Home  »  Company  »  Prism Medico and Pharmacy Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Prism Medico and Pharmacy Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Jan 21st 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
2017-01-12 S PRAKASHCHAND MUKESHKUMAR 18,500 42.70
2017-01-09 S NOVARATHANMAL PRAVEENKUMAR 23,309 41.39
2017-01-09 B SNEHASISH BHATTACHARYA 10,295 40.99
2017-01-09 B ABHISHEK SINGHVI 13,682 42.11
2017-01-05 S DAKU KAWAR 19,990 39.15
2017-01-05 B MONA LAROIA 35,000 38.75
2017-01-03 S PANKAJ . GANJOO 15,000 37.00
2016-12-08 B JITIN ANIL CHELLANI 376 36.60
2016-12-08 S JITIN ANIL CHELLANI 15,376 37.69
2016-12-07 B ANILKUMAR 10,879 36.15
2016-11-07 B BALLEPU KALYAN CHAKRAVARTHY 11,403 36.30
2016-11-07 S PRATIK MADHUKAR SHETH 10,000 36.30
2016-11-04 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PRIVATE LIMITED 1,112 40.64
2016-11-04 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PRIVATE LIMITED 12,152 41.42
2016-11-03 B PRAKASHCHAND MUKESHKUMAR 80,001 40.07
2016-11-03 B NOVARATHANMAL PRAVEENKUMAR 50,000 40.10
2016-11-03 B RAJAN SUSHMA 10,000 40.10
2016-11-03 S NARENDRA KUMAR SURANA 10,000 40.00
2016-11-03 B BP COMTRADE PVT LTD 19,011 40.10
2016-11-03 S BP COMTRADE PVT LTD 19,011 40.10
2016-11-03 S PREMLATHA P 70,000 40.09
2016-11-03 S GURUDEV ARBITRATORS PRIVATE LIMITED 10,000 40.05
2016-11-03 S BHAVNA CHANDRESH PAREKH 16,000 40.10
2016-11-03 S MANSI CHANDRESH PAREKH 16,000 40.10
2016-11-03 S VIVEK CHANDRESH PAREKH 16,000 40.10
2016-11-03 S SURAJ ENTERPRISE PVT LTD 30,000 40.10
2016-11-02 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PRIVATE LIMITED 17,550 38.20
2016-11-02 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PRIVATE LIMITED 9,000 38.14
2016-11-02 S CHANDA RAWAL 27,000 38.20
2016-11-02 S JAYESH RAWAL 21,500 38.20
2016-11-02 B NOVARATHANMAL PRAVEENKUMAR 25,609 38.16
2016-11-02 S CHANDRESH JASVANTLAL PAREKH 16,000 38.20
2016-11-01 S MANOJ GUPTA 16,490 36.00
2016-11-01 B BHARATHA RAO PULLAGURA 10,000 36.30
2016-11-01 S NAVY RAMAVAT (HUF) 10,250 35.82
2016-10-27 S SANTOSH KUMAR 28,000 35.85
2016-10-27 S TARU AGARWAL 20,000 35.85
2016-10-27 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PRIVATE LIMITED 10,001 35.85
2016-10-27 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PRIVATE LIMITED 7,501 35.20
2016-10-27 B G RATHAN KUMAR 11,000 35.85
2016-10-27 B SATYA PRAKASH JHANWAR 11,000 35.85
2016-10-27 B KISHORE KUMAR CHORDIA 15,000 35.85
2016-10-27 S ALOK KUMAR 15,000 35.85
2016-10-27 B DEEPAKUMARI 25,000 35.85
2016-10-27 S MANOJ GUPTA 29,515 35.85
2016-10-25 S HULAS CHAND LALWANI 10,000 35.85
2016-10-24 B NEELAM JAIN 10,000 35.85
