Home  »  Company  »  Well Pack Papers & Containers Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Well Pack Papers & Containers Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Jan 17th 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
2012-03-09 S PYRAMID SALES PRIVATE LTD 415,000 3.06
2012-03-09 B SHASUN FINANCE LTD 415,000 3.06
2012-03-01 S PYRAMID SALES PRIVATE LTD 500,000 3.05
2012-03-01 B SHASUN FINANCE LTD 500,000 3.05
2012-02-29 B SHASUN FINANCE LTD 500,000 2.99
2012-02-29 S PYRAMID SALES PRIVATE LTD 500,000 2.99
2012-02-24 S PYRAMID SALES PRIVATE LTD 500,000 3.14
2012-02-24 B AMAN TIEUP PRIVATE LIMITED 500,000 3.14
2011-12-28 S SONAL SHARES INVESTMENT & COMPANY(MEET SUMANBHAI PATEL) 530,154 2.52
2011-05-27 S KIRANBHAI POPATBHAI ALODARIYA 509,447 4.34
2011-05-27 S UPENDRASINGH KALIDAS JADAV 539,263 4.34
2011-05-27 S BUDDHISAGAR SHARES AND SERVICES PRIVATE LIMITED 459,436 4.34
2011-05-27 S HARIHAR KIRITBHAI DAVE 900,000 4.34
2011-05-27 B NOPEA CAPITAL SERVICES PVT. LTD. 3,600,000 4.34
2011-02-16 S OPG SECURITIES P LTD 706,082 7.70
2011-02-16 B OPG SECURITIES P LTD 706,082 7.66
2011-01-25 B REGENT FINANCE CORPORATION PRIVATE LIMITED 1,715,000 14.40
2011-01-11 B SONAL SHARES INVESTMENT & COMPANY(MEET SUMANBHAI PATEL) 400,000 15.45
2011-01-11 B KIRANBHAI POPATBHAI ALODARIYA 400,000 15.42
2010-12-23 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 682,561 14.52
2010-12-23 B GGF MERCANTILE PRIVATE LIMITED 963,421 14.25
2010-12-22 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 407,487 14.95
2010-12-21 S YAMINIBEN MAHESHBHAI PANDYA 560,108 15.70
2010-12-21 S SANTOSH VISHRAM GHADSHI 421,045 15.70
2010-12-21 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 1,075,018 15.70
2010-12-02 B UPENDRASINGH KALIDAS JADAV 577,358 30.38
2010-11-26 S UPENDRASINGH KALIDAS JADAV 713,998 35.15
2010-11-26 S RAVAL DINESHKUMAR RAVISHANKAR 550,000 35.15
2010-11-26 S KAMLESHBHAI KANUBHAI SHAH 967,000 35.15
2010-11-26 B CRESTA FUND LTD 2,600,000 35.15
2010-11-24 S UPENDRASINGH KALIDAS JADAV 402,040 38.60
2010-11-24 B JMP SECURITIES PVT LTD 423,510 36.69
2010-11-18 S PUMARTH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED 1,409,000 42.80
2010-11-18 B AMAN TIEUP PRIVATE LIMITED 1,437,763 42.80
2010-11-16 S JMP SECURITIES PVT LTD 585,160 46.42
2010-11-16 B SONAL SHARES INVESTMENT & COMPANY(MEET SUMANBHAI PATEL) 754,702 45.03
2010-11-16 B UPENDRASINGH KALIDAS JADAV 920,197 47.24
2010-11-16 B JMP SECURITIES PVT LTD 462,107 45.81
2010-11-15 S JMP SECURITIES PVT LTD 430,532 47.10
2010-11-15 S UPENDRASINGH KALIDAS JADAV 718,563 47.30
2010-11-15 S GROOVE FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED 400,000 47.30
2010-11-15 B JMP SECURITIES PVT LTD 518,032 47.30
2010-11-15 B UPENDRASINGH KALIDAS JADAV 718,563 47.29
2010-11-15 B GROOVE FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED 400,000 47.12
