Home  »  Company  »  Mahaveer Infoway Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Mahaveer Infoway Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Sep 25th 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
Mar 26, 2014 B ASHOK KUMAR JAIN KUMAR JAIN 28,699 4.07
Mar 26, 2014 S MADHUSUDAN HEDA 28,699 4.07
Mar 04, 2014 B MADHUSUDAN HEDA 68,699 5.05
Mar 04, 2014 S SURYA PRAKASH HEDA 68,699 5.05
Jun 22, 2012 B JAGMOHAN S SHAH 34,321 13.37
Jun 22, 2012 S JAGMOHAN S SHAH 34,321 13.34
Jun 20, 2012 S SANGITA SANDEEP MERCHANT 29,591 13.47
Jun 19, 2012 B SANGITA SANDEEP MERCHANT 37,755 13.02
Jun 18, 2012 S RAMAVADH JANGU YADAV 27,525 12.60
Jun 15, 2012 B DALPATBHAI RAMCHANDBHAI PANCHAL 29,000 11.11
Jun 15, 2012 S SUNIL KUMAR GUPTA 30,943 11.44
Jun 06, 2012 B RAMAVADH JANGU YADAV 54,917 15.98
Jun 06, 2012 B CHANDRASHISH KAMLAKAR UPADHAYAY 30,500 16.53
Jun 06, 2012 B SUNIL KUMAR GUPTA 30,709 15.86
Jun 06, 2012 S CHANDRASHISH KAMLAKAR UPADHAYAY 30,500 16.49
Jun 06, 2012 S NAGMAHESHWAR BALRAJ YELLAMELLI 50,000 16.08
Jun 06, 2012 S RAMAVADH JANGU YADAV 35,512 15.91
Jun 05, 2012 B RAMAVADH JANGU YADAV 37,610 16.17
Jun 05, 2012 S RAMAVADH JANGU YADAV 49,331 16.20
Jun 04, 2012 B SUHAS MANOHAR NAIK 64,000 15.77
Jun 04, 2012 S RAMAVADH JANGU YADAV 36,829 15.65
Jun 01, 2012 B RAMAVADH JANGU YADAV 62,952 16.25
Jun 01, 2012 S RAMAVADH JANGU YADAV 46,997 16.35
May 31, 2012 B RAMAVADH JANGU YADAV 28,690 16.73
May 30, 2012 B RAMAVADH JANGU YADAV 51,489 17.35
May 30, 2012 S RAMAVADH JANGU YADAV 57,125 17.33
May 29, 2012 B RAMAVADH JANGU YADAV 36,889 16.59
May 29, 2012 S RAMAVADH JANGU YADAV 36,789 16.75
May 24, 2012 B RAMAVADH JANGU YADAV 36,394 17.31
May 24, 2012 S RAMAVADH JANGU YADAV 43,708 17.07
May 22, 2012 B RAMAVADH JANGU YADAV 33,351 18.27
May 22, 2012 S RAMAVADH JANGU YADAV 59,397 18.20
May 18, 2012 B RAMAVADH JANGU YADAV 50,727 18.56
May 18, 2012 S RAMAVADH JANGU YADAV 38,398 18.68
May 17, 2012 B RAHUL GUPTA 35,000 17.75
May 17, 2012 B RAMAVADH JANGU YADAV 64,698 17.56
May 17, 2012 S RAMAVADH JANGU YADAV 70,598 17.93
May 17, 2012 S RAHUL GUPTA 30,000 17.47
May 15, 2012 B JITENDRAKUMAR BABULAL SHAH 85,000 18.26
May 10, 2012 B RAMAVADH JANGU YADAV 48,950 19.62
May 10, 2012 S RAMAVADH JANGU YADAV 53,692 19.89
May 09, 2012 B RAMAVADH JANGU YADAV 37,351 20.14
Apr 27, 2012 B RAMAVADH JANGU YADAV 39,444 18.45
Apr 27, 2012 S RAMAVADH JANGU YADAV 55,080 18.41
Apr 26, 2012 B RAMAVADH JANGU YADAV 74,573 18
Apr 26, 2012 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 32,499 17.85
Apr 26, 2012 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 32,499 18.04
Apr 26, 2012 S RAMAVADH JANGU YADAV 62,617 17.80
Apr 19, 2012 B RAMAVADH JANGU YADAV 33,904 16.33
Apr 19, 2012 B NIKHIL RAMNIK SHAH 31,451 16.20
Apr 19, 2012 S RAMAVADH JANGU YADAV 33,397 16.69
Apr 16, 2012 B KARIYA MRUGESH KAUSHIK 30,800 14.92
Apr 12, 2012 B DHRUV KAUSHIKBHAI KARIYA 30,000 14.45
Apr 12, 2012 B NIRUBEN JITUBHAI SHAH 37,000 14.35
Apr 11, 2012 B NIRUBEN JITUBHAI SHAH 60,000 14.07