2016-10-24 S NEELAM JAIN 4,226 35.85
2016-10-24 B SATYA PRAKASH JHANWAR 17,000 35.85
2016-10-24 S MADHUKAR SHETH 90,000 35.85
2016-10-24 S GIRISH SHIVABHAI PATEL 10,000 35.85
2016-10-24 B KISHORE KUMAR CHORDIA 15,000 35.85
2016-10-20 S RAM NARAYAN NANGALIA HUF 10,000 35.85
2016-10-20 S RAM NARAYAN NANGALIA HUF 10,000 35.85
2016-10-18 B RAM NARAYAN NANGALIA HUF 10,000 35.85
2016-10-18 B DAKU KAWAR 10,000 35.85
2016-10-18 B RATAN LALITHA RANKA 15,000 35.85
2016-10-18 S PRACHI JAIN 10,000 35.85
2016-10-18 B SANJEEV BAWA 10,000 35.00
2016-10-18 S PRAKASH KOCHAR R 10,000 35.07
2016-10-17 S HULAS CHAND LALWANI 30,000 34.27
2016-10-17 S ROSHAN CHAND HIRA CHAND 10,000 34.50
2016-10-17 S PRASHANT PATHAK (HUF) 12,500 34.50
2016-10-17 S INKAM FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED 17,500 34.50
2016-10-17 B HIMANSHU KUMAR OSATWAL 10,000 34.50
2016-10-17 B MANOJ SOMANI 10,000 34.44
2016-10-17 B NARENDRA KUMAR SURANA 18,000 34.50
2016-10-17 B OM PRAKASH SAHU 10,000 34.50
2016-10-17 B SATYA PRAKASH JHANWAR 44,000 34.34
2016-10-17 B ANILKUMAR 10,000 34.50
2016-10-17 B SANJAY JAYANTILAL JAIN HUF 15,550 34.34
2016-10-17 S NAMRA PAUN 24,550 34.22
2016-10-17 S AARTI GOEL 10,000 34.50
2016-10-17 S NIMESHKUMAR BABUBHAI PATEL 10,000 34.50
2016-10-17 B DINESH SHAH 52,880 33.99
2016-10-17 S DINESH SHAH 52,880 34.50
2016-10-14 B DINESH JAIN HUF 19,000 32.90
2016-10-14 S MILLENNIUM STOCK BROKING PVT LTD 25,000 32.90
2016-10-13 B PRACHI JAIN 11,983 31.35
2016-07-29 B SHAH ATUL K HUF 28,635 24.33
2016-07-29 S HUZAIFAH HUSSEIN BAGASRAWALA 25,000 24.26
2016-07-08 B NIMESHKUMAR BABUBHAI PATEL 19,000 21.00
2015-08-25 S MANOJ MAHADEV DARGE 13,500 18.58
2015-08-25 B KARAIKURUCHI RENGASWAMY SESHADRI 10,000 18.90
2015-08-25 B ARUNA DINESH SHAH 13,108 19.26
2015-08-25 S ARUNA DINESH SHAH 6,829 19.29
2015-08-24 B ARUNA DINESH SHAH 10,722 23.99
2015-08-24 S ARUNA DINESH SHAH 1,301 24.63
2015-08-21 B ARUNA DINESH SHAH 5,855 29.21
2015-08-21 S ARUNA DINESH SHAH 16,344 28.76
2015-08-20 B ARUNA DINESH SHAH 15,450 31.11
2015-08-20 S ARUNA DINESH SHAH 8,990 31.64
2015-08-19 B ARUNA DINESH SHAH 25,639 30.85
2015-08-19 S ARUNA DINESH SHAH 19,148 30.84
2015-08-19 S NIKESH D PANCHAL 16,041 30.31
2015-08-19 B ANKUR TUKARAM MAYEKAR 16,282 30.89
2015-08-19 S ANKUR TUKARAM MAYEKAR 16,282 30.80
2015-08-19 B BHAVIN BIPIN CHANDE 10,946 30.62
2015-08-19 S BHAVIN BIPIN CHANDE 10,946 31.15
2015-08-19 B BHAVIN BIPIN CHANDE 15,000 30.39
2015-08-18 B ARUNA DINESH SHAH 11,938 30.09
2015-08-18 S ARUNA DINESH SHAH 7,714 30.22
2015-08-14 B GAJANAN ENTERPRISES 4,379 29.90
2015-08-14 S GAJANAN ENTERPRISES 79,881 29.75
