Home  »  Company  »  Sunlake Resort and Hotels Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Sunlake Resort and Hotels Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Jan 21st 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
2015-05-06 B PARAS CHANDRAKANT SHAH 70,000 1.47
2015-05-06 S SUNILKUMAR C MEHTA 70,000 1.47
2013-03-26 S NAWAL KUMAR BANSAL 50,000 5.45
2012-12-07 B JITENDARKUMAR LALJIBHAI SAVANI 50,000 5.43
2012-12-07 S NELESH DEVENDRA VORA 50,000 5.43
2012-10-29 S JAIPRAKASH D AGARWAL 145,200 7.40
2012-10-29 B SHABNAM PETROFILS PRIVATE LIMITED 145,200 7.40
2012-10-18 B JAIPRAKASH D AGARWAL 112,600 5.56
2012-10-18 S NIKITA BHUPENDRA SHAH 96,000 5.56
2012-10-15 B NIKITA BHUPENDRA SHAH 90,000 4.88
2012-10-15 S SAVITRIDEVI JAIPRAKASH AGARWAL 82,000 4.88
2012-10-12 S NIKITA BHUPENDRA SHAH 75,400 4.65
2012-10-12 B SAVITRIDEVI JAIPRAKASH AGARWAL 80,000 4.65
2012-10-09 B NIKITA BHUPENDRA SHAH 67,800 4.02
2012-10-09 S SAVITRIDEVI JAIPRAKASH AGARWAL 66,100 4.02
2012-09-07 S SAVITRIDEVI JAIPRAKASH AGARWAL 97,200 3.17
2012-09-06 S DHAVAL A SHAH 66,600 3.02
2012-09-06 B SAVITRIDEVI JAIPRAKASH AGARWAL 94,300 3.02
2012-09-05 B SAVITRIDEVI JAIPRAKASH AGARWAL 47,400 2.88
2012-07-06 S VIJAYA VASANT GAWAS 40,500 4.50
2012-07-06 S DHAVAL A SHAH 51,600 4.54
2012-06-08 S NELESH DEVENDRA VORA 67,200 5.72
2012-06-08 B AVIR SURESH KUMAR SHAH 67,200 5.72
2012-05-15 S WEALTHSMITH SHARE BROKING PRIVATE LIMITED 50,100 7.36
2012-05-15 B NAWAL KUMAR BANSAL 50,000 7.36
2012-04-20 S KETAN AMRUTLAL SHAH 51,100 9.67
2012-04-17 S PRAMILABEN AMRUTLAL SHAH 68,000 10.26
2012-04-16 S JAGRUTI KETAN SHAH 58,500 10.46
2012-04-16 S PRAMILABEN AMRUTLAL SHAH 50,900 10.46
2012-04-16 S JAMUNA POPATLAL SHAH 99,800 10.46
2012-04-10 S VIPUL AMRUTLAL SHAH 118,600 11.32
2012-04-10 B KETAN AMRUTLAL SHAH 123,500 11.32
2012-03-14 S JAGRUTI KETAN SHAH 100,000 13.75
2012-03-14 S ARCHANA VIPUL SHAH 119,900 13.75
2012-03-14 B PRAMILABEN AMRUTLAL SHAH 118,900 13.75
2012-03-14 B JAMUNA POPATLAL SHAH 100,000 13.75
2012-03-01 S PRITI MANOJ RUPAREL 80,000 15.00
2012-02-27 S NITIN B MEHTA HUF 147,600 15.90
2012-02-27 B JUHI MITTAL 50,000 15.90
2012-02-27 B RAGHU NATH MITTAL HUF 52,000 15.90
2012-02-23 S NITIN BABUBHAI MEHTA 85,100 16.50
2012-01-25 B KANTI LAL JAIN 65,000 32.43
2012-01-19 S NILESH KUMAR LAHOTI 85,700 27.45
2012-01-19 B DHAVAL A SHAH 85,000 27.46
2012-01-18 S NITIN BABUBHAI MEHTA 150,000 26.15
2012-01-18 B MAYUR N DARJI 80,500 28.40
2012-01-18 B SANTOSH GAJANDER SINGH 50,000 26.15
2012-01-18 B NILESH KUMAR LAHOTI 85,700 26.62
2012-01-12 S NIMISH ANILKUMAR THAKKAR 51,000 31.95
2012-01-12 B RAMESH DWARKADAS DAGA 49,500 31.95
2012-01-11 S NIRAV NIMISH THAKKAR 50,100 33.59
2012-01-09 S NIMISH ANILKUMAR THAKKAR 43,500 32.07
2012-01-09 S NIRAV NIMISH THAKKAR 170,500 31.80
2012-01-09 B VIPUL AMRUTLAL SHAH 120,000 31.80
2012-01-09 B ARCHANA VIPUL SHAH 120,000 32.47
2012-01-05 S NITIN BABUBHAI MEHTA 150,000 37.05
2012-01-05 B JAGRUTI KETAN SHAH 191,500 37.05
2011-12-16 S SANJAYKUMAR PARSHOTTAMBHAI MOVALIYA 60,000 41.86
2011-12-16 S ALPESHKUMAR GOKALBHAI KOTADIA 50,000 43.72
2011-12-16 B SANDESH VASANT GAVAS 50,000 43.76
 
Subscribe now to get personal finance updates in your inbox!