Home  »  Company  »  Osian Industries Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Osian Industries Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Aug 20th 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
Sep 16, 2013 S VIMOCHAN PICTURES LTD 2,20,010 1.59
Sep 16, 2013 B NITESH WADHWANI 1,93,000 1.59
Sep 06, 2013 S ROSE VALLY SOFT WARE SOLUTION PVT LTD 32,000 1.27
Sep 05, 2013 S DINA RINKESHKUMAR JAIN 54,000 1.21
Sep 05, 2013 B SANJAY H SARAWAGI 25,525 1.21
Sep 04, 2013 S SANJAY CHANDULAL SAVANI 92,000 1.23
Sep 04, 2013 S AVUPM0429L JAGDISH MANDALIA 48,000 1.23
Sep 04, 2013 S RONAK HASMUKHBHAI MADHANI 2,22,644 1.23
Sep 04, 2013 S JAIKISHAN BHARAT SHAH 2,30,000 1.23
Sep 04, 2013 S JAYANT CHHOTALAL PAREKH 1,61,000 1.23
Sep 04, 2013 S HRISHIKESH BHARAT SHAH 1,00,350 1.23
Sep 04, 2013 S NARESH DAYALAL SADRANI 75,000 1.23
Sep 04, 2013 S DEVENDRA JAGDISH MANDALIA 50,000 1.23
Sep 04, 2013 B SANGITA SAKLECHA 1,40,000 1.23
Sep 04, 2013 B SUNIL BABULAL MEHTA 1,60,000 1.23
Sep 04, 2013 B PADMA VIVEK KOCHAR 50,000 1.23
Sep 04, 2013 S SUSHILA NATHMAL JAIN 57,400 1.23
Sep 04, 2013 B ANIL BABULAL VEDMEHTA 2,32,455 1.23
Sep 04, 2013 B ANISA ALNASIR GILANI 50,000 1.23
Sep 04, 2013 B ANEES ALNASIR GILANI 50,000 1.23
Sep 04, 2013 B VIMOCHAN PICTURES LTD 4,10,000 1.23
Sep 03, 2013 B ANIL BABULAL VEDMEHTA 75,000 1.25
Sep 03, 2013 B ROSE VALLY SOFT WARE SOLUTION PVT LTD 1,00,000 1.25
Sep 03, 2013 S DHAVAL JAYANT PAREKH 1,00,000 1.25
Sep 03, 2013 S JAIN ASHOK KUMAR 25,995 1.25
Sep 03, 2013 S KANTA VAJWAT 29,005 1.25
Aug 27, 2013 S GANPATI INFOTECH 34,000 1.35
Jul 19, 2013 B PADMA VIVEK KOCHAR 50,000 1.79
Jul 19, 2013 S DHAVAL JAYANT PAREKH 70,905 1.79
Jul 04, 2013 S NEETA NARESH SADRANI 49,044 2.16
Jul 04, 2013 B YAGHESH SURYAKANT SHAH 46,764 2.16
Jun 28, 2013 B YAGNESH SURYKANT SHAH HUF 42,000 2.28
Jun 28, 2013 S NEETA NARESH SADRANI 85,501 2.28
Jun 28, 2013 B YAGHESH SURYAKANT SHAH 42,500 2.28
Jun 27, 2013 S NEETA NARESH SADRANI 25,751 2.32
Mar 20, 2013 S NEETA NARESH SADRANI 25,204 9.24
Mar 20, 2013 S PARASMAL JAIN VAJAWAT 25,499 9.24
Mar 20, 2013 B MANOHARLAL MUKUNDLAL PITTIE 39,900 9.24
Mar 20, 2013 B VASANJI RAMJI VIRA 40,000 9.24
Dec 03, 2012 B CHIRAGKUMAR NAVINCHANDRA PATEL 32,449 34.55
Dec 03, 2012 S SHIVSWAROOP JAGMOHANLAL GUPTA 65,000 34.55
Nov 29, 2012 B BIPIN PUSHPASEN DIVECHA 33,600 35.95
Nov 29, 2012 S JITENDRA RAMNARAYAN SINGH 38,570 35.95
Nov 12, 2012 B VASANTLAL MADAN SAVLA 32,206 44.55
Oct 04, 2012 B SATISH RAMSEVAK PANDEY 27,000 91.80
Sep 24, 2012 B NEETA NARESH SADRANI 27,378 112.44
Sep 12, 2012 B MANOJ KUMAR TIBREWALA (HUF) . 30,000 102.49
Aug 28, 2012 S RAJKUMAR SHYAMNARAYAN SINGH 32,000 119.84
Aug 03, 2012 S RAJKUMAR SHYAMNARAYAN SINGH 27,502 159.68
Aug 01, 2012 S RAJKUMAR SHYAMNARAYAN SINGH 36,000 159.01
Jul 17, 2012 S JITENDRA RAMNARAYAN SINGH 56,000 160.96
Jun 08, 2012 B UMESH DAYASANKAR DUBEY 40,000 144.43

Find IFSC