Home  »  Company  »  RFL International Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for RFL International Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Dec 05th 2016
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
2014-05-02 B STARDOM TRADING COMPANY PVT LTD 77,220 5.06
2013-03-25 S SURESHBHAI LILACHAND SANGHVI 64,980 2.98
2013-03-25 B PADMABEN JAGDISH JANI 70,489 2.98
2013-02-12 B DEBILAL UPADHYAY 35,000 5.14
2013-02-12 S HAMID SYED 30,000 5.15
2012-12-19 B KIRTI KANTILAL MEHTA 45,000 7.34
2012-12-19 S MAGANLAL MOOLCHAND MEHTA 40,958 7.34
2012-12-17 B KIRTI KANTILAL MEHTA 40,000 6.86
2012-12-17 S MANOJ MAGANLAL MEHTA 60,000 7.13
2012-12-17 B YOGESH BHOGILAL CHAUHAN 29,477 7.13
2012-12-17 B RAJNEE RAJAN GITAYE 30,000 7.13
2012-11-30 B RAJNEE RAJAN GITAYE 30,000 7.81
2012-11-01 S RAHUL ROHIT JHAVERI 50,000 7.65
2012-11-01 B SANTOSH KUMAR 50,000 7.65
2012-10-19 B YOGESH BHOGILAL CHAUHAN 50,000 7.57
2012-10-19 S SMITA MAHENDRA PATEL 67,402 7.58
2012-09-28 S PARESH POPATLAL SANGHVI 51,000 8.39
2012-09-28 B SANTOSH KUMAR 55,000 8.39
2012-09-27 S BHAILAL DEVRAJBHAI PATEL 74,000 8.18
2012-09-27 B SANTOSH KUMAR 74,000 8.18
2012-09-24 B SANTOSH KUMAR 44,598 8.57
2012-09-18 S RAHUL ROHIT JHAVERI 50,000 8.45
2012-09-18 S BHAILAL DEVRAJBHAI PATEL 50,000 8.45
2012-09-18 B SANJEEV AND CO SANJEEV KUMAR JAIN 65,000 8.45
2012-09-13 S BHAILAL DEVRAJBHAI PATEL 30,500 9.35
2012-09-13 S SMITA MAHENDRA PATEL 30,000 9.35
2012-09-13 B SANJEEV AND CO SANJEEV KUMAR JAIN 63,000 9.35
2012-09-12 S SMITA MAHENDRA PATEL 33,651 10.13
2012-09-12 B YOGESH BHOGILAL CHAUHAN 35,000 10.13
2012-09-08 S PARESH POPATLAL SANGHVI 35,000 8.60
2012-09-08 B SANJEEV AND CO SANJEEV KUMAR JAIN 35,000 8.60
2012-09-07 S SURESHBHAI LILACHAND SANGHVI 35,020 8.17
2012-09-07 B SANJEEV AND CO SANJEEV KUMAR JAIN 30,000 8.17
2012-09-03 S BHAILAL DEVRAJBHAI PATEL 26,000 7.95
2012-09-03 S SMITA MAHENDRA PATEL 35,500 7.95
2012-09-03 B SANJEEV AND CO SANJEEV KUMAR JAIN 62,000 7.95
2012-07-06 S SONAL INTERNATIONAL LTD 50,000 8.30
2012-07-06 B SHAH VIPUL NIRANJAN 50,000 8.30
2012-07-05 B SHAH VIPUL NIRANJAN 44,355 8.01
2012-07-02 S PRAGATI SHARES & STOCK SERVICES PRO.NARESH NAGINDAS SHAH 30,000 7.50
2012-07-02 B SHAH VIPUL NIRANJAN 28,299 7.50
2012-01-16 S SONAL INTERNATIONAL LTD 45,966 7.50
2012-01-16 B MANOJ MAGANLAL MEHTA 60,000 7.50
2011-12-27 B MAGANLAL MOOLCHAND MEHTA 50,958 6.87
