Home  »  Company  »  Axon Ventures Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Axon Ventures Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Aug 24th 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
May 28, 2014 S PERFECT CORPORATE SERVICES LIMITED 2,78,905 9.15
May 28, 2014 B SAMSKARA SALES AGENCY PRIVATE LIMITED 2,00,000 9.15
May 26, 2014 S PERFECT CORPORATE SERVICES LIMITED 3,25,000 8.31
May 26, 2014 B ATUL CHAUHAN 53,000 8.31
May 26, 2014 B GARTH MERCANTILE PRIVATE LIMITED 2,66,351 8.31
May 19, 2014 B OLYMPIA MULTITRADING PRIVATE LIMITED . 1,60,000 6.85
May 19, 2014 B ISAIRIS TRADING PVT LTD 1,75,000 6.85
May 19, 2014 S PERFECT CORPORATE SERVICES LIMITED 3,61,095 6.85
Dec 03, 2012 S AMIN NAKUL HASMUKH 83,000 14.68
Dec 03, 2012 B AMIN NAKUL HASMUKH 83,000 15.73
Dec 03, 2012 S V R P FINANCIAL SERVICES PVT LTD 1,79,161 15.75
Dec 03, 2012 B V R P FINANCIAL SERVICES PVT LTD 77,839 14.66
Nov 29, 2012 S V R P FINANCIAL SERVICES PVT LTD 48,589 14.29
Feb 11, 2010 B SAI KANAKA MAHALAKSHMI FINANCE PRIVATE LIMITED 5,000 23.75
Feb 11, 2010 S AJAY JAYA MODI 3,611 23.60
Feb 03, 2010 B RAMESH MALPANI 5,000 26.45
Feb 03, 2010 S ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 13,664 26.45
Feb 02, 2010 S ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 5,000 25.20
Feb 01, 2010 B KESHARICHAND NEMICHAND JAIN 3,800 24
Feb 01, 2010 S DEEPAK HARIDASMAL VADE 11,000 24
Jan 28, 2010 B RAJASTHAN GLOBAL SEC LTD 20,361 24.44
Jan 28, 2010 B ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 29,262 24.37
Jan 28, 2010 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 4,801 24.73
Jan 28, 2010 S CHANCHAL AGARWALLA 8,439 24.10
Jan 28, 2010 S SWAPAN MUKHERJEE 5,000 24.40
Jan 28, 2010 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 6,470 24.74
Jan 28, 2010 S SUNIL GUPTA AND OTHERS HUF 5,000 24.11
Jan 25, 2010 B ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 27,000 26.65
Jan 25, 2010 S SHIV PRAKASH ROONGTA 3,400 26.65
Jan 25, 2010 S TRIPTI VYAPAAR PRIVATE LIMITED 4,741 26.65
Jan 25, 2010 S WINWIN SECURITIES PVT LTD 10,125 26.65
Jan 25, 2010 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 9,344 26.72
Jan 25, 2010 S VIJAY PODDAR HUF 4,066 26.65
Jan 25, 2010 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 9,344 26.73
Jan 22, 2010 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 9,302 28.05
Jan 22, 2010 B SARALA DAS 7,170 28.05
Jan 22, 2010 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 11,000 30.80