2010-11-12 S UPENDRASINGH KALIDAS JADAV 534,205 45.05
2010-11-12 S SONAL SHARES INVESTMENT & COMPANY(MEET SUMANBHAI PATEL) 456,218 45.05
2010-11-12 B VORA BHAVIK PRAFULCHANDRA 404,001 44.87
2010-11-12 B SONAL SHARES INVESTMENT & COMPANY(MEET SUMANBHAI PATEL) 581,218 44.13
2010-11-12 B UPENDRASINGH KALIDAS JADAV 534,205 44.72
2010-11-09 S HEMANSHU SHAH 400,253 39.00
2010-11-09 S SONAL SHARES INVESTMENT & COMPANY(MEET SUMANBHAI PATEL) 600,000 39.00
2010-11-09 S YAMINIBEN MAHESHBHAI PANDYA 400,000 35.30
2010-11-09 S KAMLESHBHAI KANUBHAI SHAH 400,000 39.00
2010-11-09 S TRUPTIBEN NARENDRAKUMAR SHAH 575,000 35.30
2010-11-09 B JOHNSON AFRAHIMBHAI TAILOR 400,000 35.30
2010-11-09 B KAMLESHBHAI KANUBHAI SHAH 800,000 35.30
2010-11-09 B HARIHAR KIRITBHAI DAVE 400,000 35.30
2010-11-09 B RAVAL DINESHKUMAR RAVISHANKAR 400,000 35.30
2010-11-09 B UPENDRASINGH KALIDAS JADAV 443,300 35.66
2010-11-09 B SONAL SHARES INVESTMENT & COMPANY(MEET SUMANBHAI PATEL) 600,000 35.30
2010-11-09 B JMP SECURITIES PVT LTD 485,103 36.92
2010-10-29 B RAVAL DINESHKUMAR RAVISHANKAR 400,000 50.40
2010-10-27 S JMP SECURITIES PVT LTD 768,232 55.41
2010-10-27 S VIPUL HIRALAL SHAH 860,011 55.15
2010-10-27 B SONAL SHARES INVESTMENT & COMPANY(MEET SUMANBHAI PATEL) 400,000 55.15
2010-10-27 B UPENDRASINGH KALIDAS JADAV 575,000 55.15
2010-10-27 B VORA BHAVIK PRAFULCHANDRA 425,000 55.15
2010-10-27 B HEMANSHU SHAH 445,771 55.15
2010-10-27 B JMP SECURITIES PVT LTD 788,732 55.19
2010-09-30 B NARENDR KUMAR 556,190 66.64
2010-09-28 B PRATIK RAJNIKANTBHAI CHAUHAN 406,830 69.60
2010-09-16 B TUSHAR RAMESHBHAI PATEL 438,195 81.89
2010-09-15 S TUSHARRAMESHBHAIPATEL 456,141 80.75
2010-09-15 B SURESHKUMAR 475,000 80.76
2010-09-15 B TUSHARRAMESHBHAIPATEL 456,163 80.99
2010-09-14 B PARMARBHARATKUMARB 473,685 81.47
2010-09-13 B PARMARBHARATKUMARB 714,448 80.41
2010-09-13 S PARMARBHARATKUMARB 749,701 81.55
2010-09-06 S PARMAR BHARATKUMAR B 1,104,874 82.28
2010-09-06 B PARMAR BHARATKUMAR B 982,883 81.49
2010-09-03 B TUSHAR RAMESHBHAI PATEL 531,911 80.95
2010-09-03 S TUSHAR RAMESHBHAI PATEL 531,911 80.01
2010-09-02 S TUSHAR RAMESHBHAI PATEL 859,605 81.96
2010-09-02 B TUSHAR RAMESHBHAI PATEL 791,202 82.45
2010-09-01 S TUSHAR RAMESHBHAI PATEL 1,162,757 79.81
2010-09-01 B TUSHAR RAMESHBHAI PATEL 1,152,058 78.98
2010-08-31 S TUSHAR RAMESHBHAI PATEL 794,401 75.84
2010-08-31 B TUSHAR RAMESHBHAI PATEL 1,282,509 75.56
2010-08-30 S TUSHAR RAMESHBHAI PATEL 716,302 74.71
2010-08-30 B TUSHAR RAMESHBHAI PATEL 715,220 75.19
2010-08-05 B PUMARTH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED 500,000 113.55
2010-08-04 S BENKO TRADING PRIVATE LIMITED 491,561 125.36
2010-08-04 B BENKO TRADING PRIVATE LIMITED 541,533 124.62
2010-07-29 B BENKO TRADING PRIVATE LIMITED 407,407 123.79
2010-07-26 B VIPUL HIRALAL SHAH 600,000 120.27
