Home  »  Company  »  Jumbo Bags Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Jumbo Bags Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Aug 16th 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
May 13, 2011 S PRATIK PRABHUDAS JAJAL 41,158 21.12
May 12, 2011 B PRATIK PRABHUDAS JAJAL 53,384 22.84
May 03, 2011 B INDIRA RATILAL GANDHI 50,000 24.22
Nov 18, 2010 B NIRUPAMA YOGESH GUPTA 40,000 56.05
Nov 11, 2010 B SUNIL 45,274 76.67
Nov 11, 2010 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 63,428 77.06
Nov 11, 2010 S MANSI SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED 62,575 77.32
Nov 11, 2010 B MANSI SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED 78,166 77.83
Nov 11, 2010 B RAJENDRA AGARWAL HUF 1,00,000 78.16
Nov 11, 2010 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 48,424 77.02
Nov 11, 2010 S SUNIL 46,107 76.06
Nov 10, 2010 B J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 54,657 69.69
Nov 10, 2010 B RAJENDRA AGARWAL HUF 70,000 70.26
Nov 10, 2010 B YOGESH ROSHANLAL GUPTA 70,000 68.75
Nov 10, 2010 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 1,19,596 70.83
Nov 10, 2010 S J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 54,657 69.59
Nov 10, 2010 S GAURAV DOSHI 48,007 68.16
Nov 10, 2010 S RAJENDRA AGARWAL HUF 70,000 71.10
Nov 10, 2010 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 1,22,596 70.80
Nov 02, 2010 B ELIA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED 65,260 52.17
Nov 02, 2010 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 64,045 52.37
Nov 02, 2010 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 64,045 52.45
Oct 06, 2010 B SANJAY KUMAR NATHANI 50,000 55
Oct 06, 2010 S SAGAR CONSTRUCTIONS 80,000 55
Aug 20, 2010 S ARCADIA SHARE & STOCK BROKERS PVT. LTD 43,885 54.42
Aug 20, 2010 B HITESH SHASHIKANT JHAVERI 36,003 59.95
Aug 19, 2010 S VALIYAVEDDU KRISHNANKUTTY SUKU 35,369 57.10
Jul 06, 2010 S RAJKUMAR RATILAL GANDHI 37,421 54.05
Jul 06, 2010 S HITESH SHASHIKANT JHAVERI 66,032 54.05
Jul 06, 2010 B SAGAR CONSTRUCTIONS 1,55,000 54.05
Jul 06, 2010 B MERULAND INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED 50,000 54.05
Jul 06, 2010 B PARIMAL JASWANTRAI MEHTA 35,000 51.49
Jul 06, 2010 B AARTI PARESH JOSHI 43,000 53.80
Jul 06, 2010 B HITESH SHASHIKANT JHAVERI 66,104 54.05
Jul 06, 2010 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 62,485 52.51
Jul 06, 2010 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 40,191 50.94
Jul 06, 2010 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 64,676 53.10
Jul 02, 2010 B BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 40,546 49.03
Jul 02, 2010 B BHARAT ZAVERCHAND BHUPTANI 50,000 49.05
Jul 02, 2010 S BP FINTRADE PRIVATE LIMITED 49,085 49.05
Dec 24, 2009 B SHANTILAL MAGANLAL CHEDA 78,473 43.77
Nov 19, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 52,000 42.82
Nov 19, 2009 B CHARAK AYURMEDICA PVT LTD 50,000 40.10
Nov 19, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 68,000 39.42
Nov 18, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 40,646 36.37
Sep 18, 2009 S JAYDEEP HASMUKHLAL KOTHARI 35,000 33.93
Sep 18, 2009 S NEELAM JAIN 43,968 34.25
Aug 24, 2009 S PRAHLAD MISTRY 40,000 42.53
Aug 20, 2009 B HITESH SHASHIKANT JHAVERI 40,849 42.45