Jan 22, 2010 S PRAMILA NAVIN CHHEDA 11,000 30.80
Jan 21, 2010 B ALOK GUPTA 5,000 30.46
Jan 21, 2010 B SHYAM SUNDAR BINNANI HUF 4,000 30.55
Jan 21, 2010 B DINESH KUMAR JHUNJHUNWALA 8,000 30.40
Jan 21, 2010 S ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 13,280 30.08
Jan 20, 2010 B PRAMILA NAVIN CHHEDA 12,500 31
Jan 20, 2010 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 9,950 31
Jan 20, 2010 B ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 47,035 30.57
Jan 20, 2010 S ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 34,791 30.86
Jan 20, 2010 B PARESH DHIRAJLAL SHAH 3,910 31
Jan 20, 2010 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 9,950 31
Jan 20, 2010 S GHANSHYAM KAMLESH KACHHAWA 3,318 30.75
Jan 20, 2010 S YOGEETA KASHIRAM KADAM 32,520 30.50
Jan 20, 2010 S ANMOL FINANCE COMPANY 10,000 30.75
Jan 20, 2010 B ASHARATAN SHIVCHAND PACHISIA 4,796 30.52
Jan 19, 2010 B ANMOL FINANCE COMPANY 10,000 29.27
Jan 19, 2010 B GHANSHYAM KAMLESH KACHHAWA 3,318 29.55
Jan 19, 2010 B PRABHUDAS LILLADHER P LTD. 3,660 29.32
Jan 19, 2010 B ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 7,860 28.28
Jan 19, 2010 S PRABHUDAS LILLADHER P LTD. 5,712 29.29
Jan 19, 2010 S ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 7,860 29.54
Jan 18, 2010 B SWAPNIL RATHI 5,000 28.15
Jan 18, 2010 B PRABHUDAS LILLADHER P LTD. 5,458 28.01
Jan 18, 2010 B DEEPAK HARIDAS MALVADE 11,000 27.88
Jan 18, 2010 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 7,967 27.82
Jan 18, 2010 B SAJAN GUPTA AND OTHERS HUF 4,000 28.13
Jan 18, 2010 B SUNIL GUPTA AND OTHERS HUF 5,000 28.15
Jan 18, 2010 S PRABHUDAS LILLADHER P LTD. 5,458 28.14
Jan 18, 2010 S BHAVINA DEDHIA 7,000 28.15
Jan 18, 2010 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PVT.LTD 7,967 28.11
Jan 18, 2010 S VISHNU SHANKAR B MISHRA 5,913 28.15
Jan 18, 2010 S UTTAM BHARAT BAGRI 8,400 28.15
Jan 18, 2010 S AJIT HIRJI DEDHIA 7,000 27.72
Jan 15, 2010 B UTTAM BHARAT BAGRI 3,800 26.85
Jan 14, 2010 B PRABHUDAS LILLADHER P LTD. 5,000 25.60
Jan 13, 2010 B SRI BHAGWAN KALYANI 10,000 24.40
Jan 13, 2010 B BHAVIN Y MEHTA 10,002 24.40
Jan 13, 2010 B CHANCHAL AGARWALLA 5,000 24.40
Jan 13, 2010 S BHAVIN A DEDHIA 34,290 24.40
Jan 13, 2010 S ZAKIR HUSEN 3,853 24.40
Jan 13, 2010 B SHILPI AGARWAL 4,000 24.40
Jan 13, 2010 B POOJA BHARTIA 5,000 24.40
Jan 13, 2010 B ARVIND S SHAH HUF 5,000 24.40
Jan 13, 2010 B KALPANA MADHANI SECURITIES PVT. LTD. 10,000 24.40
