Home  »  Company  »  MYNK1906 Industries India Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Union Budget 2017-18
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for MYNK1906 Industries India Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Jan 24th 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
2015-11-09 B HARSHUL ANILKANT SHAH 109 0.90
2015-11-09 S HARSHUL ANILKANT SHAH 60,109 0.98
2015-10-05 B VINOD MADAN GADA 57,301 0.98
2015-10-05 S VIJAY DASHRATH BHAGAT 138,000 0.99
2015-09-30 B HARSHUL ANILKANT SHAH 45,000 0.99
2015-09-30 S VIJAY DASHRATH BHAGAT 50,000 0.99
2014-10-01 S YUVRAJ JIVANAND OLE 45,212 9.50
2014-09-29 S YUVRAJ JIVANAND OLE 130,406 10.46
2014-09-09 S MINAXI PRAFUL SATRA 59,228 14.35
2014-03-27 S MADHAV JAGDISH AGRAWAL 81,000 7.25
2014-03-27 B VIJAY DASHRATH BHAGAT 81,000 7.25
2012-09-14 S TEXELTRADINGCOMPANYPVTLTD 100,000 12.51
2012-09-14 B PRIYANKA MAHESHWARI 45,200 12.46
2012-05-21 S SHEETAL ASHWIN VIRA 46,807 11.92
2012-05-21 B MAHAVIRSINGH BAHADURSINGH SHEKHAWAT 56,800 11.91
2012-05-18 S SHEETAL ASHWIN VIRA 44,005 11.83
2012-05-10 S NIPA CHETAN SHAH 69,500 12.13
2012-05-10 B RAMACHANDRA VITTHAL SAVARDEKAR 70,000 12.14
2012-05-09 S PUSHPA LATHA MENDA 100,000 12.20
2012-05-09 B SHEETAL ASHWIN VIRA 60,812 12.20
2012-04-30 S PUSHPA LATHA MENDA 144,724 12.00
2012-04-30 B KALPANA BHUPENDRA SHAH 46,892 12.00
2012-04-30 B NIPA CHETAN SHAH 70,000 12.00
2012-04-30 B VIRENDRA RATILAL SONDAGAR 60,000 12.00
2012-04-27 S PUSHPA LATHA MENDA 100,000 12.00
2012-04-27 B TEXELTRADINGCOMPANYPVTLTD 100,000 12.00
2012-03-15 S HANSABEN PRAVIN SHAH 70,984 13.56
2012-03-15 B MADHAV JAGDISH AGRAWAL 81,000 13.56
2010-04-28 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 48,130 20.94
2010-04-26 B ATHENA INVESTMENT 75,000 25.52
2010-04-15 S KALPANA ASHOK DELIWALA 50,000 18.16
2010-04-09 S SHOBHA MADHUKAR SHINDE 50,000 15.05
2010-04-09 S MADHUKAR BABARAO SHINDE 50,000 15.05
2010-04-09 S RAMESHVIRAJ SHAH 200,000 15.70
2010-04-09 B AMRUTPREMJI SHAH 395,000 15.50
2010-03-22 S ALKA ATUL CHITALIA 100,000 13.75
2010-03-22 S BINA VASA 100,000 13.75
2010-03-22 S NEHAL MAHESH GANDHI 100,000 13.75
2010-03-22 B AMRUTPREMJI SHAH 342,800 13.85
2010-02-19 B KALPANA ASHOK DELIWALA 40,300 15.13
2010-01-14 B EPOCH MERCANTILES PVT LTD 42,000 14.09
2009-09-07 S JYOTI HARESHBHAI THAKKER 47,952 14.10
2009-08-28 B RAMESH VIRAJ SHAH 46,827 12.88
2009-07-30 S BATUL SHABBIR HUSSAIN 50,000 11.23
2009-07-30 B RIDHAM ARVIND SHAH 41,000 11.22
2009-06-26 S SIDDHARTH NAHAR 50,000 13.39
2009-06-01 S MILINDKESHAVNAVERKAR 50,000 13.84
2009-06-01 S RAMESHJAMNADASBHAYANI 75,000 13.84
2009-05-29 S PANKAJJAMNADASBHAYANI 50,000 13.19
2009-05-29 S RAMESHJAMNADASBHAYANI 50,000 13.19
2009-05-25 S SHIVRAMJAGANNATHANGNE 58,912 11.52
2009-05-21 S SHIVRAMJAGANNATHANGNE 50,230 10.54
2009-04-15 S RAGHAVJI NARAN PATEL 65,000 8.92
2009-03-24 S SUDHA R SHETH 99,800 8.29
2009-03-24 B RAMESH BHAYANI 125,250 8.31
2009-02-19 B SUDHA R SHETH 125,000 19.25
2009-02-09 S NITIN DOSHI HUF 50,000 28.75
2009-02-09 B ANIL J BHAYANI 50,000 28.75
2009-02-06 S MAYA DOSHI 50,000 30.25
2009-02-06 B ANIL J BHAYANI 75,000 30.25
 
Subscribe now to get personal finance updates in your inbox!