Aug 20, 2009 S HITESH SHASHIKANT JHAVERI 43,168 42.08
Aug 19, 2009 B MAHESHKUMAR KIRTILAL SHAH 35,471 40.43
Aug 19, 2009 S HITESH SHASHIKANT JHAVERI 57,367 40.44
Aug 13, 2009 B KALPANA MADHANI SECURITIES PVT. LTD. 40,000 42.10
Aug 13, 2009 S J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 48,501 38.63
Aug 13, 2009 S NEAT DEVELOPERS LTD. 55,117 38.33
Aug 13, 2009 S HITESH SHASHIKANT JHAVERI 45,000 42.10
Aug 13, 2009 S KALPANA MADHANI SECURITIES PVT. LTD. 40,000 42.01
Aug 13, 2009 S KANSARA NIRAV GUNVANTRAY HUF 35,000 40.96
Aug 13, 2009 S SHVETAL K TRIVEDI 34,452 38.73
Aug 13, 2009 B HITESH SHASHIKANT JHAVERI 45,000 42.10
Aug 13, 2009 B J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 53,675 38.47
Aug 13, 2009 B HITESH SHASHIKANT JHAVERI 45,000 42.10
Jul 24, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 38,921 65.09
Jul 24, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 38,421 65.34
Jul 23, 2009 B SHVETAL K TRIVEDI 80,000 66.93
Jul 23, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 1,44,210 66.84
Jul 23, 2009 B SANJEEV BURMAN JHAVERI 37,201 65.99
Jul 23, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 1,42,817 67.08
Jul 22, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 60,561 66.11
Jul 22, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 59,474 67.20
Jul 22, 2009 S SANJEEV BURMAN JHAVERI 59,500 66.16
Jul 21, 2009 B NIKHIL S SHAH 67,000 67.47
Jul 21, 2009 B KANSARA NIRAV GUNVANTRAY HUF 45,000 67.44
Jul 21, 2009 B KANSARA PUNITA N 40,000 68.30
Jul 21, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 65,196 67.52
Jul 21, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 65,187 67.58
Jul 20, 2009 B SANJEEV BURMAN JHAVERI 75,353 66
Jul 16, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 53,695 65.46
Jul 15, 2009 S NEELAM JAIN 35,000 63.82
Jul 15, 2009 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 42,524 64.32
Jul 15, 2009 S NIKHIL S SHAH 34,568 64.36
Jul 15, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 38,982 65.13
Jul 15, 2009 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 34,895 64.89
Jul 14, 2009 B NIKHIL S SHAH 46,500 63.01
Jul 09, 2009 B ARJUNBHAI HARIBHAI DUBASIA 40,500 60.15
Jul 09, 2009 S ARJUNBHAI HARIBHAI DUBASIA 40,500 60.40
Jul 08, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 40,200 58.03
Jul 07, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 38,862 56.61
Jul 07, 2009 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 79,908 56.68
Jul 07, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 51,182 57.16
Jul 07, 2009 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 74,908 57.09
Jul 06, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 76,387 55.55
Jul 06, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 85,073 54.54
Jul 06, 2009 S BALAJI TRADINGENTERPRISESPRIVATELIMITED 1,00,000 54.52
Jul 06, 2009 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 36,026 54.96
Jul 03, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 42,076 53.67
Jul 03, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 42,500 53.50
Jul 02, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 90,204 52.15
Jul 02, 2009 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 50,511 52.40
Jul 02, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 82,862 51.73