Jan 13, 2010 S KALPANA MADHANI SECURITIES PVT. LTD. 10,000 24.40
Jan 13, 2010 S BHAVIN Y MEHTA 10,002 24.40
Jan 13, 2010 S RAMJANA BANTHIA 3,503 24.40
Jan 13, 2010 B VINAY AGARWAL 5,000 24.40
Jan 12, 2010 S HARSHAD KUMAR CHIMANLAL MISTRY 14,802 23.25
Jan 12, 2010 S BAKULABEN HARSHADKUMAR MISTRY 15,198 23.25
Jan 12, 2010 B SAI KANAKAMAHALAKSHMI FINANCE PVT LTD 7,346 23.25
Jan 12, 2010 B VINAY MENON 20,000 23.25
Jan 12, 2010 B UTTAM BHARAT BAGRI 4,600 23.25
Jan 12, 2010 S SILLA SWARNA 4,000 23.25
Jan 11, 2010 B SAI KANAKAMAHALAKSHMI FINANCE PVT LTD 6,671 22.15
Jan 08, 2010 B SHIV PRAKASH ROONGTA 10,000 21.10
Jan 08, 2010 S ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 18,000 21.10
Jan 07, 2010 B JALAN FINVEST PVT LTD 4,370 19.91
Jan 06, 2010 B AMIT SARAFF 4,000 19.08
Jan 06, 2010 S SANJAY P DAVDA 4,100 19.15
Dec 31, 2009 B CHOICE INFOTECH PVT LTD 5,000 16.60
Dec 22, 2009 B ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 3,700 14.98
Dec 16, 2009 B ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 12,059 14.29
Dec 16, 2009 S MAMTA BHANDARI 3,450 14.18
Dec 10, 2009 B ABSOLUTE LEASING & FINANCE PVT LTD 5,391 13.47
Nov 13, 2009 S YUVESH NAREDI 4,881 12.76
Nov 09, 2009 B VIJAYKUMAR BANARSI JAYSWAL 4,887 13.19
Oct 08, 2009 B VIJAY KUMAR BANARSI JAYSWAL 5,000 15.43
Oct 06, 2009 B VIJAYKUMAR BANARSI JAYSWAL 5,000 15.52
Sep 25, 2009 B VIJAYKUMAR BANARSI JAYSWAL 5,000 15.99
Sep 08, 2009 B HARSHAD KUMAR CHIMANLAL MISTRY 6,285 16.88
Sep 07, 2009 S SURESH DEVILAL BAGRECHA 5,803 16.65
Aug 31, 2009 B KARSANBHAI CHELABHAI PATEL 5,000 19.37
Aug 31, 2009 B PRITAM SINGH GILL 5,500 18.78
Aug 31, 2009 S TIRATH PRADYUMAN PARIKH 16,400 18.97
Aug 28, 2009 B TIRATH PRADYUMAN PARIKH 20,144 19.17
Aug 28, 2009 B RAJINDAR KAUR 5,000 19.17
Aug 28, 2009 B SAI KANAKAMAHALAKSHMI FINANCE PVT LTD 10,000 19.17
Aug 28, 2009 B SWAPAN MUKHERJEE 5,000 19.17
Aug 28, 2009 B URMILA DOSHI 3,305 19.16
Aug 28, 2009 B KALPANA MADHANI SECURITIES PVT. LTD. 5,000 19.17
Aug 28, 2009 S TIRATH PRADYUMAN PARIKH 3,744 19.17
Aug 28, 2009 S VRP FINANCIAL SERVICES PVT LTD. 74,000 19.17
Aug 28, 2009 S KALPANA MADHANI SECURITIES PVT. LTD. 5,000 19.17
Aug 28, 2009 S VIDHATA PVT LTD. 11,062 19.05
Jul 24, 2009 B VIDHATA PVT LTD. 4,650 13.10
Jun 04, 2009 S SAI KANAKAMAHALAKSHMI FINANCE PVT LTD 3,999 16.49
May 28, 2009 B DHANJIBHAIPUNJBHAIPATEL 8,039 15.56
May 28, 2009 S SUBHASHCHANDER 8,000 15.56
