56
2012-05-17 B RAHUL GUPTA 35,000 17.75
2012-05-15 B JITENDRAKUMAR BABULAL SHAH 85,000 18.26
2012-05-10 S RAMAVADH JANGU YADAV 53,692 19.89
2012-05-10 B RAMAVADH JANGU YADAV 48,950 19.62
2012-05-09 B RAMAVADH JANGU YADAV 37,351 20.14
2012-04-27 S RAMAVADH JANGU YADAV 55,080 18.41
2012-04-27 B RAMAVADH JANGU YADAV 39,444 18.45
2012-04-26 S RAMAVADH JANGU YADAV 62,617 17.80
2012-04-26 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 32,499 18.04
2012-04-26 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 32,499 17.85
2012-04-26 B RAMAVADH JANGU YADAV 74,573 18.00
2012-04-19 S RAMAVADH JANGU YADAV 33,397 16.69
2012-04-19 B NIKHIL RAMNIK SHAH 31,451 16.20
2012-04-19 B RAMAVADH JANGU YADAV 33,904 16.33
2012-04-16 B KARIYA MRUGESH KAUSHIK 30,800 14.92
2012-04-12 B NIRUBEN JITUBHAI SHAH 37,000 14.35
2012-04-12 B DHRUV KAUSHIKBHAI KARIYA 30,000 14.45
2012-04-11 S RAMAVADH JANGU YADAV 53,476 14.10
2012-04-11 B RAMAVADH JANGU YADAV 39,627 14.13
2012-04-11 B NIRUBEN JITUBHAI SHAH 60,000 14.07
2012-04-10 S RAMAVADH JANGU YADAV 54,899 13.57
2012-04-10 B RAMAVADH JANGU YADAV 54,911 13.53
2012-04-09 S MANGUKIYA DILIPBHAI MADHAVJIBHAI 49,000 12.78
2012-04-03 S PARAG H DATTANI 30,808 12.16
2012-04-03 B SAVITA H DATTANI 30,800 12.16
2012-04-03 B MANGUKIYA DILIPBHAI MADHAVJIBHAI 49,000 12.14
2012-03-30 S SAVITA H DATTANI 31,000 11.43
2012-03-30 B PARAG H DATTANI 30,804 11.43
2012-03-16 B VIRENDRA RATILAL SONDAGAR 33,000 9.96
2012-01-23 B PARAS MAL JAIN (HUF) 33,302 11.98
2011-12-30 B SANTOSH GAJANDER SINGH 30,000 11.74
2011-12-29 S NILESH SHARE BROKERS LTD 29,000 12.07
2011-12-29 B PRIYA SATISH SHAH 30,000 12.04
2011-11-14 S Kishore G Varude 51,721 17.31
2011-11-14 B Kishore G Varude 51,721 17.26
2011-11-08 S HARIOM MANIBHAI ACHARIYA 29,274 16.20
2011-11-08 S KAMAL BHUPATRAI PAREKH 51,155 16.33
2011-10-24 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 46,209 18.61
2011-10-24 B KHAMBATTA SECURITIES LTD 31,000 18.07
2011-10-24 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 55,276 18.47
2011-10-19 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 33,829 18.85
2011-10-11 S BHARAT KESHAVLAL PALAN 36,410 23.45
2011-10-11 B KAMAL BHUPATRAI PAREKH 51,255 23.45
2011-10-11 B BHARAT KESHAVLAL PALAN 36,410 22.75
2011-10-11 B HARIOM MANIBHAI ACHARIYA 39,274 23.61
2011-10-10 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 35,235 22.99
2011-10-10 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 35,235 22.96
2011-10-05 S RAHUL SHARMA 38,000 22.69
2011-10-04 S VIKAS GAJANAN PATIL 39,000 21.53
2011-09-30 S NILESH SHARE BROKERS LTD 29,867 20.37
2011-09-30 B NILESH SHARE BROKERS LTD 29,867 19.95
2011-09-27 B NAVEEN GUPTA 37,020 21.57
2011-09-26 B AMIT OMPRAKASH BAGADIA 50,000 22.62
2011-09-21 S NAVEEN GUPTA 29,899 24.96
2011-09-21 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 27,998 25.30
2011-09-21 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 27,998 25.17
2011-09-21 B JINESH D BHATT 30,000 24.91
2011-09-21 B VIKAS GAJANAN PATIL 40,000 25.72
2011-09-20 S POOJA JINESH BHATT 33,221 24.68
2011-09-20 S NAVEEN GUPTA 124,744 24.40
2011-09-20 S DEEPAK PANDURANG VIKHAPE 52,000 24.69