2011-11-25 S GAUTAM UTTAMCHAND HUF 40,451 8.50
2011-11-25 S KUMARPAL HIMATMAL 35,000 8.50
2011-06-14 S SONAL INTERNATIONAL LTD 36,606 6.65
2011-05-06 B CHARU KRISHNA MODY 28,000 8.12
2011-05-04 S SONAL INTERNATIONAL LTD 34,199 8.20
2011-05-04 S JIGAR MAHESH SHAH 30,000 8.30
2011-05-04 B KAVITA SUNISH BEHL 60,000 8.31
2010-11-22 S HARSH KUMAR KEDIA 30,000 8.75
2010-11-22 B DISHA BHARAT TAKWANI 30,412 8.75
2010-10-19 S ABHIJAI INVESTMENT 101,629 8.52
2010-10-19 B PARESH POPATLAL SANGHVI 100,000 8.52
2010-10-13 S ATUL MADHUKAR BIRLA 54,887 9.25
2010-10-13 S KAMAL ATUL BIRLA 41,040 9.25
2010-10-13 B ABHIJAI INVESTMENT 89,740 9.25
2010-10-12 S NILESH KRUSHNA PALANDE 71,500 9.00
2010-10-05 S VERBENA MERCANTILE PVT LTD 61,610 9.50
2010-10-05 B SURESHBHAI LILACHAND SANGHVI 100,000 9.50
2010-10-05 B SONAL INTERNATIONAL LTD 41,244 9.50
2010-10-05 B GEETA NARENDRA SHAH 32,500 9.50
2010-10-05 S ABHIJAI INVESTMENT 35,884 9.50
2010-09-30 B BHAILAL DEVRAJBHAI PATEL 100,000 9.88
2010-09-29 S VERBENA MERCANTILE PVT LTD 62,360 10.00
2010-09-29 B BHAILAL DEVRAJBHAI PATEL 100,000 9.98
2010-09-28 S ABHIJAI INVESTMENT 145,550 9.83
2010-09-28 B SMITA MAHENDRA PATEL 50,000 9.98
2010-09-28 B RAHUL ROHIT JHAVERI 100,000 9.75
2010-09-24 S VERBENA MERCANTILE PVT LTD 186,383 10.00
2010-09-24 S ABHIJAI INVESTMENT 42,775 9.16
2010-09-24 S MITTAL SECURITIES FINANCE LIMITED 221,681 10.00
2010-09-24 B RAJESH FOJAJI KARWASARA 30,000 10.00
2010-09-24 B SMITA MAHENDRA PATEL 150,000 10.00
2010-09-24 B ABHIJAI INVESTMENT 232,000 9.99
2010-08-20 S JAYANTILAL PUKHARAJ SANGHVI 80,299 8.59
2010-08-20 B SUNIL JAYANTILAL ZAVERI 39,950 8.50
2010-08-18 B JAYANTILAL PUKHARAJ SANGHVI 38,241 9.60
2010-08-18 S JAYSHREE SHANKAR BHOSLE 35,050 9.60
2010-08-17 B JAYANTILAL PUKHARAJ SANGHVI 42,058 9.09
2010-07-29 S NILESH KRUSHNA PALANDE 45,091 8.53
2010-06-15 S CHETAN KHERAJ DEDHIA 50,000 8.70
2010-06-15 B NILESH KRUSHNA PALANDE 51,184 8.70
2010-06-14 S CHETAN KHERAJ DEDHIA (HUF) 50,000 8.00
2010-06-14 S CHETAN KHERAJ DEDHIA 50,000 8.00
2010-06-14 B JAYSHREE SHANKAR BHOSLE 35,000 8.00
2010-06-14 B SANTOSH DOULAT PASTE 30,348 8.00
2010-03-25 B GAUTAM UTTAMCHAND HUF 40,451 7.75
2010-03-25 S ABHIJAI INVESTMENT 145,000 7.65
2010-03-25 B LAXMI KUMAR TULSHAN HUF 35,000 7.65
2010-03-23 S AGARSON TRADING PVT. LTD. 38,690 7.60
2010-03-23 S UNIGLORY PROJECTS PVT. LTD. 30,423 7.60
2010-03-18 S NILESH KRUSHNA PALANDE 36,388 8.00