May 07, 2009 B TRIPTI VYAPAAR PRIVATE LIMITED 4,756 11.10
Apr 15, 2009 B CHAK DE TRADING PRIVATE LTD 5,000 13.68
Apr 15, 2009 S BHARATKUMAR N PATEL 3,800 13.30
Mar 24, 2009 B PIYUSH D MEHTA HUF 4,000 8
Mar 12, 2009 B SAI KANAKAMAHALAKSHMI FINANCE 5,000 8.04
Jan 02, 2009 B BDS SHARE BROKERS PVT LTD 4,415 11
Jan 02, 2009 B DR. VIVEK ISHWAR HEBBAR 4,241 11.33
Jan 01, 2009 B BDS SHARE BROKERS LTD 4,001 10.64
Dec 16, 2008 S SUBHASH CHANDER 4,286 11.19
Nov 28, 2008 B ABHIRUP GOSWAMI 5,000 7.69
Nov 21, 2008 B SATYANRAIN PREMSUKH LAHOTI HUF 5,000 7.80
Nov 05, 2008 B SUBHASH CHANDER 4,000 10
Oct 24, 2008 S ARYAVRAT FINANCIAL SERVICES LTD 15,570 9.12
Sep 29, 2008 S SHEETAL KASHIRAM KADAM 4,097 18.91
Sep 10, 2008 S HASMUKHLAL M GANDHI 5,153 20.74
Sep 05, 2008 S RAHUL DOSHI 4,470 22.04
Aug 26, 2008 B SULTAN EBRAHIM MERCHANT 8,747 29.73
Aug 26, 2008 S JOSEPH K M 3,830 29.37
Aug 26, 2008 S LATA JITENDRA BHAGERIA 4,000 28.65
Aug 26, 2008 S GANDHI SECURITIES AND INV PVT LTD 12,667 29.61
Aug 26, 2008 S CHIRAG SECURITIES 32,450 27.89
Aug 26, 2008 S MIRA GAURAV MODY 4,000 28.20
Aug 26, 2008 S RAHUL DOSHI 5,000 28.79
Aug 26, 2008 S SULTAN EBRAHIM MERCHANT 8,747 29.85
Aug 26, 2008 B DINESH F RATADIYA 3,500 27.74
Aug 26, 2008 B GAURAV DOSHI 5,010 30.36
Aug 26, 2008 B MIRA GAURAV MODY 4,000 26.84
Aug 26, 2008 S GAURAV DOSHI 5,010 29.92
Aug 26, 2008 B HASMUKHLAL M GANDHI 6,000 28.65
Aug 26, 2008 B RAHUL DOSHI 10,000 30.32
Aug 26, 2008 B NATHULAL PANNALAL LAVTI 5,000 28.59
Aug 26, 2008 B JOSEPH K M 4,830 29.37
Aug 26, 2008 B LATA JITENDRA BHAGERIA 4,000 28.77
Aug 26, 2008 B GANDHI SECURITIES AND INV PVT LTD 12,667 29.58
Jul 07, 2008 B BDS SHARE BROBERS PVT LTD 4,231 24.69
Jul 07, 2008 S SANJAY KUMAR JAIN 4,500 23.34
Jul 02, 2008 S RAJESH K DROLIA 10,735 23.12
May 20, 2008 S ANMOL FINANCE COMPANY 8,000 39.66
May 07, 2008 B ARYAVRAT FINANCIAL SERVICES LTD. 3,650 43.51
Apr 30, 2008 B YASH RAJIV AGARWAL 3,741 43
Apr 28, 2008 S EUREKA STOCK AND SHARE BROKING SERVICES LTD 5,391 39.19
Apr 25, 2008 B RAJESH K DROLIA 12,000 39.50
Apr 24, 2008 S EUREKA STOCK AND SHARE BROKING SERVICES LTD. 4,029 40.64
Apr 21, 2008 S DIVESH NAREDI 5,600 42.76
Apr 01, 2008 B GAURAV JAYANTI DOSHI 5,000 45.80
Mar 31, 2008 B ASHARAM RAMAWATAR 4,000 41.75
Mar 27, 2008 B UNIFLEX CARRYING CO. PVT LTD 70,000 29
Mar 27, 2008 B ANMOL FINANCE COMPANY 18,000 28.99
Mar 27, 2008 B V R P FINANCIAL SERVICES PVT LTD 84,000 29
Mar 26, 2008 B BDS SHARE BROKERS PVT LTD 3,657 29.48