Apr 11, 2012 B RAMAVADH JANGU YADAV 39,627 14.13
Apr 11, 2012 S RAMAVADH JANGU YADAV 53,476 14.10
Apr 10, 2012 B RAMAVADH JANGU YADAV 54,911 13.53
Apr 10, 2012 S RAMAVADH JANGU YADAV 54,899 13.57
Apr 09, 2012 S MANGUKIYA DILIPBHAI MADHAVJIBHAI 49,000 12.78
Apr 03, 2012 B MANGUKIYA DILIPBHAI MADHAVJIBHAI 49,000 12.14
Apr 03, 2012 B SAVITA H DATTANI 30,800 12.16
Apr 03, 2012 S PARAG H DATTANI 30,808 12.16
Mar 30, 2012 B PARAG H DATTANI 30,804 11.43
Mar 30, 2012 S SAVITA H DATTANI 31,000 11.43
Mar 16, 2012 B VIRENDRA RATILAL SONDAGAR 33,000 9.96
Jan 23, 2012 B PARAS MAL JAIN (HUF) 33,302 11.98
Dec 30, 2011 B SANTOSH GAJANDER SINGH 30,000 11.74
Dec 29, 2011 B PRIYA SATISH SHAH 30,000 12.04
Dec 29, 2011 S NILESH SHARE BROKERS LTD 29,000 12.07
Nov 14, 2011 B Kishore G Varude 51,721 17.26
Nov 14, 2011 S Kishore G Varude 51,721 17.31
Nov 08, 2011 S KAMAL BHUPATRAI PAREKH 51,155 16.33
Nov 08, 2011 S HARIOM MANIBHAI ACHARIYA 29,274 16.20
Oct 24, 2011 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 55,276 18.47
Oct 24, 2011 B KHAMBATTA SECURITIES LTD 31,000 18.07
Oct 24, 2011 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 46,209 18.61
Oct 19, 2011 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 33,829 18.85
Oct 11, 2011 B HARIOM MANIBHAI ACHARIYA 39,274 23.61
Oct 11, 2011 B BHARAT KESHAVLAL PALAN 36,410 22.75
Oct 11, 2011 B KAMAL BHUPATRAI PAREKH 51,255 23.45
Oct 11, 2011 S BHARAT KESHAVLAL PALAN 36,410 23.45
Oct 10, 2011 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 35,235 22.96
Oct 10, 2011 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 35,235 22.99
Oct 05, 2011 S RAHUL SHARMA 38,000 22.69
Oct 04, 2011 S VIKAS GAJANAN PATIL 39,000 21.53
Sep 30, 2011 B NILESH SHARE BROKERS LTD 29,867 19.95
Sep 30, 2011 S NILESH SHARE BROKERS LTD 29,867 20.37
Sep 27, 2011 B NAVEEN GUPTA 37,020 21.57
Sep 26, 2011 B AMIT OMPRAKASH BAGADIA 50,000 22.62
Sep 21, 2011 B VIKAS GAJANAN PATIL 40,000 25.72
Sep 21, 2011 B JINESH D BHATT 30,000 24.91
Sep 21, 2011 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 27,998 25.17
Sep 21, 2011 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 27,998 25.30
Sep 21, 2011 S NAVEEN GUPTA 29,899 24.96
Sep 20, 2011 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 42,480 24.34
Sep 20, 2011 B DEEPAK PANDURANG VIKHAPE 53,200 24.41
Sep 20, 2011 B NAVEEN GUPTA 1,34,744 24.48
Sep 20, 2011 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 42,480 24.36
Sep 20, 2011 S DEEPAK PANDURANG VIKHAPE 52,000 24.69
Sep 20, 2011 S NAVEEN GUPTA 1,24,744 24.40
Sep 20, 2011 S POOJA JINESH BHATT 33,221 24.68
Sep 15, 2011 S POOJA JINESH BHATT 51,696 21.47
Sep 12, 2011 B POOJA JINESH BHATT 38,000 18.55
Aug 17, 2011 B NILESH SHARE BROKERS LTD 32,223 15.17
Aug 02, 2011 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 33,196 17.20
Aug 02, 2011 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 32,273 17.26
Jul 25, 2011 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 85,607 14.97
Jul 25, 2011 B SANGITA SANDEEP MERCHANT 47,349 15.20