2011-09-20 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 42,480 24.36
2011-09-20 B NAVEEN GUPTA 134,744 24.48
2011-09-20 B DEEPAK PANDURANG VIKHAPE 53,200 24.41
2011-09-20 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 42,480 24.34
2011-09-15 S POOJA JINESH BHATT 51,696 21.47
2011-09-12 B POOJA JINESH BHATT 38,000 18.55
2011-08-17 B NILESH SHARE BROKERS LTD 32,223 15.17
2011-08-02 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 32,273 17.26
2011-08-02 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 33,196 17.20
2011-07-25 S SANGITA SANDEEP MERCHANT 48,720 15.33
2011-07-25 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 66,469 15.32
2011-07-25 S NARESH BHOJWANI 44,500 15.15
2011-07-25 S MAYUR NARAYANDAS DARJI 33,713 15.16
2011-07-25 B TRIMURTHI ADVISORY SERVICES (P) LTD. 35,100 15.14
2011-07-25 B SANGITA SANDEEP MERCHANT 47,349 15.20
2011-07-25 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 85,607 14.97
2011-07-19 S NILESH KUMAR LAHOTI 37,900 17.30
2011-07-12 S KAMLESH BHIMSEN SINGH 29,343 22.20
2011-07-12 S MOHAMMEDYUNUS HUSEINMIYA LOKHDWALA 46,419 22.20
2011-07-12 B NILESH KUMAR LAHOTI 65,905 22.20
2011-07-12 B MAYUR NARAYANDAS DARJI 45,000 22.20
2011-07-08 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 30,207 25.78
2011-07-08 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 33,080 25.65
2011-07-07 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 37,881 25.92
2011-07-06 B KALPESH C PATEL 28,512 26.47
2011-07-05 S SURYA PRAKASH HEDA 30,175 25.79
2011-07-05 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 53,149 25.88
2011-07-05 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 40,032 26.15
2011-07-05 B KAMLESH BHIMSEN SINGH 50,000 25.82
2011-07-05 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 53,149 25.86
2011-07-04 S MAYUR NARAYANDAS DARJI 72,340 25.95
2011-07-04 S SANDEEP JAMNADAS MERCHANT 34,985 26.39
2011-07-04 B SANDEEP JAMNADAS MERCHANT 35,427 26.39
2011-07-04 B ASHISH MEHRA 30,000 26.46
2011-07-04 B NARESH BHOJWANI 50,000 25.95
2011-07-01 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 33,385 27.61
2011-07-01 B SANGITA SANDEEP MERCHANT 30,129 27.60
2011-06-30 S NILESH KUMAR LAHOTI 46,880 27.76
2011-06-29 S PUNIT POPAT 37,115 28.95
2011-06-29 S SANDEEP JAMNADAS MERCHANT 46,042 29.52
2011-06-29 S TEJING DALPATBHAI PATEL 39,321 29.71
2011-06-29 B TEJING DALPATBHAI PATEL 39,321 29.78
2011-06-29 B SANDEEP JAMNADAS MERCHANT 81,106 30.12
2011-06-29 B SHRINIVAS SHANTARAM JAWALE 51,654 28.96
2011-06-28 B MAYUR NARAYANDAS DARJI 100,000 30.45
2011-06-24 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 44,030 32.05
2011-06-24 B ASHWIN JAMNUDAS MERCHANT 46,157 32.08
2011-06-23 S RAJASEKHAR GUNTHA 30,000 34.50
2011-06-23 B SANDEEP J MERCHANT 27,804 34.39
2011-06-23 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 100,759 34.11
2011-06-21 S SHASHI GOYAL 37,000 36.01
2011-06-21 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 37,405 35.91
2011-06-17 S NILESH SHARE BROKERS LTD 44,622 36.79
2011-06-17 S NAVEEN GUPTA 33,699 36.64
2011-06-17 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 99,221 36.69