Mar 25, 2008 B MONA DWIREK RAJ 9,606 27.75
Mar 25, 2008 S HETAL DHIREK RAJ 9,606 27.75
Mar 19, 2008 B CHIRAG SECURITIES 33,000 28.49
Mar 19, 2008 B ANMOL FINANCE COMPANY 32,000 28.50
Mar 14, 2008 S AVINASH ARVIND JAGUSHTE 10,000 33.50
Mar 13, 2008 S JITENDRABHAI DEVJIBHAI BODAR 3,500 34.05
Feb 22, 2008 B SHAILENDRA S NAHAR 5,000 50.50
Feb 22, 2008 S SHEETAL KASHIRAM KADAM 5,000 50.50
Feb 21, 2008 S KUSHAL SOFTWARE LTD 13,775 50.02
Feb 18, 2008 B SHEETAL KASHIRAM KADAM 4,525 52.94
Feb 15, 2008 S SHEETAL KASHIRAM KADAM 4,020 51.44
Feb 15, 2008 B BHAVIN A DEDHIA 6,000 51.24
Feb 14, 2008 B ANMOL FINANCE COMPANY 11,000 49
Feb 14, 2008 B V R P FINANCIAL SERVICES PVT LTD 7,230 48.90
Feb 14, 2008 S SHRI HARE KRISHNA FOUNDATION 16,500 48.71
Feb 13, 2008 B ANMOL FINANCE COMPANY 13,918 48.83
Feb 13, 2008 B V R P FINANCIAL SERVICES PVT LTD 27,598 49.11
Feb 13, 2008 S SANTOSH KUMAR KEJRIWAL SECURITIES PRIVATE LIMITED 25,000 49
Feb 12, 2008 B V R P FINANCIAL SERVICES PVT LTD 21,000 48
Feb 12, 2008 S SANTOSH KUMAR KEJRIWAL SECURITIES PRIVATE LIMITED 22,000 48.01
Feb 11, 2008 B ANMOL FINANCE COMPANY 4,500 50
Feb 11, 2008 B CHIRAG SECURITIES 6,500 50
Feb 08, 2008 S G B SECURITIES 10,000 55
Feb 07, 2008 B BHAVIN A DEDHIA 4,300 59.52
Feb 07, 2008 S SANDEEP K HISARIA HUF 8,000 59.05
Feb 07, 2008 B ANMOL FINANCE COMPANY 9,000 58.50
Feb 07, 2008 B SANGEET K HISARIA HUF 8,000 59.05
Feb 07, 2008 S SATYAM DWIREK RAJ 9,606 57
Feb 07, 2008 B CHIRAG SECURITIES 9,000 58.50
Feb 07, 2008 B HETAL DHIREK RAJ 9,606 57
Feb 06, 2008 B CHIRAG SECURITIES 12,000 59.95
Feb 06, 2008 B SANGEET K HISARIA HUF 14,000 60
Feb 06, 2008 B ANMOL FINANCE COMPANY 17,000 59.97
Feb 06, 2008 B SHRI KRISHNA FINANCE SERVICES 30,000 59.87
Feb 06, 2008 S PARAS KUMAR JAIN 16,000 60
Feb 06, 2008 S SANTOSH KUMAR KEJRIWAL SECURITIES PRIVATE LIMITED 25,000 60
Feb 06, 2008 S SANDEEP K HISARIA HUF 14,000 60
Feb 05, 2008 B ANMOL FINANCE COMPANY 10,000 60
Feb 05, 2008 B CHIRAG SECURITIES 15,000 59.86
Feb 05, 2008 B RUPAK DEVELOPERS PRIVATE LIMIT 5,000 60
Feb 05, 2008 S MAHARAJA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED 4,200 59.88
Feb 05, 2008 S NINCRO INVESTMENTS AND FINANCE PVT LTD 25,000 60
Feb 04, 2008 B RUPAK DEVELOPERS PRIVATE LIMIT 39,919 54
Feb 04, 2008 B KUSHAL SOFTWARE LTD 20,000 54
Feb 01, 2008 S ASHARAM LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED 4,000 50.87
Feb 01, 2008 S RAJESH D MEHRA 4,000 51
Feb 01, 2008 S SPARC PESTI CHEM PRIVATE LIMITED 6,000 51