2010-07-22 S VIPUL HIRALAL SHAH 600,000 113.58
2010-07-22 B VIPUL HIRALAL SHAH 600,000 114.07
2010-06-28 S ANAND FINSTOCK SERVICES LTD 484,078 72.03
2010-06-25 S ANAND FINSTOCK SERVICES LTD 408,057 68.53
2010-06-24 B ANAND FINSTOCK SERVICES LTD 466,172 67.02
2010-06-23 S ANAND FINSTOCK SERVICES LTD 461,719 65.04
2010-06-23 B ANAND FINSTOCK SERVICES LTD 406,173 64.45
2010-06-18 B ANAND FINSTOCK SERVICES LTD 423,586 57.82
2010-06-08 B AMAR PREMCHAND WALMIKI 437,000 43.51
2010-06-03 S SANTOSH VISHRAM GHADSHI 483,355 38.74
2010-05-31 B SANTOSH VISHRAM GHADSHI 550,000 39.71
2010-05-27 B ADHAU RAVI 400,000 38.68
2010-05-27 S VISHAL PARE 473,500 38.63
2010-05-26 B AMAR PREMCHAND WALMIKI 430,000 38.22
2010-05-25 S ADHAU RAVI 594,999 38.00
2010-05-24 S BHARATKUMARBALDEVBHAI PARMAR 487,348 37.76
2010-05-24 B BHARATKUMARBALDEVBHAI PARMAR 487,698 37.69
2010-05-24 B TUSHARRAMESHBHAI PATEL 472,795 37.32
2010-05-21 B VISHAL PARE 400,000 36.03
2010-05-20 S BHARATKUMARBALDEVBHAI PARMAR 415,810 36.60
2010-05-20 S AMAR PREMCHAND WALMIKI 676,477 36.57
2010-05-20 B BHARATKUMARBALDEVBHAI PARMAR 415,810 36.36
2010-05-19 S AMAR PREMCHAND WALMIKI 417,416 35.49
2010-05-19 B AMAR PREMCHAND WALMIKI 417,416 34.33
2010-05-18 S BHARATKUMAR BALDEVBHAI PARMAR 617,354 32.90
2010-05-18 B BHARATKUMAR BALDEVBHAI PARMAR 617,354 32.87
2010-05-18 B AMAR PREMCHAND WALMIKI 421,952 32.98
2010-05-18 S AMAR PREMCHAND WALMIKI 421,952 33.03
2010-05-17 S BHARATKUMAR BALDEVBHAI PARMAR 626,015 31.26
2010-05-17 B BHARATKUMAR BALDEVBHAI PARMAR 626,015 31.19
2010-05-14 S BENKO TRADING PRIVATE LTD 406,302 29.20
2010-05-14 S BHARAT KUMAR BALDEVBHAI PARMAR 551,350 30.16
2010-05-14 B AMAR PREMCHAND WALMIKI 395,000 29.24
2010-05-14 B VISHAL PARE 469,952 29.96
2010-05-14 B ADHAU RAVI 795,000 30.14
2010-05-14 B BHARAT KUMAR BALDEVBHAI PARMAR 551,350 30.00
2010-05-13 S VISHAL PARE 398,000 29.21
2010-05-12 S BHARATKUMAR BALDEVBHAI PARMAR 448,838 29.30
2010-05-12 B AMAR PREMCHAND WALMIKI 400,000 29.72
2010-05-12 B BHARATKUMAR BALDEVBHAI PARMAR 448,838 29.41
2010-05-04 S SUNIL BHANDARI 670,000 29.96
2010-05-04 B REKHA BHANDARI 570,000 30.29
2010-05-04 B KAMLESH NAHAR 400,000 29.98
2010-04-23 S MAYANKN GANDHI 414,633 26.90
2010-04-23 B AMAR PREMCHAND WALMIKI 430,000 26.72
2010-04-09 S AMAR PREMCHAND WALMIKI 580,000 24.80
2010-04-09 B AMAR PREMCHAND WALMIKI 400,000 24.97
2010-04-01 S NIOL IMPEX PRIVATE LIMITED 395,000 24.38
2010-04-01 S SHREEDHAR YELLAIAH KODAM 400,000 23.50
2010-04-01 B AMAR PREMCHAND WALMIKI 845,100 23.55
2010-03-30 S VISHESH SHAHRA 400,000 23.60
2010-03-30 S AMAR PREMCHAND WALMIKI 1,266,000 23.57
2010-03-30 B BENKO TRADING PRIVATE LTD 435,000 23.85
2010-03-29 S ADITI MAYANK GANDHI 586,468 27.10
2010-03-29 B REKHA BHANDARI 550,000 27.82
2010-03-26 S BENKO TRADING PRIVATE LTD 435,000 28.80
