Home  »  Company  »  Sang Froid Labs (India) Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Sang Froid Labs (India) Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Jan 17th 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
2016-06-01 B RAHIM KOTTARATHIL MAKKAR 100,000 4.37
2016-06-01 S MAYUR MANUBHAI SHAH 40,000 4.37
2016-05-31 B ROSHANLAL DAULATRAM AGGARWAL 194,671 4.64
2016-05-31 S ROSHANLAL DAULATRAM AGGARWAL 290,836 4.67
2016-05-31 B SAMTA VINODKUMAR CHATURVEDI 30,285 4.70
2016-05-31 S SAMTA VINODKUMAR CHATURVEDI 225,142 4.62
2016-05-30 S CHAUHAN ANITA PARESHBHAI 50,000 4.51
2016-05-30 S DINESHBHAI KANJIBHAI THAKKAR 112,400 4.51
2016-05-30 S PRADYOT RAMANLAL SHAH HUF 100,000 4.51
2016-05-30 S FIROZ HANIFBHAI MEMON 100,000 4.51
2016-05-30 S SAMTA VINODKUMAR CHATURVEDI 100,000 4.51
2016-05-30 B ROSHANLAL DAULATRAM AGGARWAL 229,573 4.50
2016-05-30 S ROSHANLAL DAULATRAM AGGARWAL 212,697 4.51
2016-05-27 S DHIREN DHARAMDAS AGRAWAL (HUF) 53,938 4.31
2016-05-27 B FIROZ HANIFBHAI MEMON 100,000 4.31
2016-05-27 B NIRMAL SHAH 96,676 4.26
2016-05-27 S NIRMAL SHAH 96,676 4.31
2016-05-27 B SAMTA VINODKUMAR CHATURVEDI 300,000 4.31
2016-05-27 B ROSHANLAL DAULATRAM AGGARWAL 303,314 4.29
2016-05-27 S ROSHANLAL DAULATRAM AGGARWAL 413,369 4.31
2016-05-27 B PRADYOT RAMANLAL SHAH HUF 100,000 4.31
2016-05-27 S AKSHAY JITENDRAKUMAR BRAHAMBHATT 100,000 4.30
2016-05-27 S DIXIT NARESHBHAI BORISA 206,700 4.29
2016-05-27 S KIRTAN BAHADURBHAI PATEL 200,000 4.31
2016-05-27 S NITESH P PAVSKAR 199,900 4.31
2016-05-27 B CHAUHAN ANITA PARESHBHAI 50,000 4.31
2016-04-12 B FIROZ HANIFBHAI MEMON 32,343 6.77
2016-04-12 S FIROZ HANIFBHAI MEMON 32,343 6.51
2016-04-12 B ROSHANLAL DAULATRAM AGGARWAL 97,805 6.77
2016-04-12 S RICHA N SHAH 100,000 6.77
2016-04-11 B ROSHANLAL DAULATRAM AGGARWAL 92,639 6.83
2016-04-11 S ROSHANLAL DAULATRAM AGGARWAL 1,100 6.83
2016-04-11 B RICHA N SHAH 100,000 6.82
2016-04-11 B DHIREN DHARAMDAS AGRAWAL (HUF) 348,072 6.54
2016-04-11 S DHIREN DHARAMDAS AGRAWAL (HUF) 348,072 6.82
2016-03-11 S AKSHAY JITENDRAKUMAR BRAHAMBHATT 26,298 8.38
2016-03-10 B KALPESH DINESHBHAI PATEL 190,845 8.70
2016-03-10 S KALPESH DINESHBHAI PATEL 210,969 8.71
2016-03-10 S MAYUR MANUBHAI SHAH 30,000 8.70
2016-03-10 B DHIREN DHARAMDAS AGRAWAL (HUF) 150,000 8.71
2016-03-10 S DHIREN DHARAMDAS AGRAWAL (HUF) 96,062 8.43
2016-03-10 B MARUTI KISHANRAO DEORE 50,000 8.71
2016-03-10 S BHUPATJI BHASANGAJI VADHELA 45,100 8.71
2016-03-10 S BHAUTIK SURESHKUMAR DARJI 46,000 8.71
2016-03-10 S HIREN JAYANTILAL LAHERI 87,891 8.71
2016-03-10 S ILESH MAHESHBHAI PRAJAPATI 98,000 8.71
2016-03-10 S KUMAR PRATISH 31,600 8.71
2016-03-10 S PRAKASH CHHAGANBHAI PRAJAPATI 113,217 8.71
2016-03-10 S RITU RAHUL MEHTA 74,000 8.71
2016-03-10 S TIRTH MAUNESHKUMAR DEVERA 66,800 8.71
2016-03-10 S AKSHAY JITENDRAKUMAR BRAHAMBHATT 45,000 8.71