Feb 01, 2008 S RAJESH MEHRA 6,000 51
Feb 01, 2008 B KUSHAL SOFTWARE LTD 33,740 50.99
Feb 01, 2008 S K VISWANATH 3,750 51.58
Feb 01, 2008 S SPARC PESTI CHEM PVT LTD 4,000 51.05
Feb 01, 2008 S DUSHYANT MULCHAND KHONA 6,000 50.61
Jan 29, 2008 S SHETH ENTERPRISES PVT LTD 3,700 57
Jan 29, 2008 S GIRIRAJ ESTATE PVT LTD 4,000 57
Jan 29, 2008 S MONTU C SHETH 8,000 57
Jan 28, 2008 B KUSHAL SOFTWARE LTD 21,550 55
Jan 28, 2008 S SRIDHAN TIE UP LTD 5,100 55
Jan 28, 2008 S KASTURI TOWER LIMITED 5,100 55
Jan 28, 2008 S DIPTI KETAN MEHTA 5,000 54.50
Jan 28, 2008 S MARUMEGH TRADE PVT LTD 4,200 55
Jan 28, 2008 S J S CREDIT CAPITAL PVT LTD 5,000 55.05
Jan 25, 2008 B BANSAL VINIMOY PVT. LTD. 17,000 59.36
Jan 25, 2008 B AGRAWAL BROKERAGE PVT. LTD. 17,000 59.50
Jan 25, 2008 S BSR FINANCE AND CONSTRUCTIONS LTD 12,000 59.30
Jan 24, 2008 S ASHIANA PROPERTIES PVT. LTD. 10,000 55.50
Jan 24, 2008 S EUREKA STOCK AND SHARE BROKING SERVICES LTD 4,500 62.37
Jan 24, 2008 B CLOCK SIGN TRADING CO. PVT LTD. 16,000 56.01
Jan 24, 2008 S SURYALATA TREXIM PVT LTD 6,000 56.87
Jan 24, 2008 S ASHOK JHAWAR 4,666 59.76
Jan 24, 2008 B ASHOK JHAWAR 4,666 58.98
Jan 23, 2008 S HARVARD TRADING PVT. LTD. 4,000 58.50
Jan 23, 2008 S SNEH SANDEEP AGARWAL 4,000 61.10
Jan 23, 2008 B AGRAWAL BROKERAGE PVT. LTD. 20,000 58.50
Jan 23, 2008 B ABSOLUTE LEASING AND FINVEST PVT 23,074 60.48
Jan 23, 2008 B BANSAL VINIMOY PVT. LTD. 20,000 58.05
Jan 23, 2008 S SAFEAID FINANCE CO. PVT LTD 20,000 58.05
Jan 23, 2008 S BINOD RESOURCES PVT. LTD. 14,000 58.50
Jan 23, 2008 S VIKRAM MOONDHARA 4,000 60
Jan 22, 2008 S T RAJESH 3,351 51.05
Jan 21, 2008 B ABSOLUTE LEASING AND FINVEST PVT 4,000 63.97
Jan 21, 2008 S AVINASH ARVIND JAGUSHTE 5,324 65.09
Jan 21, 2008 S KUSHAL SOFTWARE LTD 7,000 68.57
Jan 18, 2008 S HANUMAN TRADING AND FEEDS PVT.LTD. 20,000 75.65
Jan 18, 2008 B ANJANI VANIJYA PRIVATE LIMITED 50,000 75.50
Jan 18, 2008 S S. B. CORRUGATORS PVT LTD 30,000 75.40
Jan 17, 2008 B AGRAWAL BROKERAGE PVT. LTD. 22,000 72.50
Jan 17, 2008 S CHIRAG SECURITIES 3,400 72.07
Jan 16, 2008 B BANSAL VINIMAY PVT. LTD. 10,000 67.52
Jan 16, 2008 B AGRAWAL BROKERAGE PVT. LTD. 10,000 67.50
Jan 16, 2008 S NAWRUPAM MERCANTILE PVT.LTD. 4,000 68.01
Jan 16, 2008 S ANAMIKA HOLDINGS PVT LTD 15,000 67.50
Jan 16, 2008 B UNIFLEX CARRYING CO. PVT. LTD 25,000 67.65
Jan 16, 2008 B ANITA VYAPAAR PRIVATE LIMITED 22,000 67.51
Jan 16, 2008 B AS VANIJYA PRIVATE LIMITED 20,500 67.75