2015-08-14 B ANKUR TUKARAM MAYEKAR 18,385 28.96
2015-08-14 S ANKUR TUKARAM MAYEKAR 18,385 29.16
2015-08-14 B ARUNA DINESH SHAH 25,626 29.51
2015-08-14 S ARUNA DINESH SHAH 40,364 28.60
2015-08-14 S NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 30,053 28.19
2015-08-14 B EMERALD CORPORATE ADVISORY PRIVATE LIMITED 60,000 29.62
2015-08-14 B ITHICA FISCAL SERVICES PRIVATE LIMITED 55,000 28.65
2015-08-14 B NUMISMA FINANCIAL ADVISORS PRIVATE LIMITED 55,000 29.11
2015-08-14 B JAYESH RAWAL 10,000 30.24
2015-08-12 S MAMTA M SISODIYA 10,000 27.70
2015-08-12 B ARUNA DINESH SHAH 10,379 27.67
2015-08-12 S ARUNA DINESH SHAH 7,664 28.10
2015-08-11 B KARAIKURUCHI RENGASWAMY SESHADRI 10,000 28.35
2015-08-11 B ARUNA DINESH SHAH 12,284 28.33
2015-08-11 S ARUNA DINESH SHAH 9,350 28.35
2015-08-10 B GAJANAN ENTERPRISES 32,568 28.93
2015-08-10 S GAJANAN ENTERPRISES 63,962 29.16
2015-08-10 B KARAIKURUCHI RENGASWAMY SESHADRI 29,500 29.00
2015-08-10 B NIPA CHETAN AMBANI 12,000 29.46
2015-08-10 S JINESH HARESH SHAH 15,000 28.93
2015-08-10 S VIMALA NARAN MALANI 10,953 28.76
2015-08-06 B GAJANAN ENTERPRISES 19,370 28.93
2015-08-06 S GAJANAN ENTERPRISES 1,885 28.96
2015-08-06 B UPENDRA HIRALAL DALAL 14,450 29.11
2015-08-06 S UPENDRA HIRALAL DALAL 14,450 29.04
2015-08-06 B NIRAJ ASHOKBHAI PARMAR 12,450 29.04
2015-08-06 S NIRAJ ASHOKBHAI PARMAR 12,450 29.14
2015-08-06 B JAYSHRIBEN U PATEL 14,450 29.07
2015-08-06 S JAYSHRIBEN U PATEL 14,450 29.06
2015-08-05 B GAJANAN ENTERPRISES 16,812 30.37
2015-08-05 S GAJANAN ENTERPRISES 5,170 30.06
2015-08-05 B ARUNA DINESH SHAH 10,835 30.02
2015-08-05 S ARUNA DINESH SHAH 10,835 30.39
2015-08-05 B NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 11,000 30.13
2015-08-05 S NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 1,283 29.88
2015-08-05 S JAYESH RAWAL 10,000 30.50
2015-08-05 S MALA JAIN 20,000 30.51
2015-08-05 B NASEEMA SHAMSUDDIN PARKAR 10,000 29.67
2015-08-04 B GAJANAN ENTERPRISES 19,686 29.94
2015-08-04 S GAJANAN ENTERPRISES 2,228 30.08
2015-08-04 B NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 10,602 29.31
2015-08-04 S NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 6,000 30.45
2015-08-03 B GAJANAN ENTERPRISES 50,360 30.52
2015-08-03 S GAJANAN ENTERPRISES 20,579 30.16
2015-07-30 B CHETAN VIRINDER MEHRA 29,950 27.00
2015-07-30 B GAJANAN ENTERPRISES 9,542 27.25
2015-07-30 S GAJANAN ENTERPRISES 79,547 27.15
2015-07-30 B PURNIMA NITIN JOBANPUTRA 22,000 26.97
2015-07-30 B JINESH HARESH SHAH 15,000 27.50
2015-07-23 B JAYSHRIBEN U PATEL 12,501 25.91
2015-07-23 S JAYSHRIBEN U PATEL 12,501 25.89
2015-07-23 B HARIBHAI MANGALDAS PRAJAPATI 17,501 25.91
