Home  »  Company  »  Prism Medico and Pharmacy Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Prism Medico and Pharmacy Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Aug 18th 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
Feb 16, 2017 S SATYA PRAKASH JHANWAR 44,865 41.14
Feb 09, 2017 S KARAIKURUCHI RENGASWAMY SESHADRI 39,600 37.59
Feb 02, 2017 S MANOJ SOMANI 19,900 43.71
Feb 01, 2017 B VINAY JAIPRAKASH AMBEKAR 10,000 44.79
Feb 01, 2017 S PARAMASIVAM TRADERS 10,000 44.80
Feb 01, 2017 S RAJENDRA NANIWADEKAR 10,000 44.80
Feb 01, 2017 B RAJENDRA NANIWADEKAR 800 43.95
Feb 01, 2017 S BALLEPU KALYAN CHAKRAVARTHY 11,403 44.80
Feb 01, 2017 B HARMEET SINGH TUTEJA 11,111 44.78
Jan 27, 2017 B ARCADIA SHARE & STOCK BROKERS PVT. LTD 10,000 42.42
Jan 25, 2017 S GURUDEV ARBITRATORS PRIVATE LIMITED 77,210 42.62
Jan 25, 2017 B CHAGANLAL PRAKASH CHAND 35,650 42.65
Jan 25, 2017 B MEGHANA MAHAVEER JAIN 20,000 42.65
Jan 25, 2017 B PRAKASHCHAND MUKESHKUMAR 17,308 42.56
Jan 12, 2017 S PRAKASHCHAND MUKESHKUMAR 18,500 42.70
Jan 09, 2017 B ABHISHEK SINGHVI 13,682 42.11
Jan 09, 2017 B SNEHASISH BHATTACHARYA 10,295 40.99
Jan 09, 2017 S NOVARATHANMAL PRAVEENKUMAR 23,309 41.39
Jan 05, 2017 B MONA LAROIA 35,000 38.75
Jan 05, 2017 S DAKU KAWAR 19,990 39.15
Jan 03, 2017 S PANKAJ . GANJOO 15,000 37
Dec 08, 2016 S JITIN ANIL CHELLANI 15,376 37.69
Dec 08, 2016 B JITIN ANIL CHELLANI 376 36.60
Dec 07, 2016 B ANILKUMAR 10,879 36.15
Nov 07, 2016 S PRATIK MADHUKAR SHETH 10,000 36.30
Nov 07, 2016 B BALLEPU KALYAN CHAKRAVARTHY 11,403 36.30
Nov 04, 2016 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PRIVATE LIMITED 12,152 41.42
Nov 04, 2016 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PRIVATE LIMITED 1,112 40.64
Nov 03, 2016 S SURAJ ENTERPRISE PVT LTD 30,000 40.10
Nov 03, 2016 S VIVEK CHANDRESH PAREKH 16,000 40.10
Nov 03, 2016 S MANSI CHANDRESH PAREKH 16,000 40.10
Nov 03, 2016 S BHAVNA CHANDRESH PAREKH 16,000 40.10
Nov 03, 2016 S GURUDEV ARBITRATORS PRIVATE LIMITED 10,000 40.05
Nov 03, 2016 S PREMLATHA P 70,000 40.09
Nov 03, 2016 S BP COMTRADE PVT LTD 19,011 40.10
Nov 03, 2016 B BP COMTRADE PVT LTD 19,011 40.10
Nov 03, 2016 S NARENDRA KUMAR SURANA 10,000 40
Nov 03, 2016 B RAJAN SUSHMA 10,000 40.10
Nov 03, 2016 B NOVARATHANMAL PRAVEENKUMAR 50,000 40.10
Nov 03, 2016 B PRAKASHCHAND MUKESHKUMAR 80,001 40.07
Nov 02, 2016 S CHANDRESH JASVANTLAL PAREKH 16,000 38.20