2010-03-25 B SUNIL BHANDARI 624,882 28.88
2010-03-22 S SUREKHABENN GANDHI 252,481 29.20
2010-03-22 S MUNISHKUMAR AMRITLAL BANSAL 232,500 29.15
2010-03-22 S NAVNATH SAKHARAM GHONE 286,000 29.20
2010-03-22 S HARDIK MAHESHBHAI PANDYA 264,000 29.30
2010-03-22 S PANDYA YAMINIBEN M 262,540 29.19
2010-03-22 B SUREKHABENN GANDHI 252,481 29.27
2010-03-22 B AMAR PREMCHAND WALMIKI 263,000 29.35
2010-03-22 B SHREEDHAR YELLAIAH KODAM 286,000 29.26
2010-03-22 B ADITI M GANDHI 386,277 29.21
2010-03-19 S RAJESH RAVINARAYAN HATI 357,000 29.41
2010-03-19 S SHOBHNABEN RAMESHBHAI PARMAR 357,000 29.25
2010-03-18 S PANDYA YAMINIBEN M 371,158 29.13
2010-03-17 S LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 383,141 29.60
2010-03-17 B ADITI M GANDHI 231,259 29.85
2010-03-17 S ADITI M GANDHI 399,474 29.32
2010-03-17 B LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 310,890 30.81
2010-03-17 B PANDYA YAMINIBEN M 250,190 30.92
2010-03-16 S NAVNATH SAKHARAM GHONE 550,000 28.85
2010-03-15 S RAMESHBHAI V PARMAR 243,643 31.11
2010-03-15 S LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 395,145 29.76
2010-03-15 S PANDYA YAMINIBEN M 329,924 30.12
2010-03-15 S SHOBHNABEN R PARMAR 502,270 29.53
2010-03-12 S SELVAMATHISIVAARUL 99,500 466.14
2010-03-12 S AMAR PREMCHAND WALMIKI 30,000 466.05
2010-03-12 S LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 23,989 466.47
2010-03-12 S ADITI M GANDHI 26,685 475.14
2010-03-12 B RAMESHBHAI V PARMAR 24,000 466.07
2010-03-12 B LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 42,205 484.90
2010-03-12 B PANDYA YAMINIBEN M 35,277 472.60
2010-03-12 B SHOBHNABEN R PARMAR 35,267 470.78
2010-03-12 B ADITI M GANDHI 37,805 478.18
2010-03-12 B MAYANK N GANDHI 34,431 466.57
2010-03-12 B PANDYA HARDIK M 24,600 466.17
2010-03-11 S YOGARATHINAMSIVAARUL 99,500 465.68
2010-03-11 S LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 23,783 465.40
2010-03-11 B SHOBHNABEN R PARMAR 25,114 465.60
2010-03-11 S AATMAN INNOVATIONS PRIVATE LIMITED 25,000 465.90
2010-03-11 B LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 33,572 466.47
2010-03-11 B PANDYA YAMINIBEN M 24,005 465.90
2010-03-11 B ADITI M GANDHI 24,089 465.91
2010-03-11 B MAYANK N GANDHI 23,136 466.89
2010-03-10 S NIOL IMPEX PRIVATE LIMITED 38,000 471.62
2010-03-10 S ADITI M GANDHI 22,871 470.68
2010-03-10 S MAYANK N GANDHI 31,463 471.03
2010-03-10 B PANDYA YAMINIBEN M 28,452 468.06
2010-03-10 B SHOBHNABEN R PARMAR 30,199 468.73
2010-03-10 B ADITI M GANDHI 23,450 471.71
2010-03-10 B MAYANK N GANDHI 27,617 476.11
2010-03-10 B RAMESHBHAI V PARMAR 27,406 470.42
2010-03-09 B PANDYA YAMINIBEN M 24,783 473.15
2010-03-09 S DIPIKA DINESH KANKARIA 25,500 471.53
2010-03-09 S PANDYA YAMINIBEN M 30,309 471.52
2010-03-09 S SHOBHNABEN R PARMAR 32,000 470.05
2010-03-09 B RAMESHBHAI V PARMAR 25,090 475.01