2015-07-23 S HARIBHAI MANGALDAS PRAJAPATI 17,501 25.88
2015-07-17 S GAJANAN ENTERPRISES 12,000 26.00
2015-07-17 B VIMALA NARAN MALANI 10,355 26.49
2015-07-17 S VIMALA NARAN MALANI 2,644 26.38
2015-07-17 B KUSUM FINSERVE PRIVATE LIMITED 10,000 26.00
2015-07-17 S KUSUM FINSERVE PRIVATE LIMITED 10,000 26.77
2015-07-17 B GAJANAN ENTERPRISES 12,000 26.63
2015-07-15 B NIRAJ LAHERCHAND MODI 10,000 26.55
2015-07-15 B NIKESH D PANCHAL 20,000 26.55
2015-07-15 B B M TRADERS 10,000 26.50
2015-07-15 S MOHAK GIRISH BHINGARKAR 17,159 26.72
2015-07-15 B NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 12,785 26.64
2015-07-15 S NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 12,214 26.51
2015-07-15 S VIMALA NARAN MALANI 23,598 26.59
2015-07-14 B GAJANAN ENTERPRISES 10,501 27.31
2015-07-14 S GAJANAN ENTERPRISES 10,501 26.99
2015-07-14 B RAMESHBHAI DHADUMAL BHATIYA 17,500 26.92
2015-07-14 S RAMESHBHAI DHADUMAL BHATIYA 17,500 26.88
2015-07-14 B SATISH MANUBHAI SHAH 14,000 26.90
2015-07-14 S SATISH MANUBHAI SHAH 14,000 26.93
2015-07-14 B SURAJ ENTERPRISE PVT LTD 40,000 27.00
2015-07-14 B YASH JAYESHKUMAR BHATT 12,000 26.90
2015-07-14 S YASH JAYESHKUMAR BHATT 12,000 26.90
2015-07-14 B NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 2,512 30.68
2015-07-14 S NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 107,446 27.03
2015-07-14 B MAHIPAL JAYANTILAL SHAH 15,300 26.85
2015-07-14 S MAHIPAL JAYANTILAL SHAH 15,300 26.95
2015-07-14 S JILESH NAVIN CHHEDA (HUF) 20,000 27.00
2015-07-14 B DIPALIBEN YASH BHATT 29,500 26.92
2015-07-14 S DIPALIBEN YASH BHATT 29,500 26.88
2015-07-14 B MAMTA M SISODIYA 10,000 26.97
2015-07-14 B CHANDA RAWAL 27,000 27.00
2015-07-14 B MASUMA TAYEB NALWALA 12,000 27.00
2015-07-14 B NILESH JIVANLAL SHAH 24,500 26.89
2015-07-14 S NILESH JIVANLAL SHAH 24,500 26.87
2015-07-14 B PANKAJ . GANJOO 25,000 27.00
2015-07-13 B NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 12,502 26.26
2015-07-13 B VIMALA NARAN MALANI 9,983 25.61
2015-07-13 S GREHA RAVI VANWARI 19,337 25.46
2015-07-13 S MOHAK GIRISH BHINGARKAR 11,107 26.26
2015-07-13 B GAJANAN ENTERPRISES 15,002 25.98
2015-07-10 S BHAWARLAL JAJOO 33,000 24.88
2015-07-10 B JILESH NAVIN CHHEDA (HUF) 20,000 24.80
2015-07-07 B ROSHAN CHAND HIRA CHAND 10,000 25.89
2015-07-06 S MANISHA NITISH SHAH 12,750 26.25
2015-07-03 B YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED 10,000 24.30
2015-07-03 S YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED 10,000 24.30
2015-07-03 B MANISHA NITISH SHAH 13,750 22.73
2015-07-03 S MANISHA NITISH SHAH 1,000 22.50
2015-07-03 S SHABBIR AHMEDALI PLUMBER 12,200 23.00
2015-07-03 B MAHAVEER CHAND VANITA 10,000 22.94
