Home  »  Company  »  Rekvina Laboratories Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Union Budget 2017-18
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Rekvina Laboratories Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Jan 24th 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
2017-01-20 S GANESH KUMAR DUBEY 45,000 5.13
2016-10-03 B BHANU RANJAN 64,375 5.25
2016-10-03 B G N CREDITS PRIVATE LIMITED 34,560 4.88
2016-10-03 B GANESH KUMAR DUBEY 64,375 5.25
2016-10-03 B GIRI RAJ POKHRAL 64,875 5.25
2016-10-03 B SOBHANAND 64,375 5.25
2016-10-03 S MUKESH DHIRAJLAL MAHETALIA 298,500 5.20
2016-10-03 S KAMLESH BHIKHABHAI SHAH 38,385 4.88
2016-10-03 B ASHAMAKAM MERCANTILE PRIVATE LIMITED 73,385 4.88
2016-10-03 S SANJAY BHANUBHAI SHAH 35,000 4.88
2016-03-28 B MUKESH JAMNADAS SHAH 33,000 5.06
2016-03-28 S PARAMESHWARI INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 89,000 5.06
2016-03-21 S SHOBHA LODHA R 56,000 5.15
2016-03-21 B PRAMODBHAI MANILAL MANIAR 48,800 5.15
2016-03-17 B CHANDRIKA PRAMOD MANIAR 50,506 4.73
2016-03-17 B CHANDRIKA PRAMOD MANIAR 50,506 4.73
2016-03-17 S MANISHA MAYUR BHAVSAR 50,000 4.73
2016-03-17 B CHANDRIKA PRAMOD MANIAR 50,506 4.73
2016-03-17 S MANISHA MAYUR BHAVSAR 50,000 4.73
2016-03-15 B MANISHA MAYUR BHAVSAR 50,000 5.01
2016-03-15 B SHOBHA LODHA R 300 5.02
2016-03-15 S SHOBHA LODHA R 50,000 5.01
2016-02-15 B SANGEETA NITIN MEHATALIYA 45,000 4.90
2016-02-15 S SHOBHA LODHA R 70,000 4.90
2016-02-12 S NITHA LODHA R 46,150 4.90
2016-02-12 B PRASUN F SINGH 30,500 4.90
2016-01-27 S NITHA LODHA R 100,000 6.45
2016-01-27 B BADANI NAIMESH JAYESHBHAI (HUF) 50,000 6.43
2016-01-27 B CHARMI T BADANI 34,115 6.43
2016-01-20 S LUNKAD TEXTILES PVT LTD 45,125 5.65
2016-01-20 B KHUSHALI NEMISH BADANI 44,175 5.65
2016-01-19 B NAIMESH JAYESHBHAI BADANI 40,000 5.94
2016-01-19 S LUNKAD TEXTILES PVT LTD 40,560 5.94
2016-01-14 B KHUSHALI NEMISH BADANI 50,000 6.28
2016-01-14 S LUNKAD TEXTILES PVT LTD 50,970 6.28
2016-01-08 S LUNKAD TEXTILES PVT LTD 50,100 6.32
2016-01-08 B KHUSHALI NEMISH BADANI 50,000 6.32
2016-01-05 B NAIMESH JAYESHBHAI BADANI 50,000 6.79
2016-01-05 S LUNKAD TEXTILES PVT LTD 51,650 6.79
2015-11-06 S LUNKAD TEXTILES PVT LTD 60,000 8.08
2015-11-06 B KISHORBHAI JAGJIVANDAS SURATWALA 60,000 8.08
2015-11-04 B KISHORBHAI JAGJIVANDAS SURATWALA 32,762 8.08
2015-11-04 S B K DYEING & PRINTING MILLS PVT LTD 32,762 8.08
2015-11-03 B KISHORBHAI JAGJIVANDAS SURATWALA 36,000 7.84
2015-11-03 S B K DYEING & PRINTING MILLS PVT LTD 36,011 7.84
2015-07-30 S NITESH R LODHA 50,000 11.49
2015-07-30 B SANGEETA NITIN MEHATALIYA 35,000 11.49
2015-06-22 B SANGEETA NITIN MEHATALIYA 60,000 13.02
2015-06-22 S MUKESH D MAHETALIA 66,500 13.02
