Home  »  Company  »  Tutis Technologies Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Tutis Technologies Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Jan 16th 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
2013-11-13 S KHIMRAJ H JAIN HUF 140,000 1.77
2013-07-12 S PRAKASH CHANDRA PANDEY 98,474 2.45
2013-05-06 S HARSHA MUNDHRA 115,951 2.85
2013-05-06 S ROOPCHAND HARAKCHAND KOTHARI 86,700 2.82
2013-05-06 S HARSHA MUNDHRA 115,951 2.85
2013-05-06 B MANGALKARI STOCK MANAGEMENT PRIVATE LIMITED 300,000 2.85
2013-04-26 B AJAY KUMAR AGARWAL 95,000 3.39
2013-04-23 B PREETI GUPTA 90,025 3.74
2013-04-23 B PRAKASH CHANDRA PANDEY 104,974 3.76
2013-04-11 B ROOPCHAND HARAKCHAND KOTHARI 100,000 5.27
2013-04-11 S PRAVIN CHATRUBHUT PAREKH 124,100 5.29
2012-12-17 B COSMOS PRIME PROJECTS LIMITED 130,000 10.67
2012-12-17 S FREE INDIA ASSURANCE SERVICES LIMITED 130,000 10.67
2012-11-23 B SHAH RAKESH HASMUKHLAL 99,400 10.09
2012-11-19 B SAURASHTRA FINSTOCK PRIVATE LIMITED 104,000 9.44
2012-10-11 B HARSHA MUNDHRA 100,000 7.73
2012-10-11 S SANTOSH LALMANI JAISWAR 85,000 7.72
2012-10-05 S SANTOSH LALMANI JAISWAR 105,000 8.13
2012-08-27 S VIKRAMKUMAR KARANRAJ SAKARIA HUF 87,850 8.94
2012-07-18 B SANTOSH LALMANI JAISWAR 130,000 10.83
2012-06-13 B VIKRAMKUMAR KARANRAJ SAKARIA HUF 110,000 12.09
2012-06-13 B SANTOSH MAHADEO JADHAV 95,000 11.98
2012-06-12 S SANTOSH MAHADEO JADHAV 95,000 11.62
2012-05-16 S NAYAN KUNVERJI THAKKAR HUF 140,000 12.08
2012-05-10 B PAREKH SHARADCHANDRA MUGATLAL 140,000 12.75
2012-05-08 B PRAVIN CHATRUBHUT PAREKH 100,000 13.00
2012-04-27 B SANTOSH MAHADEO JADHAV 112,374 13.81
2012-04-26 S NAYAN KUNVERJI THAKKAR HUF 90,809 13.72
2012-04-26 S SANTOSH MAHADEO JADHAV 112,000 13.72
2012-02-01 B BHANWARLAL M SANGHVI HUF 94,500 16.10
2012-01-31 S BHANWARLAL M SANGHVI HUF 95,000 15.71
2012-01-24 S GOPALSAMUDURAM CHANDRASEKHAR SUBRAMANIAN 149,950 16.05
2012-01-24 B NAYAN KUNVERJI THAKKAR HUF 150,000 16.05
2012-01-19 S GOPALSAMUDURAM CHANDRASEKHAR SUBRAMANIAN 100,000 15.50
2012-01-19 B NAYAN KUNVERJI THAKKAR HUF 100,000 15.50
2012-01-18 S GOPALSAMUDURAM CHANDRASEKHAR SUBRAMANIAN 200,000 15.28
2012-01-18 B NAYAN KUNVERJI THAKKAR HUF 200,000 15.28
2012-01-16 S REKCHAND DAMANI GOKULCHAND DAMANI 130,546 15.10
2012-01-16 S VIRAL DILIPBHAI SHAH 86,785 15.10
2012-01-16 B SANTOSH MAHADEO JADHAV 251,830 15.10
2012-01-16 B VIRAL DILIPBHAI SHAH 86,785 15.05
2012-01-16 B REKCHAND DAMANI GOKULCHAND DAMANI 130,546 15.05
2012-01-10 S CORAL HUB LIMITED 113,428 15.07
2012-01-04 B BHANWARLAL M SANGHVI HUF 93,000 16.08
2011-12-15 B MAHESH KANUBHAI PATEL 150,000 16.50
2011-12-08 S MANDVI DYES AND CHEMICALS PVT 91,272 17.65
2011-11-28 B LAKE CITY TRADERS PRIVATE LIMITED 110,000 17.64
2011-11-11 B MANDVI DYES AND CHEMICALS PVT 92,170 18.77
2011-11-02 S MANDVI DYES AND CHEMICALS PVT 85,000 18.93
2011-10-12 B LAKE CITY TRADERS PRIVATE LIMITED 105,000 21.01
2011-09-05 S MANDVI DYES AND CHEMICALS PVT 116,924 20.75
2011-09-05 B MANDVI DYES AND CHEMICALS PVT 118,136 21.21