2015-07-03 S MAHAVEER CHAND VANITA 5,000 23.50
2015-07-03 B ONKAR KESHAV BHATKAR 15,763 23.83
2015-07-03 B R VASANTHASUBRAMANIAN 10,000 22.54
2015-07-03 S R VASANTHASUBRAMANIAN 10,000 24.30
2015-07-03 B GAJANAN ENTERPRISES 34,243 23.96
2015-07-03 S GAJANAN ENTERPRISES 34,500 23.07
2015-06-22 B GAJANAN ENTERPRISES 12,312 23.16
2015-06-19 B GAJANAN ENTERPRISES 5,172 22.20
2015-06-19 S GAJANAN ENTERPRISES 21,388 22.63
2015-06-19 B MEET PARESH SHAH 10,000 22.50
2015-06-16 B DINESH AMRUTLAL PANCHAL 5,000 22.10
2015-06-16 S DINESH AMRUTLAL PANCHAL 10,000 22.40
2015-06-15 B DINESH AMRUTLAL PANCHAL 10,000 22.20
2015-06-15 S PARESH PRAVINCHANDRA SHAH 10,000 21.50
2015-06-15 B DEEPAK JAYANTILAL SHAH 10,000 21.50
2015-06-15 S DEEPAK JAYANTILAL SHAH 650 22.17
2015-06-11 B GAJANAN ENTERPRISES 30,451 21.90
2015-06-11 S GAJANAN ENTERPRISES 9,000 22.20
2015-06-11 B ALLIED SHARES & SECURITIES 10,000 22.00
2015-06-11 S ALLIED SHARES & SECURITIES 5,000 22.20
2015-06-11 S PURNIMA NITIN JOBANPUTRA 50,000 22.05
2015-06-11 B SANDIP PRAKASH PRAJAPATI 17,009 22.48
2015-06-11 S SANDIP PRAKASH PRAJAPATI 17,009 22.51
2015-06-11 B SUMITRA BALVANTMEHTALA 14,000 22.72
2015-06-11 B DINESH AMRUTLAL PANCHAL 24,076 22.53
2015-06-11 S DINESH AMRUTLAL PANCHAL 24,076 22.60
2015-06-11 B MAHIPAL JAYANTILAL SHAH 14,596 22.50
2015-06-11 S MAHIPAL JAYANTILAL SHAH 14,596 22.82
2015-06-11 B LEENA SHYAMLAL JESWANI 22,870 22.62
2015-06-11 S LEENA SHYAMLAL JESWANI 22,870 22.49
2015-06-11 B KAMLESHBHAI RAMESHBHAI LUNAGARIYA 51,315 22.22
2015-06-11 S KAMLESHBHAI RAMESHBHAI LUNAGARIYA 51,315 21.97
2015-06-11 B PRAKASH C CHANDWANI 17,009 22.48
2015-06-11 S PRAKASH C CHANDWANI 17,009 22.51
2015-06-11 B MANISHA NITISH SHAH 9,551 22.00
2015-06-11 S MANISHA NITISH SHAH 11,921 22.02
2015-06-10 B GAJANAN ENTERPRISES 23,000 22.22
2015-06-10 S GAJANAN ENTERPRISES 7,051 22.12
2015-06-10 B CHIMANLAL POPATLAL MATALIYA 21,852 21.85
2015-06-10 S CHIMANLAL POPATLAL MATALIYA 21,852 21.70
2015-06-10 B SANDIP PRAKASH PRAJAPATI 11,337 21.40
2015-06-10 S SANDIP PRAKASH PRAJAPATI 11,337 21.38
2015-06-10 B SHAILENDRA KRISHNAPAL VARMA 22,680 22.28
2015-06-10 S SHAILENDRA KRISHNAPAL VARMA 22,680 21.56
2015-06-10 B BHAVANABEN S MODI 14,870 21.65
2015-06-10 S BHAVANABEN S MODI 14,870 21.97
2015-06-10 B SMITA SUNIL KUMAR SHAH 12,800 21.77
2015-06-10 S SMITA SUNIL KUMAR SHAH 12,800 21.84
2015-06-10 B YATINKUMAR PRAVINCHANDRA DIXIT 12,800 21.93
2015-06-10 S YATINKUMAR PRAVINCHANDRA DIXIT 12,800 21.73
2015-06-10 B NEEL K SHAH 11,337 21.45
2015-06-10 S NEEL K SHAH 11,337 21.37
2015-06-10 B RAJESHVARI KIRANBHAI SHAH 11,337 21.38
2015-06-10 S RAJESHVARI KIRANBHAI SHAH 11,337 21.36