2010-03-09 B SHOBHNABEN R PARMAR 25,171 473.23
2010-03-08 B REKHA BHANDARI 40,001 469.22
2010-03-05 B SUNIL BHANDARI 32,000 463.09
2010-03-05 B PANDYA YAMINIBEN M 31,370 463.21
2010-03-04 B NARENDRA PANWAR 22,220 461.01
2010-03-04 B NIOL IMPEX PRIVATE LIMITED 38,494 462.13
2010-03-04 B RAMESHBHAI V PARMAR 25,195 461.97
2010-03-03 S NIOL IMPEX PRIVATE LIMITED 39,200 462.31
2010-03-03 B DIPIKA DINESH KANKARIA 25,751 462.75
2010-03-02 S MAYANK N GANDHI 29,805 460.77
2010-03-02 B AMAR PREMCHAND WALMIKI 40,000 462.07
2010-03-02 B RAMESHBHAI V PARMAR 44,502 461.70
2010-03-02 B SHOBHNABEN R PARMAR 33,464 461.43
2010-02-26 S LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 29,500 460.46
2010-02-26 S AMAR PREMCHAND WALMIKI 66,000 461.83
2010-02-26 B ADITI M GANDHI 33,214 460.98
2010-02-26 B AMAR PREMCHAND WALMIKI 66,000 460.39
2010-02-26 B RAMESHBHAI V PARMAR 33,803 460.61
2010-02-24 B NIOL IMPEX PRIVATE LIMITED 38,735 452.55
2010-02-23 S NIOL IMPEX PRIVATE LIMITED 44,461 443.83
2010-02-23 B NAVNATH SAKHARAM GHONE 28,500 444.30
2010-02-23 S SANTOSH VISHRAM GHADSHI 28,500 444.43
2010-02-23 B SHOBHNABEN R PARMAR 22,306 445.94
2010-02-22 B LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 22,803 442.35
2010-02-22 B SHOBHNABEN R PARMAR 27,732 441.85
2010-02-22 B ADITI M GANDHI 26,499 441.87
2010-02-22 B MAYANK N GANDHI 25,631 442.33
2010-02-19 B PANDYA YAMINIBEN M 26,734 440.28
2010-02-19 B SHOBHNABEN R PARMAR 33,525 440.82
2010-02-19 B MAYANK N GANDHI 22,661 440.77
2010-02-18 B SANDEEP GOMASE 26,100 440.33
2010-02-18 S SANDEEP GOMASE 26,100 440.98
2010-02-17 S SANDEEP GOMASE 32,505 438.98
2010-02-17 B NIOL IMPEX PRIVATE LIMITED 42,405 438.63
2010-02-17 S RAMESHBHAI V PARMAR 23,602 439.25
2010-02-17 B SANDEEP GOMASE 32,505 438.39
2010-02-16 B PANDYA YAMINIBEN M 22,481 435.58
2010-02-16 B AMAR PREMCHAND WALMIKI 29,000 433.02
2010-02-16 B SHOBHNABEN R PARMAR 24,998 435.32
2010-02-16 S HARDIK MAHESHBHAI PANDYA 36,500 433.05
2010-02-16 B SANDEEP GOMASE 43,900 434.66
2010-02-16 S NIOL IMPEX PRIVATE LIMITED 43,900 434.66
2010-02-16 S SANDEEP GOMASE 43,900 434.99
2010-02-15 S LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 25,569 433.01
2010-02-15 B LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 36,919 434.09
2010-02-15 B PANDYA YAMINIBEN M 23,000 434.85
2010-02-15 B SHOBHNABEN R PARMAR 29,370 434.78
2010-02-11 S REKHA BHANDARI 45,000 440.14
2010-02-11 B PANDYA YAMINIBEN M 23,082 444.18
2010-02-11 B REKHA BHANDARI 45,000 438.76
2010-02-11 B SHOBHNABEN R PARMAR 44,624 435.91
2010-02-10 S LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 27,545 441.64
2010-02-10 S SHOBHNABEN R PARMAR 31,796 440.21
2010-02-10 B SHOBHNABEN R PARMAR 31,134 442.57
2010-02-10 B AMAR PREMCHAND WALMIKI 25,000 441.38
2010-02-09 S NAVNATH SAKHARAM GHONE 27,000 430.03
2010-02-09 S SHREEDHAR YELLAIAH KODAM 24,500 431.12