2016-03-09 S AMITKUMAR RAMESHCHANDRA RANA 67,059 8.54
2016-03-09 S DHIREN DHARAMDAS AGRAWAL (HUF) 116,568 8.54
2016-03-09 S DINESHBHAI KANJIBHAI THAKKAR 87,600 8.54
2016-03-09 S RENUKA PRANAV SHAH 49,577 8.38
2016-03-09 B KALPESH DINESHBHAI PATEL 295,747 8.49
2016-03-09 S KALPESH DINESHBHAI PATEL 272,278 8.54
2016-03-09 S VIRENDRAKUMAR JAYANTILAL PATEL 239,511 8.54
2016-03-09 B AMITKUMAR RAMESHCHANDRA RANA 48,704 8.54
2016-01-08 S MAYUR MANUBHAI SHAH 26,000 24.24
2016-01-08 B VIRENDRAKUMAR JAYANTILAL PATEL 170,090 23.50
2016-01-08 B DHIREN DHARAMDAS AGRAWAL (HUF) 77,814 23.71
2016-01-08 S DHIREN DHARAMDAS AGRAWAL (HUF) 6,416 23.80
2016-01-08 S HETA KALPESHKUMAR GOLWALA 80,088 22.91
2016-01-08 S RENUKA PRANAV SHAH 100,000 23.50
2016-01-08 S DEVENDRA AZAD 32,904 23.50
2016-01-07 S JAYSHRIBEN DHIRENDRAKUMAR MANIAR 87,016 23.59
2016-01-07 S VIPUL VIRENDRAKUMAR PATEL 67,123 23.36
2016-01-07 S MAYUR MANUBHAI SHAH 50,700 23.65
2016-01-07 S AMITKUMAR RAMESHCHANDRA RANA 81,645 23.52
2016-01-07 S DHIREN DHARAMDAS AGRAWAL (HUF) 145,585 23.48
2016-01-07 B HETA KALPESHKUMAR GOLWALA 28,442 23.38
2016-01-07 S HETA KALPESHKUMAR GOLWALA 112,302 23.38
2016-01-07 S DINESHBHAI KANJIBHAI THAKKAR 246,185 23.51
2016-01-07 S JAYESHBHAI MANIBHAI PRAJAPATI 133,049 23.09
2016-01-07 B RENUKA PRANAV SHAH 150,000 23.56
2016-01-07 B DEVENDRA AZAD 32,904 23.15
2016-01-06 S DIXIT NARESHBHAI BORISA 178,500 22.54
2016-01-06 S JAYESHBHAI MANIBHAI PRAJAPATI 37,851 22.55
2016-01-06 S KIRTAN BAHADURBHAI PATEL 160,412 22.55
2016-01-06 B NITESH P PAVSKAR 26,490 22.22
2016-01-06 S RAVI JAGDISHRAJ BHANDARI 94,564 22.55
2016-01-06 B SURENDRA KUMAR DHOKA 30,000 22.55
2016-01-06 S SURENDRA KUMAR DHOKA 30,000 22.50
2016-01-06 B VIRENDRAKUMAR JAYANTILAL PATEL 54,340 22.50
2016-01-06 S VIRENDRAKUMAR JAYANTILAL PATEL 90,100 22.53
2016-01-05 S PARTH INFIN BROKERS PVT. LTD. 50,000 20.00
2016-01-05 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 5 20.69
2016-01-05 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 27,974 21.50
2016-01-05 B DHIREN DHARAMDAS AGRAWAL (HUF) 100,000 20.75
2016-01-05 B HETA KALPESHKUMAR GOLWALA 100,000 21.50
2016-01-05 B VIPUL VIRENDRAKUMAR PATEL 80,000 21.50
2016-01-04 S NITESH P PAVSKAR 127,900 20.95
2016-01-04 B RAVI JAGDISHRAJ BHANDARI 94,564 20.95
2016-01-04 S SUSHMA JASMIN BAROT 79,725 21.06
2016-01-04 B PARTH INFIN BROKERS PVT. LTD. 50,000 21.10
2016-01-04 B DHIREN DHARAMDAS AGRAWAL (HUF) 100,000 22.41
2016-01-04 B HETA KALPESHKUMAR GOLWALA 100,000 22.50
2016-01-01 B AMITKUMAR RAMESHCHANDRA RANA 100,000 21.95
2016-01-01 B JAYSHRIBEN DHIRENDRAKUMAR MANIAR 100,000 21.95
2016-01-01 B VIRENDRAKUMAR JAYANTILAL PATEL 100,000 21.95
2016-01-01 S TIRTH MAUNESHKUMAR DEVERA 36,700 21.95
 
Subscribe now to get personal finance updates in your inbox!