Nov 02, 2016 B NOVARATHANMAL PRAVEENKUMAR 25,609 38.16
Nov 02, 2016 S JAYESH RAWAL 21,500 38.20
Nov 02, 2016 S CHANDA RAWAL 27,000 38.20
Nov 02, 2016 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PRIVATE LIMITED 9,000 38.14
Nov 02, 2016 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PRIVATE LIMITED 17,550 38.20
Nov 01, 2016 S NAVY RAMAVAT (HUF) 10,250 35.82
Nov 01, 2016 B BHARATHA RAO PULLAGURA 10,000 36.30
Nov 01, 2016 S MANOJ GUPTA 16,490 36
Oct 27, 2016 S MANOJ GUPTA 29,515 35.85
Oct 27, 2016 B DEEPAKUMARI 25,000 35.85
Oct 27, 2016 S ALOK KUMAR 15,000 35.85
Oct 27, 2016 B KISHORE KUMAR CHORDIA 15,000 35.85
Oct 27, 2016 B SATYA PRAKASH JHANWAR 11,000 35.85
Oct 27, 2016 B G RATHAN KUMAR 11,000 35.85
Oct 27, 2016 S CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PRIVATE LIMITED 7,501 35.20
Oct 27, 2016 B CHIMANLAL MANEKLAL SECURITIES PRIVATE LIMITED 10,001 35.85
Oct 27, 2016 S TARU AGARWAL 20,000 35.85
Oct 27, 2016 S SANTOSH KUMAR 28,000 35.85
Oct 25, 2016 S HULAS CHAND LALWANI 10,000 35.85
Oct 24, 2016 B KISHORE KUMAR CHORDIA 15,000 35.85
Oct 24, 2016 S GIRISH SHIVABHAI PATEL 10,000 35.85
Oct 24, 2016 S MADHUKAR SHETH 90,000 35.85
Oct 24, 2016 B SATYA PRAKASH JHANWAR 17,000 35.85
Oct 24, 2016 S NEELAM JAIN 4,226 35.85
Oct 24, 2016 B NEELAM JAIN 10,000 35.85
Oct 20, 2016 S RAM NARAYAN NANGALIA HUF 10,000 35.85
Oct 20, 2016 S RAM NARAYAN NANGALIA HUF 10,000 35.85
Oct 18, 2016 S PRAKASH KOCHAR R 10,000 35.07
Oct 18, 2016 B SANJEEV BAWA 10,000 35
Oct 18, 2016 S PRACHI JAIN 10,000 35.85
Oct 18, 2016 B RATAN LALITHA RANKA 15,000 35.85
Oct 18, 2016 B DAKU KAWAR 10,000 35.85
Oct 18, 2016 B RAM NARAYAN NANGALIA HUF 10,000 35.85
Oct 17, 2016 S DINESH SHAH 52,880 34.50
Oct 17, 2016 B DINESH SHAH 52,880 33.99
Oct 17, 2016 S NIMESHKUMAR BABUBHAI PATEL 10,000 34.50
Oct 17, 2016 S AARTI GOEL 10,000 34.50
Oct 17, 2016 S NAMRA PAUN 24,550 34.22
Oct 17, 2016 B SANJAY JAYANTILAL JAIN HUF 15,550 34.34
Oct 17, 2016 B ANILKUMAR 10,000 34.50
Oct 17, 2016 B SATYA PRAKASH JHANWAR 44,000 34.34
Oct 17, 2016 B OM PRAKASH SAHU 10,000 34.50
Oct 17, 2016 B NARENDRA KUMAR SURANA 18,000 34.50
Oct 17, 2016 B MANOJ SOMANI 10,000 34.44
Oct 17, 2016 B HIMANSHU KUMAR OSATWAL 10,000 34.50
Oct 17, 2016 S INKAM FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED 17,500 34.50
Oct 17, 2016 S PRASHANT PATHAK (HUF) 12,500 34.50
Oct 17, 2016 S ROSHAN CHAND HIRA CHAND 10,000 34.50