2011-06-17 B ALPESHKUMAR PRAMODRAY THAKER 40,000 36.72
2011-06-17 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 78,292 36.62
2011-06-17 B NAVEEN GUPTA 28,699 36.60
2011-06-17 B NILESH SHARE BROKERS LTD 44,622 36.93
2011-06-16 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 55,699 37.25
2011-06-16 B RAGHAVENDRA RAO KARANAM 28,000 35.49
2011-06-15 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 38,769 37.40
2011-06-15 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 35,628 37.28
2011-06-15 B SHASHI GOYAL 37,000 37.40
2011-06-14 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 104,245 36.93
2011-06-14 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 83,020 36.78
2011-06-13 S NAVEEN GUPTA 28,029 34.94
2011-06-13 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 72,714 35.53
2011-06-13 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 92,594 35.18
2011-06-13 B HIMADRI JIGAR SHAH 30,100 35.31
2011-06-13 B NAVEEN GUPTA 37,229 35.47
2011-06-10 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 63,150 35.24
2011-06-10 B BHARAT SHANTILAL SHAH 40,000 35.34
2011-06-10 B SANDEEP J MERCHANT 34,251 35.39
2011-06-10 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 72,566 35.33
2011-06-09 S SHASHI GOYAL 82,000 36.29
2011-06-09 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 29,833 36.43
2011-06-09 B PUNIT POPAT 32,392 36.05
2011-06-08 S PUNIT POPAT 34,638 36.15
2011-06-08 S SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 30,000 36.12
2011-06-07 S SHASHI GOYAL 87,000 34.83
2011-06-07 S NILESH SHARE BROKERS LTD 46,782 35.05
2011-06-07 B NILESH SHARE BROKERS LTD 46,782 34.87
2011-06-07 B NARESH BHOJWANI 50,000 35.03
2011-06-07 B CHINUBHAI JOYTABHAI PATEL 39,909 34.82
2011-06-07 B RAJASEKHAR GUNTHA 30,000 35.12
2011-06-06 S CHINUBHAI JOYTABHAI PATEL 40,000 34.18
2011-06-06 S NILESH SHARE BROKERS LTD 47,451 33.76
2011-06-06 B DEEPESH JAYKUMAR PATEL 30,000 33.80
2011-06-06 B NILESH SHARE BROKERS LTD 46,611 33.66
2011-06-03 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 69,074 32.29
2011-06-03 S NILESH SHARE BROKERS LTD 59,975 32.57
2011-06-03 B SHASHI GOYAL 82,000 32.18
2011-06-03 B NILESH SHARE BROKERS LTD 60,815 32.56
2011-06-02 S SHASHI GOYAL 83,000 31.90
2011-06-02 S NILESH SHARE BROKERS LTD 57,684 31.73
2011-06-02 B NILESH SHARE BROKERS LTD 57,544 31.85
2011-06-02 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 65,815 31.95
2011-06-02 B SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 33,300 32.04
2011-06-01 S SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 30,000 30.75
2011-06-01 S NILESH SHARE BROKERS LTD 62,756 30.73
2011-06-01 S NARESH BHOJWANI 40,207 30.65
2011-06-01 B SHASHI GOYAL 87,000 30.69
2011-06-01 B NILESH SHARE BROKERS LTD 62,896 30.68
2011-05-31 S SARITA JAIN 62,336 30.74
2011-05-31 S KHUSHPAT DEVICHAND JAIN 42,256 30.86
2011-05-31 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 64,096 30.81
2011-05-31 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 60,623 30.84
2011-05-30 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 60,044 30.68
2011-05-30 S SHASHI GOYAL 65,998 30.71