Jul 02, 2009 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 43,811 51.75
Jul 01, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 76,951 50.52
Jul 01, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 50,601 50.17
Jul 01, 2009 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 41,236 50.15
Jul 01, 2009 S HEMENDRA AGARWAL 70,000 49.76
Jun 30, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 81,986 48.77
Jun 30, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 1,18,336 48.31
Jun 29, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 1,28,687 46.15
Jun 29, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 1,09,841 45.87
Jun 29, 2009 S HEMENDRA AGARWAL 40,000 45.26
Jun 26, 2009 B HEMENDRA AGARWAL 40,000 44.53
Jun 26, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 1,00,808 44.45
Jun 26, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 80,838 45.10
Jun 25, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 48,200 43.26
Jun 25, 2009 B OMPARKASH GUPTA 40,207 43.49
Jun 25, 2009 S OMPARKASH GUPTA 47,410 43.36
Jun 24, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 57,417 41.56
Jun 23, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 90,608 41.60
Jun 23, 2009 B HEMENDRA AGARWAL 70,000 40.54
Jun 23, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 94,791 40.90
Jun 23, 2009 B NEELAM JAIN 59,694 41.60
Jun 22, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 81,466 40.86
Jun 22, 2009 S HEMENDRA AGARWAL 55,000 41.53
Jun 22, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 75,086 41.52
Jun 19, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 50,262 40.46
Jun 19, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 57,429 40.17
Jun 19, 2009 S HEMENDRA AGARWAL 60,000 40.23
Jun 18, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 95,784 38.78
Jun 18, 2009 B HEMENDRA AGARWAL 60,000 38.89
Jun 18, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 85,758 38.93
Jun 15, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 55,793 35.43
Jun 15, 2009 B HEMENDRA AGARWAL 50,000 35.85
Jun 15, 2009 S NIKHILSSHAH 38,000 35.85
Jun 12, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 70,344 33.24
Jun 12, 2009 S OMPARKASHGUPTA 51,200 33.20
Jun 12, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 67,381 34.12
Jun 12, 2009 B NIKHILSSHAH 38,000 33.80
Jun 12, 2009 B OMPARKASHGUPTA 51,200 33.44
Jun 12, 2009 B HEMENDRA AGARWAL 50,000 32.65
Jun 11, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 34,323 33.42
Jun 11, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 35,095 33.19
Jun 10, 2009 B J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 42,668 32.45
Jun 10, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 58,991 32.28
Jun 10, 2009 B HEMENDRA AGARWAL 44,696 32.25
Jun 10, 2009 S HEMENDRA AGARWAL 74,696 32.26
Jun 10, 2009 S J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 38,768 32.75
Jun 10, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 57,991 32.39
Jun 08, 2009 S SHALINI DHOOP P. LTD 48,883 31.55
Jun 08, 2009 B NIKHILSSHAH 42,325 32.08
Jun 05, 2009 S KRUPAL VIKRAMBHAI PATEL 37,175 31.87
Jun 04, 2009 S KRUPAL VIKRAMBHAI PATEL 40,637 32.19
Jun 03, 2009 B KRUPAL VIKRAMBHAI PATEL 39,903 31.14
Jun 03, 2009 S KRUPAL VIKRAMBHAI PATEL 35,377 31.25
Jun 02, 2009 S SEEMAHEMANDRAAGARWAL 50,000 29.78