Jul 25, 2011 B TRIMURTHI ADVISORY SERVICES (P) LTD. 35,100 15.14
Jul 25, 2011 S MAYUR NARAYANDAS DARJI 33,713 15.16
Jul 25, 2011 S NARESH BHOJWANI 44,500 15.15
Jul 25, 2011 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 66,469 15.32
Jul 25, 2011 S SANGITA SANDEEP MERCHANT 48,720 15.33
Jul 19, 2011 S NILESH KUMAR LAHOTI 37,900 17.30
Jul 12, 2011 B MAYUR NARAYANDAS DARJI 45,000 22.20
Jul 12, 2011 B NILESH KUMAR LAHOTI 65,905 22.20
Jul 12, 2011 S MOHAMMEDYUNUS HUSEINMIYA LOKHDWALA 46,419 22.20
Jul 12, 2011 S KAMLESH BHIMSEN SINGH 29,343 22.20
Jul 08, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 33,080 25.65
Jul 08, 2011 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 30,207 25.78
Jul 07, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 37,881 25.92
Jul 06, 2011 B KALPESH C PATEL 28,512 26.47
Jul 05, 2011 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 53,149 25.86
Jul 05, 2011 B KAMLESH BHIMSEN SINGH 50,000 25.82
Jul 05, 2011 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 40,032 26.15
Jul 05, 2011 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 53,149 25.88
Jul 05, 2011 S SURYA PRAKASH HEDA 30,175 25.79
Jul 04, 2011 B NARESH BHOJWANI 50,000 25.95
Jul 04, 2011 B ASHISH MEHRA 30,000 26.46
Jul 04, 2011 B SANDEEP JAMNADAS MERCHANT 35,427 26.39
Jul 04, 2011 S SANDEEP JAMNADAS MERCHANT 34,985 26.39
Jul 04, 2011 S MAYUR NARAYANDAS DARJI 72,340 25.95
Jul 01, 2011 B SANGITA SANDEEP MERCHANT 30,129 27.60
Jul 01, 2011 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 33,385 27.61
Jun 30, 2011 S NILESH KUMAR LAHOTI 46,880 27.76
Jun 29, 2011 B SHRINIVAS SHANTARAM JAWALE 51,654 28.96
Jun 29, 2011 B SANDEEP JAMNADAS MERCHANT 81,106 30.12
Jun 29, 2011 B TEJING DALPATBHAI PATEL 39,321 29.78
Jun 29, 2011 S TEJING DALPATBHAI PATEL 39,321 29.71
Jun 29, 2011 S SANDEEP JAMNADAS MERCHANT 46,042 29.52
Jun 29, 2011 S PUNIT POPAT 37,115 28.95
Jun 28, 2011 B MAYUR NARAYANDAS DARJI 1,00,000 30.45
Jun 24, 2011 B ASHWIN JAMNUDAS MERCHANT 46,157 32.08
Jun 24, 2011 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 44,030 32.05
Jun 23, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 1,00,759 34.11
Jun 23, 2011 B SANDEEP J MERCHANT 27,804 34.39
Jun 23, 2011 S RAJASEKHAR GUNTHA 30,000 34.50
Jun 21, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 37,405 35.91
Jun 21, 2011 S SHASHI GOYAL 37,000 36.01
Jun 17, 2011 B NILESH SHARE BROKERS LTD 44,622 36.93
Jun 17, 2011 B NAVEEN GUPTA 28,699 36.60
Jun 17, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 78,292 36.62
Jun 17, 2011 B ALPESHKUMAR PRAMODRAY THAKER 40,000 36.72
Jun 17, 2011 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 99,221 36.69
Jun 17, 2011 S NAVEEN GUPTA 33,699 36.64
Jun 17, 2011 S NILESH SHARE BROKERS LTD 44,622 36.79
Jun 16, 2011 B RAGHAVENDRA RAO KARANAM 28,000 35.49
Jun 16, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 55,699 37.25
Jun 15, 2011 B SHASHI GOYAL 37,000 37.40
Jun 15, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 35,628 37.28