Oct 17, 2016 S HULAS CHAND LALWANI 30,000 34.27
Oct 14, 2016 S MILLENNIUM STOCK BROKING PVT LTD 25,000 32.90
Oct 14, 2016 B DINESH JAIN HUF 19,000 32.90
Oct 13, 2016 B PRACHI JAIN 11,983 31.35
Jul 29, 2016 S HUZAIFAH HUSSEIN BAGASRAWALA 25,000 24.26
Jul 29, 2016 B SHAH ATUL K HUF 28,635 24.33
Jul 08, 2016 B NIMESHKUMAR BABUBHAI PATEL 19,000 21
Aug 25, 2015 S ARUNA DINESH SHAH 6,829 19.29
Aug 25, 2015 B ARUNA DINESH SHAH 13,108 19.26
Aug 25, 2015 B KARAIKURUCHI RENGASWAMY SESHADRI 10,000 18.90
Aug 25, 2015 S MANOJ MAHADEV DARGE 13,500 18.58
Aug 24, 2015 S ARUNA DINESH SHAH 1,301 24.63
Aug 24, 2015 B ARUNA DINESH SHAH 10,722 23.99
Aug 21, 2015 S ARUNA DINESH SHAH 16,344 28.76
Aug 21, 2015 B ARUNA DINESH SHAH 5,855 29.21
Aug 20, 2015 S ARUNA DINESH SHAH 8,990 31.64
Aug 20, 2015 B ARUNA DINESH SHAH 15,450 31.11
Aug 19, 2015 B BHAVIN BIPIN CHANDE 15,000 30.39
Aug 19, 2015 S BHAVIN BIPIN CHANDE 10,946 31.15
Aug 19, 2015 B BHAVIN BIPIN CHANDE 10,946 30.62
Aug 19, 2015 S ANKUR TUKARAM MAYEKAR 16,282 30.80
Aug 19, 2015 B ANKUR TUKARAM MAYEKAR 16,282 30.89
Aug 19, 2015 S NIKESH D PANCHAL 16,041 30.31
Aug 19, 2015 S ARUNA DINESH SHAH 19,148 30.84
Aug 19, 2015 B ARUNA DINESH SHAH 25,639 30.85
Aug 18, 2015 S ARUNA DINESH SHAH 7,714 30.22
Aug 18, 2015 B ARUNA DINESH SHAH 11,938 30.09
Aug 14, 2015 B JAYESH RAWAL 10,000 30.24
Aug 14, 2015 B NUMISMA FINANCIAL ADVISORS PRIVATE LIMITED 55,000 29.11
Aug 14, 2015 B ITHICA FISCAL SERVICES PRIVATE LIMITED 55,000 28.65
Aug 14, 2015 B EMERALD CORPORATE ADVISORY PRIVATE LIMITED 60,000 29.62
Aug 14, 2015 S NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 30,053 28.19
Aug 14, 2015 S ARUNA DINESH SHAH 40,364 28.60
Aug 14, 2015 B ARUNA DINESH SHAH 25,626 29.51
Aug 14, 2015 S ANKUR TUKARAM MAYEKAR 18,385 29.16
Aug 14, 2015 B ANKUR TUKARAM MAYEKAR 18,385 28.96
Aug 14, 2015 S GAJANAN ENTERPRISES 79,881 29.75
Aug 14, 2015 B GAJANAN ENTERPRISES 4,379 29.90
Aug 12, 2015 S ARUNA DINESH SHAH 7,664 28.10
Aug 12, 2015 B ARUNA DINESH SHAH 10,379 27.67
Aug 12, 2015 S MAMTA M SISODIYA 10,000 27.70
Aug 11, 2015 S ARUNA DINESH SHAH 9,350 28.35
Aug 11, 2015 B ARUNA DINESH SHAH 12,284 28.33
Aug 11, 2015 B KARAIKURUCHI RENGASWAMY SESHADRI 10,000 28.35
Aug 10, 2015 S VIMALA NARAN MALANI 10,953 28.76
Aug 10, 2015 S JINESH HARESH SHAH 15,000 28.93
Aug 10, 2015 B NIPA CHETAN AMBANI 12,000 29.46