2015-06-10 B RAHUL GUPTA 10,587 21.88
2015-06-10 S RAHUL GUPTA 10,587 21.83
2015-06-10 B AMIT JAJOO 15,500 22.50
2015-06-10 S AMIT JAJOO 15,500 22.40
2015-06-10 B KAMLESHBHAI RAMESHBHAI LUNAGARIYA 67,878 22.05
2015-06-10 S KAMLESHBHAI RAMESHBHAI LUNAGARIYA 67,878 22.25
2015-06-05 B NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 13,365 19.66
2015-06-05 S NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 1,281 20.65
2015-06-05 B KAMLESHBHAI RAMESHBHAI LUNAGARIYA 10,000 19.75
2015-06-05 S KAMLESHBHAI RAMESHBHAI LUNAGARIYA 10,438 20.15
2015-06-05 B ARCADIA SHARE & STOCK BROKERS PVT. LTD 13,000 20.25
2015-05-29 S JILESH NAVINCHANDRA CHHEDA 10,000 18.75
2015-05-27 B MANISH DEVENDRA RATHI 825 19.28
2015-05-27 S MANISH DEVENDRA RATHI 10,249 19.01
2015-05-18 B VIMALA NARAN MALANI 16,000 19.16
2015-05-18 S SOMANI MAHESH BHOGILAL 24,532 19.07
2015-05-11 B SOMANI MAHESH BHOGILAL 17,031 19.95
2015-05-07 B KIRTIBHAI BABULAL MODI 10,002 19.41
2015-05-07 B MOMIN HAMIDABEN SADIKALI 56,869 17.14
2015-05-07 B SOMANI MAHESH BHOGILAL 13,697 18.58
2015-05-07 S SOMANI MAHESH BHOGILAL 56,723 17.20
2015-04-29 S EMERALD CORPORATE ADVISORY PRIVATE LIMITED 11,200 16.39
2015-04-29 B GAJANAN ENTERPRISES 34,060 17.18
2015-04-29 S NUMISMA FINANCIAL ADVISORS PRIVATE LIMITED 16,700 16.91
2015-04-29 S MUSTAFA HUSSAINI SAYED 75,000 17.40
2015-04-29 B SOMANI MAHESH BHOGILAL 57,320 17.42
2015-04-10 B GAJANAN ENTERPRISES 17,056 18.26
2015-04-10 B VIMALA NARAN MALANI 10,600 18.90
2015-04-10 S VIMALA NARAN MALANI 2,500 20.00
2015-04-10 B SOMANI MAHESH BHOGILAL 10,500 18.87
2015-04-10 S SOMANI MAHESH BHOGILAL 5,000 19.45
2015-04-10 S SEEMA ALOK PATHAK 33,433 18.30
2015-04-09 B FAIRDEAL INFIN SERVICES PVT. LTD. 10,000 19.20
2015-04-09 B MUSTAFA HUSSAINI SAYED 2,002 19.00
2015-04-09 S MUSTAFA HUSSAINI SAYED 10,002 19.18
2015-04-06 B GAJANAN ENTERPRISES 41,200 18.75
2015-04-06 S BHAVIN BIPIN CHANDE 41,200 18.75
2015-03-25 B NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 23,224 18.31
2015-03-25 B VIMALA NARAN MALANI 13,000 18.44
2015-03-25 S MITHANI INVESTMENT AND TRADING PRIVATE LIMITED 30,000 18.38
2015-03-24 S GAJANAN ENTERPRISES 41,168 18.60
2015-03-24 B BHAVIN BIPIN CHANDE 41,200 18.60
2015-03-23 B ANIL BABUBHAI DAMOR 15,000 18.75
2015-03-23 S ANIL BABUBHAI DAMOR 15,000 18.70
2015-03-23 B VIDHI ZAVERI 15,000 18.68
2015-03-23 S VIDHI ZAVERI 15,000 18.75
2015-03-20 B HARDIK UDAYKANT BANKER 10,255 18.52
2015-03-20 S HARDIK UDAYKANT BANKER 10,255 18.56
2015-03-19 B MITHANI INVESTMENT AND TRADING PRIVATE LIMITED 21,676 18.60
2015-03-19 S RAJEEV GARG 20,600 18.60
2015-03-19 S VANDANA 21,036 18.60