2011-05-30 B NARESH BHOJWANI 40,000 30.78
2011-05-30 B CHINUBHAI JOYTABHAI PATEL 30,000 30.70
2011-05-30 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 59,818 30.66
2011-05-27 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 124,970 29.37
2011-05-27 S NILESH SHARE BROKERS LTD 45,000 29.70
2011-05-27 S CHINUBHAI JOYTABHAI PATEL 28,000 29.75
2011-05-27 B BINA BHARAT SHAH 50,000 29.94
2011-05-27 B NAVEEN GUPTA 30,866 29.90
2011-05-27 B NILESH SHARE BROKERS LTD 45,000 28.45
2011-05-27 B SHASHI GOYAL 83,000 29.69
2011-05-27 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 82,119 29.77
2011-05-26 S ANANT YASHWANT SAIM 66,650 29.64
2011-05-26 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 34,736 29.45
2011-05-26 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 34,460 29.38
2011-05-26 S NILESH SHARE BROKERS LTD 65,374 29.62
2011-05-26 S SHASHI GOYAL 63,250 29.85
2011-05-26 B NILESH SHARE BROKERS LTD 65,374 29.84
2011-05-26 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 75,547 29.80
2011-05-26 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 34,736 29.51
2011-05-26 B ANANT YASHWANT SAIM 66,650 29.78
2011-05-26 B SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 30,000 29.65
2011-05-25 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 53,822 30.19
2011-05-25 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 58,670 30.15
2011-05-24 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 113,489 29.80
2011-05-24 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 69,429 29.95
2011-05-24 B SHASHI GOYAL 71,000 29.57
2011-05-23 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 71,108 29.58
2011-05-20 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 66,672 28.30
2011-05-20 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 67,103 27.73
2011-05-20 B SHASHI GOYAL 61,000 28.19
2011-05-19 S SHASHI GOYAL 30,002 27.29
2011-05-19 B CHINUBHAI JOYTABHAI PATEL 37,500 27.45
2011-05-18 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 46,619 27.53
2011-05-18 B SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 36,065 27.63
2011-05-18 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 46,901 27.44
2011-05-17 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 65,228 26.88
2011-05-17 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 39,431 27.56
2011-05-17 B SHASHI GOYAL 41,500 26.78
2011-05-17 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 39,431 26.91
2011-05-17 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 65,228 27.85
2011-05-16 S PUNIT POPAT 31,000 27.28
2011-05-16 B ASHISH V KARIA 35,000 27.24
2011-05-13 S SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 38,898 26.02
2011-05-13 B SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 38,898 26.10
2011-05-13 B SHASHI GOYAL 56,000 26.04
2011-05-12 S SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 35,884 24.89
2011-05-11 S NILESH KUMAR LAHOTI 50,000 21.55
2011-05-11 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 36,131 23.33
2011-05-06 B SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 35,134 25.30
2011-05-06 S DEEPAK PANDURANG VIKHAPE 79,997 25.00