Jun 15, 2011 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 38,769 37.40
Jun 14, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 83,020 36.78
Jun 14, 2011 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 1,04,245 36.93
Jun 13, 2011 B NAVEEN GUPTA 37,229 35.47
Jun 13, 2011 B HIMADRI JIGAR SHAH 30,100 35.31
Jun 13, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 92,594 35.18
Jun 13, 2011 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 72,714 35.53
Jun 13, 2011 S NAVEEN GUPTA 28,029 34.94
Jun 10, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 72,566 35.33
Jun 10, 2011 B SANDEEP J MERCHANT 34,251 35.39
Jun 10, 2011 B BHARAT SHANTILAL SHAH 40,000 35.34
Jun 10, 2011 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 63,150 35.24
Jun 09, 2011 B PUNIT POPAT 32,392 36.05
Jun 09, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 29,833 36.43
Jun 09, 2011 S SHASHI GOYAL 82,000 36.29
Jun 08, 2011 S SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 30,000 36.12
Jun 08, 2011 S PUNIT POPAT 34,638 36.15
Jun 07, 2011 B RAJASEKHAR GUNTHA 30,000 35.12
Jun 07, 2011 B CHINUBHAI JOYTABHAI PATEL 39,909 34.82
Jun 07, 2011 B NARESH BHOJWANI 50,000 35.03
Jun 07, 2011 B NILESH SHARE BROKERS LTD 46,782 34.87
Jun 07, 2011 S NILESH SHARE BROKERS LTD 46,782 35.05
Jun 07, 2011 S SHASHI GOYAL 87,000 34.83
Jun 06, 2011 B NILESH SHARE BROKERS LTD 46,611 33.66
Jun 06, 2011 B DEEPESH JAYKUMAR PATEL 30,000 33.80
Jun 06, 2011 S NILESH SHARE BROKERS LTD 47,451 33.76
Jun 06, 2011 S CHINUBHAI JOYTABHAI PATEL 40,000 34.18
Jun 03, 2011 B NILESH SHARE BROKERS LTD 60,815 32.56
Jun 03, 2011 B SHASHI GOYAL 82,000 32.18
Jun 03, 2011 S NILESH SHARE BROKERS LTD 59,975 32.57
Jun 03, 2011 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 69,074 32.29
Jun 02, 2011 B SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 33,300 32.04
Jun 02, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 65,815 31.95
Jun 02, 2011 B NILESH SHARE BROKERS LTD 57,544 31.85
Jun 02, 2011 S NILESH SHARE BROKERS LTD 57,684 31.73
Jun 02, 2011 S SHASHI GOYAL 83,000 31.90
Jun 01, 2011 B NILESH SHARE BROKERS LTD 62,896 30.68
Jun 01, 2011 B SHASHI GOYAL 87,000 30.69
Jun 01, 2011 S NARESH BHOJWANI 40,207 30.65
Jun 01, 2011 S NILESH SHARE BROKERS LTD 62,756 30.73
Jun 01, 2011 S SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 30,000 30.75
May 31, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 60,623 30.84
May 31, 2011 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 64,096 30.81
May 31, 2011 S KHUSHPAT DEVICHAND JAIN 42,256 30.86
May 31, 2011 S SARITA JAIN 62,336 30.74
May 30, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 59,818 30.66
May 30, 2011 B CHINUBHAI JOYTABHAI PATEL 30,000 30.70
May 30, 2011 B NARESH BHOJWANI 40,000 30.78
May 30, 2011 S SHASHI GOYAL 65,998 30.71
May 30, 2011 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 60,044 30.68
May 27, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 82,119 29.77
May 27, 2011 B SHASHI GOYAL 83,000 29.69