2010-03-05 S S PRAVEEN KUMAR 126,150 8.26
2010-03-05 S RENU BALA 150,000 8.26
2010-03-05 B VERBENA MERCANTILE PVT LTD 335,611 8.26
2009-12-30 S NILESH KRUSHNA PALANDE 105,300 2.08
2009-12-30 B AJAY GUPTA 27,346 2.08
2009-12-24 S NILESH KRUSHNA PALANDE 31,146 1.93
2009-12-23 B MITTAL SECURITIES FINANCE LTD 52,000 1.82
2009-12-08 S JAYDEEPAK KAPADIA 32,000 1.77
2009-12-08 S NILESH KRUSHNA PALANDE 38,000 1.77
2009-12-07 S MAHESH RAMANLAL SHAH 30,000 1.69
2009-12-04 B MITTAL SECURITIES FINANCE LTD 36,916 1.61
2009-11-27 S NIRAJ B SHAH 35,000 1.44
2009-11-27 S ATULKUMAR MANSUKHLAL SHAH 30,000 1.44
2009-11-27 B MITTAL SECURITIES FINANCE LTD 93,118 1.46
2009-11-25 S KAILASHBEN DIXITBHAI PATEL 31,205 1.40
2009-11-25 B MITTAL SECURITIES FINANCE LTD 68,601 1.42
2009-11-23 B MITTAL SECURITIES FINANCE LTD 38,961 1.34
2009-11-06 S NILESH KRUSHNA PALANDE 31,500 1.37
2009-11-03 S ATULKUMAR MANSUKHLAL SHAH 42,500 1.32
2009-10-22 S VIPUL BHARATBHAI SHAH 29,371 1.08
2009-10-21 S VIPUL BHARATBHAI SHAH 72,484 1.10
2009-10-21 B SHAILESH RAMAKANT BANDEKAR 30,000 1.10
2009-10-20 S YESHA PARESHBHAI SHAH 108,798 1.09
2009-10-20 B SHAILESHRAMAKANTBANDEKAR 40,000 1.10
2009-10-20 B SHAILESH RAMAKANT BANDEKAR 30,000 1.10
2009-10-08 S SUDARSHAN VISHWANATH THOPATE 40,000 1.24
2009-10-08 B KHUSHAL KANJI DAND 50,000 1.28
2009-10-08 B KIRTI RAMANLAL SHAHKIRTI RAMANLAL 31,000 1.26
2009-09-30 S VORA JIGEN RASIKLAL HUF 332,175 1.50
2009-09-30 B UNIVERSAL CREDIT 69,675 1.50
2009-09-30 B PUSHPA HIRACHAND BAFNA 30,000 1.50
2009-09-30 B ANIL ANGAD BHILL 31,000 1.50
2009-09-30 B NILESH KRUSHNA PALANDE 187,000 1.50
2009-09-29 B NILESH KRUSHNA PALANDE 86,500 1.71
2009-09-25 S VORA JIGEN RASIKLAL HUF 230,825 1.71
2009-09-25 B NILESH KRUSHNA PALANDE 117,031 1.71
2009-09-25 B UNIVERSAL CREDIT 63,664 1.71
2009-09-25 B FAST TRACK ENTERTAINMENT LTD. 62,500 1.71
2009-09-24 S NILESH KRUSHNA PALANDE 89,000 1.66
2009-09-24 S VORA JIGEN RASIKLAL HUF 300,000 1.68
2009-09-24 B UNIVERSAL CREDIT 114,000 1.68
2009-09-24 B SUDARSHAN VISHWANATH THOPATE 50,000 1.69
2009-09-24 B MAHESH RAMANLAL SHAH 30,000 1.66
2009-09-24 B NILESH KRUSHNA PALANDE 169,499 1.68
2009-09-18 B JAY DEEPAK KAPADIA 47,000 1.58
2009-09-17 B RAHUL ANANTRAI MEHTA 42,711 1.51
2009-08-21 B Naman Securities & Finance Pvt. Ltd. 30,000 1.44
2009-08-21 S Naman Securities & Finance Pvt. Ltd. 30,000 1.44