Aug 10, 2015 B KARAIKURUCHI RENGASWAMY SESHADRI 29,500 29
Aug 10, 2015 S GAJANAN ENTERPRISES 63,962 29.16
Aug 10, 2015 B GAJANAN ENTERPRISES 32,568 28.93
Aug 06, 2015 S JAYSHRIBEN U PATEL 14,450 29.06
Aug 06, 2015 B JAYSHRIBEN U PATEL 14,450 29.07
Aug 06, 2015 S NIRAJ ASHOKBHAI PARMAR 12,450 29.14
Aug 06, 2015 B NIRAJ ASHOKBHAI PARMAR 12,450 29.04
Aug 06, 2015 S UPENDRA HIRALAL DALAL 14,450 29.04
Aug 06, 2015 B UPENDRA HIRALAL DALAL 14,450 29.11
Aug 06, 2015 S GAJANAN ENTERPRISES 1,885 28.96
Aug 06, 2015 B GAJANAN ENTERPRISES 19,370 28.93
Aug 05, 2015 B NASEEMA SHAMSUDDIN PARKAR 10,000 29.67
Aug 05, 2015 S MALA JAIN 20,000 30.51
Aug 05, 2015 S JAYESH RAWAL 10,000 30.50
Aug 05, 2015 S NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 1,283 29.88
Aug 05, 2015 B NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 11,000 30.13
Aug 05, 2015 S ARUNA DINESH SHAH 10,835 30.39
Aug 05, 2015 B ARUNA DINESH SHAH 10,835 30.02
Aug 05, 2015 S GAJANAN ENTERPRISES 5,170 30.06
Aug 05, 2015 B GAJANAN ENTERPRISES 16,812 30.37
Aug 04, 2015 S NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 6,000 30.45
Aug 04, 2015 B NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 10,602 29.31
Aug 04, 2015 S GAJANAN ENTERPRISES 2,228 30.08
Aug 04, 2015 B GAJANAN ENTERPRISES 19,686 29.94
Aug 03, 2015 S GAJANAN ENTERPRISES 20,579 30.16
Aug 03, 2015 B GAJANAN ENTERPRISES 50,360 30.52
Jul 30, 2015 B JINESH HARESH SHAH 15,000 27.50
Jul 30, 2015 B PURNIMA NITIN JOBANPUTRA 22,000 26.97
Jul 30, 2015 S GAJANAN ENTERPRISES 79,547 27.15
Jul 30, 2015 B GAJANAN ENTERPRISES 9,542 27.25
Jul 30, 2015 B CHETAN VIRINDER MEHRA 29,950 27
Jul 23, 2015 S HARIBHAI MANGALDAS PRAJAPATI 17,501 25.88
Jul 23, 2015 B HARIBHAI MANGALDAS PRAJAPATI 17,501 25.91
Jul 23, 2015 S JAYSHRIBEN U PATEL 12,501 25.89
Jul 23, 2015 B JAYSHRIBEN U PATEL 12,501 25.91
Jul 17, 2015 B GAJANAN ENTERPRISES 12,000 26.63
Jul 17, 2015 S KUSUM FINSERVE PRIVATE LIMITED 10,000 26.77
Jul 17, 2015 B KUSUM FINSERVE PRIVATE LIMITED 10,000 26
Jul 17, 2015 S VIMALA NARAN MALANI 2,644 26.38
Jul 17, 2015 B VIMALA NARAN MALANI 10,355 26.49
Jul 17, 2015 S GAJANAN ENTERPRISES 12,000 26
Jul 15, 2015 S VIMALA NARAN MALANI 23,598 26.59
Jul 15, 2015 S NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 12,214 26.51
Jul 15, 2015 B NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 12,785 26.64
Jul 15, 2015 S MOHAK GIRISH BHINGARKAR 17,159 26.72