Jan 16, 2008 S SAPNA JOGANI 4,000 69.15
Jan 16, 2008 B SAPNA JOGANI 4,000 69.16
Jan 15, 2008 B AGRAWAL BROKERAGE PVT. LTD. 34,500 71.90
Jan 15, 2008 B UNIFLEX CARRYING CO. PVT. LTD. 25,000 72.25
Jan 15, 2008 B ANJANI VANIJYA PRIVATE LIMITED 24,100 71.96
Jan 15, 2008 B ANITA VYAPAAR PRIVATE LIMITED 10,000 72.25
Jan 15, 2008 S PUSHPAK COMMERCIAL FINANCE PVT. LTD. 12,000 72.25
Jan 15, 2008 S BINOD RESOURCES PVT. LTD. 18,000 72.25
Jan 15, 2008 S SHETH COMMERCIAL PVT. LTD. 9,000 71.90
Jan 15, 2008 B AS VANIJYA PRIVATE LIMITED 10,000 72.25
Jan 15, 2008 B SAPNA JOGANI 4,000 73.06
Jan 15, 2008 S SHETH IMPEX PVT. LTD. 12,000 71.90
Jan 15, 2008 S SAPNA JOGANI 4,000 73.05
Jan 14, 2008 B CLOCK SIGN TRADING CO. PVT LTD. 21,500 72.45
Jan 14, 2008 S RIDHIMA HOLDINGS PVT LTD 29,850 72
Jan 14, 2008 S PARAS FINVEST PVT LIMITED 5,500 72
Jan 14, 2008 S PARAS KUMAR JAIN 16,000 72.25
Jan 14, 2008 S JYOTHI N 4,000 75.40
Jan 14, 2008 B UNIFLEX CARRYING CO. PVT LTD 30,000 72.45
Jan 14, 2008 S BINDUBALA SHARMA 7,394 71.49
Jan 11, 2008 S HEMLATA SURESHCHANDRA DESAI 4,411 70.19
Jan 11, 2008 B VIDHATA SECURITIES PVT LTD 18,300 69.83
Jan 11, 2008 B ABSOLUTE LEASING AND FINVEST PVT 20,626 69.99
Jan 11, 2008 B KUSHAGRA SOFTWARE LTD 54,000 69.99
Jan 11, 2008 B HEMLATA SURESHCHANDRA DESAI 4,411 70.89
Jan 11, 2008 B KASHIRAM KADAM 31,000 70.08
Jan 11, 2008 S PUSHPAK COMMERCIAL FINANCE PVT. LTD. 15,000 70
Jan 11, 2008 S SURYALATA TREXIM PVT LTD 10,000 70
Jan 10, 2008 B CHIRAG SECURITIES 32,500 75
Jan 10, 2008 S ANJANI HIGHRISE PVT. LTD. 12,000 75.21
Jan 10, 2008 S PUSHPAK COMMERCIAL FINANCE PVT. LTD. 13,000 75.20
Jan 10, 2008 S CROSS BORDER INVESTMENTS LIMITED 4,000 75.06
Jan 10, 2008 S KASHIRAM KADAM 10,920 75.28
Jan 10, 2008 B VIDHATA SECURITIES PVT LTD 5,167 75
Jan 10, 2008 B VIRENDER KUMAR MITTAL HUF 6,803 75.90
Jan 10, 2008 B KASHIRAM KADAM 34,000 75.21
Jan 10, 2008 S VIDHATA SECURITIES PVT LTD 5,167 79.64
Jan 10, 2008 S VIRENDER KUMAR MITTAL HUF 6,803 76.32
Jan 10, 2008 B AVINASH ARVIND JAGUSHTE 5,000 79.42
Jan 10, 2008 S SURYALATA TREXIM PVT LTD 10,000 75.24
Jan 10, 2008 S CHIRAG SECURITIES 16,447 76.52
Jan 09, 2008 B VIRENDRA KUMAR MITTAL HUF 7,406 75.73
Jan 09, 2008 S SUDHIR CREDIT PVT LTD 21,950 75.14
Jan 09, 2008 S CHIRAG SECURITIES 11,905 75.66
Jan 09, 2008 S V R P FINANCIAL SERVICES PVT LTD 28,837 76.21
Jan 09, 2008 S RUCHI TRADES AND HOLDINGS PVT LTD 21,300 75.01
Jan 09, 2008 S VIRENDRA KUMAR MITTAL HUF 7,406 76.12