2009-07-28 S AGARSON TRADING PVT. LTD. 149,830 1.15
2009-07-28 S UNIGLORY PROJECTS PVT. LTD. 127,254 1.15
2009-07-28 B HITENDRA HARIA HUF 50,000 1.15
2009-07-28 B HITENDRA KHUSALCHAND HARIA 50,000 1.15
2009-07-28 B LAXMIBEN KHUSHALCHAND HARIA 50,000 1.15
2009-07-28 B KHUSHALCHAND SHAMJI HARIA 50,000 1.13
2009-07-28 B PRAGNA JATIN HARIA 30,000 1.15
2009-07-28 B JATINJ HARIA 40,000 1.15
2009-07-28 B JATIN J HARIA(HUF) 30,000 1.15
2009-06-01 S AANALRDESAI 31,499 0.74
2009-06-01 B KIRTIKUMAR MAFATLAL VAKHARIA 30,000 0.74
2009-04-21 B GEETA NARENDRA SHAH 30,000 0.80
2009-01-12 S SHEFALI BHAGERIA 50,000 1.01
2009-01-12 B AVANI NIRAV PARIKH 35,349 1.01
2009-01-12 S KETAN PRABHASHANKAR JOSHI 35,350 1.01
2009-01-12 S STUTIBHAGERIA 91,250 1.01
2009-01-12 S ISHITA MOHATTA 59,222 1.00
2009-01-09 S ISHITA MOHATTA 186,750 0.96
2008-12-31 S GEETA NARENDRA SHAH 50,000 1.19
2008-12-29 S RUNJAN CONSULTANCY 26,200 1.17
2008-12-19 S SANTOSH MAFATLAL JAIN 116,000 1.30
2008-12-18 S UNIVERSAL CREDIT 65,000 1.26
2008-12-16 S UNIVERSAL CREDIT 198,790 1.20
2008-12-10 S UNIVERSAL CREDIT 180,000 1.06
2008-12-01 S MINALBHAI L.SHAH HUF 50,000 0.81
2008-12-01 S DHAVAL RAMESHBHAI SHAH 50,000 0.81
2008-12-01 S SANJAYBHAI S SHAH HUF 50,000 0.81
2008-11-28 B ISHITA MOHATTA 54,028 0.79
2008-11-24 B ISHITA MOHATTA 38,050 0.70
2008-11-20 S GEETA NARENDRA SHAH 28,173 0.64
2008-11-20 B ISHITA MOHATTA 100,000 0.64
2008-11-14 S GEETA NARENDRA SHAH 49,389 0.70
2008-11-12 S RAVI THANVI 72,474 0.77
2008-11-12 S KALAVATIBEN BHARATKUMAR SHAH 31,667 0.76
2008-11-12 S ALPHA GRAPHIC INDIA LTD 79,295 0.75
2008-11-11 S ALPHA GRAPHIC INDIA LTD 279,172 0.75
2008-11-10 S URVI B MEHTA 38,000 0.76
2008-11-10 S GEETA NARENDRA SHAH 83,101 0.76
2008-09-30 S KALAVATIBEN BHARATKUMAR SHAH 26,850 0.99
2008-09-25 B GEETA NARENDRA SHAH 26,900 0.98
2008-09-24 S KALAVATIBEN BHARATKUMAR SHAH 27,500 0.96
2008-09-08 S ARUNKUMAR CHAMPALAL HUF 50,000 0.77
2008-07-30 B KANAK B MEHTA 26,000 0.70
2008-04-10 B URVI B MEHTA 100,000 0.96
2008-04-10 S FIRDOUS MUNIRUDDIN DADAN 87,941 0.96
2008-04-01 S BIPIN J MEHTA 46,873 0.77
2008-03-14 B BIPIN J MEHTA 27,230 0.92
2008-03-14 S R MALHOTRA AND ASSOCIATES 40,180 0.92
2008-03-11 B ASHVIN PATANGIYA 30,000 0.97
2008-01-18 B MUKESH BHANUBHAI SHAH 31,000 2.68
2008-01-18 B HEENA NAYAN DOSHI 35,000 2.76
2008-01-17 B ANKITKUMAR S. GANERIWAL 100,000 2.45
2008-01-15 B AMIT AGGARWAL 75,000 2.68