2015-06-19 B MUKESH D MAHETALIA 51,595 13.70
2015-06-19 S NITESH R LODHA 50,000 13.70
2015-04-17 S ANUPAM BERA 46,800 13.45
2015-04-17 S PRIYANKA JAIN 43,132 13.88
2015-04-17 B ANUPAM BERA 43,632 13.88
2015-04-10 B SANGEETA NITIN MEHATALIYA 55,150 14.00
2015-04-08 B KALPANA ASHWIN SHAH 48,550 14.00
2015-04-08 S SHOBANA D JAIN 50,000 14.00
2015-02-03 S MUKESHKUMAR . JAIN 34,250 14.50
2015-01-20 B B K DYEING & PRINTING MILLS PVT LTD 30,250 14.23
2015-01-07 B ANUPAM BERA 37,349 14.35
2015-01-06 B ANUPAM BERA 51,703 14.50
2014-12-18 S NEETA . JAIN 41,000 15.23
2014-12-12 B SHIPRA FABRICS PVT LTD 34,800 15.00
2014-12-09 B ANUPAM BERA 34,000 15.00
2014-12-09 S NEETA . JAIN 34,000 15.00
2014-11-26 B ARCADIA SHARE & STOCK BROKERS PVT. LTD 35,000 15.90
2014-11-26 S MAYANK TIBREWAL . 33,800 15.90
2014-11-21 B ARCADIA SHARE & STOCK BROKERS PVT. LTD 40,000 16.50
2014-11-21 S MAYANK TIBREWAL . 37,800 16.50
2014-11-20 S LAKSHMI DEVI TIBREWALA 30,200 16.00
2014-11-20 B ARCADIA SHARE & STOCK BROKERS PVT. LTD 30,200 16.01
2014-11-19 S LAKSHMI DEVI TIBREWALA 50,000 16.75
2014-11-17 S LAKSHMI DEVI TIBREWALA 44,800 16.86
2014-11-14 B SHIPRA FABRICS PVT LTD 35,500 17.05
2014-11-14 S SHATBHISHA TRADING PRIVATE LIMITED 35,500 17.05
2014-11-13 S KANCHAN BAI JAIN 48,952 17.00
2014-11-11 B SHATBHISHA TRADING PRIVATE LIMITED 35,500 17.00
2014-11-11 S MANOJ KUMAR JAIN 35,000 17.00
2014-10-22 S MANOJ KUMAR JAIN 44,960 17.00
2014-10-16 B SHIPRA FABRICS PVT LTD 50,000 16.80
2014-10-16 S MANOJ KUMAR JAIN 42,300 16.80
2014-10-13 S MANOJ KUMAR JAIN 38,046 17.00
2014-10-07 B ANUPAM BERA 50,650 17.00
2014-10-07 S MANOJ KUMAR JAIN 44,560 17.00
2014-10-01 S KANCHAN BAI JAIN 40,000 17.00
2014-10-01 B SHIPRA FABRICS PVT LTD 48,900 17.00
2014-09-19 B MUKESH D MAHETALIA 40,000 15.00
2014-09-19 S ARAVINDBHAI MANJIBHAI MANGUKIYA 40,000 15.00
2014-09-17 S DIPTI H MEHTA 46,000 15.00
2014-09-17 B MUKESH D MAHETALIA 66,500 15.00
2014-07-11 S ARCADIA SHARE & STOCK BROKERS PVT. LTD 65,397 9.87
2014-07-07 S ARCADIA SHARE & STOCK BROKERS PVT. LTD 50,000 9.12
2014-05-23 B LUNKAD TEXTILES PVT LTD 254,379 9.51
2014-05-23 S SANJAY CHANDULAL SAVANI 34,000 9.55
2014-05-23 S ANUPAM BERA 121,579 9.50
2014-05-23 S PANNA HARISH THAKAR 117,032 9.51
2014-05-21 S GROOVE FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED 266,069 9.40
2014-05-21 B ANUPAM BERA 139,069 9.40
2014-05-21 B PANNA HARISH THAKAR 127,000 9.40
2014-04-16 S KURANI PRIJESH 22,894 17.70
2014-04-16 B PARAMESHWARI INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 25,214 17.68
2014-03-25 B PARAMESHWARI INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 103,372 14.44
2014-03-25 S J P TRADECOM PRIVATE LIMITED 100,000 14.55