2011-05-06 B HARI SHANKER JAISWAL 50,000 25.00
2011-05-06 B NILESH KUMAR LAHOTI 50,000 25.00
2011-05-05 S VIJAY GHANSHYAMBHAI PUJARA 88,792 26.66
2011-05-05 B PUNIT POPAT 31,000 26.64
2011-05-05 B VIJAY GHANSHYAMBHAI PUJARA 95,255 26.63
2011-05-04 S SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 29,456 28.00
2011-05-04 S NAVEEN GUPTA 28,511 28.16
2011-05-04 S CHINUBHAI JOYTABHAI PATEL 30,498 28.04
2011-05-04 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 100,275 28.13
2011-05-04 S SHAH HIRAV VIDITKUMAR 222,976 28.23
2011-05-04 S ANKITA VIJAYKUMAR PUJARA 35,279 28.07
2011-05-04 S PANI DEVI A 28,100 28.59
2011-05-04 S Naman Securities & Finance Pvt. Ltd. 33,329 28.38
2011-05-04 B Naman Securities & Finance Pvt. Ltd. 30,349 28.34
2011-05-04 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 99,475 28.04
2011-05-04 B ANKITA VIJAYKUMAR PUJARA 35,279 28.05
2011-05-04 B SHAH HIRAV VIDITKUMAR 223,551 28.27
2011-05-04 B CHINUBHAI JOYTABHAI PATEL 44,298 27.87
2011-05-04 B NAVEEN GUPTA 37,372 28.01
2011-05-03 S SHAH HIRAV VIDITKUMAR 40,874 28.44
2011-05-03 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 51,911 28.63
2011-05-03 S ASHISH PANALAL SHAH 39,194 28.83
2011-05-03 S VIJAY GHANSHYAMBHAI PUJARA 53,736 28.61
2011-05-03 S SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 42,584 28.78
2011-05-03 S CHINUBHAI JOYTABHAI PATEL 31,809 29.24
2011-05-03 B VIJAY GHANSHYAMBHAI PUJARA 53,749 28.85
2011-05-03 B SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 72,040 29.25
2011-05-03 B ASHISH PANALAL SHAH 39,169 29.00
2011-05-03 B SHAH HIRAV VIDITKUMAR 40,899 28.77
2011-05-03 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 52,812 28.37
2011-05-02 S SHAH HIRAV VIDITKUMAR 35,016 29.07
2011-05-02 S ASHISH PANALAL SHAH 33,955 29.58
2011-05-02 B ASHISH PANALAL SHAH 33,980 29.47
2011-05-02 B SHAH HIRAV VIDITKUMAR 35,016 29.01
2011-04-29 S CHINUBHAI JOYTABHAI PATEL 29,546 28.60
2011-04-29 S SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 30,491 28.57
2011-04-29 B CHINUBHAI JOYTABHAI PATEL 61,355 28.41
2011-04-29 B PANKAJ S GOYAL 35,000 28.60
2011-04-28 S PREM CHAND AGRAWAL 53,500 26.36
2011-04-28 S VIJAY GHANSHYAMBHAI PUJARA 55,986 27.04
2011-04-28 B DEEPAK PANDURANG VIKHAPE 50,000 26.92
2011-04-28 B VIJAY GHANSHYAMBHAI PUJARA 55,996 27.07
2011-04-28 B PREM CHAND AGRAWAL 53,500 27.04
2011-04-28 B SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 42,600 26.97
2011-04-27 S TEJING DALPATBHAI PATEL 29,093 26.49
2011-04-27 S ASHISH PANALAL SHAH 49,498 26.38
2011-04-27 S VIJAY GHANSHYAMBHAI PUJARA 37,882 26.24
2011-04-27 S SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 27,624 26.32
2011-04-27 B SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 33,200 26.50
2011-04-27 B VIJAY GHANSHYAMBHAI PUJARA 37,892 26.36
2011-04-27 B ASHISH PANALAL SHAH 49,508 26.37
2011-04-27 B BHAVESH A KANSARA 36,000 26.50
2011-04-27 B RAJKUMAR R SHIVHARE 64,000 26.49
2011-04-26 S PINKY JAIN 37,900 25.30
2011-04-26 S ARUN KUMAR BHANGADIA 29,900 25.30
2011-04-26 B PANKAJ GOEL 50,000 25.30
2011-04-26 B SWATI GOYAL 30,000 25.30
 
Subscribe now to get personal finance updates in your inbox!