2010-02-09 B NIOL IMPEX PRIVATE LIMITED 37,400 431.44
2010-02-09 B HARDIK MAHESHBHAI PANDYA 27,000 429.79
2010-02-09 B SANTOSH VISHRAM GHADSHI 23,000 429.51
2010-02-09 B LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 23,926 431.06
2010-02-09 B PANDYA YAMINIBEN M 24,947 432.24
2010-02-09 B SHOBHNABEN R PARMAR 32,281 430.59
2010-02-08 S NIOL IMPEX PRIVATE LIMITED 33,800 426.14
2010-02-08 S SANDEEP GOMASE 22,801 425.92
2010-02-08 B SANDEEP GOMASE 22,801 426.24
2010-02-08 B SHREEDHAR YELLAIAH KODAM 24,500 428.05
2010-02-08 B PANDYA YAMINIBEN M 29,735 426.14
2010-02-06 S LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 35,000 422.80
2010-02-05 S SHREEDHAR YELLAIAH KODAM 24,000 421.88
2010-02-04 B SHREEDHAR YELLAIAH KODAM 26,149 422.57
2010-02-04 S SHOBHNABEN R PARMAR 28,475 423.36
2010-02-04 B SHOBHNABEN R PARMAR 26,797 422.54
2010-02-03 S LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 38,583 422.75
2010-02-03 B PANDYA YAMINIBEN M 36,505 422.26
2010-02-03 S SHREEDHAR YELLAIAH KODAM 27,350 422.01
2010-02-03 S RAMESHBHAI V PARMAR 25,962 422.48
2010-02-03 S PANDYA YAMINIBEN M 23,110 421.76
2010-02-03 S SHOBHNABEN R PARMAR 23,980 422.80
2010-02-03 B NIOL IMPEX PRIVATE LIMITED 25,300 422.80
2010-02-03 B NAVNATH SAKHARAM GHONE 27,000 422.07
2010-02-03 B RAMESHBHAI V PARMAR 23,900 423.72
2010-02-03 B LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 36,373 423.01
2010-02-03 B SHOBHNABEN R PARMAR 51,277 422.95
2010-02-02 S NAVNATH SAKHARAM GHONE 22,500 426.02
2010-02-01 S PANDYA YAMINIBEN M 36,335 429.38
2010-02-01 B SANDEEP GOMASE 34,500 427.83
2010-02-01 S NIOL IMPEX PRIVATE LIMITED 28,500 427.71
2010-02-01 S SANDEEP GOMASE 34,500 428.29
2010-02-01 S HARDIK MAHESHBHAI PANDYA 34,000 428.16
2010-02-01 S LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 32,477 428.17
2010-02-01 S SHOBHNABEN R PARMAR 37,667 426.37
2010-02-01 B SHREEDHAR YELLAIAH KODAM 23,000 428.53
2010-02-01 B LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 29,767 431.14
2010-02-01 B PANDYA YAMINIBEN M 33,789 431.56
2010-02-01 B SHOBHNABEN R PARMAR 29,501 427.43
2010-01-29 S PANDYA YAMINIBEN M 24,580 424.37
2010-01-29 S LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 35,971 441.57
2010-01-29 B LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 40,961 431.43
2010-01-29 B PANDYA YAMINIBEN M 25,637 422.30
2010-01-28 S NAVNATH SAKHARAM GHONE 24,052 410.31
2010-01-28 S LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 31,486 411.68
2010-01-28 S PANDYA YAMINIBEN M 61,390 419.32
2010-01-28 B PANDYA YAMINIBEN M 68,217 419.62
2010-01-28 B SHOBHNABEN R PARMAR 24,182 411.46
2010-01-27 S SHREEDHAR YELLAIAH KODAM 24,010 408.58
2010-01-27 B NAVNATH SAKHARAM GHONE 24,000 408.57
2010-01-27 B LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 46,937 410.78