Jul 15, 2015 B B M TRADERS 10,000 26.50
Jul 15, 2015 B NIKESH D PANCHAL 20,000 26.55
Jul 15, 2015 B NIRAJ LAHERCHAND MODI 10,000 26.55
Jul 14, 2015 B PANKAJ . GANJOO 25,000 27
Jul 14, 2015 S NILESH JIVANLAL SHAH 24,500 26.87
Jul 14, 2015 B NILESH JIVANLAL SHAH 24,500 26.89
Jul 14, 2015 B MASUMA TAYEB NALWALA 12,000 27
Jul 14, 2015 B CHANDA RAWAL 27,000 27
Jul 14, 2015 B MAMTA M SISODIYA 10,000 26.97
Jul 14, 2015 S DIPALIBEN YASH BHATT 29,500 26.88
Jul 14, 2015 B DIPALIBEN YASH BHATT 29,500 26.92
Jul 14, 2015 S JILESH NAVIN CHHEDA (HUF) 20,000 27
Jul 14, 2015 S MAHIPAL JAYANTILAL SHAH 15,300 26.95
Jul 14, 2015 B MAHIPAL JAYANTILAL SHAH 15,300 26.85
Jul 14, 2015 S NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 1,07,446 27.03
Jul 14, 2015 B NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 2,512 30.68
Jul 14, 2015 S YASH JAYESHKUMAR BHATT 12,000 26.90
Jul 14, 2015 B YASH JAYESHKUMAR BHATT 12,000 26.90
Jul 14, 2015 B SURAJ ENTERPRISE PVT LTD 40,000 27
Jul 14, 2015 S SATISH MANUBHAI SHAH 14,000 26.93
Jul 14, 2015 B SATISH MANUBHAI SHAH 14,000 26.90
Jul 14, 2015 S RAMESHBHAI DHADUMAL BHATIYA 17,500 26.88
Jul 14, 2015 B RAMESHBHAI DHADUMAL BHATIYA 17,500 26.92
Jul 14, 2015 S GAJANAN ENTERPRISES 10,501 26.99
Jul 14, 2015 B GAJANAN ENTERPRISES 10,501 27.31
Jul 13, 2015 B GAJANAN ENTERPRISES 15,002 25.98
Jul 13, 2015 S MOHAK GIRISH BHINGARKAR 11,107 26.26
Jul 13, 2015 S GREHA RAVI VANWARI 19,337 25.46
Jul 13, 2015 B VIMALA NARAN MALANI 9,983 25.61
Jul 13, 2015 B NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 12,502 26.26
Jul 10, 2015 B JILESH NAVIN CHHEDA (HUF) 20,000 24.80
Jul 10, 2015 S BHAWARLAL JAJOO 33,000 24.88
Jul 07, 2015 B ROSHAN CHAND HIRA CHAND 10,000 25.89
Jul 06, 2015 S MANISHA NITISH SHAH 12,750 26.25
Jul 03, 2015 S GAJANAN ENTERPRISES 34,500 23.07
Jul 03, 2015 B GAJANAN ENTERPRISES 34,243 23.96
Jul 03, 2015 S R VASANTHASUBRAMANIAN 10,000 24.30
Jul 03, 2015 B R VASANTHASUBRAMANIAN 10,000 22.54
Jul 03, 2015 B ONKAR KESHAV BHATKAR 15,763 23.83
Jul 03, 2015 S MAHAVEER CHAND VANITA 5,000 23.50
Jul 03, 2015 B MAHAVEER CHAND VANITA 10,000 22.94
Jul 03, 2015 S SHABBIR AHMEDALI PLUMBER 12,200 23
Jul 03, 2015 S MANISHA NITISH SHAH 1,000 22.50
Jul 03, 2015 B MANISHA NITISH SHAH 13,750 22.73
Jul 03, 2015 S YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED 10,000 24.30
Jul 03, 2015 B YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED 10,000 24.30