May 27, 2011 B NILESH SHARE BROKERS LTD 45,000 28.45
May 27, 2011 B NAVEEN GUPTA 30,866 29.90
May 27, 2011 B BINA BHARAT SHAH 50,000 29.94
May 27, 2011 S CHINUBHAI JOYTABHAI PATEL 28,000 29.75
May 27, 2011 S NILESH SHARE BROKERS LTD 45,000 29.70
May 27, 2011 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 1,24,970 29.37
May 26, 2011 B SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 30,000 29.65
May 26, 2011 B ANANT YASHWANT SAIM 66,650 29.78
May 26, 2011 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 34,736 29.51
May 26, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 75,547 29.80
May 26, 2011 B NILESH SHARE BROKERS LTD 65,374 29.84
May 26, 2011 S SHASHI GOYAL 63,250 29.85
May 26, 2011 S NILESH SHARE BROKERS LTD 65,374 29.62
May 26, 2011 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 34,460 29.38
May 26, 2011 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 34,736 29.45
May 26, 2011 S ANANT YASHWANT SAIM 66,650 29.64
May 25, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 58,670 30.15
May 25, 2011 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 53,822 30.19
May 24, 2011 B SHASHI GOYAL 71,000 29.57
May 24, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 69,429 29.95
May 24, 2011 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 1,13,489 29.80
May 23, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 71,108 29.58
May 20, 2011 B SHASHI GOYAL 61,000 28.19
May 20, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 67,103 27.73
May 20, 2011 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 66,672 28.30
May 19, 2011 B CHINUBHAI JOYTABHAI PATEL 37,500 27.45
May 19, 2011 S SHASHI GOYAL 30,002 27.29
May 18, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 46,901 27.44
May 18, 2011 B SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 36,065 27.63
May 18, 2011 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 46,619 27.53
May 17, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 65,228 27.85
May 17, 2011 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 39,431 26.91
May 17, 2011 B SHASHI GOYAL 41,500 26.78
May 17, 2011 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 39,431 27.56
May 17, 2011 S OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 65,228 26.88
May 16, 2011 B ASHISH V KARIA 35,000 27.24
May 16, 2011 S PUNIT POPAT 31,000 27.28
May 13, 2011 B SHASHI GOYAL 56,000 26.04
May 13, 2011 B SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 38,898 26.10
May 13, 2011 S SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 38,898 26.02
May 12, 2011 S SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 35,884 24.89
May 11, 2011 B OSS STOCK BROKING PRIVATE LTD 36,131 23.33
May 11, 2011 S NILESH KUMAR LAHOTI 50,000 21.55
May 06, 2011 B NILESH KUMAR LAHOTI 50,000 25
May 06, 2011 B HARI SHANKER JAISWAL 50,000 25
May 06, 2011 S DEEPAK PANDURANG VIKHAPE 79,997 25
May 06, 2011 B SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 35,134 25.30
May 05, 2011 B VIJAY GHANSHYAMBHAI PUJARA 95,255 26.63