2008-01-15 B SONAL TUSHAR SHAH 107,000 2.76
2008-01-15 S BHARAT SINGH SAGAR 50,000 2.68
2008-01-15 B KETAN PRABHASHANKAR JOSHI 30,000 2.92
2008-01-14 S HEMANT K GUPTA 628,409 2.79
2008-01-14 S CHINTAN GUPTA HUF 30,000 2.79
2008-01-14 S NITIN GUPTA HUF 100,000 2.79
2008-01-14 S VEENU GUPTA 71,700 2.57
2008-01-14 S ARUNKUMAR CHAMPALAL SURANA 30,000 2.78
2008-01-14 S HEMANT KUMAR GUPTA 325,000 2.78
2008-01-14 S SUNIL CHAUDHARY 30,000 2.79
2008-01-14 S PAWAN KUMAR HIRALAL PODDAR 41,389 2.75
2008-01-14 B BHARAT SINGH SAGAR 50,000 2.79
2008-01-14 B VIJAY KUMAR DALMIA 50,000 2.72
2008-01-14 B ARUNKUMAR CHAMPALAL HUF 50,000 2.79
2008-01-14 B NILESH VED 30,000 2.76
2008-01-14 B FIRDOUS MUNIRUDDIN DADAN 95,000 2.58
2008-01-14 B ASHVIN PATANGIYA 90,000 2.80
2008-01-14 B R MALHOTRA AND ASSOCIATES 100,000 2.71
2008-01-11 S JAGJIT SINGH CHAUDHARY 55,000 2.66
2008-01-11 B HEMANT K GUPTA 259,151 2.66
2008-01-11 B CHINTAN GUPTA HUF 30,000 2.66
2008-01-11 B NITIN GUPTA HUF 30,000 2.66
2008-01-11 B HEMANT KUMAR GUPTA 50,000 2.66
2008-01-10 S LALITA Y MEHTA 59,133 2.49
2008-01-10 S BHARAT PREMJI THAKKAR 65,000 2.54
2008-01-10 B ARUNKUMAR CHAMPALAL SURANA 50,000 2.54
2008-01-10 B HEMANT KUMAR GUPTA 50,000 2.54
2008-01-09 B HEMANT KUMAR GUPTA 100,000 2.42
2008-01-09 S PARASMAL G 40,110 2.42
2008-01-08 S RAMILABEN UTTAMCHAND DAGA 110,000 2.31
2008-01-08 B SUNIL CHAUDHARY 30,000 2.31
2008-01-08 B HEMANT KUMAR GUPTA 50,000 2.31
2008-01-08 S KETAN J KARANI HUF 33,450 2.31
2008-01-08 B LALITA Y MEHTA 150,000 2.26
2008-01-08 B HEMANT KUMAR GUPTA 50,000 2.31
2008-01-08 S KASTURBEN J KARANI 30,000 2.31
2008-01-08 B HEMANT K GUPTA 100,000 2.31
2008-01-07 S DEEPAK D APTE 30,000 2.20
2008-01-03 S MAHESH JAYNTILAL SAVANI 125,000 2.00
2008-01-03 S PARUL MAHESH SAVANI 125,000 2.00
2008-01-02 S KANTILAL RAMJI SHAH 75,000 1.91
2008-01-01 S ARVIND JBHIMAJI MAKWANA 35,000 1.82
2008-01-01 B MOHD HANIF HAJIAHMED KAPADIA 50,000 1.82
2008-01-01 S GANESHBHAI P PRAJAPATI 45,000 1.82
2008-01-01 S KANTILAL RAMJI SHAH 60,000 1.82
2007-12-31 S KANTILAL RAMJI SHAH 70,000 1.74
2007-12-28 S KANTILAL RAMJI SHAH 70,000 1.66
2007-12-13 S LAKHMICHAND T BHATIA 88,500 1.10
2007-12-12 S LAKHMICHAND T BHATIA 93,084 1.08
2007-12-06 S GAURAV DHIRAJ DEDHIA 70,000 0.96
2007-12-06 B LAKHMICHAND T BHATIA 83,100 0.96
2007-11-30 B LAKHMICHAND T BHATIA 45,885 0.80
 
Subscribe now to get personal finance updates in your inbox!