2014-03-11 B GROOVE FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED 143,450 18.00
2014-03-11 S DHIREN ANANTRAI MODI 31,306 18.00
2014-03-11 S NIKHILESH HARDWARILAL TAWAR 38,000 18.00
2014-03-11 B GAJANAN ENTERPRISES 19,180 16.30
2014-03-11 S AVUPM0429L JAGDISH MANDALIA 79,600 18.00
2014-03-05 S GROOVE FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED 67,849 21.85
2014-03-04 B GROOVE FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED 17,840 20.90
2014-03-04 S AVUPM0429L JAGDISH MANDALIA 17,600 20.90
2014-03-03 S AVUPM0429L JAGDISH MANDALIA 22,800 19.95
2014-03-03 B HANSA LILADHAR GANATRA 17,500 19.95
2014-02-26 B GROOVE FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED 62,310 18.13
2014-02-26 S JIVANA STOCK TRADING PRIVATE LIMITED 36,383 18.13
2013-12-31 B ARCADIA SHARE & STOCK BROKERS PVT. LTD 50,000 16.15
2013-12-31 S JIVANA STOCK TRADING PRIVATE LIMITED 50,000 16.15
2013-12-31 B AKSHIT GUPTA 18,830 16.07
2013-12-31 S AKSHIT GUPTA 18,830 16.06
2013-12-31 B YASHWANT KUMAR 18,000 16.06
2013-12-31 S YASHWANT KUMAR 18,000 16.08
2013-12-24 S PARESH HIMMATLAL PAREKH 32,000 16.70
2013-12-24 S ANUPAM BERA 54,222 16.75
2013-12-24 B ARCADIA SHARE & STOCK BROKERS PVT. LTD 58,000 16.72
2013-12-24 B FAGUN CHANDRAKANT SONI 15,708 16.68
2013-12-24 S FAGUN CHANDRAKANT SONI 15,708 16.68
2013-12-24 B MUKESH DHIRAJLAL MAHETALIA 25,085 16.28
2013-12-24 S MUKESH DHIRAJLAL MAHETALIA 25,085 16.50
2013-12-23 B ANUPAM BERA 54,222 16.60
2013-12-23 S MAYUR KANCHANLAL BHAVSAR 34,116 16.65
2013-09-02 B JIVANA STOCK TRADING PRIVATE LIMITED 25,888 67.05
2013-09-02 S BABITA JAIN 20,000 67.05
2013-09-02 B MANOJKUMAR KHANNA 34,836 70.30
2013-09-02 S JAYESH C SHAH 20,000 67.05
2013-09-02 B AVUPM0429L JAGDISH MANDALIA 32,500 67.05
2013-08-30 B NARESH DAYALAL SADRANI 27,320 76.68
2013-08-29 S SEJAL UDAY SHETH 30,000 74.37
2013-08-29 B JIVANA STOCK TRADING PRIVATE LIMITED 60,495 74.28
2013-08-29 B KURANI PRIJESH 20,194 74.50
2013-08-29 S BHABUTMAL BABULAL JAIN 29,000 73.81
2013-08-29 B MANOJKUMAR KHANNA 27,800 73.59
2013-08-29 S NITESH R LODHA 33,600 73.85
2013-08-28 B NARESH DAYALAL SADRANI 37,643 70.95
2013-08-28 S UMANG TIBREWAL . 33,000 70.95
2013-08-26 S UMANG TIBREWAL . 23,600 87.47
2013-08-26 B J P TRADECOM PRIVATE LIMITED 29,574 78.80
2013-08-19 S NIKESH SUDIR PAREKH HUF 19,073 146.07
2013-08-19 B AVUPM0429L JAGDISH MANDALIA 23,500 141.49
2013-08-07 B J P TRADECOM PRIVATE LIMITED 16,000 148.50
2013-08-07 B PARESH HIMMATLAL PAREKH 17,525 148.36
2013-08-06 B J P TRADECOM PRIVATE LIMITED 20,000 148.58
2013-08-06 S NIKESH SUDHIR PAREKH 16,135 148.50
 
Subscribe now to get personal finance updates in your inbox!