2011-08-25 S DINESH N SHAH HUF 100,000 21.56
2011-08-25 B SARBA MANGALAM FINE TEX PRIVATE LIMITED 100,000 21.57
2011-08-19 B MANDVI DYES AND CHEMICALS PVT 95,211 21.85
2011-08-12 S SHRI BALAJI INVESTMENTS 88,000 19.60
2011-08-12 S PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 106,257 19.01
2011-08-12 B PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 105,830 19.61
2011-08-10 S PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 86,944 19.13
2011-08-10 B SHRI BALAJI INVESTMENTS 88,000 19.13
2011-07-29 S MANDVIDYES&CHEMICALSCO PVT LTD 100,600 18.39
2011-07-29 B PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 128,329 18.39
2011-07-25 S PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 95,001 18.14
2011-07-25 B MANDVIDYES&CHEMICALSCO PVT LTD 120,043 18.24
2011-07-22 S MANDVIDYES&CHEMICALSCO PVT LTD 92,803 18.79
2011-07-22 B PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 93,500 18.79
2011-07-18 S PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 89,821 18.92
2011-07-18 B MANDVIDYES&CHEMICALSCO PVT LTD 90,400 18.92
2011-07-15 S MANDVIDYES&CHEMICALSCO PVT LTD 92,236 19.32
2011-07-15 B PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 94,461 19.31
2011-07-11 S PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 95,900 19.00
2011-07-11 B MANDVIDYES&CHEMICALSCO PVT LTD 90,550 19.00
2011-07-08 S MANDVIDYES&CHEMICALSCO PVT LTD 91,670 19.49
2011-07-08 B PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 90,690 19.50
2011-07-04 S PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 91,550 19.02
2011-07-04 B MANDVIDYES&CHEMICALSCO PVT LTD 90,805 19.02
2011-07-01 S MANDVIDYES&CHEMICALSCO PVT LTD 88,000 19.25
2011-07-01 B PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 95,211 19.25
2011-06-27 S PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 84,322 19.62
2011-06-27 B MANDVIDYES&CHEMICALSCO PVT LTD 88,000 19.64
2011-06-24 S MANDVIDYES&CHEMICALSCO PVT LTD 88,000 20.25
2011-06-24 B PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 89,410 20.23
2011-06-20 S PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 87,796 20.11
2011-06-20 B MANDVIDYES&CHEMICALSCO PVT LTD 88,000 20.11
2011-06-17 S MANDVIDYES&CHEMICALSCO PVT LTD 87,750 20.28
2011-06-17 B PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 90,050 20.26
2011-06-13 B MANDVIDYES&CHEMICALSCO PVT LTD 85,200 20.70
2011-06-10 S MANDVIDYES&CHEMICALSCO PVT LTD 84,000 21.09
2011-06-03 B PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 87,465 21.00
2011-05-30 B MANDVIDYES&CHEMICALSCO PVT LTD 86,000 20.00
2011-05-20 B PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 84,000 23.04
2011-05-13 B PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 84,000 23.28
2011-05-02 S PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 88,750 24.20
2011-02-22 B C.MAHENDRA CAPITAL PVT.LTD 100,000 25.60
2011-02-03 S DINESH N SHAH HUF 125,910 23.65
2011-02-03 S LALUBHAI AMICHAND LTD 84,200 22.94
2011-02-03 S DASH PHARMACEUTICALS PVT LTD 89,164 23.46