Jun 22, 2015 B GAJANAN ENTERPRISES 12,312 23.16
Jun 19, 2015 B MEET PARESH SHAH 10,000 22.50
Jun 19, 2015 S GAJANAN ENTERPRISES 21,388 22.63
Jun 19, 2015 B GAJANAN ENTERPRISES 5,172 22.20
Jun 16, 2015 S DINESH AMRUTLAL PANCHAL 10,000 22.40
Jun 16, 2015 B DINESH AMRUTLAL PANCHAL 5,000 22.10
Jun 15, 2015 S DEEPAK JAYANTILAL SHAH 650 22.17
Jun 15, 2015 B DEEPAK JAYANTILAL SHAH 10,000 21.50
Jun 15, 2015 S PARESH PRAVINCHANDRA SHAH 10,000 21.50
Jun 15, 2015 B DINESH AMRUTLAL PANCHAL 10,000 22.20
Jun 11, 2015 S MANISHA NITISH SHAH 11,921 22.02
Jun 11, 2015 B MANISHA NITISH SHAH 9,551 22
Jun 11, 2015 S PRAKASH C CHANDWANI 17,009 22.51
Jun 11, 2015 B PRAKASH C CHANDWANI 17,009 22.48
Jun 11, 2015 S KAMLESHBHAI RAMESHBHAI LUNAGARIYA 51,315 21.97
Jun 11, 2015 B KAMLESHBHAI RAMESHBHAI LUNAGARIYA 51,315 22.22
Jun 11, 2015 S LEENA SHYAMLAL JESWANI 22,870 22.49
Jun 11, 2015 B LEENA SHYAMLAL JESWANI 22,870 22.62
Jun 11, 2015 S MAHIPAL JAYANTILAL SHAH 14,596 22.82
Jun 11, 2015 B MAHIPAL JAYANTILAL SHAH 14,596 22.50
Jun 11, 2015 S DINESH AMRUTLAL PANCHAL 24,076 22.60
Jun 11, 2015 B DINESH AMRUTLAL PANCHAL 24,076 22.53
Jun 11, 2015 B SUMITRA BALVANTMEHTALA 14,000 22.72
Jun 11, 2015 S SANDIP PRAKASH PRAJAPATI 17,009 22.51
Jun 11, 2015 B SANDIP PRAKASH PRAJAPATI 17,009 22.48
Jun 11, 2015 S PURNIMA NITIN JOBANPUTRA 50,000 22.05
Jun 11, 2015 S ALLIED SHARES & SECURITIES 5,000 22.20
Jun 11, 2015 B ALLIED SHARES & SECURITIES 10,000 22
Jun 11, 2015 S GAJANAN ENTERPRISES 9,000 22.20
Jun 11, 2015 B GAJANAN ENTERPRISES 30,451 21.90
Jun 10, 2015 S KAMLESHBHAI RAMESHBHAI LUNAGARIYA 67,878 22.25
Jun 10, 2015 B KAMLESHBHAI RAMESHBHAI LUNAGARIYA 67,878 22.05
Jun 10, 2015 S AMIT JAJOO 15,500 22.40
Jun 10, 2015 B AMIT JAJOO 15,500 22.50
Jun 10, 2015 S RAHUL GUPTA 10,587 21.83
Jun 10, 2015 B RAHUL GUPTA 10,587 21.88
Jun 10, 2015 S RAJESHVARI KIRANBHAI SHAH 11,337 21.36
Jun 10, 2015 B RAJESHVARI KIRANBHAI SHAH 11,337 21.38
Jun 10, 2015 S NEEL K SHAH 11,337 21.37
Jun 10, 2015 B NEEL K SHAH 11,337 21.45
Jun 10, 2015 S YATINKUMAR PRAVINCHANDRA DIXIT 12,800 21.73
Jun 10, 2015 B YATINKUMAR PRAVINCHANDRA DIXIT 12,800 21.93
Jun 10, 2015 S SMITA SUNIL KUMAR SHAH 12,800 21.84
Jun 10, 2015 B SMITA SUNIL KUMAR SHAH 12,800 21.77
Jun 10, 2015 S BHAVANABEN S MODI 14,870 21.97
Jun 10, 2015 B BHAVANABEN S MODI 14,870 21.65
Jun 10, 2015 S SHAILENDRA KRISHNAPAL VARMA 22,680 21.56
