Home  »  Company  »  Vistar Amar Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Vistar Amar Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Sep 26th 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
Feb 01, 2016 B SAURAV 20,000 12
Feb 01, 2016 S VARISHTHA 20,000 12
Jan 08, 2016 B CHUNI KARSHANBHAI GOHEL 32,152 6.93
Jan 08, 2016 B YUSUF HUSEN KALWANI 25,000 6.83
Jan 08, 2016 S DHARMISTA DINESH PANDE 59,102 6.88
Jan 07, 2016 S MAYA RAJIV GUPTA 25,606 7.29
Jan 07, 2016 B TARAMATI T HATHI 27,106 7.29
Jan 06, 2016 S MAYA RAJIV GUPTA 38,100 7.77
Jan 06, 2016 B YUSUF HUSEN KALWANI 25,000 7.85
Jan 06, 2016 B TARAMATI T HATHI 21,600 7.59
Jan 05, 2016 S DHARMISTA DINESH PANDE 22,500 8.66
Jan 05, 2016 B VINESHKUMAR VELAJIBHAI MOTIVARAS 17,500 8.75
Jan 04, 2016 S VANDANA BABULAL JAIN 27,000 8.70
Jan 04, 2016 B VINESHKUMAR VELAJIBHAI MOTIVARAS 27,000 8.70
Dec 31, 2015 S DHARMISTA DINESH PANDE 25,000 8.55
Dec 31, 2015 S VANDANA BABULAL JAIN 37,000 8.62
Dec 31, 2015 B HITESH JADAVJI JUNGI 62,000 8.59
Dec 30, 2015 S MAYA RAJIV GUPTA 26,000 9.35
Dec 30, 2015 B KAMLESH JADAVJI JUNGI 58,000 9.33
Dec 30, 2015 S RAJIV AMARJIT GUPTA (HUF) 21,001 9.30
Dec 23, 2015 B CHETAN DHANJIBHAI LODHARI 26,000 10.69
Dec 22, 2015 S RAJIV AMARJIT GUPTA (HUF) 30,001 11.32
Dec 22, 2015 B VINESHBHAI NARSHIBHAI LODHARI 43,500 11.34
Dec 21, 2015 S RAJIV AMARJIT GUPTA (HUF) 30,969 10.59
Dec 21, 2015 B SHAILESH PREMJIBHAI POSTARIYA 45,025 10.86
Dec 18, 2015 S VANDANA BABULAL JAIN 16,691 11.21
Dec 18, 2015 S RAJIV AMARJIT GUPTA (HUF) 20,293 13.14
Dec 18, 2015 S VIRAL PRAFUL JHAVERI 169 15.95
Dec 18, 2015 B VIRAL PRAFUL JHAVERI 25,169 12.25
Dec 18, 2015 B MITIN BALUBHAI SHAH 20,000 11.15
Dec 18, 2015 S RAJIV AMARJIT GUPTA 63,726 11.79
Dec 17, 2015 S NILESHKUMAR BABULAL MAKWANA 24,007 12.66
Dec 17, 2015 B RAJENDRA DEVJIBHAI LODHARI 24,000 12.68
Dec 17, 2015 B HEMAL KANUBHAI TODARMAL 18,000 12.65
Dec 17, 2015 S RAJIV AMARJIT GUPTA 45,000 12.65
Dec 16, 2015 S RAJIV AMARJIT GUPTA 20,000 12.05
Dec 16, 2015 B MITIN BALUBHAI SHAH 20,000 12.05
Dec 16, 2015 S NILESHKUMAR BABULAL MAKWANA 44,000 12.66
Dec 16, 2015 B ANIL BHIMJIBHAI GOHEL 20,000 12.05
Dec 09, 2015 S NILESHKUMAR BABULAL MAKWANA 30,000 11.50
Dec 08, 2015 B VARISHTHA 25,000 12
Dec 08, 2015 S NILESHKUMAR BABULAL MAKWANA 25,000 12
Dec 07, 2015 S NILESHKUMAR BABULAL MAKWANA 16,673 12.67

Find IFSC