2011-02-03 B DASH PHARMACEUTICALS PVT LTD 89,164 23.38
2011-02-03 B DINESH N SHAH HUF 175,910 23.44
2011-02-01 S DASH PHARMACEUTICALS PVT LTD 97,455 19.12
2011-02-01 B HARSHA MUKESHKUMAR VORA 101,299 20.54
2011-01-25 S DASH PHARMACEUTICALS PVT LTD 121,020 17.80
2011-01-25 B DASH PHARMACEUTICALS PVT LTD 101,020 18.10
2011-01-24 B DASH PHARMACEUTICALS PVT LTD 90,211 17.13
2011-01-21 B PRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 84,262 16.76
2011-01-17 B MANDVI DYES AND CHEMICALS PVT 84,522 17.10
2011-01-11 S MANDVI DYES AND CHEMICALS PVT 84,695 18.70
2011-01-11 B MANDVI DYES AND CHEMICALS PVT 85,091 18.76
2011-01-11 B VIMLA DEVI JAIN 100,000 17.61
2010-12-10 S PRIME DPRIME DYES & CHEMICALS CO.PVT. LTD 84,112 22.41
2010-11-18 B BHAWARLAL JAJOO 105,000 33.89
2010-11-12 S SHRI PARASRAM HOLDING PVT LTD 150,000 34.18
2010-11-12 B ANUJA SHETH 150,000 34.18
2010-10-14 B SHRIPARASRAMHOLDINGPVTLTD 103,000 39.54
2010-09-06 S MANDVI DYES AND CHEMICALS PVT LTD 244,064 37.19
2010-08-31 S ANKIT CHOPRA 100,000 36.90
2010-08-30 B KHIMRAJ H JAIN HUF 100,000 37.00
2010-08-16 S PRAMILA NAVIN CHHEDA 95,000 38.52
2010-08-11 B VISHAL INFORMATION TECHNOLOGIES LTD 135,000 36.85
2010-08-03 S SHARDA OMPRAKASH SARAOGI 304,113 34.00
2010-08-03 B NISHA GODANI 300,000 34.00
2010-08-02 S RAMILA SHETH 92,000 33.91
2010-07-12 B ANJU PAVANKUMAR SARAF 130,000 29.68
2010-05-28 B MANISH JAIN 100,000 23.48
2010-05-04 S MANOJ PUNAMIYA 381,281 24.46
2010-05-04 B KUMAR NARENDR 120,000 25.00
2010-05-04 B SHARDA OMPRAKASH SARAOGI 297,005 24.45
2010-04-27 B KUMAR NARENDR 135,000 25.38
2010-02-06 B SHINGAR DYES AND CHEMICALS LTD 89,650 22.44
2010-01-27 B SHINGAR DYES & CHEMICALS LTD 100,000 18.87
2009-08-05 B RAJENDRAKUMAR P SHAH 100,000 23.23
2009-08-03 S REDROSE CAPFIN PRIVATE LIMITED 110,000 21.04
2009-08-03 S ABHAY AGARWAL 130,000 21.31
2009-08-03 B BHARTI SURESH PENDHARKAR 110,000 21.30
2009-08-03 B SUNITA MADHUKAR HARDIKAR 100,010 21.28
2009-05-25 B REDROSECAPFIN PRIVATELIMITED 110,000 25.52
2009-05-08 S SONALMANISHSHAH 175,000 20.75
2009-05-08 B MANOJPUNAMIYA 175,000 20.75
2009-03-26 B CHIRAG D PAREKH 86,302 14.57
2009-02-25 B OGHEWARCHAND JOGANI 100,000 12.66
2009-02-18 S CHIRAG D PAREKH 96,054 13.50
2008-09-15 S SUMIT J JAIN 100,000 23.21
2008-07-31 B SONAL MANISH SHAH 150,000 20.18
2008-06-11 S MILLENNIUM ENTERPRISE 125,010 13.88
2008-03-05 B SUMIT J JAIN 100,000 13.96
2007-12-13 S KANUBHAI PATEL 250,000 31.74
2007-12-13 S MEHUL SUMATIBHAI SHAH 113,592 30.11
2007-12-13 B N C JAIN 117,408 29.53
2007-12-13 S ASMAH SHARES AND STOCK BROKERS PVT. LTD. 117,941 32.46
2007-12-13 S N C JAIN 117,408 29.65
2007-12-13 S NIRAL PATEL 220,100 29.18
2007-12-12 B SETU SECURITIES PVT LTD 103,022 32.07
2007-12-12 B CHANDRAKANT BHOGILAL SHAH HUF 85,000 30.18
2007-12-12 B CHANDRAKANT BHOGILAL SHAH 93,424 30.37
2007-12-12 B ASMAH SHARES AND STOCK BROKERS PVT LTD 87,650 31.33
2007-12-11 B HITESH JHAVERI 90,006 26.80
 
Subscribe now to get personal finance updates in your inbox!