Jun 10, 2015 B SHAILENDRA KRISHNAPAL VARMA 22,680 22.28
Jun 10, 2015 S SANDIP PRAKASH PRAJAPATI 11,337 21.38
Jun 10, 2015 B SANDIP PRAKASH PRAJAPATI 11,337 21.40
Jun 10, 2015 S CHIMANLAL POPATLAL MATALIYA 21,852 21.70
Jun 10, 2015 B CHIMANLAL POPATLAL MATALIYA 21,852 21.85
Jun 10, 2015 S GAJANAN ENTERPRISES 7,051 22.12
Jun 10, 2015 B GAJANAN ENTERPRISES 23,000 22.22
Jun 05, 2015 B ARCADIA SHARE & STOCK BROKERS PVT. LTD 13,000 20.25
Jun 05, 2015 S KAMLESHBHAI RAMESHBHAI LUNAGARIYA 10,438 20.15
Jun 05, 2015 B KAMLESHBHAI RAMESHBHAI LUNAGARIYA 10,000 19.75
Jun 05, 2015 S NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 1,281 20.65
Jun 05, 2015 B NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 13,365 19.66
May 29, 2015 S JILESH NAVINCHANDRA CHHEDA 10,000 18.75
May 27, 2015 S MANISH DEVENDRA RATHI 10,249 19.01
May 27, 2015 B MANISH DEVENDRA RATHI 825 19.28
May 18, 2015 S SOMANI MAHESH BHOGILAL 24,532 19.07
May 18, 2015 B VIMALA NARAN MALANI 16,000 19.16
May 11, 2015 B SOMANI MAHESH BHOGILAL 17,031 19.95
May 07, 2015 S SOMANI MAHESH BHOGILAL 56,723 17.20
May 07, 2015 B SOMANI MAHESH BHOGILAL 13,697 18.58
May 07, 2015 B MOMIN HAMIDABEN SADIKALI 56,869 17.14
May 07, 2015 B KIRTIBHAI BABULAL MODI 10,002 19.41
Apr 29, 2015 B SOMANI MAHESH BHOGILAL 57,320 17.42
Apr 29, 2015 S MUSTAFA HUSSAINI SAYED 75,000 17.40
Apr 29, 2015 S NUMISMA FINANCIAL ADVISORS PRIVATE LIMITED 16,700 16.91
Apr 29, 2015 B GAJANAN ENTERPRISES 34,060 17.18
Apr 29, 2015 S EMERALD CORPORATE ADVISORY PRIVATE LIMITED 11,200 16.39
Apr 10, 2015 S SEEMA ALOK PATHAK 33,433 18.30
Apr 10, 2015 S SOMANI MAHESH BHOGILAL 5,000 19.45
Apr 10, 2015 B SOMANI MAHESH BHOGILAL 10,500 18.87
Apr 10, 2015 S VIMALA NARAN MALANI 2,500 20
Apr 10, 2015 B VIMALA NARAN MALANI 10,600 18.90
Apr 10, 2015 B GAJANAN ENTERPRISES 17,056 18.26
Apr 09, 2015 S MUSTAFA HUSSAINI SAYED 10,002 19.18
Apr 09, 2015 B MUSTAFA HUSSAINI SAYED 2,002 19
Apr 09, 2015 B FAIRDEAL INFIN SERVICES PVT. LTD. 10,000 19.20
Apr 06, 2015 S BHAVIN BIPIN CHANDE 41,200 18.75
Apr 06, 2015 B GAJANAN ENTERPRISES 41,200 18.75
Mar 25, 2015 S MITHANI INVESTMENT AND TRADING PRIVATE LIMITED 30,000 18.38
Mar 25, 2015 B VIMALA NARAN MALANI 13,000 18.44
Mar 25, 2015 B NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 23,224 18.31
Mar 24, 2015 B BHAVIN BIPIN CHANDE 41,200 18.60
Mar 24, 2015 S GAJANAN ENTERPRISES 41,168 18.60