May 05, 2011 B PUNIT POPAT 31,000 26.64
May 05, 2011 S VIJAY GHANSHYAMBHAI PUJARA 88,792 26.66
May 04, 2011 B NAVEEN GUPTA 37,372 28.01
May 04, 2011 B CHINUBHAI JOYTABHAI PATEL 44,298 27.87
May 04, 2011 B SHAH HIRAV VIDITKUMAR 2,23,551 28.27
May 04, 2011 B ANKITA VIJAYKUMAR PUJARA 35,279 28.05
May 04, 2011 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 99,475 28.04
May 04, 2011 B Naman Securities & Finance Pvt. Ltd. 30,349 28.34
May 04, 2011 S Naman Securities & Finance Pvt. Ltd. 33,329 28.38
May 04, 2011 S PANI DEVI A 28,100 28.59
May 04, 2011 S ANKITA VIJAYKUMAR PUJARA 35,279 28.07
May 04, 2011 S SHAH HIRAV VIDITKUMAR 2,22,976 28.23
May 04, 2011 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 1,00,275 28.13
May 04, 2011 S CHINUBHAI JOYTABHAI PATEL 30,498 28.04
May 04, 2011 S NAVEEN GUPTA 28,511 28.16
May 04, 2011 S SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 29,456 28
May 03, 2011 B MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 52,812 28.37
May 03, 2011 B SHAH HIRAV VIDITKUMAR 40,899 28.77
May 03, 2011 B ASHISH PANALAL SHAH 39,169 29
May 03, 2011 B SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 72,040 29.25
May 03, 2011 B VIJAY GHANSHYAMBHAI PUJARA 53,749 28.85
May 03, 2011 S CHINUBHAI JOYTABHAI PATEL 31,809 29.24
May 03, 2011 S SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 42,584 28.78
May 03, 2011 S VIJAY GHANSHYAMBHAI PUJARA 53,736 28.61
May 03, 2011 S ASHISH PANALAL SHAH 39,194 28.83
May 03, 2011 S MILKWAY MERCANTILES PRIVATE LIMITED 51,911 28.63
May 03, 2011 S SHAH HIRAV VIDITKUMAR 40,874 28.44
May 02, 2011 B SHAH HIRAV VIDITKUMAR 35,016 29.01
May 02, 2011 B ASHISH PANALAL SHAH 33,980 29.47
May 02, 2011 S ASHISH PANALAL SHAH 33,955 29.58
May 02, 2011 S SHAH HIRAV VIDITKUMAR 35,016 29.07
Apr 29, 2011 B PANKAJ S GOYAL 35,000 28.60
Apr 29, 2011 B CHINUBHAI JOYTABHAI PATEL 61,355 28.41
Apr 29, 2011 S SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 30,491 28.57
Apr 29, 2011 S CHINUBHAI JOYTABHAI PATEL 29,546 28.60
Apr 28, 2011 B SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 42,600 26.97
Apr 28, 2011 B PREM CHAND AGRAWAL 53,500 27.04
Apr 28, 2011 B VIJAY GHANSHYAMBHAI PUJARA 55,996 27.07
Apr 28, 2011 B DEEPAK PANDURANG VIKHAPE 50,000 26.92
Apr 28, 2011 S VIJAY GHANSHYAMBHAI PUJARA 55,986 27.04
Apr 28, 2011 S PREM CHAND AGRAWAL 53,500 26.36
Apr 27, 2011 B RAJKUMAR R SHIVHARE 64,000 26.49
Apr 27, 2011 B BHAVESH A KANSARA 36,000 26.50
Apr 27, 2011 B ASHISH PANALAL SHAH 49,508 26.37
Apr 27, 2011 B VIJAY GHANSHYAMBHAI PUJARA 37,892 26.36
Apr 27, 2011 B SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 33,200 26.50
Apr 27, 2011 S SHANTABEN CHINUBHAI PATEL 27,624 26.32
Apr 27, 2011 S VIJAY GHANSHYAMBHAI PUJARA 37,882 26.24
Apr 27, 2011 S ASHISH PANALAL SHAH 49,498 26.38
Apr 27, 2011 S TEJING DALPATBHAI PATEL 29,093 26.49
Apr 26, 2011 B SWATI GOYAL 30,000 25.30
Apr 26, 2011 B PANKAJ GOEL 50,000 25.30
Apr 26, 2011 S ARUN KUMAR BHANGADIA 29,900 25.30
Apr 26, 2011 S PINKY JAIN 37,900 25.30

Find IFSC