2010-01-27 B SHOBHNABEN R PARMAR 37,949 409.11
2010-01-25 B NIOL IMPEX PRIVATE LIMITED 23,500 409.97
2010-01-25 B HARDIK MAHESHBHAI PANDYA 26,000 410.39
2010-01-25 B SHOBHNABEN R PARMAR 28,550 410.54
2010-01-25 S NAVNATH SAKHARAM GHONE 24,000 410.14
2010-01-25 S SANTOSH VISHRAM GHADSHI 26,000 410.15
2010-01-25 S LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 50,958 410.99
2010-01-25 S PANDYA YAMINIBEN M 52,777 410.76
2010-01-25 S SHOBHNABEN R PARMAR 30,968 410.73
2010-01-25 B SHREEDHAR YELLAIAH KODAM 24,000 410.45
2010-01-25 B LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 50,934 410.91
2010-01-25 B PANDYA YAMINIBEN M 47,809 410.86
2010-01-22 S LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 43,892 410.37
2010-01-22 S PANDYA YAMINIBEN M 42,717 410.49
2010-01-22 B LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 62,432 410.66
2010-01-22 B SHOBHNABEN R PARMAR 37,083 410.65
2010-01-22 B DHARMENDRA VISHWAKARMA 22,200 411.02
2010-01-22 S DHARMENDRA VISHWAKARMA 22,200 410.34
2010-01-22 S SHREEDHAR YELLAIAH KODAM 24,000 410.43
2010-01-22 S SHOBHNABEN R PARMAR 25,501 410.34
2010-01-22 B NAVNATH SAKHARAM GHONE 24,000 410.62
2010-01-22 B PANDYA YAMINIBEN M 57,202 411.13
2010-01-21 S NAVNATH SAKHARAM GHONE 24,000 410.82
2010-01-21 S LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 38,125 410.76
2010-01-21 S PANDYA YAMINIBEN M 43,245 411.49
2010-01-21 S SHOBHNABEN R PARMAR 51,763 411.59
2010-01-21 B SHREEDHAR YELLAIAH KODAM 28,000 410.62
2010-01-21 B LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 36,137 411.19
2010-01-21 B PANDYA YAMINIBEN M 39,759 411.36
2010-01-21 B SHOBHNABEN R PARMAR 39,988 411.79
2010-01-20 S PANDYA YAMINIBEN M 27,365 413.63
2010-01-20 B NAVNATH SAKHARAM GHONE 24,000 407.17
2010-01-20 S LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 40,984 409.60
2010-01-20 B LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 37,462 411.51
2010-01-20 B PANDYA YAMINIBEN M 27,296 412.50
2010-01-19 S NAVNATH SAKHARAM GHONE 24,000 411.42
2010-01-19 S LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 37,009 411.25
2010-01-19 S PANDYA YAMINIBEN M 26,351 410.43
2010-01-19 S SHOBHNABEN R PARMAR 30,144 411.15
2010-01-19 B LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 39,773 410.93
2010-01-19 B PANDYA YAMINIBEN M 32,321 410.17
2010-01-19 B SHOBHNABEN R PARMAR 26,655 411.48
2010-01-18 S SANDEEP GOMASE 28,500 410.65
2010-01-18 S AMAR PREMCHAND WALMIKI 24,500 410.58
2010-01-18 S LAXMAN DHIRUBHAI PARMAR 28,169 410.28
2010-01-18 S PANDYA YAMINIBEN M 32,265 410.98
2010-01-18 S SHOBHNABEN R PARMAR 33,092 410.57
2010-01-18 B SANDEEP GOMASE 28,500 410.46
2010-01-18 B NAVNATH SAKHARAM GHONE 24,000 410.46
2010-01-18 B PANDYA YAMINIBEN M 32,688 410.73
2010-01-18 B SHOBHNABEN R PARMAR 36,659 410.54
 
Subscribe now to get personal finance updates in your inbox!