Jan 09, 2008 B CHIRAG SECURITIES 32,908 75
Jan 09, 2008 S SANGITA FISCAL SERVICES PVT LTD 5,100 75
Jan 08, 2008 B KUSHAL SOFTWARE LTD 12,447 75.12
Jan 08, 2008 B VIDHATA SECURITIES PVT LTD 58,789 76
Jan 08, 2008 B VIRENDRA KUMAR MITTAL HUF 5,314 76.09
Jan 08, 2008 B CATSTAR.FIN.PVT.LTD 66,975 75.43
Jan 08, 2008 B KUSHAGRA SOFTWARE LTD 10,000 75
Jan 08, 2008 B BHAGUDEVI BABULAL MUNOT 10,000 84
Jan 08, 2008 B KASHMIRA J PAREKH 3,329 79.52
Jan 08, 2008 S SHETH ENTERPRISES PVT LTD 20,300 76.02
Jan 08, 2008 S VIDHATA SECURITIES PVT LTD 59,414 79.93
Jan 08, 2008 S VIRENDRA KUMAR MITTAL HUF 3,560 76.44
Jan 07, 2008 B KUSHAL SOFTWARE LTD 7,825 83
Jan 07, 2008 S VIDHATA SECURITIES PVT LTD 56,725 84.18
Jan 07, 2008 S KUSHAL SOFTWARE LTD 7,825 83.01
Jan 07, 2008 B T RAJESH 4,000 83.02
Jan 07, 2008 B VIDHATA SECURITIES PVT LTD 56,512 82.59
Jan 04, 2008 B VIDHATA SECURITIES PVT LTD 12,211 92.10
Jan 04, 2008 S KUSHAL SOFTWARE LTD 14,756 91.73
Jan 04, 2008 B KUSHAL SOFTWARE LTD 14,756 92
Jan 04, 2008 S CHIRAG SECURITIES 27,564 92.04
Jan 04, 2008 S V R P FINANCIAL SERVICES PVT LTD 6,150 87.53
Jan 04, 2008 S VIDHATA SECURITIES PVT LTD 20,711 91.72
Jan 03, 2008 B NAMAN SEC AND FIN PVT LTD 3,452 93.60
Jan 03, 2008 S CHANDRAKANT JAYANTILAL SHAH 3,300 95.06
Jan 02, 2008 B BABULAL UMEDMAL MUNOT 10,000 94.49
Jan 02, 2008 S VIDHATA SECURITIES PVT LTD 59,263 94.60
Jan 02, 2008 B NAWRUPAM MERCANTILE PVT LTD 5,700 101.88
Jan 02, 2008 B VIDHATA SECURITIES PVT LTD 66,900 92.58
Jan 02, 2008 S RAJKUMAR HASIJA 18,000 91.80
Jan 02, 2008 S AVINASH ARVIND JAGUSHTE 34,665 92.69
Jan 01, 2008 S GAURAV JAYANTI DOSHI 4,000 104.75
Jan 01, 2008 B BHAGUDEVI BABULAL MUNOT 5,500 103.91
Jan 01, 2008 S GIFTS AND NOVELTIES IMPEX 4,500 104.04
Jan 01, 2008 B SANJAY PATIDAR 3,500 101.50
Jan 01, 2008 B VISHAL MAHESHBHAI MODI 5,000 103.40
Jan 01, 2008 S VIDHATA SECURITIES PVT LTD 46,774 103.63
Jan 01, 2008 S ABSOLUTE LEASING AND FINVEST PVT LTD 37,163 103.12
Jan 01, 2008 S CHANDRIKABEN P. PATEL 3,550 100.55
Jan 01, 2008 S KUSHAL SOFTWARE LTD 6,964 100.54
Jan 01, 2008 B DIPTI KETAN MEHTA 5,000 104.68
Jan 01, 2008 S KUSHAGRA SOFTWARE LTD 4,674 101.01
Jan 01, 2008 S SANJAY PATIDAR 4,038 100.94
Jan 01, 2008 S VISHAL MAHESHBHAI MODI 5,000 104.35
Dec 31, 2007 B RAJKUMAR AMARLAL HASIJA 18,000 89.04
Dec 31, 2007 S NAWRUPAM MERCANTILE PVT LTD 7,500 89.46
Dec 31, 2007 S A A DOSHI SHARES AND BROK 16,055 88.91
Dec 31, 2007 B PIYUSHBHAI DAHYALAL MEHTA 5,000 90.12

Find IFSC