Jun 02, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 41,801 29.85
Jun 01, 2009 S NIKHILSSHAH 36,210 29.04
Jun 01, 2009 B SEEMAHEMANDRAAGARWAL 55,000 28.81
May 29, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 40,500 29.14
May 29, 2009 B J V STOCK BROKING PRIVATE LIMITED 35,951 28.87
May 29, 2009 B HEMENDRA AGARWAL 51,000 28.60
May 28, 2009 S KRUPAL VIKRAMBHAI PATEL 35,458 30.38
May 28, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 61,881 30.61
May 27, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 50,496 31
May 27, 2009 S BALAJI TRADINGENTERPRISESPRIVATELIMITED 1,00,000 31.01
May 25, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 56,357 28.72
May 15, 2009 S NIKHILSSHAH 73,750 25.93
May 12, 2009 B RUSHAB RAVJI PATEL 40,000 25.65
May 12, 2009 S NIKHILSSHAH 1,22,801 25.95
May 11, 2009 B NIKHILSSHAH 1,03,250 25.55
May 07, 2009 S RUSHAB RAVJI PATEL 38,481 28.38
May 06, 2009 S URMILCHANDRAGUPTAMEHTA 50,000 28.18
Feb 13, 2009 B SMRITI GHIYA 50,000 20.93
Jan 28, 2009 S PRASHANT MAHADEV KAMBLE 89,000 25.41
Sep 15, 2008 S DHARMENDRA J MADHANI 61,700 46.94
Sep 09, 2008 B PARESH R CHAUHAN 34,200 49.91
Sep 02, 2008 B HARISH TARSEM MITTAL 50,000 42.82
Aug 20, 2008 B PRAFUL BABULAL SHAH 41,289 42.12
Aug 19, 2008 B M P PURUSHOTHAMAN 57,629 39.69
Jul 31, 2008 B VENKATESWARA CAPITAL MANAGEMEN 1,00,028 39.60
Jun 11, 2008 S NILESH JOSEPH GONSALVES 45,544 37.60
Jun 11, 2008 S SANDEEP MOHAN BONGANE 54,138 37.60
Jun 06, 2008 B NILESH JOSEPH GONSALVES 49,973 44.70
May 30, 2008 B JITENDRA SHAMJI PAREKH 38,750 44.26
May 26, 2008 S VINAY JAIN 99,630 37.18
May 26, 2008 S CHINTAN BHAIDANI 58,590 37.20
May 20, 2008 S SANJAYKUMAR C JAIN 42,990 30.80
May 20, 2008 B CHINTAN BHAIDANI 85,000 30.50
May 16, 2008 B SANJAYKUMAR C JAIN 50,000 30.40
May 16, 2008 S RINA ASHISHBHAI SHAH 57,069 30.45
May 09, 2008 S PARAS VALCHAND MEHTA HUF 37,910 41.21
May 08, 2008 B RINA ASHISHBHAI SHAH 70,000 42.79
May 08, 2008 S CHETAN V MEHTA HUF 63,045 44.67
May 08, 2008 S SURESH V HEHTA HUF 47,000 43.67
Apr 29, 2008 B RINA ASHISHBHAI SHAH 43,935 45.73
Apr 28, 2008 S VINAY JAIN 39,770 46.69
Apr 25, 2008 B SHALANI DHOOP PVT. LTD. 39,935 50
Apr 25, 2008 B RINA ASHISHBHAI SHAH 50,000 49.90
Apr 25, 2008 S NEAT DEVELOPERS LTD 54,550 49.35
Apr 25, 2008 S SHALANI DHOOP PVT. LTD. 36,990 50.07
Apr 15, 2008 B NAVEEN KUMAR 40,500 47.81
Apr 10, 2008 S MANOJ P.AGRAWAL 43,525 47.15
Apr 08, 2008 B VINAY BHASIN 50,000 49.40
Apr 07, 2008 B SANJAYKUMAR C JAIN 45,000 48.75
Apr 04, 2008 B MANOJ P.AGRAWAL 50,000 47.92
Apr 04, 2008 S DINESH RATHOD HUF 75,000 48.05
Apr 02, 2008 B DINESH RATHOD HUF 50,235 43.41
Mar 31, 2008 B CHETAN VALCHAND MEHTA 34,730 42.15
Mar 27, 2008 B VINAY JAIN 1,00,000 43.95
Mar 27, 2008 B DINESH RATHOD HUF 50,000 43.17
Mar 27, 2008 S CHETAN VALCHAND MEHTA 44,000 43.90
Mar 24, 2008 S PRAFUL BABULAL SHAH 45,702 40.15
Mar 24, 2008 S JAYSHREE T. PANCHAMIYA 1,00,000 39
Mar 17, 2008 B JAYSHREE T. PANCHAMIYA 1,00,000 43.19
Mar 14, 2008 B PRAFUL BABULAL SHAH 44,169 44.38
Feb 22, 2008 S GORANTLA GOVINDAIAH 52,614 44.36
Feb 18, 2008 B OM PRAKASH BANGA 50,000 39.22
Jan 28, 2008 S MOSS TRADERS PVT LTD 45,000 27.20
Jan 28, 2008 S MILI PARESH GADA 40,000 27.20
Jan 16, 2008 B MOSS TRADERS PVT LTD 45,000 37.21
Jan 03, 2008 S BRIJ KHANDELWAL HUF 65,000 30.23

Find IFSC