Home  »  Company  »  Shreejal Info Hubs Ltd.  »  Quotes  »  Bulk Deals
Enter the first few characters of Company and click 'Go'

Bulk Deals for Shreejal Info Hubs Ltd., Company Shares on NSE and BSE

Sep 26th 2017
Deal Date Buy/Sell Client Name Quantity Price (Rs.)
Aug 21, 2015 S RAHUL KRISHNA RACHARLA 24,000 4.75
Aug 21, 2015 B RAHUL KRISHNA RACHARLA 3,385 4.77
Aug 18, 2015 S RAHUL KRISHNA RACHARLA 28,150 4.58
Aug 18, 2015 B RAHUL KRISHNA RACHARLA 5,800 4.69
Aug 04, 2015 B LITESH KORSHI GADA 24,300 4.15
Apr 07, 2015 B UDAYANT PRADIP KHEMANI 30,000 4
Apr 07, 2015 S PUSHPA HIRACHAND BAFNA 50,000 4
Apr 07, 2015 B MUKESH JITENDRA VORA 25,000 3.94
Feb 18, 2015 S ISHANI MUKESH VORA 26,000 3.97
Feb 18, 2015 B RAHUL KRISHNA RACHARLA 28,435 3.96
Feb 12, 2015 S ISHANI MUKESH VORA 28,500 3.85
Jan 23, 2015 S ISHANI MUKESH VORA 8,500 3.29
Jan 23, 2015 B ISHANI MUKESH VORA 23,450 3.41
Nov 25, 2014 S MANOJ KUMAR DUGAR 37,698 3.83
Aug 28, 2014 S BIMLA AGGARWAL 25,000 2
Mar 12, 2014 B ISHANI MUKESH VORA 25,230 0.81
Oct 15, 2013 S TUSHAR VERNON DURANTE 70,000 0.48
Oct 15, 2013 B MUKESH JITENDRA VORA 55,000 0.48
Mar 21, 2013 B BIMLA AGGARWAL 35,550 0.31
Jun 15, 2012 B PUSHPA HIRACHAND BAFNA 39,000 1.24
Jun 15, 2012 S SHIBU THANKAPPAN 39,000 1.24
Nov 29, 2011 S GHANSHYAM KHUBCHANDANI 22,879 0.23
Nov 29, 2011 B NANJIBHAI SURANI 22,779 0.23
May 03, 2011 S GHANSHYAM KHUBCHANDANI 25,000 0.40
Feb 15, 2011 B GHANSHYAM KHUBCHANDANI 28,525 0.52
Feb 15, 2011 S ARUNPRAKASH ASOKAN 28,525 0.52
Feb 09, 2011 B GHANSHYAM KHUBCHANDANI 24,550 0.44
Jun 02, 2008 B ARVIND SINGHVI 35,000 1.40
Jan 17, 2008 B NAMAN SEC AND FIN PVT LTD 1,08,352 2.89
Jan 17, 2008 S PRABHUDAS LILLADHER PVT. LTD. 50,003 2.89
Jan 17, 2008 B PRABHUDAS LILLADHER PVT. LTD. 50,003 2.65
Jan 17, 2008 S NAMAN SEC AND FIN PVT LTD 1,15,906 2.89
Jan 16, 2008 S SUSHMA SUSHIL SHISODIYA 39,256 2.78
Jan 16, 2008 B AMIT INTERNATIONAL 25,000 2.78
Jan 10, 2008 B MANISH MEHTA 32,264 2.54
Jan 10, 2008 S SRICHAND V MAKHIJA 25,000 2.54
Jan 09, 2008 S NAVINCHANDRA C BHAGAIYA 30,000 2.42
Jan 09, 2008 S SURYAPRAKASH DHANRAJ JAIN 50,000 2.22
Jan 09, 2008 S TARACHAND O RAMIN HUF 25,000 2.42
Jan 09, 2008 B SUSHMA SUSHIL SHISODIYA 39,256 2.42
Jan 09, 2008 B ASTUTE COMMODITIES AND DERIVATIVES PVT LTD 69,454 2.42
Jan 09, 2008 S ASTUTE COMMODITIES AND DERIVATIVES PVT LTD 69,454 2.42
Jan 09, 2008 B SUSHIL KUMAR KESHAVRAO SHISODIYA 39,256 2.42
Jan 09, 2008 B V PRASAD BABU 70,000 2.42
Dec 31, 2007 S UMARUL SHOUKATATHALIFAROOK 30,000 1.74
Dec 18, 2007 B SURYAPRAKASH DHANRAJ JAIN 67,603 1.29
Dec 18, 2007 B TARACHAND O RAMIN HUF 25,000 1.29
Dec 01, 2005 B MAHADIK NILESH DHONDU 20,000 27.90
Dec 01, 2005 B GNYANESHWAR D FADAWE 19,500 28.04
Dec 01, 2005 S MULCHAND LALJI KHONA HUF 24,900 27.90
Nov 24, 2005 B DARSHANA M AMIN 15,000 24.95
Nov 24, 2005 B HANSA M AMIN 15,000 24.95
Nov 24, 2005 B DEVANG M AMIN 15,000 24.95

Find IFSC