Mar 23, 2015 S VIDHI ZAVERI 15,000 18.75
Mar 23, 2015 B VIDHI ZAVERI 15,000 18.68
Mar 23, 2015 S ANIL BABUBHAI DAMOR 15,000 18.70
Mar 23, 2015 B ANIL BABUBHAI DAMOR 15,000 18.75
Mar 20, 2015 S HARDIK UDAYKANT BANKER 10,255 18.56
Mar 20, 2015 B HARDIK UDAYKANT BANKER 10,255 18.52
Mar 19, 2015 S RAHUL GUPTA 13,150 18.62
Mar 19, 2015 B RAHUL GUPTA 13,150 18.80
Mar 19, 2015 S KIRTIBHAI BABULAL MODI 19,845 18.52
Mar 19, 2015 B KIRTIBHAI BABULAL MODI 19,845 18.89
Mar 19, 2015 S MITTAL RAJENDRAKUMAR SHAH 33,494 18.63
Mar 19, 2015 B MITTAL RAJENDRAKUMAR SHAH 33,494 18.98
Mar 19, 2015 S NEELAM GUPTA 15,305 18.58
Mar 19, 2015 B NEELAM GUPTA 15,305 18.58
Mar 19, 2015 S VIMALA NARAN MALANI 7,421 18.60
Mar 19, 2015 B VIMALA NARAN MALANI 14,742 18.33
Mar 19, 2015 S VANDANA 21,036 18.60
Mar 19, 2015 S RAJEEV GARG 20,600 18.60
Mar 19, 2015 B MITHANI INVESTMENT AND TRADING PRIVATE LIMITED 21,676 18.60
Mar 18, 2015 B E S SAMUEL 10,000 20.15
Mar 18, 2015 S PRAVEEN MITTAL AND SONS HUF 27,868 20
Mar 18, 2015 S SOMANI MAHESH BHOGILAL 40,100 19.25
Mar 18, 2015 B SOMANI MAHESH BHOGILAL 32,100 19.98
Mar 18, 2015 S RAHUL GUPTA 13,311 19.42
Mar 18, 2015 B RAHUL GUPTA 13,311 19.08
Mar 18, 2015 S ANIL BABUBHAI DAMOR 15,000 20.45
Mar 18, 2015 B ANIL BABUBHAI DAMOR 15,000 20.42
Mar 18, 2015 S MITTAL RAJENDRAKUMAR SHAH 64,385 18.99
Mar 18, 2015 B MITTAL RAJENDRAKUMAR SHAH 64,385 18.96
Mar 18, 2015 S KIRTIBHAI BABULAL MODI 34,872 19.59
Mar 18, 2015 B KIRTIBHAI BABULAL MODI 34,872 19.53
Mar 18, 2015 S RAMESHBHAI DHADUMAL BHATIYA 10,000 20.40
Mar 18, 2015 B RAMESHBHAI DHADUMAL BHATIYA 10,000 20.50
Mar 18, 2015 S HARDIK UDAYKANT BANKER 10,000 20.50
Mar 18, 2015 B HARDIK UDAYKANT BANKER 10,000 20.54
Mar 18, 2015 S KLG SECURITIES LTD 10,000 19.98
Mar 18, 2015 B KLG SECURITIES LTD 10,000 20.25
Mar 18, 2015 S RITABEN NARENDRABHAI GANDHI 19,930 19.75
Mar 18, 2015 B RITABEN NARENDRABHAI GANDHI 19,930 19.71
Mar 18, 2015 S NEELAM GUPTA 34,327 19.31
Mar 18, 2015 B NEELAM GUPTA 34,327 19.15
Mar 18, 2015 S VIMALA NARAN MALANI 25,000 19.40
Mar 18, 2015 B VIMALA NARAN MALANI 25,000 20
Mar 18, 2015 S NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 20,000 18.88
Mar 18, 2015 B NARANBHAI MOHANBHAI MALANI 21,852 19.95
Mar 18, 2015 S VANDANA 13,925 20
Mar 17, 2015 S MITHANI INVESTMENT AND TRADING PRIVATE LIMITED 20,000 20.15
Mar 17, 2015 S ANIL BABUBHAI DAMOR 15,179 24.29

Find IFSC