2015-03-19 B VIMALA NARAN MALANI 14,742 18.33
2015-03-19 S VIMALA NARAN MALANI 7,421 18.60
2015-03-19 B NEELAM GUPTA 15,305 18.58
2015-03-19 S NEELAM GUPTA 15,305 18.58
2015-03-19 B MITTAL RAJENDRAKUMAR SHAH 33,494 18.98
2015-03-19 S MITTAL RAJENDRAKUMAR SHAH 33,494 18.63
2015-03-19 B KIRTIBHAI BABULAL MODI 19,845 18.89
2015-03-19 S KIRTIBHAI BABULAL MODI 19,845 18.52
2015-03-19 B RAHUL GUPTA 13,150 18.80
2015-03-19 S RAHUL GUPTA 13,150 18.62
2015-03-18 S VANDANA 13,925 20.00
2015-03-18 B NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 21,852 19.95
2015-03-18 S NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 20,000 18.88
2015-03-18 B VIMALA NARAN MALANI 25,000 20.00
2015-03-18 S VIMALA NARAN MALANI 25,000 19.40
2015-03-18 B NEELAM GUPTA 34,327 19.15
2015-03-18 S NEELAM GUPTA 34,327 19.31
2015-03-18 B RITABEN NARENDRABHAI GANDHI 19,930 19.71
2015-03-18 S RITABEN NARENDRABHAI GANDHI 19,930 19.75
2015-03-18 B KLG SECURITIES LTD 10,000 20.25
2015-03-18 S KLG SECURITIES LTD 10,000 19.98
2015-03-18 B HARDIK UDAYKANT BANKER 10,000 20.54
2015-03-18 S HARDIK UDAYKANT BANKER 10,000 20.50
2015-03-18 B RAMESHBHAI DHADUMAL BHATIYA 10,000 20.50
2015-03-18 S RAMESHBHAI DHADUMAL BHATIYA 10,000 20.40
2015-03-18 B KIRTIBHAI BABULAL MODI 34,872 19.53
2015-03-18 S KIRTIBHAI BABULAL MODI 34,872 19.59
2015-03-18 B MITTAL RAJENDRAKUMAR SHAH 64,385 18.96
2015-03-18 S MITTAL RAJENDRAKUMAR SHAH 64,385 18.99
2015-03-18 B ANIL BABUBHAI DAMOR 15,000 20.42
2015-03-18 S ANIL BABUBHAI DAMOR 15,000 20.45
2015-03-18 B RAHUL GUPTA 13,311 19.08
2015-03-18 S RAHUL GUPTA 13,311 19.42
2015-03-18 B SOMANI MAHESH BHOGILAL 32,100 19.98
2015-03-18 S SOMANI MAHESH BHOGILAL 40,100 19.25
2015-03-18 S PRAVEEN MITTAL AND SONS HUF 27,868 20.00
2015-03-18 B E S SAMUEL 10,000 20.15
2015-03-17 B YADAV SHAILESH P 12,500 24.41
2015-03-17 S YADAV SHAILESH P 12,500 24.50
2015-03-17 B AMRATBHAI CHATURDAS PATEL 20,000 24.24
2015-03-17 S AMRATBHAI CHATURDAS PATEL 20,000 24.20
2015-03-17 B KIRTIBHAI BABULAL MODI 64,753 22.15
2015-03-17 S KIRTIBHAI BABULAL MODI 64,753 22.33
2015-03-17 B SAVAN KESHAVLAL PRAJAPATI 12,500 24.37
2015-03-17 S SAVAN KESHAVLAL PRAJAPATI 12,500 24.37
2015-03-17 B MITTAL RAJENDRAKUMAR SHAH 117,309 21.57
2015-03-17 S MITTAL RAJENDRAKUMAR SHAH 117,309 21.62
2015-03-17 B VYAS MANISH PRAKASHBHAI 18,999 24.20
2015-03-17 S VYAS MANISH PRAKASHBHAI 18,999 24.24
2015-03-17 B VIBHUTI MUKESHKUMAR SHAH 15,000 24.23
2015-03-17 S VIBHUTI MUKESHKUMAR SHAH 15,000 24.30
2015-03-17 B BHARATKUMAR VELAJI MARWADI 12,500 24.50
2015-03-17 S BHARATKUMAR VELAJI MARWADI 12,500 24.33
 
Subscribe now to get personal finance updates in your inbox!